Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ LOGISTICS ở CÔNG TY cổ PHẦN vận tải và DỊCH vụ PETROLIMEX THỪA THIÊN HUẾ

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng, số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
trung thự c và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào.
Tôi cũng xin cam đoan, mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã đư ợ c
cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đề u đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.
Ngư ờ i cam đoan

Nguyễ n Xuân Huy

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×