Tải bản đầy đủ

ẢNH HƯỞNG CỦA đầu tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI đến PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

LỜ I CAM ĐOAN

Tác giả xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứ u củ a bả n thân. Các số liệ u
nêu trong luậ n văn là trung thự c, có nguồ n gố c rõ ràng. Nhữ ng kế t quả nêu trong
luậ n văn chư a từ ng đư ợ c công bố trong bấ t kỳ công trình khoa họ c nào.

Tác giả luậ n văn

Phạ m Thị Diệ u Linh

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×