Tải bản đầy đủ

cách trang trí cho web

1) Chữ New nhấp nháy:
Muốn có chữ new vào tiêu đề bạn chỉ cần copy đoạn code sau vào sau tiêu đề của bài viết là được.
Đoạn code: <img src="http://freewebs.com/dophuongoanh/new.gif">
2) Chèn nhạc cho blog :
Ở đây tôi chèn nhạc MP3
Mã code:
<object width="300" height="61"><param name="movie"
value="http://static.mp3.zing.vn/skins/black/flash/player/mp3Player_skin2.swf?
xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?
OS82MS85NjFmOTVkMzUyZjZmMGNjZGUyOTRlMmE2MDgyYWVkNS5cUIbaBmUsICDN8TEsg
TOG7nWkgWmUsICOqdSBUaMawxqFdUngZ3xEdXkgUXVhWeBmmUsICgLSDEkOG7qWMgSHV5
IC0gVHXhdUngqVdUngIE5n4WeBdUngNYyAcUIbaBIFRow6FpIENow6J1fGZhWeBHNl" /><param
name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300"
height="61" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/black/flash/player/mp3Player_skin2.swf?
xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?
OS82MS85NjFmOTVkMzUyZjZmMGNjZGUyOTRlMmE2MDgyYWVkNS5cUIbaBmUsICDN8TEsg
TOG7nWkgWmUsICOqdSBUaMawxqFdUngZ3xEdXkgUXVhWeBmmUsICgLSDEkOG7qWMgSHV5
IC0gVHXhdUngqVdUngIE5n4WeBdUngNYyAcUIbaBIFRow6FpIENow6J1fGZhWeBHNl"
quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>
3) Chèn đồng hồ nhỏ xinh:
coppy đoạn co đe rồi paste vào quản trị/giao diện/thông tin bản quyền

Đồng hồ tròn:
Mã code:
<embed src="http://www.clocklink.com/clocks/0034-orange.swf?TimeZone=ICT&" width="120"
height="120" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash">
Code 2: Đồng hồ đeo tay:
<embed src="http://www.clocklink.com/clocks/0033-black.swf?TimeZone=ICT&" width="100"
height="180" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash">
Đồng hồ dạng đeo tay:
<embed src="http://www.clocklink.com/clocks/0033-black.swf?TimeZone=ICT&" width="100"
height="180" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash">
4) Chữ chạy cuối trang blog:
Bạn chỉ cần chỉnh sửa nội dung cho phù hợp, sau đó coppy code và paste rồi mục thông
tin bản quyền là được:
a) dạng đơn giản
<marquee > KARAOKE TRỰC TUYẾN</marquee>
b) Một số code dạng đặc biệt:
1) Chạy từ phải sang trái
<MARQUEE DIRECTION="LEFT">HOÀNG HỮU THIÊN – THCS – TRẦN HƯNG ĐẠO – CAM
LỘ - QUẢNG TRỊ</MARQUEE>
2) Chạy từ trái sang phải
<MARQUEE DIRECTION="RIGHT">CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM
WEBSITE GIẢI TRÍ TOÁN HỌC</MARQUEE>
2) Chạy dưới lên
<MARQUEE DIRECTION="UP">CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM
WEBSITE GIẢI TRÍ TOÁN HỌC</MARQUEE>
3- Chạy qua chạy lại
<MARQUEE BEHAVIOR="ALTERNATE">
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE GIẢI TRÍ TOÁN
HỌC</MARQUEE>
4- CHữ chạy có màu nền
Ví dụ: nền màu vàng P hải sang trái
<MARQUEE BGCOLOR=YELLOW><MARQUEE DIRECTION="LEFT">HOÀNG HỮU THIÊN –
THCS – TRẦN HƯNG ĐẠO – CAM LỘ - QUẢNG TRỊ</MARQUEE>
</MARQUEE>
Chú ý :
Thay ORANGE bằng các từ khác để được màu theo ý muốn của bạn. Ví dụ: RED (đỏ), BLUE (xanh da
trời), GREEN (xanh lá cây), PINK (hồng), YELLOW (vàng), VIOLET (tím), BLACK (đen)....

5- Chữ chạy có màu font
Code 1: Mã code chạy chữ đỏ, nền xanh, chạy từ phải sang trái


<font color="#FF0000"><span style="background-color: #00FF00; font-
size:16px"><marquee direction="left" scrolldelay="0" scrollamount="10"> <MARQUEE
DIRECTION="LEFT">KARAOKE TRỰC TUYẾN</MARQUEE>
</marquee></span></Times New Roman>
Code 2: bạn coppy cả đoạn code ở trang 3 rồi paste vào thông tin bản quyền
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<font color="#2c40d1"><span style="background-color: #ffffff; font-size:20px">
<marquee direction="left" scrolldelay="5" scrollamount="5">CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC
BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE GIẢI TRÍ TOÁN HỌC</marquee></span></font><b>
</body>
6- Tạo hiệu ứng hoa rơi từ Banner:
Mã code như sau:
<marquee style="z-index: 1; left: 777px; width: 30px; position: absolute; top: -11px; height: 1000px;"
scrollamount="5" direction="down"><span class="falling1"><img
src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"
_fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"
_fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee>
<marquee style="z-index: 1; left: 191px; width: 30px; position: absolute; top: -231px; height: 1000px;"
scrollamount="5" direction="down"><span class="falling1"><img
src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"
_fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"
_fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee>
<marquee style="z-i
7- Nếu các bạn muốn vừa có đồng hồ vừa có nhạc MP3 vừa có chữ chạy như blog của tôi thì bạn
chỉ cần dùng đoạn code sau đây là được:
<MARQUEE BGCOLOR=YELLOW>CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM
WEBSITE GIẢI TRÍ TOÁN HỌC</MARQUEE>
<embed src="http://www.clocklink.com/clocks/0034-orange.swf?TimeZone=ICT&" width="120"
height="120" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash">
<object width="300" height="61"><param name="movie"
value="http://static.mp3.zing.vn/skins/black/flash/player/mp3Player_skin5.swf?
xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?
OS9kNC85ZDQ1OTBiZDU5OGFhMTI1ZGM0ZTRjOWRkZDlhMmQ3My5cUIbaBmUsICDN8T
OG7kWkgTmjhdUng48gVsOgWeByDEkOG7nWl8xJDDoG0gVsSpWeBmggSMawWeBmd8dHJ1
ZQ" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent"
/><embed width="300" height="61"
src="http://static.mp3.zing.vn/skins/black/flash/player/mp3Player_skin5.swf?
xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?
OS9kNC85ZDQ1OTBiZDU5OGFhMTI1ZGM0ZTRjOWRkZDlhMmQ3My5cUIbaBmUsICDN8T
OG7kWkgTmjhdUng48gVsOgWeByDEkOG7nWl8xJDDoG0gVsSpWeBmggSMawWeBmd8dHJ1
ZQ" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-
flash"></embed></object>
-----------------------
Chúc các bạn thành công !

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×