Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
Tổng hợp đề thi nghiệp vụ ngoại thương 2 kỳ 3 năm 2018 - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi nghiệp vụ ngoại thương 2 kỳ 3 năm 2018

Fb.com/DethiNEU

Tổng hợp đề thi Nghiệp vụ ngoại thương 2 kỳ 3 năm 2018 (Ngày thi
14/12/2018)
Đề 1
1. Phân tích nghiệp vụ thiết lập kênh phân phối bán hàng của người mua
2. VN đã phân cấp quản lý việc cấp CO chưa? Cơ quan nào phụ trách? Chính sách
như thế nào? Ví dụ
3. Trắc nghiệm trong sách
4. Bài tập quản lý vật tư sx
Đề 2
1. Lý thuyết nằm hết trong giáo trình
2. Liên hệ thực tế: "hồ sơ" nào quan trọng nhất trong vay vốn ngắn hạn của ngân
hàng tại việt nam, ngân hàng xét các tiêu chí nào?
3. Trắc nghiệm: khó lắm hiuhiu
4. Bài tập đấu thầu

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×