Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập làm văn Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP LÀM VĂN:
SẮP XẾP CÂU TRONG BÀI. LẬP DANH SÁCH HỌC SINH

I. MỤC TIÊU :
- Sắp xếp đúng thứ tự các tranh ; kể được nối tiếp từng đoạn câu chuyện Gọi
bạn (BT1).
- Xếp đúng thứ tự các câu trong truyện Kiến và Chim Gáy (BT2) ; lập được
danh sách từ 3 đến 5 HS theo mẫu. (BT3).
- HS Giỏi: đọc Danh sách HS tổ1, lớp 2A trước khi làm BT3.
- Giáo dục HS biết yêu thương bạn bè.
- GDKNS: Kỹ năng hợp tác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
HĐ DẠY

HĐ HỌC

1.Ổn định: H

2.KTBC: Chào hỏi - Tự giới thiệu

- 3 HS lần lượt. HS cả lớp theo dõi.

- Gọi 3 HS đọc lại bản Tự thuật về mình.

- Nhận xét

 Nhận xét cho điểm.


 Nhận xét phần bài HS làm về nhà.
3. Bài mới:

- HS đọc yêu cầu của bài

Bài 1: (Miệng) Xếp lại thứ tự các tranh và - HS quan sát.
kể nội dung câu chuyện.
- Gọi HS đọc theo yêu cầu.
- Treo 4 tranh.

- 3 HS lên bảng thảo luận về thứ tự

- Gọi 3 HS lên bảng.

các bức tranh. Sau đó HS chọn

- Gọi HS nhận xét treo đã đúng thứ tự
chưa.

tranh, HS2 đưa tranh cho bạn, HS3
treo tranh.
- Thứ tự của các tranh là: 1– 4–3– 2.

- Gọi 4 HS nói lại nội dung mỗi bức tranh

- HS kể.

bằng 1, 2 câu.

- “Tình bạn” – “Bê Vàng và Dê

- HS kể lại câu chuyện.

Trắng”.

-Bạn nào có cách đặt tên khác cho câu
chuyện này?
 Nhận xét, tuyên dương.

- HS đọc yêu cầu.

Bài 2: (viết)
-Yêu cầu HS làm bài trang 30. Hướng dẫn - HS tham gia chơi: thứ tự đúng b, a,
sửa bài, sắp xếp 4 ý.

d, c.

- Gọi 2 đội chơi: mỗi đội 2 HS lên sửa.

- 23 HS đọc lại.
- HS nghe theo dõi.


Nhận xét và yêu cầu HS đọc lại câu

- HS tự làm theo yêu cầu rồi trình

chuyện.

bày trước lớp.

Bài 3: GV hướng dẫn HS làm theo mẫu.
- GV nhận xét, sửa bài.
4. Củng cố – Dặn dò:
- Chuẩn bị: Cảm ơn, xin lỗiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×