Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN THỪA THIÊN HUẾ

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này đề u
có nguồ n gố c rõ ràng, trung thự c, đư ợ c phép công bố và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để
bả o vệ mộ t họ c vị nào.
Tôi cũng xin cam đoan rằ ng mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này
đã đư ợ c cám ơ n.

Tác giả
Nguyễ n Thị Mai Chi

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×