Tải bản đầy đủ

Đánh giá tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hoá trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
trung thự c và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào và các thông tin trích
dẫ n trong luậ n văn đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Tác giả luậ n văn

Nguyễ n Văn Thành

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×