Tải bản đầy đủ

Song ngữ Bitcoin scams and how to avoid them

Bitcoin Scams and How To Avoid Them
Bitcoin đã gây bão trên toàn thế giới và kể từ khi nó được giới thiệu vào năm 2008,
Bitcoin chắc chắn đã phải đối mặt với nhiều tranh cãi. Những kẻ lừa đảo đã tìm thấy
một mỏ vàng bằng tiền kỹ thuật số vì nhiều lý do. Một trong số đó là thực tế chỉ có một
vài người hiểu nó, điều này giúp họ dễ dàng tin vào những lời hứa vớ vẩn. Một lý do
khác là tính ẩn danh - tiền điện tử giúp những kẻ lừa đảo dễ dàng che dấu vết của họ.
Cuối cùng, một lý do chính là Bitcoin phần lớn không được kiểm soát. Bitcoin chủ yếu
hoạt động bên ngoài các quy ước của một hệ thống tài chính; và điều này khiến các cơ
quan quản lý lo ngại vì nó có khả năng liên quan đến rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo và tài
trợ khủng bố.
Bitcoin has taken the world by storm, and since its introduction in 2008, it has inevitably
faced several controversies. Scammers found a gold mine in the digital currency for
many reasons. One of them is the fact that only a few people understand it, which
makes it easier to make them believe false promises. Another reason is anonymity –
cryptocurrency gives scammers relative ease to cover their tracks. Lastly, a major
reason is that it is largely unregulated.

Bitcoin chiefly operates outside of the

conventions of a financial system; and this worries regulators as it has the potential to
be linked to money laundering, tax evasion, fraud, and terrorist funding.

Lừa đảo bitcoin phổ biến nhất là gì và làm thế nào để bạn phát hiện ra chúng?
What are the most common bitcoin scams and how do you spot them?
Trao đổi Bitcoin giả. Một ví dụ phổ biến cho những điều này là Hàn Quốc BitKRX,
được coi là một chi nhánh của quốc gia Sàn giao dịch Hàn Quốc (KRX) và tuyên bố là
một nền tảng để trao đổi và giao dịch bitcoin. Cuối cùng, hóa ra là lừa đảo. Cũng có
những người giả vờ kết nối với các sàn giao dịch nổi tiếng bằng ứng dụng hoặc trang
web giả mạo; Người dùng bị lừa đảo khi họ đăng nhập và chi tiết tài khoản của họ
được cung cấp. Khi bạn được chuyển hướng đến một trang web, hãy đảm bảo rằng
URL có HT HTPSPS thay vì chỉ HTTP HTTP. Nếu không có chữ S, điều đó có nghĩa là
lưu lượng truy cập web không có bảo mật và mã hóa.
Fake Bitcoin Exchanges. One popular example for these would be South Korea’s
BitKRX, which posed to be a branch of the country’s Korean Exchange (KRX) and


claimed to be a platform to exchange and trade bitcoin. Ultimately, it turned out to be
fraudulent. There are also those that pretend to be connected with well-known
exchanges using apps or fake websites; users are scammed when they log in and their
account details are given away. When you are directed to a website, make sure that the
URL has “HTTPS” rather than just “HTTP.” Without the letter S, it means that the web
traffic has no security and encryption.
Ponzi Scams. Ai đó hứa hẹn một khoản đầu tư đáng kinh ngạc khi sử dụng bitcoin và
cho rất nhiều người mua nó. Trước khi bạn biết điều đó thì một kẻ nào đó đã kịp chuồn
đi với tất cả số tiền của bạn. Điều đó về cơ bản cách thức hoạt động của Ponzi. Lúc
đầu, nạn nhân sẽ được dụ dỗ để tin rằng tổ chức này thực sự hoạt động - giả sử, các
chữ số trong tài khoản ngân hàng của họ đang tăng lên. Điều này cũng sẽ giúp cho họ
khoe khoang về “thành công” của mình và thuyết phục những người khác tham gia.
Cuối cùng, các cuộc gọi đến dịch vụ khách hàng không được trả lời, có vấn đề kỹ thuật
với trang web hoặc tiền sẽ được chuyển muộn – là trong số những lý do khi tiền của
bạn biến mất hoàn toàn. Nếu bạn thấy quảng cáo nghe có vẻ như thế, “gấp đôi số
bitcoin của bạn chỉ sau một đêm”, họ có thể lừa đảo. Cách thức hoạt động thường là
bạn phải gửi tiền cho họ trước khi họ có thể nhân đôi số tiền đó.
Ponzi Scams. Someone promises an incredible return of investment using bitcoin and
a lot of people buy in it. Before you know it, someone runs off with all of your money.
That’s basically how Ponzi schemes work. At first, victims will be made to believe that it
actually works – say, the digits in their bank account are increasing. This will also make
them talk about its “success” and convince others to join in. Eventually, calls to the
customer service are unanswered, there are technical problems with the website, or the
money will be remitted late – among several excuses while your money disappears for
good. If you see ads that sound like, “double your bitcoin overnight,” they’re probably
scams. How it usually works is you have to send them your money first before they can


double it.
Pyramid Schemes. Những kẻ lừa đảo sử dụng bitcoin như một sản phẩm trong các vụ
lừa đảo của Pyramid Schemes. Trong các chương trình này, khoản đầu tư ban đầu
thấp của bạn sẽ được nhân lên nếu bạn mời thêm người đăng ký. Sau khi rất nhiều
người đã đầu tư tiền của họ, kẻ lừa đảo ban đầu chuồn đi với tất cả số tiền này.


Pyramid Schemes. Scammers use bitcoin as a product in pyramid scams. In these
schemes, your low initial investment will be multiplied if you invite more people to sign
up. After a lot of people have invested their money, the original scammer walks away
with all the money.
Malware. Các tin tặc từ lâu đã sử dụng phần mềm độc hại để có được thông tin đăng
nhập và thông tin tài khoản của người khác. Giờ đây, nó đã được sử dụng để rút ví
Bitcoin được kết nối với Internet.
Malware. Hackers have long been using malware in order to get a hold of other
people’s login credentials and account details. Now, it’s being used to drain Bitcoin
wallets that are connected to the Internet.
Làm thế nào để bạn tránh rơi vào những trò gian lận này?
• Nếu lời đề nghị quá tốt để có thể là đúng, hãy tránh xa nó.
• Hãy thận trọng trên phương tiện truyền thông xã hội - những người giao dịch và môi
giới bitcoin hợp pháp có thể là nạn nhân của tài khoản poser hoặc kẻ mạo danh.
• Không bao giờ thực hiện các giao dịch tài chính thông qua tin nhắn trực tiếp trên các
nền tảng truyền thông xã hội.
• Làm bài tập về nhà và nghiên cứu về các dịch vụ bạn gặp phải và nền tảng giao dịch
tốt nhất; xác minh yêu cầu của họ và kiểm tra tính hợp pháp của họ hoặc liệu họ có
phải là một công ty đã đăng ký hay không.

How do you avoid falling into these scams?
If the offer is too good to be true, stay away from it.
Be vigilant on social media – legitimate bitcoin traders and brokers can be victims of
poser accounts or impersonators.
Never conduct financial transactions via direct messages on social media platforms.
Do your homework and research on services you encounter and the best trading
platforms; verify their claims and check their legitimacy or whether they are a registered
corporation or not.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×