Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập đọc Gọi bạn

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2
TẬP ĐỌC:
GỌI BẠN
I. MỤC TIÊU:
- Biết ngắt nhịp rõ ở từng câu thơ, nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ.
- Hiểu ND : Tình bạn cảm động giữa Bê Vàng và Dê Trắng. (trả lời được các
câu hỏi trong SGK ; thuộc 2 khổ thơ cuối bài).
- Giáo dục HS biết quý trọng tình bạn.
II. CHUẨN BỊ:
- GV:Tranh minh hoạ SGK
- HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HĐ DẠY

HĐ HỌC

1.Ổn định:
2.KTBC:
- Gọi 2 hs đọc bài: Bạn của Nai Nhỏ

-2 HS đọc bài


- Gv nxét, sửa, ghi điểm

-HS nhận xét

3. Bài mới:
a.GTB : GV giới thiệu ghi bảng

-Hs nhắc lại

b.Luyện đọc:
-Gv đọc mẫu toàn bài

-Hs nghe


- HD luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ

-Hs tiếp nối nhau đọc bài.

* Đọc từng dòng thơ

-Hs luyện đọc ngắt nghỉ hơi

- Gv theo dõi, sửa sai

-Hs đọc chú giải SGK

* Đọc từng khổ thơ trước lớp

-Hs đọc từng khổ thơ

-HD đọc:

Bê Vàng đi tìm cỏ/

Lang thang quên đường về/
-Gv theo dõi, uốn nắn
* Đọc trong nhóm

-Hs trong các nhóm luyện đọc

-Gv theo dõi, sửa
* Thi đọc giữa các nhóm

-Các nhóm thi đọc từng khổ thơ

-Gv nxét, ghi điểm

-Hs nhận xét bình chọn

c.Tìm hiểu bài:
- Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở

- Trong rừng xanh sâu thẳm

đâu?
- Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ?

-Vì trời hạn hán cỏ héo khô, suối
cạn đôi bạn không có gì ăn.

- Khi bạn quên đường về Dê Trắng đã làm

- Dê Trắng thương bạn … tìm bạn.

gì?
-? Đến bây giờ em thấy Dê Trắng gọi bạn

- Dê Trắng không quên được bạn

ntn?

vẫn gọi bạn, hi vọng bạn trở về.

d. Học thuộc lòng bài thơ
- HD học thuộc lòng bài thơ


-Y/c các nhóm thi học thuộc lòng bài thơ

- Hs học thuộc lòng bài thơ.

- GV nhận xét ghi điểm

- Các nhóm thi đọc TL bài thơ.

4.Củng cố, dặn dò

- Hs nhận xét bình chọn.

- GV tổng kết bài GD HS: Tình bạn cảm
động giữa Bê Vàng và Dê Trắng.
- Dặn về HTL bài thơ

- Hs nghe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×