Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức văn phòng UBND tỉnh quảng trị

cóLỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là
trung thực và chưa được ai công bố dưới bất kỳ hình thức nào.
Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được
cảm ơn. Các số liệu và thông tin trích dẫn được nêu trong luận văn này đã được ghi

tháng

U

Huế, ngày

Ế

rõ nguồn gốc.

năm 2016

Đ
A


̣I H

O

̣C

K

IN

H́H

Tác giả luận văn

i

Nguyễn Thị Hồng Lê


LỜI CẢM ƠN
Với tình cảm chân thành và sâu sắc, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tổ
chức và cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập cũng như
nghiên cứu đề tài.
Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS. Phan Thị Minh
Lý đã nhiệt tình dành nhiều thời gian và công sức, trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt

Ế

quá trình thực hiện nghiên cứu luận văn này.

U

Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học,tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

́H

Trường Đại học Kinh tế Huế cùng toàn thể quý Thầy, Cô giáo đã giảng dạy, giúp đỡ

Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo, các bộ phận chuyên môn thuộc Văn

H

phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã nhiệt tình giúp đỡ, cộng tác và cung cấp những tài

IN

liệu cần thiết để tôi có thể hoàn thiện luận văn này.
Cám ơn sự hỗ trợ, chia sẻ, động viên, nhiệt tình giúp đỡ của các đồng nghiệp,

K

bạn bè và người thân trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

̣C

Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng luận văn không tránh khỏi những thiếu sót,

O

hạn chế. Kính mong quý Thầy, Cô giáo, các chuyên gia, đồng nghiệp tiếp tục giúp

̣I H

đỡ, đóng góp để luận văn được hoàn thiện hơn.

Đ
A

Xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Thị Hồng Lê

ii
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×