Tải bản đầy đủ

Ảnh 10 công trình nổi tiếng thế giới.

Nhà hát Opera Sydney(Astralia)
nh chp ban đêm
Tôn N Bch Vân thc hin
Tòa tháp đôi Petronas và các công trình chọc trời
ở Kuala Lumpur, Malaysia
Sân vận động Tổ chim Bắc Kinh (Trung Quốc)
Khu trung tâm Thượng Hải, Trung Quốc với công
trình cao nhất là tháp Hòn ngọc phương Đông
Tháp truyền hình CN và các tòa nhà chọc trời tại
Toronto, Canada

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×