Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
ĐÁNH GIÁ mức độ hài LÒNG của KHÁCH HÀNG về DỊCH vụ CHĂM sóc KHÁCH HÀNG tại - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

ĐÁNH GIÁ mức độ hài LÒNG của KHÁCH HÀNG về DỊCH vụ CHĂM sóc KHÁCH HÀNG tại MOBIFONE CHI NHÁNH HUẾ

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn:“Đánh
giá mứ c độ hài lòng củ a khách hàng về dị ch vụ

chăm sóc khách hàng tạ i

Mobifone chi nhánh Huế ” là trung thự c và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t
họ c vị nào.
Tôi cũng xin cam đoan rằ ng mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này
đã đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Họ c viên

Nguyễ n Thị Bích Nga

i

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×