Tải bản đầy đủ

A và b(là nam giới) rủ nhau đi uống rượu,khi đã ngà ngà say,a,b vào một chòi canh cá nghỉ khi đang nghỉ ngơi a nhìn thấy chị c đang đi một mình trên q

ĐỀ BÀI
A và B(là nam giới) rủ nhau đi uống rượu,Khi đã ngà ngà say,A,B vào một
chòi canh cá nghỉ.Khi đang nghỉ ngơi A nhìn thấy chị C đang đi một mình trên
quãng đường vắng gần đó.A bàn với B để thực hiện hành vi giao cấu với C.Thực
hiện kế hoạch đã bàn,A ra ngoài buông lời trêu ghẹo chị C và dụ chị C vào chòi
cá.Chị C không đồng ý A dùng tay bịt mồm chị C và gọi B ra lôi chị C vào chòi
cá.Trong chòi cá chỉ riêng A thực hiện hành vi giao cấu với chị C ,B chỉ đứng nhìn
không nói gì.Hai ngày sau A,B bị bắt.
Hỏi:
1)hành vi của A và B cấu thành tội gì?tại sao?
2)giả sử B mới 15 tuổi thì trong vụ án trên có đồng phạm không?tại sao?
3)Nếu khi A thực hiện hành vi giao cấu với chị C,B giữ chân tay chị C thì B chỉ
được coi là người giúp sức đúng hay sai?tại sao?
4)Giả sử sau khi bị bắt ,A được xác định dương tính với virut HIV thì khung hình
phạt áp dụng đối với A có thay đổi không?tại sao?

1


BÀI LÀM
1.Hành vi của A và B cấu thành tội gì? Tại sao?

Hành vi của A và B cấu thành tội hiếp dâm (điều 111 BLHS).Bởi vì:
Theo khoản 1 điều 111 BLHS thì“Hiếp dâm là hành vi người nào dùng vũ
lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn
nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ.”
Dựa trên các dấu hiệu pháp lí của tội hiếp dâm ta thấy rằng:
-về chủ thể:Chủ thể của tội này là chủ thể đặc biệt.Người thực hiện hành vi phạm
tội của tội này chỉ có thể là nam giới.vậy A và B thỏa mãn dấu hiệu chủ thể của tội
này.
-về khách thể:khách thể trực tiếp A và B đã xâm phạm đến quyền được tôn trọng
về danh dự ,nhân phẩm của công dân.Cụ thể ở đây là xâm phạm quyền tự do quan
hệ tình dục của chị C.
-về mặt khách quan: hành vi khách quan của tội này là hành vi giao cấu với phụ nữ
trái ý muốn của họ bằng thủ đoạn dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình
trạng không thể tự vệ của nạn nhân và những thủ đoạn khác.
Trong tình huống này A đã thực hiện hành vi giao cấu với chị C trái ý muốn
của chị được thực hiện bằng thủ đoạn dùng vũ lực đó là A,B dùng sức mạnh đè
bẹp sự kháng cự của chị C để chống lại việc giao cấu biểu hiện là “ khi chị C
không đồng ý A dùng tay bịt mồm chị C và gọi B ra lôi chị C vào chòi cá thực hiện
hành vi giao cấu” Như vậy, về mặt khách quan, hành vi của A đã thỏa mãn đầy đủ,
tuy B không thực hiện hành vi giao cấu với chị C nhưng B vẫn thỏa mãn mặt
khách quan của tội này bởi lẽ tội hiếp dâm đòi hỏi phải có hành vi giao cấu với
nạn nhân,nhưng không đòi hỏi hành vi giao cấu phải đã kết thúc về mặt sinh lí.Vậy
hành vi của A và B đã thỏa mãn mặt khách quan của tội này.
-về mặt chủ quan của tội phạm: lỗi của A và B là lỗi cố ý trực tiếp. A và B biết rõ
hành vi của mình là trái ý muốn chị C nhưng vẫn cố thực hiện hành vi đó.
=> Như vậy,hành vi của A và B cấu thành tội hiếp dâm và có thể bị truy cứu
theo khoản 1 điều 111 BLHS.
2.Giả sử B mới 15 tuổi thì trong vụ án trên có đồng phạm không? Tại sao?
Giả sử B mới 15 tuổi thì vụ án trên không có đồng phạm.Bởi lẽ:
Áp dụng vào trong tình huống này ta thấy: ý định phạm tội của A và B chỉ nảy
sinh khi nhìn thấy chị C, chỉ có sự bàn bạc sơ qua mà không phải là sự câu kết chặt
2


chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước nên hành vi của A và B không thuộc vào trường hợp
“phạm tội có tổ chức”,cũng không thỏa mãn những tình tiết tăng nặng khác được quy
định tại khoản 2, khoản 3 điều 111 BLHS. Từ những căn cứ trên nhận thấy hành vi
của A và B phù hợp với quy định tại khoản 1,điều 111 BLHS. “1.Người nào dùng vũ
lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn
nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị
phạt tù từ hai năm đến bảy năm.”Như vậy mức cao nhất của khung hình phạt trong
trường hợp này là: bảy năm tù. Căn cứ vào khoản 3 điều 8 BLHS về phân loại tội
phạm, tội phạm của A và B thuộc loại tội phạm nghiêm trọng.
Theo quy định tại khoản 2 điều 12 BLHS : “Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng
chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý
hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.”.Theo quy định này trong độ tuổi từ bắt đầu
có năng lực TNHS(14 tuổi) đến tuổi có năng lực TNHS đầy đủ(16 tuổi),năng lực
TNHS còn hạn chế do vậy người trong độ tuổi này chỉ bị coi là có năng lực TNHS
trong những trường hợp nhất định và vì vậy TNHS chỉ đặt ra trong trường hợp họ
thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Trong tình huống này nếu B 15 tuổi thì B không phải chịu trách nhiêm hình sự .
Mặt khác , Điều 20, BLHS quy định: “Đồng phạm là trường hợp có hai người trở
lên cố ý thực hiện một tội phạm”. Theo quy định về mặt khách quan đồng phạm đòi
hỏi phải có dấu hiệu là có hai người trở lên và những người này đủ điều kiện của
chủ thể của tội phạm.Tuy nhiên, B không thỏa mãn điều kiện “đủ độ tuổi chịu trách
nhiệm hình sự”.
=>Như vậy, giả sử B mới 15 tuổi thì trong vụ án trên không có đồng phạm.
3.Nếu khi A thực hiện hành vi giao cấu với chị C, B giữ chân tay chị C thì B
chỉ được coi là người giúp sức, đúng hay sai? Tại sao?
Nếu khi A thực hiện hành vi giao cấu với chị C ,B giữ chân tay chị C thì B chỉ
được coi là người giúp sức ,khẳng định này là sai.Bởi lẽ:
Theo khoản 2 điều 20 BLHS“Người giúp sức là người tạo ra những điều kiện
tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.”

3


+ Giúp sức về vât chất có thể là cung cấp công cụ, phương tiện, hoặc khắc phục
những trở ngại … để tạo cho điều kiện cho người thực hành thực hiện tội phạm
được dễ dàng và thuận tiện hơn.
+ Giúp sức về tinh thần có thể là những hành vi cung cấp những gì không có tính
vật chất nhưng cũng tạo cho người thực hành những điều kiện thuận lợi hơn trong
việc thực hiện tội phạm như cung cấp tình hình, đóng góp ý kiến, chỉ dẫn, hứa hẹn
trước sẽ che dấu người phạm tội, che dấu các vật tang hoặc sẽ tiêu thụ …
Trong trường hợp trên ta thấy rằng:B không thỏa mãn điều kiện là người giúp
sức ,hành vi giữ chân tay chị C của B là hành vi dùng vũ lực trực tiếp để thực hiện
tội phạm, hành vi của B tuy chưa thực hiện hành vi giao cấu nhưng tổng hợp hành
vi của A có đầy đủ dấu hiệu của CTTP tội hiếp dâm. B đã trực tiếp tham gia vào vụ
hiếp dâm, nhưng hình thức tham gia của B khác với các đồng phạm khác là giữ
chân tay để A thực hiện hành vi hiếp dâm. B đã trực tiếp tác động đến nạn nhân, tự
mình thực hiện hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm (dùng vũ lực giữ
chân tay C). Vậy hành vi của B không thỏa mãn dấu hiệu là người giúp sức.
4.Giả sử sau khi bị bắt, A được xác định dương tính với vi rút HIV thì khung
hình phạt áp dụng đối với A có thay đổi không? Tại sao?
Trong tình huống này, có hai trường hợp có thể xảy ra:
-Thứ nhất, A biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn thực hiện hành vi giao cấu.
Người phạm tội biết mình bị HIV mà vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm là cố ý lây
truyền HIV cho người khác bằng hành vi hiếp dâm, làm cho tính chất và mức độ
của hành vi nguy hiểm hơn nhiều so với tội hiếp dâm bình thường. Đối với tội hiếp
dâm, BLHS có quy định một trong những tình tiết định khung tăng nặng đó là: “Biết
mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tộiTrong trường hợp này khung hình phạt của A sẽ
tăng lên theo điểm b khoản 3 điều 111BLHS đã quy định như vậy khung hình
phạt áp dụng đối với A sẽ thay đổi.
-Thứ hai, A không biết mình bị HIV khi thực hiện hành vi giao cấu.
Nếu khi thực hiện hành vi giao cấu với chị C, A không biết trong người mình có virus
HIV thì không thể nói rằng A “biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội”. Do vậy,
mặc dù sau khi bị bắt, có kết luận của cơ quan y tế xác định A dương tính với virus
HIV thì khung hình phạt áp dụng đối với A cũng sẽ không thay đổi.
4


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Trường đại học luật Hà Nội.Giáo trình Luật hình sự(tập 1).Nxb công an nhân dân
2.Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi ,bổ sung năm 2009.Nxb chính trị quốc
gia

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×