Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập làm văn Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh

Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: LÀM VĂN
Tiết3: SẮP XẾP CÂU TRONG BÀI.
LẬP DANH SÁCH HỌC SINH
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
-

Biết sắp xếp lại các bức tranh đã cho, biết tóm tắt nội dung các tranh
bằng 1,2 câu.

-

Biết sắp xếp các câu trong bài theo đúng trình tự diễn biến sự việc.

-

Biết vận dụng kiến thức đã học để lập bảng danh sách theo mẫu.

2. Kỹ năng: Rèn cách trình bày và sử dụng lời văn cho phù hợp
3. Thái độ: Yêu thích môn học

II. Chuẩn bị
- GV:Tranh + bảng phụ
- HS:Vở
III. Các hoạt động

Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò
- Hát

2. Bài cũ (3’)Tự thuật
- Xem phần tự thuật của HS
- Nhận xét cho điểm và củng cố thêm về cách
viết lí lịch đơn giản.

- 2 HS đọc


3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- Các em đã được học bài tập đọc: “Gọi bạn”.
Hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập về cách tóm tắt nội
dung câu chuyện qua tranh vẽ, đồng thời sắp xếp
các câu trong bài sao cho hợp lí và thực hành lập
danh sách HS theo nhóm.
Phát triển các hoạt động(28’)
 Hoạt động 1: Làm bài tập

 ĐDDH: Tranh

 Mục tiêu: Sắp xếp lại các bức tranh đúng trình
tự câu chuyện
 Phương pháp: Trực quan, thảo luận nhóm
Bài 1:
- Nêu yêu cầu

- Sắp xếp các tranh, tóm nội
dung tranh bằng 1,2 câu để
thành câu chuyện : “Gọi bạn”- 1-3-4-2
- Thầy cho HS xếp lại thứ tự tranh

- (1) Bê và Dê sống trong
rừng sâu
- (2) Trời hạn hán, suối cạn,
cỏ khô héo.
- (3) Bê đi tìm cỏ quên đường


về.
-(4) Dê tìm bạn gọi hồi: “Bê!
- Thầy nhận xét, gọi 2 HS kể lại câu chuyện.

Bê!”

Bài 2:
- Nêu yêu cầu bài?
- Đọc và suy nghĩ để sắp xếp các câu cho - Xếp các câu cho đúng thứ tự
đúng thứ tự nội dung các sự việc xảy ra.
- Thầy kiểm tra kết quả

- HS đọc nội dung bài 2
- HS làm bài

 Hoạt động 2: Lập bảng danh sách
 Mục tiêu: Nắm được cách lập bảng danh sách  ĐDDH: Bảng phụ
lớp
 Phương pháp: Thảo luận nhóm
Bài 3:
-

Nêu yêu cầu

- Lập danh sách HS

- Thầy hướng dẫn HS kẻ bảng vào vở và ghi - HS làm bài
thứ tự các cột, xem bảng danh sách lớp 2A để ghi
cho đúng
4. Củng cố – Dặn dò (2’)
- Nêu lại những nội dung đã luyện tập (HS:
Xếp tranh cho đúng nội dung chuyện, rồi tóm tắt
lại nội dung chuyện. Sắp xếp các câu cho đúng thứ
tự. Lập danh sách nhóm bạn)


- Khi trình bày chú ý viết đúng chính tả, chữ
viết rõ ràng, trình bày sạch.
- Làm bài tiếp
- Chuẩn bị: Tập viết
 Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×