Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG CHO VAY hộ sản XUẤT tại AGRIBANK VIỆT NAM, CHI NHÁNH TĨNH GIA THANH hóa (3)

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bả n luậ n văn là công trình nghiên cứ u độ c lậ p củ a riêng tôi.
Các số liệ u thông tin đư ợ c sử dụ ng trong luậ n văn đề u có nguồ n gố c rõ ràng, trung
thự c và đư ợ c phép công bố .

TÁC GIẢ LUẬ N VĂN

Hoàng Anh Dũng

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×