Tải bản đầy đủ

Giao an tin hoc 9 1819 chu de 4

Trường THCS Nguyễn Trãi

GV: Huỳnh Diệu Sanh

Tuần: 5
Chủ đề 4: BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH (T1)
Tiết: 10
I- Mục tiêu bài học :
Biết khái niệm virus máy tính.
Biết được một số tình huống nhiễm và lây lan vi rút máy tính và các sự cố dẫn đến tổn thất dữ
liệu.
Biết một số cách thông dụng bảo vệ dữ liệu
II- Nội dung trọng tâm :
Khái niệm vius máy tính.
Tác hại và con đường lây lan của virus máy tính.
Phòng tránh virus máy tính.
III- Phương pháp giảng dạy.
Giải quyết vấn đề
Diễn giải
Thảo luận
Vấn đáp.

IV- Chuẩn bị :
Giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ (hoặc màn hình lớn)
Học sinh: SGK, xem trước bài.
V- Tiến trình lên lớp:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
Khởi động
Theo dõi 2 tình huống sau và rút
ra điểm chung của hai tình huống
này

Bệnh Sốt Xuất Huyết
Dengue (SXHD) là một
bệnh truyền nhiễm gây

dịch do một loại virus
thuộc họ Flaviviridae.
Các biểu hiện cho máy tính bị
virus
- Phá huỷ dữ liệu 
- Lấy cắp dữ liệu 
- Tăng tốc độ truy cập mạng
- Tiêu tốn tài nguyên hệ thống  Cả 2 tình huống đều bị "bệnh" do
virus gây ra.
- Khôi phục dữ liệu đã mất
Có khả năng tự nhân bản và lây
Giaùo aùn tin hoïc 9

Trang 1


Trường THCS Nguyễn Trãi

GV: Huỳnh Diệu Sanh
truyền từ người bệnh sang người
lành.

Đặc điểm của virus sinih học là
gì ?


Vậy ta sẽ tìm hiểu xem virus
máy tính là gì ? có đặc điểm như
thế nào ?
Khám phá 1: Tìm hiểu virus máy tính.
1. Virus máy tính là gì?
- Hãy nêu một số trường hợp gây Học sinh trình bày những trường
mất dữ liệu trên máy tính mà em họp mất dữ liệu mà các em đã gặp
đã gặp.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự
an toàn của thông tin máy tính
được chia thành ba nhóm chính.
Trong đó yếu tố virus máy tính là
yếu tố gây ảnh hưởng lớn nhất.
- Vậy virus máy tính là gì? Có - Hs lằng nghe, ghi bài
Virus máy tính là một chương
những loại virus nào?
trình hay đoạn chương trình có
khả năng nhân bản hay tự sao
chép chính nó từ đối tượng bị
lây nhiễm này sang đối tượng
khác.
Một số virus thường gặp:
+ Worm: Còn gọi là sâu máy
tính, tấn công vào máy tính
thông qua hệ thống mạng như
làm nghẽn mạng, tê liệt máy.
+ Trojan: Thường được nguỵ
trang dưới dạng một chương
trình hữu ích hoặc hợp pháp về
mặt kỹ thuật, không có khả
năng tự lan truyền.
+ Spyware: Là phần mềm gián
điệp, khi cài vào máy tính sẽ
thu thập thông tin trên máy
tính và gửi cho hacker.
+ Adware: La phần mềm
quảng cáo bất hợp pháp,
không gây hại nhiều cho máy
tính nhưng khiến người dùng
cảm thấy khó chịu, bực bội.
+ Rootkit: là loại phần mềm
độc hại rất khó phát hiện vì tấn
công hệ điều hành thông qua
lỗ hổng. Khi bị nhiễm, người
dùng phải cài lại hệ điều hành.
VI. Củng cố. (7’)
Nhắc lại các kiến thức đã học.
VII. Hướng dẫn về nhà. (1’)
Về nhà học bài, xem trước nội dung còn lại.

Giaùo aùn tin hoïc 9

Trang 2


Trường THCS Nguyễn Trãi

GV: Huỳnh Diệu Sanh

Tuần: 6
Chủ đề 4: BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH (T2)
Tiết: 11
I- Mục tiêu bài học :
Biết và có khả năng tìm kiếm trên Internet.
Biết tìm kiếm nâng cao trên Internet.
Biết soạn một thư điện tử hoàn chỉnh.
II- Nội dung trọng tâm :
Tìm kiếm cơ bản và nâng cao trên Internet.
Soạn một thư điện tử hoành chỉnh.
III- Phương pháp giảng dạy.
Vấn đáp
Thực hành.
IV- Chuẩn bị :
Giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ (hoặc màn hình lớn)
Học sinh: SGK, xem trước bài.
V- Tiến trình lên lớp:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
* Kiểm tra bài cũ :
- Virus máy tính là gì ?
- Nêu tên và đặc điểm của 3/6 virus máy tính.
Khám phá 2. Tìm hiểu tác hại của virus máy tính
2. Tác hại và con đường lây
lan của virus là gì?
* Tác hại của virus:
- Hãy nêu các tác hại khi một - Trả lời
máy tính bị nhiễm virus?
- Hãy giải thích tại sao nói khi - Máy chạy rất chậm, bị treo hoặc - Tiêu tốn tài nguyên hệ thống
một máy tính bị nhiễm virus nó tự động tất máy hay khởi động lại
tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ …
thống?
- Hãy giải thíc câu nói “Virus - Các tệp thường bị tấn công - Phá huỷ dữ liệu
phá hủy dữ liệu”
nhiều nhất là các tệp *.doc
(Word), *.xls (Excel) và các tệp
chương trình *.exe, *.com. Một số
virus hoạt động vào một thời điểm
nhất định như virus "thứ sáu ngày
13", nhưng cũng có những virus
nguy hiểm hơn, bất ngờ xoá dữ
liệu khiến người dùng không kịp
trở tay.
- Hãy lấy ví dụ về Virus phá hủy - Phá hủy hệ thống, làm giảm tuổi - Phá huỷ hệ thống
hệ thống?
thọ của đĩa cứng, máy tính kg
hoạt động hay bị tê liệt
- Tại sao nói virus có thể đánh - Sao khi thâm nhập vào máy tính, - Đánh cắp dữ liệu
cắp dữ liệu?
virus này sẽ gửi thông tin quan
trọng về: Các loại sổ sách, chứng
từ, thể tín dụng… về máy chủ.
- Hãy lấy ví dụ về virus mã hóa - Nó sẽ mã hóa dữ liệu quan trọng - Mã hoá dữ liệu tống tiền
dữ liệu tống tiền.
của người dùng và yêu cầu họ
phải trả tiền để có thể khôi phục
Giaùo aùn tin hoïc 9

Trang 3


Trường THCS Nguyễn Trãi

GV: Huỳnh Diệu Sanh

lại.
- Hãy nêu những khó chịu hay - thiết lập chế độ ẩn tập tin hay - Gây khó chịu khác cho người
gặp phải khi bị Virus?
thư mục, thay đổi cách thức hoạt dùng
động của HĐH cũng như của các
phần mềm ứng dụng
Khám phá 2. Tìm hiểu con đường lây lan của virus máy tính
Quan sát các biểu tượng hình ảnh Hs: Trao đổi nhóm, tham khảo * Các con đường lây lan của
và đọc nội dung tương ứng. Em SGK. Trả lời.
virus
hãy ghép các cột cho đúng với
Qua việc sao chép tệp đó bị
nhau.
nhiễm virus.
Qua cỏc phần mềm bẻ khúa,
cỏc phần mềm sao chộp lậu.
Qua cỏc thiết bị nhớ.
Qua internet, đặc biệt là thư
điện tử.
Qua các “Lỗ hổng” của phần
mềm.

- Hãy cho biết Virus có thể lây
lan qua những con đường nào?
VI. Củng cố. (7’)
Nhắc lại các kiến thức đã học.
VII. Hướng dẫn về nhà. (1’)
Về nhà học bài, xem trước nội dung còn lại.

Tuần: 6
Chủ đề 4: BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH (T3)
Tiết: 12
I- Mục tiêu bài học :
Biết khái niệm virus máy tính.
Biết được một số tình huống nhiễm và lây lan vi rút máy tính và các sự cố dẫn đến tổn thất dữ
liệu.
Biết một số cách thông dụng bảo vệ dữ liệu
II- Nội dung trọng tâm :
Khái niệm vius máy tính.
Tác hại và con đường lây lan của virus máy tính.
Phòng tránh virus máy tính.
III- Phương pháp giảng dạy.
Giải quyết vấn đề
Diễn giải
Thảo luận
Vấn đáp.
IV- Chuẩn bị :
Giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ (hoặc màn hình lớn)
Giaùo aùn tin hoïc 9

Trang 4


Trường THCS Nguyễn Trãi

GV: Huỳnh Diệu Sanh

Học sinh: SGK, xem trước bài.
V- Tiến trình lên lớp:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
* Kiểm tra bài cũ :
- Trình bày tác hại của virus máy tính
- Trình bày các con đường lây lan của virus máy tính.
Khám phá 3. Tìm hiểu cách phòng tránh virus máy tính.
d. Phòng tránh virus như thế
nào?
- Nêu nguyên tắt phòng tránh - Nêu nguyên tắt phòng tránh "Phải cảnh giác và ngăn chặn
virus?
virus.
virus trên chính những đường
Lưu ý: Mỗi phần mềm chỉ diệt
lây lan của chúng"
được những loại virus nó đã
Cách phòng tránh:
nhận biết được. Hiện nay có thể
- Cài đặt chương trình diệt
nói các loại virus mới xuất hiện
virus.
hàng ngày. Các nhà cung cấp
- Cập nhật dữ liệu virus mới
phần mềm diệt virus chuyên
nhất do hãng tạo chương trình
nghiệp luôn quan tâm cập nhật
phòng chống virus cung cấp.
các mẫu virus mới vào chương
- Thường xuyên theo dõi thông
trình. Do vậy, cần cập nhật
tin về các loại virus, sâu máy
thường xuyên chương trình diệt
tính mới.
virus.
- Thận trọng khi cắm thiết bị
lưu trữ di động vào máy tính.
- Chỉ tải dữ liệu đủ tin cậy trên
internet về máy tính.
Yêu cầu HS làm bài tập trang 31 HS đứng tại chỗ đọc nội dung
từng câu và lựa chọn đáp án.
Trải nghiệm

Quan sát các hình dưới đây, hãy ghép tên với biểu tượng phù hợp của chương trình diệt
virus mà em biết.

Ghi nhớ

Giaùo aùn tin hoïc 9

Trang 5


Trường THCS Nguyễn Trãi

GV: Huỳnh Diệu Sanh

VI. Củng cố. (7’)
Nhắc lại các kiến thức đã học.
VII. Hướng dẫn về nhà. (1’)
Về nhà học bài, xem trước nội dung bài thực hành 1.

Giaùo aùn tin hoïc 9

Trang 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x