Tải bản đầy đủ

BÁO cáo THỰC HÀNH CTXH cá NHÂN và GIA ĐÌNH

BÁO CÁO THỰC HÀNH CTXH CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
LỜI NÓI ĐẦU

Mỗi khóa học ngành Công tác xã hội - trường Đại học Lao động Xã hội chúng tôi
đều có một chuyến đi thực tế nhằm áp dụng những kiến thức đã học được ở trên
lớp vào thực tế công việc và trau dồi kinh nghiệm cho bản thân. Ngay từ khi bắt
đầu môn học chúng tôi cũng đã xác định và chuẩn bị tinh thần cho những chuyến
đi thực tế để có thể thực hành những kiến thưc, kỹ năng, những phương pháp của
ngành học của mình. Nhóm sinh viên khóa Đ10 chúng tôi năm nay cũng được chia
thành từng lớp và chia thành từng nhóm nhỏ,đi thực hành tại các địa điểm tự chọn
cách trường tối đa 30km. và tôi đã quyết định chọn nhóm Hội người khuyết tật
Quận Đống Đa- Hà Nội. ngày 06/11/2017 chúng tôi bắt đầu một ngày thực hành
đầu tiên thâm nhập cộng đồng. chúng tôi được các cô,chú trong hội NKT quận Ba
Đình giới thiệu về hội rất chi tiết và chúng tôi 15 bạn phân chia 3 nhóm nhỏ đi
từng khu vực khác nhau. Sau khi giới thiệu và phân chia nhóm chúng tôi đến nhà
anh Tú để được anh hướng dẫn cách sử dụng xe lăn.ngày hôm sau chúng tôi qua
nhà bác Thắng. được bác giới thiệu 5 đối tượng tương đương với 5 bạn sinh
viên.tôi đã chọn bé Lê Quang Anh sinh năm 2005 bị tăng động giảm chú ý.được sự
giới thiệu của bác tôi đến nhà bé Quang Anh tạo lập mối quan hệ với gia đình và
bé.tôi vào nhà được bà ngoại của em Quang Anh tiếp đón rất nhiệt tình.tôi trò
chuyện cùng bác và cũng quan sát về những hành động của em Quang Anh. Khuôn

mặt dễ thương,khôi ngô tuấn tú nhưng lại không được đi học.tôi thấy rất tiếc cho
em,dù trong 2 tuần ngắn ngủi nhưng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ em hết sức có thể.
2.sơ lược về thân chủ
Được sự giới thiệu của bác Thắng tôi đã biết đến em Quang Anh. Tôi đến nhà và
thu thập thông tin từ bà ngoại của em. Hiện tại em sống với ông bà ngoại và bác
trai. Bố mẹ và em gái 5 tuổi sống với bà nội.bà ngoại năm nay đã 69 tuổi,ông ngoại
71 tuổi và bác trai 43 tuổi đã ly hôn vợ vì hai vợ chồng không có con được.
Mẹ em năm nay 37 tuổi và đang làm nghề nhà máy in tạp chí sách,in lịch. Giờ giấc
luân phiên tuần làm ngày tuần làm đêm,mức thu nhập tính theo sản lượng nhưng
trung bình thu nhập từ khoảng 2.500-3.500tr/tháng.
Bố em năm nay 41 tuổi đang làm nghề lái taxi.với mức thu nhập từ 4 triệu-6
triệu/tháng.


tôi thấy rất thương em đấy vì sinh ra không được bình thường như các em khác.tôi
hy vọng trong 2 tuần thực hành sẽ cố gắng

Xem nội dung đầy đủ tại:https://123doc.org/document/180522-bao-cao-thuc-te-cong-tacxa-hoi-ca-nhan.htm

Giới thiệu lý do
Sau khi hoàn thành lí thuyết môn học công tác xã hội cá nhân, nhóm tại trường,
chúng em được cô giáo liên hệ tới các trung tâm tới thực hành môn học tạo điều
kiện vận dụng lí thuyết vào thực tế,học đi đôi với hành. Giúp sinh viên chúng em
nâng cao tính thực hành của môn học, tích lũy kinh nghiệm thực tế, thực hiện đúng
tiến độ và chương trình đào tạo của nhà trường, tăng cường tính chủ động sáng tạo
của sinh viên trong việc xây dựng kế hoạch giải quyết vấn đề, tiếp cận TC, thu thập
thông tin, tìm hiểu nhu cầu và xây dựng kế hoạch trơ giúp TC
Thực hành công tác xã hội nhằm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội. Nhân viên
công tác xã hội sử dụng các kỹ năng, kỹ thuật và hoạt động đa dạng phù hợp với
từng đối tượng thân chủ cụ thể. Các mô hình can thiệp trong thực hành bao gồm
các tiến trình trợ giúp thân chủ đến việc tham gia vào chícnh sách, hoạch định và
phát triển xã hội nhằm đảm bảo hệ thống an sinh xã hội toàn diện.Do vậy, thực
hành công tác xã hội là một vấn đề quan trọng trong quá trình đào tạo công tác xã
hội. Thông qua quá trình thực hành công tác xã hội, sinh viên được rèn luyện kỹ
năng, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Ngoài ra, giúp cho sinh viên
thấy được vai trò, vị trí và trách nhiệm của công tác xã hội đối với cá nhân, nhóm
và cộng đồng


I.Giới thiệu về cơ sở thực hành:


1.chức năng
Hội NKT quận Ba Đình được thành lập theo quyết định số 5144/QĐ-UBND, ngày
25 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố Hà Nội.Hội NKT quận Ba Đình là tổ
chức xã hội của những người khuyết tật trên địa bàn quận Ba Đình với mục tiêu là
liên kết,phối hợp các hoạt động giữa các tổ chức thành viên với sự quan tâm,tạo
điều kiện của nhà nước và xã hội,động viên,giúp đỡ,tạo cơ hội để nkt khắc phục
khó khăn,vươn lên trong cuộc sống,hòa nhập bình đẳng vào xã hội.Số hội viên ban
đầu là 70 hội viên và 3 tổ chức của NKT đóng trên địa bàn Quận.Tính đến tháng
5/2012,hội NKT quận Ba Đình đã có 220 hội viên,Các hoạt động của hội tác động
tới các cơ quan,tổ chức và cộng đồng nâng cao nhận thức đối với NKT.
2.mục tiêu hoạt động
Nhằm khuyến khích động viên,giúp đỡ và đào tạo cơ hội để NKT khắc phục khó
khăn,phấn đấu vươn lên học văn hóa ,học nghề và làm việc để tự lực trong cuộc
sống,trở thành những người có đóng góp trong cuộc sống,trở thành những người có
đóng góp chi gia đình,hòa nhập bình đẳng vào xã hội,bảo vệ quyền lợi của NKT
theo Hiến pháp và pháp luật của Nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam,hướng tới “Xã hội hòa nhập,không rào cản và và quyền của người khuyết
tật”.
3.cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức:
-gội gồm có: ban chấp hành có 15 thành viên với những thành viên tiêu biểu như:
Bác Phạm Kiều Định (chủ tịch hội)
Cô Ssoàn Thị Ngọc Lan (phó chủ tịch)
Cô Nguyễn Bích Thủy(phó chủ tịch thường trực hội)
-các tổ chức thành viên là :
- 12 chi hội người khuyết tật tại 12 phường


-CLB phụ nữ khuyết tật Quận Ba Đình
-Trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật Phúc Tuệ...
4.các hoạt động chính
Giúp hội viên nâng cao trình độ văn hóa,xã hội,học nghề,tạo việc làm để có thể
đảm bảo cuộc sống của bản thân ,gia đình
Vận động và tiếp nhận sự giúp đỡ,tài trợ của các cơ quan,tổ chức,cá nhân trong và
ngoài nước để thực hiện các chương trình hoạt động vì người khuyết tật
Tổ chức các hoạt động giao lưu,tư vấn giữa những người cùng cảnh ngộ,trao đổi
kinh nghiệm hoạt động,thông tin về các lĩnh vực liên quan đến người khuyết tật
Tập hợp,phản ánh nguyện vọng của hội viên và kiến nghị với các cơ quan quản lý
và các ngành chức năng trong việc ban hành,bổ sung sửa đổi và thực hiện pháp
luật,chính sách,chế độ liên quan về người khuyết tật.
5.các yêu cầu để trở thành hội viên của hội
Người khuyết tật từ 18 tuổi trở lên,người đại diện theo pháp luật của người khuyết
tật trí tuệ cư trú trên địa bàn,tán thành điều lệ Hội,có đơn tự nguyện gia nhập và
tham gia hoạt động Hội được Ban chấp hành xét,công nhận là hội viên.
II.TIẾN TRÌNH TRỢ GIÚP THÂN CHỦ
1.Hoàn cảnh tiếp cận thân chủ
Mỗi khóa học ngành Công tác xã hội - trường Đại học Lao động Xã hội chúng tôi
đều có một chuyến đi thực tế nhằm áp dụng những kiến thức đã học được ở trên
lớp vào thực tế công việc và trau dồi kinh nghiệm cho bản thân. Ngay từ khi bắt
đầu môn học chúng tôi cũng đã xác định và chuẩn bị tinh thần cho những chuyến
đi thực tế để có thể thực hành những kiến thưc, kỹ năng, những phương pháp của
ngành học của mình. Nhóm sinh viên khóa Đ10 chúng tôi năm nay cũng được chia
thành từng lớp và chia thành từng nhóm nhỏ,đi thực hành tại các địa điểm tự chọn
cách trường tối đa 30km. và tôi đã quyết định chọn nhóm Hội người khuyết tật
Quận Ba Đình- Hà Nội.chuyến thực hành này sẽ trong thời gian là 2 tuần từ ngày
06/11/2017-19/11/2017. từ ngày 06/11/2017 chúng tôi bắt đầu một ngày thực hành
đầu tiên thâm nhập cộng đồng. chúng tôi được các cô,chú trong hội NKT quận Ba


Đình giới thiệu về hội rất chi tiết và chúng tôi 15 bạn phân chia 3 nhóm nhỏ đi
từng khu vực khác nhau. Sau khi giới thiệu và phân chia nhóm chúng tôi đến nhà
anh Tú để được anh hướng dẫn cách sử dụng xe lăn.ngày hôm sau chúng tôi qua
nhà bác Thắng. được bác giới thiệu 5 đối tượng tương đương với 5 bạn sinh
viên.tôi đã chọn em Lê Quang Anh sinh năm 2005 bị tăng động giảm chú ý.được
sự giới thiệu của bác tôi đến nhà bé Quang Anh tạo lập mối quan hệ với gia đình và
em.tôi vào nhà được bà ngoại của em Quang Anh tiếp đón rất nhiệt tình.tôi trò
chuyện cùng bác và cũng quan sát về những hành động của em Quang Anh. Khuôn
mặt dễ thương,khôi ngô tuấn tú nhưng lại không được đi học.tôi thấy rất tiếc cho
em,dù trong 2 tuần ngắn ngủi nhưng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ em
2.sơ lược về thân chủ
Được sự giới thiệu của bác Nguyễn Mạnh Thắng tôi đã biết đến em Quang Anh.
Tôi đến nhà và thu thập thông tin từ bà ngoại của em. Từ khi 6 tháng tuổi em bị ốm
và đưa đi điều trị tại bệnh viện nhi,đến năm 2 tuổi gia đình thấy em vẫn chưa biết
nói nên cũng đưa đi bệnh viện nhi Trung Uơng kiểm tra,đến năm 4 tuổi thì em bắt
đầu biết nói và dần dần nói rất nhiều,đến năm 10 tuổi thì em lại ít nói dần.em cũng
được gia đình đưa đi học như tại trường Phó Đức Chính khi lúc em 5-6 tuổi.em chỉ
học trong khoảng 3 tháng.vì em quá tăng động nên cô giáo không thể kiểm soát
được,đến năm 7-8 tuổi em cũng đi học tại trường Tiểu học Hoàng Diệu nhưng chỉ
học được khoảng 1 tuần thì em cũng rất nghịch nên gia đình cũng cho em về.và
cũng có thời gian gia đình thuê cô giáo riêng dạy cho em được vài tháng.Hiện tại
em sống với ông bà ngoại và bác trai. Bố mẹ và em gái 5 tuổi sống với bà nội.bà
ngoại năm nay đã 69 tuổi,ông ngoại 71 tuổi và bác trai 43 tuổi,bác đã ly hôn vợ vì
hai vợ chồng không có con được.Mẹ em năm nay 37 tuổi và đang làm nghề nhà
máy in tạp chí sách,in lịch. Giờ giấc luân phiên tuần làm ngày tuần làm đêm nên
cũng không có nhiều thời gian quan tâm đến con,mức thu nhập tính theo sản lượng
nhưng trung bình thu nhập từ khoảng 2.500-3.500tr/tháng.Bố em năm nay 41 tuổi
đang làm nghề lái taxi.với mức thu nhập từ 4 triệu-6 triệu/tháng.
Quang Anh là một em ngoan và biết nghe lời,em cũng rất vui vẻ,hay cười.năm nay
em cũng đã 12 tuổi nhưng không được đi học.đó là một vấn đề khó khăn cho em
3. Vấn đề thân chủ đang gặp phải


Có những tuổi thơ êm ấm trong nhung lụa,dịu dàng trong yêu thương,lại có những
tuổi thơ dữ dội do chiến tranh,cơ hàn,bất hạnh trong cuộc sống đời thường. trong
quá trình vãng gia tôi đã tìm được nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề của em đó là
do khuyết tật bẩm sinh, ông ngoại đã tham gia chiến trường B trong thời gian 10
năm.hiện tại em cũng biết đọc nhưng chỉ đọc nhỏ tiếng ,biết tính toán nhưng cách
viết dấu bị ngược, viết chữ thì rất nhanh,chi chít,ẩu. khi dạy em thì tất cả mọi thứ
xung quang đều cần sự im lặng,vì khi có người nói chuyện hay tivi bật em sẽ
không trung học được.thời gian học em chỉ tập trung được trong khoảng 1
tiếng,nếu em học lâu hơn em sẽ cáu và khùng lên.
Như vậy,những thông tin tôi đã thu thập được và tôi đã có kế hoạch để trợ giúp em
Cây vấn đề

Em Quang Anh không được
đi học

Khuyết tật
bẩm sinh
tăng động
giảm chú ý

Ông ngoại
tham gia
chiến
trường

Từ khi sinh
ra bà nội
không cho
ra ngoài
trời

Điều kiện
gia đình
khó khăn

Bô,mẹ thu
nhập thấp

Ông bà là
người cao
tuổi


Sơ đồ phả hệ
Bà ngoại

Ông ngoại

Bác

Mẹ

Bố

Quang Anh

Nữ
Nam
Mối quan hệ 2 chiều
Mối quan hệ thân thiết
Phân tích sơ đồ phả hệ

Em gái 5
tuổi


Em Quang Anh sống cùng ông bà ngoại và bác trai,em đã sống cùng từ lúc 5 tuổi
khi mẹ em sinh thêm em gái,mối quan hệ của em và bà rất thân thiết vì bà rất
thương cháu và chăm sóc cháu từ khi em còn rất nhỏ.bà cũng từng là giáo viên
mần non 23 năm.ông ngoại thì cũng đã có tuổi và sức khỏe yếu nên không thể
chăm chút cháu được.bác trai thì hàng ngày đi làm nên cũng không thể chăm sóc
em được nhiều. Còn mẹ em thì rất thương con cũng thường xuyên qua thăm con và
đưa con đi chơi ở công viên,siêu thị đôi khi cũng đưa con đi du lịch cùng gia
đình,bố em thì lái taxi nên cũng không có nhiều thời gian dành cho con,em gái 5
tuổi thì cũng hay chơi đùa cùng anh trai.
Nhìn chung sơ đồ phả hệ không có mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia
đình,mối quan hệ khá là thân thiết.
Biểu đồ sinh thái
Chính quyền
địa phương

Hội NKT
Gia đình
Quang Anh

Bạn bè
Hàng xóm
Trạm y tế

Trường học

Phân tích biểu đồ sinh thái


Nhìn qua biểu đồ sinh thái có thể thấy được các mối quan hệ xa cách hay gần của
các cơ quan đoàn thể cũng như sự quan tâm của gia đình và cộng đồng tới em
Quang Anh.gia đình là hạt nhân quan trọng không thể thiếu trong quá trình chăm
sóc và hỗ trợ em Quang Anh một cách tốt nhất.Ta có thể thấy được hội NKT rất
gần vì hội NKT đã trợ giúp em có được trợ cấp hàng tháng để em có thêm thu nhập
cho bản thân.hội cũng đã giúp đỡ em động viên tinh thần.chính quyền địa phương
cũng đã giúp em hoàn thành những giấy tờ thủ tục,giấy chứng nhận về tình trạng
bệnh,về trạm y tế cũng đã có những quan tâm sâu sắc như khám sức khỏe định kì
cho em và các khoản phí thuốc thang mà em không phải trả.
Em rất ít bạn vì em không được đi học,chỉ có một số ít bạn ở xóm chơi cùng
em,phía hàng xóm thì cũng không giúp đỡ em được nhiều,em cũng sợ khi đi qua
chơi nhà khác và có những người còn thành kiến về bệnh của em.trường học là một
vấn đề quan trọng đối với em,nhưng khoảng cách lại rất xa vì hiện tại em không đi
học.bà ngoại và mẹ em cũng đang tìm hiểu một số trường dạy học phù hợp với khả
năng của em cũng như phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình
Điểm mạnh,điểm yếu

Tên
Điểm
mạnh

Quang
Anh (TC)
- ngoan
ngoãn,nghe
lời,luôn vui
vẻ,hay cười
- thông
minh,học
khá nhanh
- thương
bà,nghe lời
bà và biết
sinh hoạt
giúp bà làm
những việc
nhỏ

Ông,bà
ngoại
- bà ngoại
từng là giáo
viên mầm
non 23
năm,bà hiểu
được tâm lý
của trẻ
- bà cũng
chăm dạy
học cho
cháu,dạy
cháu cách
sinh hoạt
hàng ngày,
- ông, bà rất
thương,qua

Bố Mẹ

Hàng xóm

Hội người
khuyết tật
- mẹ
- cảm thông - có hỗ trợ
thường
và thương
và trợ cấp
xuyên qua
xót
hàng tháng
nhà ông bà
cho em
thăm con
- động viên
- đưa con đi
và khích lệ
chơi như
tinh thần
công
viên,siêu
thị.
- thương
con


n tâm,chăm
sóc cho
cháu
Điểm yếu

- Không tập
trung được
lâu
- Nói
chuyện
thường
không
thành
câu,nói rất
nhỏ
- không đi
chơi với
hàng xóm
vì sợ
- viết chữ
rất
nhanh,chi
chit,ẩu và
không nhận
ra chữ cái

- ông bà đều
là người cao
tuổi nên
không thể
chăm chút tỉ
mỉ cho cháu
được
- bà có tuổi
dạy học
cũng không
được lâu
- thường ở
nhà không
đi chơi
xung quanh

- bố,mẹ
không ở
cùng nên
không thể
chăm
sóc,dạy dỗ
- công việc
của bố mẹ
đều mất
nhiều thời
gian
- thu nhập
của cả 2
đều thấp mà
phải nuôi
thêm em 5
tuổi và bà
nội

- một số
người vẫn
còn thành
kiến,khinh
thường
- Chưa có
hành động
giúp đỡ cụ
thể

- chưa có
những can
thiệp sâu

Xác định các vấn đề ưu tiên của TC
Từ sự phân tích vấn đề mà TC đang gặp phải,qua việc sử dụng các công cụ đánh
giá vấn đề,nguồn lực đã cho thấy vấn đề của em Quang Anh gặp phải là em không
được đi học từ vấn đề tình trạng bệnh của em,hoàn cảnh gia đình và sự quan tâm
chăm sóc của bố mẹ vẫn còn chưa đặt con lên hàng đầu.ông bà cũng là người cao
tuổi nên không thể hỗ trợ hay giúp đỡ cháu được về mọi mặt,gia đình vẫn trông
chờ vào sự giúp đỡ của xã hội.mặc dù em cũng ngoan,nghe lời nhưng do sự quan
tâm của cả gia đình vẫn chưa chú trọng vào em nên em vẫn đang phải ở nhà.
Lập kế hoạch giải quyết vấn đề
Mục tiêu cụ

Hoạt động

Nguồn lực

Thời gian

Kết quả


thể
1.giúp em học
cách đọc,cách
phát âm và trả
lời câu hỏi
trong giao
tiếp
2.giúp em
cách viết chữ
rõ ràng,rõ nét

- dạy em tập đọc
sách
- trò chuyện với
em
- đặt những câu
hỏi để em trả lời
câu hoàn chỉnh
- dạy em cách
viết chậm,đúng
nét

3.dạy em tính
toán

- dạy em cách
nhận biết các
phép cơ
bản,cộng,trừ,nhâ
n chia

4. trợ giúp gia
đình tìm
những lớp
học,trung tâm
giáo dục đặc
biệt dạy trẻ

Tìm hiểu các
trường,lớp,trung
tâm giáo dục đặc
biệt dạy trẻ

thực hiện
Sinh viên
Thân chủ
Bà ngoại

Sinh viên
Thân chủ
Bà ngoại

Sinh viên

mong đợi
Mỗi buổi sáng -em biết đọc
8:30 hàng
nhanh hơn,nói
tuần Từ ngày to rõ ràng,trả
8/11/2017lời câu hỏi có
18/11/2017.
chủ ngữ,vị
Cả quá trình
ngữ
trợ giúp
Mỗi buổi sáng -Em viết nét
8:30 hàng
chữ chậm
tuần Từ ngày hơn,đúng nét
Mỗi buổi sáng và chữ đẹp
8:30 hàng
hơn
tuần Từ ngày
8/11/201718/11/2017.
Cả quá trình
trợ giúp
Buổi sáng
-Em biết tính
ngày
các phép tính
16/11/2017cơ bản,học
18/11/2017.
thuộc bảng
Cả quá trình
cửu chương
trợ giúp
từ bảng 1bảng 5
Từ ngày 1617/11/2017

-tìm hiểu
được một số
trung tâm
như:
1.số 8b,ngõ
266 Đội cấn
2.trung tâm
hy vọng
3.trung tâm
giáo dục trẻ
em ngày mới
4.Autism
EDU số 33


5.giúp Quang
Anh mở rộng
mối quan hệ
bạn bè

-tham vấn cá
nhân và gia đình
-giúp em tham
gia vào các hoạt
động sinh hoạt
của thôn xóm tổ
chức cho trẻ em

-Sinh viên
-Thân chủ

Từ ngày 1617/11/2017

ngõ 62 thái
thịnh
-bước đầu có
thêm những
người bạn
mới trong
thôn
-củng cố mối
quan hệ với
người dân
trong thôn

5. triển khai kế hoạch giúp đỡ
5.1. Mục tiêu 1: giúp em Quang Anh cải thiện cách giao tiếp hiệu quả,hỏi và trả
lời thanh câu thành câu,nói to,rõ ràng để người nghe biết được em nói gì.
Mục tiêu này giúp thân chủ giao tiếp được với mọi người xung quanh một cách
hiệu quả hơn,em biết cách trả lời đầy đủ câu có chủ ngữ và vị ngữ.mục tiêu này rất
quan trọng vì giao tiếp hiệu quả giúp em phát triển kỹ năng nói nhiều hơn,em sẽ tư
duy hơn trong giao tiếp.nếu đạt được mục tiêu này em sẽ thực hiện và đạt được các
mục tiêu tiếp theo.
Thực hiện: trò chuyện cùng thân chủ thật nhiều,đặt những câu hỏi giúp em suy
nghĩ và trả lời đúng.
-dạy em cách phát âm và đọc sách
Lượng giá:
*mặt được: thân chủ nói nhiều hơn,suy nghĩ trước khi trả lời,nói to rõ ràng và nói
thành câu đầy đủ.em đã bắt đầu nhận thức rõ hơn về vấn đề của mình đang gặp
phải
*hạn chế
- Thân chủ chỉ thực hiện được một thời gian ngắn,sinh viên luôn phải nhắc nhở em
nói to,rõ ràng
- Vẫn chưa giao tiếp được nhiều vì em không suy nghĩ trước khi trả lời


- Sinh viên vẫn chưa biết cách giúp em tạo được tư duy và suy nghĩ cho em
5.2. Giúp em cách viết chữ rõ ràng,đúng nét, đúng dấu câu
Do thân chủ không được đi học trên lớp như các bạn bình thường khác,không có
người luôn sát sao,cầm tay em, dạy em cách viết nên khi em cầm cây bút chỉ ngoáy
thật nhanh cho xong chữ và chữ của em rất xấu,chi chit không thành từ.
Thực hiện:
- Ngày nào cũng dạy em tập viết,hướng dẫn em viết chậm từng nét.
- Động viên,khuyến khích,hoan nghênh mỗi khi em viết đúng
- Phân tích cho em cách viết đúng
Lượng giá
*mặt được:
- Bước đầu em cũng chăm chỉ tập viết nhiều hơn,tập viết chậm lại,học thuộc cách
viết đúng nét,đúng dấu câu
- Thân chủ có biếu hiện tâm lý tích cực,biểu hiện khác biệt trước khi chưa có sự
can thiệp của sinh viên
- chăm chú nghe hướng dẫn
*hạn chế:
- sự tập trung của em không được lâu,vẫn còn viết nhanh mỗi khi em không muốn
học hoặc không tập trung
- đôi khi em cũng viết nhanh cho xong để chống đối
- thời gian của sinh viên chỉ ngắn trong 2 tuần nên không thể giúp đỡ em chi li
từng chút
Mục tiêu 3. dạy em tính toán
Mẹ của em mong muốn em học tính toán cơ bản để sau này có thể áp dụng được
trong cuộc sống của em.trong quá trình dạy 3 hôm tôi nhận thấy rằng em học tính


toán rất nhanh,những phép tích cơ bản em cũng tinh nhanh,em khá thông minh
trong việc tính toán
Thực hiện:
-

Dạy các phép tính cơ bản
Học thuộc bảng nhân từ bảng 1 –bảng 5

Lượng giá:
*mặt được:
- em học thuộc rất nhanh bảng nhân 1-5
- phân biệt được các dấu lớn,bé,bằng nhau và phép tính cộng trừ với số nhỏ
*hạn chế:
- Em viết các dấu đều bị ngược,tính chậm và em cũng hay quên nên phải nhắc lại
cho em nhiều lần.
- Bảng nhân em viết ra giấy thuộc hơn là đọc to
5.5. trợ giúp gia đình tìm những lớp học,trung tâm giáo dục đặc biệt dạy trẻ
Thực hiện:
- lên mạng tìm hiểu một số trường học,trung tâm dạy học phù hợp với trình độ và
kinh tế của gia đình em
- hỏi thầy,cô giáo,anh.chị làm trong công tác xã hội
- gọi điện đến trung tâm tư vấn và chăm sóc rối nhiễu tâm trí để được hỗ trợ tư vấn
về trường hợp của em
5.4.giúp Quang Anh mở rộng mối quan hệ bạn bè
Thực hiện:
Vì em hay sợ khi qua nhà hàng xóm chơi và với sự hiếu động của em khiến người
khác họ luôn cho rằng em rất nghịch và không kiểm soát được hành vi của mình
nên họ có những suy nghĩ không tích cực về em. Nếu em không có sự sợ hãi khi
qua nhà hàng xóm chơi thì mối quan hệ của em sẽ được hòa nhập hơn,vấn đề mở


rộng mối quan hệ bạn bè là rất cần thiết để giúp em hòa nhập với cộng đồng và
sống vui vẻ hơn
*Mặt được
- em tự tin hơn khi qua nhà hàng xóm chơi,mở rộng mối quan hệ bạn bè
-nhận được sự ủng hộ của các nguồn lực(người dân trong thôn,bạn bè trong thôn)
- em học thuộc các số nhà trong xung quanh gần nhà em
*hạn chế
-Vẫn còn lo lắng và sợ khi đi chơi,phụ thuộc vào bà
-Mục tiêu này cần được thực hiện trong thời gian dài,cần sự tham gia tích cực hơn
từ thân chủ
-thời gian thực hành của sinh viên ít nên việc trợ giúp thân chủ còn gặp nhiều khó
khăn
6. Đánh giá kết quả giúp đỡ và kiến nghị hỗ trợ
6.1 đánh giá kết quả giúp đỡ
*những mặt đã đạt được
Các mục tiêu được hoàn thành,bước đầu thu được kết quả khả quan,thân chủ đã có
sự thay đổi,cố gắng rõ rệt.từ cách phát âm,cách đọc và cách viết em đều có sự tiến
bộ,cải thiện
Thân chủ tự tin hơn,có thêm những mối quan hệ bạn bè mới,hàng xóm xung quanh
không còn sự định kiến hay suy nghĩ tiêu cực về em
*những mặt chưa đạt được
- không thể kết nối tất cả các nguồn lực để giúp đỡ thân chủ
- sự tập trung cố gắng của em vẫn còn chậm,sự thay đổi cần nhiều thời gian hơn
- sinh viên chưa hợp tác được với gia đình để tìm trường học hay trung tâm giáo
dục đặc biệt cho em


6.2. kiến nghị hỗ trợ thân chủ với chính quyền địa phương và người dân Cống Vị
- chính quyền địa phương cần quan tâm tới Em Quang Anh cũng như những trường
hợp có hoàn cảnh giống em,động viên giúp đỡ em cả về vật chất tinh thần để em có
một cuộc sống tốt hơn
- tạo cơ hội để những em gặp hoàn cảnh khó khăn được đi học,có sự quan tâm từ
chính quyền địa phương hỗ trợ em được đi học hòa nhập cuộc sống
- các trường học,trung tâm giáo dục cần có sự hỗ trợ,quan tâm đến những người
khuyết tật
- người dân,cộng đồng cần có sự cảm thông,chia sẻ và giúp đỡ những người yếu
thế
III.Đánh giá
1.phân tích kỹ năng vận dụng thông qua phúc trình
Kỹ năng quan sát,lắng nghe,kỹ năng hỏi,phản hồi,thấu hiểu,ghi chép…
Được sử dụng trong toàn bộ công tác xã hội cá nhân.
Họ và tên đối tượng Lê Quang Anh .12 tuổi giới tính nam
Địa chỉ đối tượng: số 99 ngõ 58 Đào Tấn-Cống Vị-Ba Đình-HN
Địa điểm thực hiện: tại nhà
Phúc trình buổi 1:
Mục tiêu cuộc vấn đàm: Tạo lập mối quan hệ thân thiết giữa sinh viên,gia đình và
TC, giúp thân chủ tin tưởng nhân viên CTXH,giữa sinh viên và TC có sự hợp tác
hòa hợp,thoải mái vui vẻ
Sinh viên thực hiện: Lương Thị Trang
Chiều ngày mùng 7/11/2017 chúng tôi được bác Thắng hẹn 2h chiều có mặt tại nhà
bác để bác giới thiệu từng đối tượng cho mỗi sinh viên chúng tôi,sau khi giới thiệu
và phân chia đối tượng chúng tôi bắt đầu đi từng nhà thân chủ.tôi chọn thân chủ là
em Lê Quang Anh,12 tuổi với tình trạng bệnh là tăng động giảm chú ý.khi đến nhà
em tôi được gia đình tiếp đón rất vui vẻ,đặc biệt là bà ngoại của em.bác mời tôi vào


nhà và mời tôi uống nước,vì năm ngoái cũng đã có 1 chị sinh viên khóa trước đên
thực hành với em nên gia đình không nghi ngờ hay thắc mắc gì về tôi đến đây làm
gì.nhưng tôi cũng giới thiệu về bản thân,mục đích trong quá trình thực hành 2 tuần
để hỗ trợ và giúp đỡ em Quang Anh,bác rất vui vì thấy tôi khá là nhanh nhạy và
nói chuyện với bác cũng rất hợp.
“cháu chàu bác ạ.cháu xin tự giới thiệu cháu tên là Trang,là sinh viên khoa
công tác xã hội của trường Đại học Lao động-Xã hội,được sự giới thiệu từ phía nhà
trường là cô giáo Nguyễn Kim Loan đã kết nối với Hội người khuyết tật quận Ba
Đình,hôm nay cháu được bác Thắng chi hội NKT Cống Vị giới thiệu đến nhà bác
để hỗ trợ em Quang Anh ạ,chúng cháu được học những kiến thức trên trường,lớp
rồi hiện giờ thì đi thực hành môn học ạ.thời gian thực hành của chúng cháu là từ
ngày 6/11-19/11/2017.mục đích của cháu tới đây là thu thập thông tin về em Quang
Anh để có những hỗ trợ,trợ giúp cho em ạ
Bác: “ năm ngoái cũng có 1 bạn sinh viên đến thực hành khóa trước của cháu
đấy,cũng đến thực hành tại nhà bác đó cháu.bạn đấy đến thì giúp em nó học và
chơi cùng em nó”.
bác trò chuyện với tôi về vấn đề của em.hoàn cảnh gia đình.tôi ngồi lắng nghe và
trò chuyện với bác nhưng cũng không quên quan sát về những biểu hiện và hành
động của em.em rất vui vẻ,không thấy lo lắng hay sợ hãi tôi.tôi hỏi em cũng vui vẻ
trả lời.em không chịu ngồi yên mà cứ chạy nhảy,tay em lúc nào cũng phải cầm thứ
gì đó hoặc vỗ tay liên tục.
Vì là buổi đầu tiên mà chúng tôi đến gia đình cũng khá là muộn nên tôi cũng chỉ
hỏi thăm gia đình, trò chuyện tạo lập mối quan hệ thân thiết tới gia đình và TC
Buổi 2:
Thời gian:8:45 ngày 8/11/2017
Địa điểm:nhà Quang Anh
Mục đích: củng cố mối quan hệ và tìm hiểu thông tin,xác định vấn đề
Sáng nay 8:45 tôi mới có mặt tại gia đình.tôi đã cố gắng đến sơm nhưng do lạc
đường nên đã đến khá muộn. sáng nay tôi cũng ngồi trò chuyện với bác 1 chút và
tìm hiểu về em Quang Anh rõ hơn. Trò chuyện với bác 1 lúc thì bác đi chợ, tôi dạy


em cách đọc,cách phát âm,em rất ngoan,nghe lời.tôi cũng luôn khuyến khích em
khi em làm đúng, em đã ngồi chăm chú học và ngồi được khoảng 1 tiếng đến khi
bà đi chợ về, ”bà ngoại nói cháu Quanh Anh không ngồi được lâu chỉ được khoảng
15p là ngồi dậy,nhưng hôm nay có cô Trang đến dạy cháu ngồi được lâu vậy là rất
giỏi ”.
Đến 9:45 mẹ Quang Anh có qua thăm con và tôi đã được gặp mẹ em và trao đổi về
vấn đề và nhu cầu mong muốn của gia đình cũng như mong muốn của Quang Anh
là dạy được cho cháu cái chữ viết và cách tính toán.
Khi nói chuyện với mẹ Quanh Anh thì mẹ của em rất thương em,nhưng do điều
kiện gia đình và công việc,thời gian của bố mẹ nên cũng không quan tâm hết mực
cho con được.chị giọng trầm và rất buồn,chị kể “ có những lúc đêm chị ngồi ôm
con khóc mà không biết làm thế nào,nhìn thấy con người ta cuối năm học,ngày tết
thiếu nhi nhận bằng khen mà nghĩ đến con mình thì thấy tủi thân lắm”.
Tôi nhìn em mà cũng thương em,và tôi cũng động viên chị để tinh thần chị thoải
mái hơn “em hiểu cảm giác của chị,người mẹ nào sinh con ra cũng mong muốn
con mình có sức khỏe và không mang bệnh tật,nhưng ngoài cháu Quanh Anh nhà
mình ra thì còn rất nhiều em bất hạnh hơn cháu,có những bạn còn không tự đi lại
được,không biết gì luôn,mỗi người có niềm bất hạnh khác nhau,em thấy Quanh
Anh nhà mình khỏe mạnh là lành lặn là đỡ rồi chị ạ,bây giờ quan trọng là chị phải
khỏe để chăm sóc cho cháu,mẹ khỏe con mới khỏe được”…tôi rất thương em vì
em tuổi còn rất trẻ mà có bệnh như vậy.tôi rất muốn giúp đỡ em biết được các chữ
cái,chữ viết.
Nói chuyện với mẹ của em xong tôi cũng biết về thông tin của em nhiều hơn. Đến
10:30 tôi cũng xin phép chào gia đình về và hẹn em sáng mai lại qua dạy em.

Tôi cũng thấy em đẹp trai,khôi ngô tuấn tú nhưng tôi thắc mắc là tại sao em lại
không đi học,tôi cũng đã hỏi bác “bác ơi! Cháu thấy em Quang Anh cũng khôi
ngô,tuấn tú nhưng sao gia đình lại không cho đi học ạ?”
Bác nói “bác cũng cho nó đi học nhiều trường rồi nhưng nó không học được gì
cả,chạy khắp lớp không phá phách nhưng em nó không chịu ngồi yên hay tập


trung,đưa đi học trường bình thường như các bạn nhưng cô giáo không thể chăm
sóc một mình em nó được”,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x