Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Tập đọc Bím tóc đuôi sam

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Tập đọc
Bài : BÍM TÓC ĐUÔI SAM

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Hiểu nội dung: Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với các bạn
gái. Trả lời được các câu hỏi trong SGK
-Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm, giữa các cụm từ.
-Giáo dục học sinh ý thức cần đối xử tốt với bạn gái.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bài dạy, tranh minh hoạ
-Xem bài trước
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài.
3. Phát triển bài:
*Hoạt động 1: Luyện đọc.
*Mục tiêu: -Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy,
dấu hai chấm, giữa các cụm từ.
*Cách tiến hành:


HOẠT ĐỘNG CỦA HS


-Giáo viên đọc mẫu toàn bài chú ý giọng đọc lời người

-Học sinh Theo dõi, đọc thầm.

kể chuyện, lời các bạn gái, lời Hà, lời Tuấn.
Đọc rừng câu:
-Hướng dẫn phát âm đúng các từ có vần khó, từ ngữ dễ

-HS nối tiếp nhau đọc từng câu

phát âm lẫn lộn :loạng choạng, ngượng nghịu, cái nơ,

trong bài.

nắm, vịn vào nó, một lúc, đẹp lắm, nín hẳn, ...bím tóc
nhỏ, mệt quá, vì vậy, ngã phịch xuống đất, òa khóc,

-Học sinh phát âm.

khuôn mặt, vui vẻ, gãi đầu ...
Đọc từng đoạn trước lớp :
-Kết hợp hướng dẫn ngắt nghỉ hơi, nhấn giọng đúng:
Giảng từ : bím tóc đuôi sam, tết, loạng choạng, ngượng
nghịu, phê bình.
Mở rộng từ: Đầm đìa nước mắt.

-Học sinh nối tiếp nhau đọc

-Đối xử tốt: nói và làm điều tốt với người khác.

từng đoạn trong bài.

Chia nhóm đọc.

-Vài em luyện đọc câu.


-Nhận xét.

-Đọc cả đoạn trong nhóm.

*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
*Mục tiêu: -Hiểu nội dung: Không nên nghịch ác với
bạn, cần đối xử tốt với các bạn gái. Trả lời được các
câu hỏi trong SGK
*Cách tiến hành:
-GV gọi học sinh nêu câu hỏi và trả lời
Câu 1: Các bạn gái khen Hà thế nào ?

-Học sinh dựa vào bài học trả


Câu 2: Vì sao Hà khóc ?

lời.

Câu 3: Thầy giáo làm cho Hà vui lên bằng cách nào ?
Câu 4: Nghe lời thầy, Tuấn đã làm gì ?
-Kết luận: cần đối xử tốt với bạn gái.
*Hoạt động 3: Luyện đọc lại.
*Mục tiêu: HS luyện đọc hay bài tập đọc
*Cách tiến hành:
-GV đọc mẫu
-Cho học sinh luyện đọc cá nhân, đồng thanh.

-Theo dõi, đọc thầm

-Gọi HS đọc bài cá nhân.

-Luyện đọc, nối tiếp.

-GV theo dõi nhận xét
4. Kết luận:
- Nhận xét tiết học. Hỏi củng cố lại bài.
- Dặn dò HS học ở nhà.

Rút kinh nghiệm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×