Tải bản đầy đủ

PHÁT TRIỂN CAO SU TIỂU điền TRÊN địa bàn HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luậ n văn này là kế t quả nghiên cứ u củ a tác giả dư ớ i sự
hư ớ ng dẫ n khoa họ c củ a giáo viên. Các số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn
này là hoàn toàn trung thự c và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Nhữ ng
thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đề u có nguồ n gố c rõ ràng.

TÁC GIẢ LUẬ N VĂN

VŨ VĂN PHONG

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×