Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn KINH DOANH các DOANH NGHIỆP THƯƠNG mại TRÊN địa bàn TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này
là trung thự c và chư a hề đư ợ c công bố trư ớ c đó. Tôi cũng xin cam đoan rằ ng mọ i sự
giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã đư ợ c cám ơ n và các thông tin trích dẫ n
trong luậ n văn đã đư ợ c ghi rõ nguồ n gố c.

Ngư ờ i cam đoan

Nguyễ n Trung Tiế n

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×