Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập đọc Gọi bạn

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Tập đọc
Bài: GỌI BẠN

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Biết ngắt nhịp rõ ở từng câu thơ, nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ.
-Hiểu ND: Tình bạn cảm động giữa Bê Vàng và Dê Trắng. (trả lời được các
câu hỏi trong SGK; thuộc 2 khổ thơ cuối bài).
-Rèn đọc trôi chảy, rõ ràng, rành mạch. Củng cố kĩ năng đọc.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bài dạy, tranh minh hoạ
-Xem bài trước
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài.
3. Phát triển bài:
*Hoạt động 1: Luyện đọc .

*Mục tiêu: Đọc trơn được cả bài trôi chảy.
*Cách tiến hành:
-Giáo viên đọc mẫu lần 1. Đọc to rõ ràng,

-Theo dõi bài.


-Luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ ngữ.

-Đọc cá nhân

-Rèn đọc các từ ngữ khó.

-Đọc từng câu cá nhân

-Đọc từng câu, kết hợp đọc đoạn.
-Theo dõi nhận xét.
*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
*Mục tiêu: Biết trả lời đúng các câu hỏi.
*Cách tiến hành:
-Yêu cầu đọc thầm.

-HS trả lời.

Câu 1: Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu ?

-Trả lời cá nhân.

Câu 2: Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ ?
-Câu 3, 4 tương tự như câu 1, 2.
-GV nhận xét

-Luyện đọc trong nhóm.

-Luyện đọc lại bài.

-Thi đọc giữa các nhóm.

-Cho học sinh đọc trong nhóm, cá nhân, đồng thanh. -Đọc đồng thanh.
-Nhận xét.


4. Kết luận:
- Nhận xét tiết học. Hỏi củng cố lại bài.
- Dặn dò HS học ở nhà.

Rút kinh nghiệm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×