Tải bản đầy đủ

sieu am he TKTW htn

SIÊU ÂM CƠ BẢN & NÂNG CAO HỆ
TKTU THEO ISUOG

BS Hà Tố Nguyên


MỞ ĐẦU

Dị tật bẩm sinh hay gặp nhất
 Siêu âm là phương tiện chẩn đoán
đầu tay trong hơn 30 năm qua
 Gần đây: Vai trò của siêu âm 3D và
cộng hưởng từMỞ ĐẦU

Cấu trúc não và cột sống thay đổi theo
tuổi thai.
 Để tránh chẩn đoán sai, cần phải hiểu rõ

hình ảnh bình thường của hệ TKTU theo
từng tuổi thai.
 Thời điểm siêu âm hệ TKTU: 20 -22 tuần.SIÊU ÂM HỆ TKTU
SIÊU ÂM CƠ BẢN
Axial

SIÊU ÂM NÂNG CAO
Sagital & Coronal


ƯU ĐIỂM CỦA SA HỆ TKTU NÂNG CAO

Thấy rõ các cấu trúc đường giữa
(thể chai, thuỳ nhộng, lều tiểu não…)
 Nhìn rõ cả hai bên bán cầu đại não
 Nếu dùng đầu dò âm đạo: độ ly giải tốt
hơn do tần số cao và tiếp cận trực tiếpSIÊU ÂM HỆ THẦN KINH CƠ BẢN

Hình dạng đầu
Não thất bên
Vách trong suốt
Đồi thị
Tiểu não
Bể lớn
Cột sống


Hình dạng đầu

Bình thường

Đầu ngắn

Đầu dài


Hình dạng đầu

Cloverleaf skull

Strawberry skull

Lemon sign


A Mặt cắt ngang não thất bên


Đo ngã ba não thất.


Dãn não thất


Nang đám rối mạng mạch


B Mặt cắt ngang đồi thị
(Mặt cắt đo ĐKLĐ)


Holoprosencephaly ở TCN 1


Holoprosencephaly ở TCN 2


Holoprosencephaly ở TNC 3


Schizencephaly
Chẻ não


Schizencephaly
Chẻ não


Absent cavum septi pellucidi
Không vách trong suốt


C Mặt cắt ngang tiểu não


Mega Cisterna Magna
Dãn bể lớn

> 10mm


Vermian Hypoplasia
Dandy Walker variant


Dandy Walker Malformation


Dandy Walker Malformation


SIÊU ÂM HỆ THẦN KINH NÂNG CAO
Fetal neurosonogram
SAGITAL

(a) Midsagittal plane; (b) Parasagittal plane


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×