Tải bản đầy đủ

Giao an lop 3 - tuan 1(tk)

Kế hoạch giảng dạy
Tuần : 1
Từ 5.9.05 đến 9.9.05
Ngày Môn Bài dạy
Thứ hai
5.9
Tập đọc Cậu bé thông minh
Kể chuyện Cậu bé thông minh
Toán Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.
Thứ ba
6.9
Tập đọc Hai bàn tay em
Chính tả Tập chép : Cậu bé thông minh
Toán Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ)
Luyện từ So sánh
Thứ tư
7.9
Tập đọc Đơn xin vào Đội
Toán Luyện tập
Đạo đức Kính yêu Bác Hồ
Thứ năm

8.9
Chính tả Chơi chuyền
Toán Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
TNXH Hoạt động thở và cơ quan hô hấp
Tập viết Vừ A Dính
Thủ công Bọc vở
Thứ sáu
9.9
Làm văn Nói về Đội
Toán Luyện tập
TNXH Nên thở như thế nào ?
Buổi chiều :
Ngày Môn Bài dạy
Thứ tư Luyện tập TV Luyện đọc bài : Cậu bé thông minh
Thứ năm
Luyện tập Toán Luyện tập tiết 2 vở bài tập Toán
Tự học Làm bài tập chính tả
Thứ sáu
Luyện tập TV Luyện đọc : Hai bàn tay em và đơn xin vào Đội
Tự học Kiểm tra một số kiến thức về Đội
Khối trưởng duyệt Ban giám hiệu duyệt
Phòng giáo dục và đào tạo Quận 10
Trường tiểu học Dương Minh Châu
Kế hoạch dạy học
Môn : Tập đọc – kể chuyện
Bài : Cậu bé thông minh
I. Mục tiêu : Như sách giáo viên
II. Đồ dùng dạy học : Tranh minh hoạ tập đọc và kể chuyện
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài và luyện đọc
Mục tiêu : Rèn kó năng đọc thành tiếng và đọc đúng
các từ khó theo phương ngữ.
1. Giáo viên giới thiệu bài
2. Luyện đọc
Giáo viên đọc mẫu toàn bài ( diễn cảm )
Học sinh đọc
Giáo viên kết hợp giải thích từ khó : bình tónh, xin sữa,
bật cười, mâm cỗ.
3. luyện đọc đoạn : Giáo viên nhắc nhở học sinh
thay đổi giọng đọc cho phù hợp với nội dung bài.
Giáo viên giúp học sinh hiểu nghóa từ mới.
3. Thi đọc nhóm
Hoạt động 2 : Hướng dẫn tìm hiểu bài
Mục tiêu : Học sinh hiểu được nội dung bài học
1. Giáo viên gọi học sinh đọc thầm từng đoạn và
trao đổi về nội dung bài.
2. Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét các ý
kiến thảo luận và chốt kiến thức.
Hoạt động 3 : Luyện đọc lại :
Mục tiêu : học sinh thể hiện đọc đúng bài
Giáo viên chọn đoạn 2 cho học sinh đọc.
Giáo viên nhắc học sinh đọc phân biệt lời kể với lời
của nhân vật.
Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét cách đọc của
bạn mình
Tiết kể chuyện :
Hoạt động 1 : Xác đònh yêu cầu bài tập.
Mỗi học sinh đọc 1 câu lần
lượt cho đến hết bài.
Học sinh đọc từng đoạn
theo hình thức nhóm 2 luân
phiên nhau.Các nhóm đọc
luân phiên từng đoạn đến
hết bài.
Các nhóm thi đọc.
Học sinh đọc thầm từng
đoạn và lần lượt trả lời các
câu hỏi. Câu 4 học sinh
thảo luận nhóm. Các nhóm
trình bày ý kiến của nhóm
mình.
Mỗi nhóm 3 học sinh đọc
theo vai.
Mục tiêu : Đònh hướng nội dung cho học sinh
Hoạt động 2 : Hướng dẫn học sinh kể từng đoạn theo
tranh.
1. Giáo viên cho học sinh quan sát lần lượt 3 tranh
và nhẩm kể theo đoạn.
2. Giáo viên gọi 3 học sinh kể nối tiếp :
Giáo viên có thể gợi ý Bằng cách đặt ra các câu hỏi
nhỏ cho học sinh dễ theo dõi hơn.
Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét nhanh :
Về nội dung, về diễn đạt, về cách thể hiện.
Củng cố : Trong câu chuyện, em thích nhất ai ? vì sao ?
2 học sinh đọc yêu cầu bài
tập.
học sinh quan sát tranh và
nhẩm kể.
Mỗi nhóm 3 học sinh kể
Học sinh nhận xét
Học sinh trả lời
Phòng giáo dục và đào tạo Quận 10
Trường tiểu học Dương Minh Châu
Kế hoạch dạy học
Môn : Chính tả
Bài :Cậu bé thông minh
I. Mục tiêu :
Chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn văn – viết đúng và nhớ cách viết có âm vần : l /n,
an / ang.
Điền đúg 10 chữ và tên chữ, thuộc lòng 10 chữ đầu trong bảng
II. Đồ dùng dạy học :
Chép sẵn đoạn văn lên bảng và nội dung bài tập 2a, 2b
Kẻ bảng sẵn chữ và tên chữ ở bài tập 3
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
Giáo viên giới thiệu bài “ Cậu bé thông minh”
Hướng dẫn học sinh tập chép
Hoạt động 1 : hướng dẫn học sinh chuẩn bò
Mục tiêu : giúp cho học sinh xác đònh cách trình bày và
viết đúng đoạn văn
1. Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng
2. Hỏi : Đoạn này chép từ bài nào? Tên bài viết ở
vò trí nào ? Đoạn chép có mấy câu? Cuối mỗi
câu có dấu gì ? chữ đầu câu viết như thế nào ?
Hoạt động 2 : Viết từ khó
Mục tiêu : Học sinh biết phân biệt và viết chính
xác các từ khó trong đoạn chép như : chim sẻ, mâm cỗ,
sứ giả, sắc, xẻ thòt.
1. Giáo viên đọc từ khó
2. Học sinh gạch chân các tiếng dễ viết sai
Hoạt động 3 : Học sinh chép bài vào vở
Mục tiêu : Học sinh chép chính xác các từ khó và
trình bày đúng theo quy đònh.
Giáo viên theo dõi, uốn nắn.
Hoạt động 4 : Chấm chữa bài
1. Giáo viên đọc từng câu, học sinh tự dò.
2. Giáo viên chấm 5 bài và nêu nhận xétvề nội
dung bài chép, chữ viết cacùh trình bày.
Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
Bài 2 : Điền l/n, an / ang
1. Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài vào vở bài
tập
2. Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa bài
3. Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét 2 bạn trên
bảng ai điền đúng, ai nhanh, ai phát âm đúng.
2 học sinh đọc lại đoạn
chép.
Trả lời cá nhân
Học sinh viết vào bảng
con các từ khó
Học sinh mở sách chép bài
vào vở
Học sinh tự đổi vở và sửa
bài.
2 học sinh đọc yêu cầu bài
a, b.
2 học sinh làm bài trên
bảng quay.
1 học sinh đọc lời giải 2 a,
Bài tập 3 : Điền chữ và tên chữ
1. Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi tiếp
sức điền tên chữ.
2. Giáo viên lần lượt xóa chữ và tên chữ sau
đó kiểm tra lại việc học thuộc lòng 10 chữ
trong bảng.
Củng cố – dặn dò :
Nhận xét tiết học, nhắc nhở học sinh sửa lỗi
sai, cách giữ vở sạch đẹp.
cả lớp nhận xét
1 học sinh đọc lời giải 2 b
- Cả lớp nhận xét.
Học sinh sưả bài
Học sinh đọc yêu cầu bài
tập.
Học sinh làm bài vào vở
bài tập. Cả lớp cùng nhận
xét bài trên bảng và tự
sửa.
3 học sinh đọc lại 10 chữ
và tên chữ.
học sinh học thuộc thứ tự
của 10 chữ tại lớp
Phòng giáo dục và đào tạo Quận 10
Trường tiểu học Dương Minh Châu
Kế hoạch dạy học
Môn : Tập đọc
Bài :Hai bàn tay em
I. Mục tiêu : Như sách giáo viên
II. Đồ dùng dạy học :
1. Tranh minh hoạ tập đọc
2. Chép sẵn bài thơ lên bảng.
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
A. kiểm tra bài cũ : Cậu bé thông minh
Giáo viên gọi học sinh đọc và trả lởi câu hỏi về
nội dung bài.
Nhận xét, cho điểm.
B. bài mới :
Hoạt động 1 : luyện đọc.
Mục tiêu : hướng dẫn học sinh đọc kết hợp với giải
nghóa từ
1. Giáo viên đọc mẫu ( diễn cảm ).
2. Học sinh đọc câu.
Giáo viên kết hợp giải nghóa từ khó trong khổ thơ
3. Học sinh đọc khổ thơ.
4. Thi đọc
Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài.
Mục tiêu : Học sinh hiểu được nội dung bài
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thầm từng khổ
thơ và suy nghó trả lời câu hỏi về nội dung từng khổ thơ
đó.
Giáo viên chốt lại các ý chính.
Hoạt động 3 : luyện đọc lại và học thuộc lòng bài thơ.
Mục tiêu : Rèn kó năng học thuộc lòng bài thơ tại lớp
1. Giáo viên treo bảng phụ.
2. Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc thuộc lòng
3 học sinh đọc và trả lời
câu hỏi.
Học sinh đọc theo hàng
ngang mỗi học sinh đọc
một câu ( 2 dòng thơ ) cho
đến hết bài.
Học sinh đọc theo nhóm 2
luân phiên nhau đọc khổ
thơ cho đến hết bài.
Đọc nhóm 6 mỗi nhóm đọc
một khổ thơ cho đến hết
bài.
Học sinh đọc và trả lời câu
hỏi. Cả lớp tổ chức nhận
xét phần trả lời của bạn.
Học sinh đọc đồng thanh
cho đến khi thuộc bài.
bài thơ bằng cách xoá dần các cụm từ có nghóa,
chỉ giữ lại các từ đầu mỗi dòng thơ.
3. Trò chơi hái hoa đọc bài.
Giáo viên nhận xét tuyên dương học sinh đọc
thuộc tại lớp.
Củng cố – dặn dò : Giáo viên gọi học sinh đọc lại cả
bài. chẩn bò bài tập đọc tiếp theo là bài “ Đơn xin vào
Đội”
Học sinh xung phong lên
hái hoa và đọc thuộc bài
thơ.
Phòng giáo dục và đào tạo Quận 10
Trường tiểu học Dương Minh Châu
Kế hoạch dạy học
Môn : Tập đọc
Bài : Đơn xin vào Đội
I. Mục tiêu : Như sách giáo viên
II. Đồ dùng dạy học :
Tranh minh hoạ tập đọc
Một lá đơn xin vào Đội của học sinh trong trường.
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
A. Kiểm tra bài cũ : Hai bàn tay em
Giáo viên gọi học sinh đọc và trả lời câu hỏi về
nội dung bài.
Nhận xét, cho điểm.
B. Bài mới :
Hoạt động 1 : luyện đọc.
Mục tiêu : Hướng dẫn học sinh đọc kết hợp với giải
nghóa từ.
1. Giáo viên đọc mẫu ( giọng rõ ràng rành
mạch, dứt khoát ).
2. Học sinh đọc câu.
Giáo viên kết hợp giải nghóa từ khó trong khổ thơ như :
chỉ huy, có ích, xin hứa.
3. Học sinh đọc đoạn.
Giáo viên phân đoạn. Khi học sinh đọc giáo viên
chú ý nhắc học sinh đọc ngừng nghó đúng chỗ.
4. Thi đọc :
Giáo viên theo dõi và hướng dẫn học sinh đọc
đúng.
Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài.
Mục tiêu : Học sinh hiểu được nội dung bài
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thầm từng đoạn
và suy nghó trả lời câu hỏi về nội dung từng đoạn đó.
3 học sinh đọc và trả lời
câu hỏi.
Học sinh đọc theo hàng
ngang mỗi học sinh đọc
một câu cho đến hết bài.
Học sinh đọc theo nhóm 2
luân phiên nhau đọc đoạn
cho đến hết bài. Học sinh
có thể đổi vò trí đọc đoạn
cho nhau dể cùng đọc được
cả bài.
Đọc nhóm 6 mỗi nhóm đọc
một đoạn cho đến hết bài.
Học sinh nhận xét cách
đọc của bạn.
3 học sinh đọc cả bài.
Học sinh đọc và trả lời câu
hỏi. Cả lớp tổ chức nhận
xét phần trả lời của bạn.
Câu nêu nhận xét về cách trình bày đơn, giáo viên cho
học sinh chia nhóm thảo luận
Giáo viên chốt lại các ý chính.
Hoạt động 3 : luyện đọc lại.
Mục tiêu : Rèn kó năng đọc rõ ràng, mạch lạc không
diễn cảm.
Giáo viên nhận xét tuyên dương học sinh đọc tốt
Củng cố – dặn dò :
Giáo viên gọi học sinh đọc lại cả bài. Chuẩn bò bài
tập đọc tiếp theo “ Ai có lỗi ” và tìm hiểu về Đội
TNTP Hồ Chí Minh để làm bài văn tiết tới.
Thảo luận nhóm 6 – các
nhóm trình bày. Cả lớp
theo dõi bổ sung ý cho đẩy
đủ.
Học sinh đọc cả bài ( 5 em
)
Phòng giáo dục và đào tạo Quận 10
Trường tiểu học Dương Minh Châu
Kế hoạch dạy học
Môn : Luyện từ và câu
Bài : So sánh
I. Mục tiêu : Như sách giáo viên
II. Đồ dùng dạy học :
1. Bảng phụ viết sẵn khổ thơ nêu trong bài tập 1.
2. Tranh minh hoạ cảnh biển, một chiếc vòng ngọc thạch, tranh vẽ cánh diều như dấu á.
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
Bài mới : Giáo viên giới thiệu bài.
Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh làm bài tập
Mục tiêu : Hướng dẫn học sinh biết nhận xét về
phép so sánh.
Bài tập 1 :
1. Giáo viên gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập 1.
2. Giáo viên mời 1 học sinh lên bảng làm mẫu.
3. Giáo viên goi 4 học sinh lên bảng sửa bài.
Giáo viên chốt kại kiến thức
Bài tập 2 : Giáo viên thực hiện tương tự bài tập 1
1. Giáo viên tổ chức cho học sinh nhận xét bài
làm trên bảng.
2. Giáo viên chốt lại lời giải đúng.
3. Giáo viên kết hợp nêu câu hỏi cho cả lớp suy
nghó để hiểu vì sao các sự vật nói trên lại so
sánh với nhau.
Giáo viên có thể cho học sinh xem tranh hoặc mẫu vật
để học sinh dễ dàng so sánh hơn.
4. Giáo viên cho học sinh làm bài vào vở.
5. Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa bài.
Bài tập 3 :
Mục tiêu : Rèn kó năng nhận biết và giải thích phép
so sánh.
1. Giáo viên gọi học sinh đọc yêu cầu
2. Giáo viên khuyến khích học sinh phát biểu tự
do ( Em thích hình ảnh so sánh nào ? vì sao ? )
Giáo viên chốt lại các ý chính.
2 học sinh đọc yêu cầu bài
tập.
Cả lớp làm bài vào vở.
Học sinh lên bảng gạch
chân từ ngữ chỉ sự vật
trong khổ thơ.
Cả lớp nhận xét và chữa
bài.
Học sinh trả lời và tự giải
thích.
Học sinh làm bài và sửa
bài vào vở bài tập.
Học sinh đọc
Học sinh nhận xét phần trả
lời của bạn.
Củng cố – dặn dò :
1. Giáo viên nhận xét tiết học, biểu dương những
học sinh học tốt.
2. Yêu cầu học sinh về nhà quan sát ácc sự vật
hiện tượng xung quanh có thể so sánh chúng
với những gì.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×