Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng máy xúc đào thủy lực bánh lốp doosan DX140W

DOOSAN
daewoo
Sách hướng dẫn
vận hành và bảo dưỡng

Máy xúc đào thủy lực bánh lốp

dx140w

1


Nội dung
An toàn

1-1

Đối với ngời điều khiển máy đào Daewoo

1-1


Những điều cần thiết chung về an toàn

1-

3
Vị trí các nhãn hiệu an toàn

1-4

Tóm tắt về những đề phòng an toàn khi nâng ở chế độ đào
1-10
Đề phòng an toàn tại công trờng

1-

11
Vận hành

1-13

Các thiết bị

1-

18
Bảo hành
22

1-

Giao hàng và vận chuyển

1-

Sơ đồ công suất nâng của máy xúc đào

1-

25
26


Các cần điều khiển

2-1

Vị trí các linh kiện

2-

Khu vực ngời điều khiển

2-

Cần và bảng điều khiển

2-

Bảng đồng hồ đo

2-

2
4
5
14
Cần lái

2-22

Các công tắc lựa chọn chế độ

2-

Bảng điều khiển điều hòa nhiệt độ và lò sởi

2-

25
29
Đài stereo
Các thiết bị điện khác
36
Điều chỉnh ghế ngồi

2-33
22-

37
2


Dây đai an toàn

2-39

Nắp đậy trần

2-

Các cửa sổ trớc phía trên

2-

40
41
Cửa bên có lẫy

2-44

Cửa và các nắp đậy khác

2-

Chốt khóa quay và cơ cấu

2-

45
46
Chèn bánh

2-46

Khoang chứa đồ trong cabin

2-47

Gạt tàn

2-47

Thiết bị phá kính khẩn cấp
48
Vận hành

23-1

Sử dụng một chiếc máy đào mới
1

3-

Khởi động và tắt động cơ
2

3-

Cần an toàn
13

3-

Di chuyển

3-14

Hớng dẫn vận hành

3-19

Những điều cần lu ý khi vận hành

3-27

Đỗ máy xúc đào

3-32

Quy trình kéo máy đào
34
Đầu phá thủy lực

33-35

Kiểm tra, bảo dỡng và hiệu chỉnh
1

4-

Những công việc chuẩn bị sơ bộ máy xúc đào để bảo hành
4-2
Bảng khuyến cáo các loại dầu bôi trơn
4
Chu kỳ bảo dỡng

44-7
3


Bảo dỡng 10 giờ/hàng ngày

4-12

Bảo dỡng 50 giờ/hàng tuần

4-20

Bảo dỡng 250 giờ/hàng tháng

4-24

Bảo dỡng 500 giờ/ba tháng một lần

4-28

Bảo dỡng sau 750 giờ

4-35

Bảo dỡng 1000 giờ/sáu tháng một lần
36

4-

Bảo dỡng 2000 giờ/hàng năm

4-41

Bảo dỡng 4000 giờ/hai năm một lần

4-44

Thông và mồi hệ thủy lực
45
Sử dụng bộ tích

44-47

Bơm nạp nhiên liệu
48

4-

Hệ thống điện

4-50

Gầu xúc

4-53

Quy trình đệm gầu

4-

Quy trình thay lốp
57

4-

56

Kiểm tra ốc và bulông

4-60

Bảo hành trong điều kiện đặc biệt
4-61
Bảo quản lâu dài

4-62

Vận chuyển
1

5-

Tự di chuyển trên quãng đờng ngắn
1

5-

Quy trình xếp và dỡ máy
2

5-

Xử lý sự cố
1
Động cơ

66-1

Hệ thống thủy lực
2
Hệ thống quay

66-3
4


HÖ thèng ®iÖn

6-4

HÖ thèng di chuyÓn
5

6-

HÖ thèng l¸i
6

6-

HÖ thèng phanh

6-6

Qui c¸ch kü thuËt
1

7-

Qui c¸ch kü thuËt tiªu chuÈn

7-1

C¸c kÝch thíc chung

7-2

Ph¹m vi c«ng t¸c

7-3

5


Trang 1-1 An toàn

An toàn
Đối với ngời điều khiển máy đào daewoo
Nguy hiểm
Việc sử dụng không an toàn máy xúc đào có thể dẫn tới thơng tích trầm
trọng hoặc tử vong. Quy trình vận hành, bảo hành và thực hành
thiết bị hoặc phơng thức di chuyển hoặc giao hàng không tuân thủ
những hớng dẫn an toàn đợc liệt kê ở những trang dới đây có thể
dẫn đến những tai nạn trầm trọng hoặc tử vong tiềm tàng hoặc h
hỏng nặng cho máy móc hoặc tài sản xung quanh.
Hãy tôn trọng tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho riêng bạn và
những ngời xung quanh có thể bị ảnh hởng do hoạt động của máy.
Những thông tin an toàn ở những trang dới đây đợc bố trí thành những
phần sau:
1. "Những điều cần thiết chung về an toàn" ở trang 1-3
2. "Vị trí các nhãn hiệu an toàn" ở trang 1-4
3. "Tóm tắt về những đề phòng an toàn khi nâng ở chế độ đào" ở
trang 1-10
4. "Đề phòng an toàn tại công trờng" ở trang 1-11
5. "Vận hành" ở trang 1-13
6. "Thiết bị" ở trang 1-18
7. "Bảo hành" ở trang 1-22
8. "Giao nhận và vận chuyển" ở trang 1-25
9. "Bảng công suất nâng máy xúc đào" ở trang 1-26

Các ký hiệu đề phòng an toàn
Hãy chuẩn bị và nắm chắc các hớng dẫn về an toàn và vận hành.
Đây là ký hiệu đề phòng
trong quyển sách hớng dẫn
bạn phải đề phòng những
Luôn luôn tuân thủ những
đợc hớng dẫn.

an toàn. ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện
này hoặc trong các bảng an toàn ở trên máy,
tai nạn hoặc thơng tích cá nhân tiềm tàng.
đề phòng an toàn và làm theo các qui trình

Hãy học những thuật ngữ đợc sử dụng trong các ký hiệu an toàn
Những từ "Cẩn thận", "Chú ý" và "Nguy hiểm" đợc sử dụng trong suốt
quyển hớng dẫn này và trên các nhãn mác dán trên máy chỉ ra mức độ
nguy hiểm hoặc thực hành không an toàn. Ba ký hiệu này nhắc nhở
cần phải đề phòng an toàn. Hãy đề phòng an toàn ở những nơi bạn
thấy ký hiệu đề phòng an toàn hình tam giác, cho dù có bất cứ thông tin
gì đợc gắn phía dới nó.
6


Trang 1-2 An toàn

Cẩn thận!
Chỉ khả năng xảy ra các tình huống nguy hiểm mà nếu không tránh có
thể gây ra những thơng tích vừa và nhỏ. Nó có thể còn đợc sử dụng
để đề phòng những trờng hợp không an toàn nói chung.

Chú ý!
Chỉ khả năng xảy ra các tình huống nguy hiểm mà nếu không tránh có
thể gây ra những thơng tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Nó có thể
còn đợc sử dụng để đề phòng những trờng hợp có mức độ không an
toàn cao.

Nguy hiểm!
Chỉ ra các tình huống nguy hiểm sắp xảy ra mà nếu không tránh có
thể gây ra tử vong hoặc những thơng tích cực kỳ trầm trọng. Nó có
thể còn đợc sử dụng để đề phòng những thiết bị có khả năng gây nổ
nếu không đợc sử dụng hoặc xử lý cẩn thận.

7


Trang 1-3 An toàn

Những điều cần thiết chung về an toàn
Sử dụng thiết bị phụ
Máy xúc đào đợc thiết kế để di chuyển đất bằng gầu. Nếu dùng để sử
dụng với gầu ngoạm hoặc các thiết bị nâng khác, hãy liên hệ với Daewoo
để có thể đợc lắp đặt và ứng dụng một cách an toàn. Việc dùng máy
xúc đào để nâng (nếu đợc chính quyền địa phơng cho phép) chỉ đợc ứng dụng trong phạm vi cho phép theo đúng công suất của máy, và
không đợc chất tải ở hai bên. Không đợc sử dụng máy xúc đào cho các
mục đích khác. Không đợc dùng gầu để nâng nếu nh cáp nâng không
đợc dùng theo đúng cấu hình đợc phê chuẩn.
Việc sử dụng đầu phá đá thủy lực, làm việc trên nền đất gồ ghề, ứng
dụng để phá hoặc các công việc nguy hiểm khác có thể cần phải lắp
các kết cấu bảo vệ bổ sung để đảm bảo an toàn cho ngời vận hành.
Cấu hình công suất nâng
Công suất nâng đợc in vào cuối của phần an toàn này là dựa trên việc
máy nằm ở vị trí thăng bằng và làm việc trên nền đất chắc chắn với
móc và dây gắn theo một cấu hình đợc phê chuẩn. Tải trọng nâng
phải thăng bằng và đợc đỡ đều. Hãy sử dụng dây kéo để giữ cho tải
trọng đợc thăng bằng nếu nh có gió mạnh và bề mặt tải trọng lớn. Phải
có công nhân ra ký hiệu. Nội dung công việc cũng nh qui trình an toàn
phải đợc nắm chắc trớc khi bắt đầu công việc nâng.

ghi nhớ
Trớc khi sử dụng máy đào để nâng, hãy kiểm tra với chính quyền địa
phơng để nắm các qui định an toàn đợc áp dụng. Có những điều luật
qui định là các vật nặng chỉ đợc nâng bằng các thiết bị chuyên dụng
đợc thiết kế riêng cho công việc này. Dùng một máy xúc đào chuyên sử
dụng để đào, xúc hoặc các công việc khác để nâng một tải trọng
nặng là tuyệt đối cấm tại một số quốc gia. Luôn luôn phải tuân thủ các
hớng dẫn, chỉ dẫn hoặc các giới hạn về An toàn Nâng trong quyền sách
hớng dẫn Vận hành và Bảo dỡng này.

8


Trang 1-4 An toàn

vị trí các nhãn hiệu an toàn

Hãy luôn luôn giữ các nhãn hiệu này đợc sạch sẽ. Nếu chúng bị mất hoặc bị
hỏng, hãy thay thế ngay. Trách nhiệm của ngời chủ thiết bị cũng nh ngời
điều khiển máy là cung cấp những thông tin an toàn cần thiết cho những
ngời ở ngay xung quanh.
Có thể có những nhãn hiệu an toàn bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng
Anh hoặc các nhãn hiệu thông báo về sự nguy hiểm khác với các nhãn hiệu
9


có trong quyển sách này. Hãy liên hệ với đại lý của Daewoo để biết thêm chi
tiết.
Trang 1-5 An toàn

1. Các chú ý về vận hành và kiểm tra bảo hành (2190-3312)

cẩn thận!


Hãy đọc sách hớng dẫn và các
nhãn hiệu trớc khi vận hành và
bảo hành. Hãy tuân thủ các hớng dẫn và các chú ý trong sách
hớng dẫn và trong các nhãn hiệu
trên máy.Không bao giờ đợc chui xuống
dới gầm xe khi máy đang đợc
kích lên bằng cần và tay cần.Hãy tắt nút công tắc không tải
tự động khi bốc và xếp máy.Hãy ấn còi để cảnh báo những
ngời xung quanh khi máy đang
vận hành, và phải đảm bảo
không có một ai có mặt trong
khu vực làm việc.Trớc khi rời khỏi cabin, hãy đảm bảo:
- Hạ gầu xúc và các thiết bị làm việc xuống mặt đất
- Kéo cần an toàn về vị trí khóa
- Tắt và rút khóa.

2. các chú ý về điện cao thế (2190-2532)

nguy hiểm!
Thơng tích nguy hiểm hoặc tử
vong có thể xảy ra khi máy
hoặc các thiết bị của máy tiếp
xúc với đờng dây điện. Không
đợc nâng bất kỳ một phần nào
của máy hoặc tải trọng gần với
đờng dây điện quá 3m và hai
lần chiều dài dây cách điện.

10


Trang 1-6 An toàn
3. Các chú ý khi mở cửa sổ trớc (2190-3388)

chú ý!
Khi mở cửa sổ, hãy chốt lại bằng chốt khóa ở cả hai bên.
Cửa sổ rơi xuống có thể gây thơng tích.
4. Cẩn thận khi khóa cần an toàn (2190-3383)

cẩn thận!
Khi hạ bệ an toàn ở phía bên, hãy sử dụng cần an toàn.
5. Các chú ý đối với việc bảo dỡng ắc qui (2190-2533)

chú ý!


Hơi của ắc qui có thể nổ. Không đợc để tia lửa và ngọn lửa ở gần
ắc qui.Luôn luôn tránh giữ kim loại nh các dụng cụ hoặc nguyên liệu dễ cháy
ở quanh hoặc ở gần ắc qui. Cháy hoặc nổ có thể xảy ra do đoản
mạch ắc qui.Axít sulfuric trong ắc qui rất độc. Nó đủ mạnh để làm bỏng da,
thủng quần áo hoặc gây mù nếu bắn vào mắt.Nếu bạn làm bắn axít lên ngời thì hãy:
1. Xịt thật nhiều nớc lên da
2. Hãy cho một ít soda khô hoặc đá vôi vào để làm trung hòa axít
3. Hãy rửa mắt bằng nớc trong khoảng thời gian từ 10-15 phút
Hãy đến ngay bác sĩ

11


Trang 1-7 An toàn
6. Các chú ý đối với dầu thủy lực nhiệt độ cao (2190-3318)

Chú ý
Để tránh dầu nóng tràn ra ngoài:


Tắt động cơĐể cho dầu nguộiấn nút ở lỗ thông hơi để xả áp lực trớc khi mở nắp

7. Các chú ý đối với nớc làm mát nhiệt độ cao (2190-2531)

Chú ý!
Để tránh nớc nóng bắn ra ngoài:


Tắt động cơĐể nớc nguộiTừ từ nới lỏng nắp để xả áp lực trớc khi mở

8. Các chú ý khi sử dụng bộ tích (2190-2528)

Chú ý
Đề phòng nguy hiểm nổ có thể xảy ra:


Tránh xa ngọn lửaKhông đợc hàn hoặc khoan

Bộ tích
Hệ thống điều khiển dẫn hớng đợc trang bị bộ tích. Bộ tích này sẽ lu
trữ áp lực nạp giúp kích hoạt hệ thống thủy lực trong một thời gian ngắn
sau khi tắt động cơ. Việc kích hoạt bất cứ một hệ điều khiển nào sẽ
giúp chức năng đợc lựa chọn hoạt động nhờ trọng lực.
Khi tắt máy, hãy hạ các thiết bị cần trớc xuống đất sau khi động cơ đã
tắt. Di chuyển cần điều khiển để xả áp lực trong bộ tích.
Trang 1-8 An toàn
12


Chú ý!
Hãy hạ các thiết bị xuống dới mặt đất khi bộ tích đang nạp.

Chú ý!
Hãy tham khảo qui trình sửa chữa trong sách hớng dẫn. Không đợc xả
bất cứ một đờng dẫn nào cho tới khi xả hết áp lực trong bộ tích.

9. Các chú ý đối với quạt động cơ (2190-3315)

Chú ý!
Không đợc đa tay vào gần cánh
quạt khi đang hoạt động. Cánh
quạt có thể gây thơng tích.

10. Hãy tránh xa khu vực quay (2190-3379)

Nguy hiểm!
Hãy tránh xa khu vực quay

13


Trang 1-9 An toµn
11. biÓn c¶nh b¸o - ®îc sö
dông khi kiÓm tra hÖ
thèng thñy lùc (21902549)

12. C¸c chó ý ®èi víi vá ®éng c¬ nãng (2190-3314)

Chó ý
Kh«ng ®îc sê vµo vá ®éng c¬ nãng.

14


Trang 1-10 An toàn

Tóm tắt về những đề phòng an toàn khi nâng ở
chế độ đào
Nguy hiểm!
Việc sử dụng không an toàn máy xúc đào khi nâng có thể gây những
thơng tích trầm trọng hoặc tử vong hoặc h hỏng nặng cho máy móc
hoặc tài sản xung quanh. Không đợc cho phép bất cứ một ai sử dụng
máy khi họ cha đợc đào tạo cẩn thận và cha hiểu thấu đáo các thông tin
trong quyển Sách Hớng dẫn Vận hành và Bảo dỡng này.
Để nâng an toàn khi đang ở chế độ đào, ngời điều khiển và đội làm
việc tại công trờng phải đánh giá đợc những hạng mục sau:

Điều kiện nền đất

Cấu hình của máy xúc đào và các thiết bị gá lắp

Trọng lợng, chiều cao nâng và bán kính nâng

Chằng buộc an toàn vật nâng

Xử lý chuẩn khi nâng
Dây kéo ở phía đối diện của lực nâng rất có ích để giữ thăng bằng
trọng lợng nếu chúng đợc neo vào một điểm an toàn trên mặt đất.

Chú ý!
Không đợc cuộn dây kéo vào tay hoặc ngời bạn.
Không đợc quá dựa vào dây kéo khi vận tốc gió vợt quá 48,3km/giờ. Phải
chuẩn bị trớc để đề phòng gió mạnh khi làm việc với trọng lợng có tiết
diện lớn.
Luôn luôn đặt chế độ điều khiển đào trên bảng đồng hồ khi dùng máy
đào để nâng.

Chú ý!
Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc nào
về qui trình vận hành an toàn hoặc làm việc với máy đào chuẩn xác
trong một điều kiện ứng dụng đặc biệt hoặc trong một điều kiện cụ
thể của môi trờng làm việc, hãy liên hệ với đại lý của Daewoo.
Những sửa đổi không đợc phép
Bất cứ một sự sửa đổi nào đợc thực hiện mà không có sự ủy quyền
hoặc xác nhận bằng văn bản của Daewoo có thể gây ra những nguy
hiểm mà ngời chủ máy phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Vì mục đích an toàn, chỉ đợc dùng phụ tùng chính hiệu của Daewoo.

15


Trang 1-11 An toàn

Đề phòng an toàn tại công trờng
Những đề phòng đối với thiết bị gá
Bạn có thể mua các thiết bị lựa chọn thông qua các đại lý. Hãy liên hệ với
Daewoo để có thêm thông tin về các bộ điều khiển phụ/van/ống hoạt động
một chiều hoặc hai chiều. Bởi vì Daewoo không thể thấy trớc, xác định hoặc
kiểm tra mọi đồ gá mà ngời chủ mong muốn lắp đặt trên máy của họ, hãy liên
lạc với Daewoo để đợc ủy quyền và đợc xác nhận về các thiết bị gá cũng nh sự
phù hợp của chúng đối với máy móc.
Hãy tránh cáp cao thế
Những thơng tích nặng hoặc tử
vong có thể xảy ra nếu đến gần
hoặc chạm vào đờng dây cao
thế. Gầu xúc không đợc chạm vào
đờng dây điện đang truyền tải.
Phải có ngời ra ký hiệu bằng tay
tránh xa đờng dây điện mà ngời
điều khiển không nhìn rõ.
điện thế
6,6kV
33,0kV
66,0kV
154,0kV
275,0kV

Khoảng cách an
toàn
tối thiểu
3m
4m
5m
8m
10m

Chỉ dẫn về những khoảng cách tối thiểu này chỉ để tham khảo mà thôi. Tùy
thuộc vào hiệu điện thế của đờng dây và điều kiện môi trờng, có thể xảy ra
giật điện giữa cần và gầu trong khoảng cách từ 4-6m với đờng dây. Hiệu
điện thế cao và thời tiết ma thậm chí có thể rút ngắn hơn nữa khoảng cách
an toàn này.
Ghi chú: Trớc khi bắt đầu bất cứ một công việc nào gần đờng dây tải
điện (nằm trên cao hoặc đặt ngầm dới đất), bạn luôn phải liên hệ với
công ty quản lý điện và lên kế hoạch hoạt động an toàn với họ.
Trớc khi bắt đầu đào, hãy liên hệ với chính quyền
Những nguy hiểm nằm dới mặt đất bao gồm cả đờng khí đốt, đờng nớc, đờng hầm và các nền móng cũ. Hãy nắm rõ những gì nằm dới công trờng của
bạn trớc khi bắt đầu đào.
Hãy nắm chắc các chớng ngại vật trên cao
Bất cứ một đối tợng nào nằm ở gần cần đều có thể là những nguy hiểm tiềm
tàng hoặc có thể gây cho ngời vận hành những phản ứng bất ngờ và gây tai
nạn. Phải có một ngời ra tín hiệu khi làm việc gần cầu, đờng dây điện thoại,
dàn giáo hoặc các chớng ngại vật khác.

16


Trang 1-12 An toàn
Hãy cẩn thận khi mặt bằng thi công yếu
Làm việc với tải trọng nặng trên nền đất yếu, mềm hoặc không bằng
phẳng, gồ ghề có thể gây nên những tình huống chất tải ngang rất nguy
hiểm và gây lật máy hoặc thơng tích. Di chuyển máy không có tải trọng
hoặc có tải trọng cũng có thể rất nguy hiểm.
Nếu nhiệt độ thay đổi, hãy cẩn thận với những đám đen hoặc ẩm khi làm
việc hoặc di chuyển trên nền đất bị đóng băng, hãy tránh xa các rãnh,
phần nhô và các nền đất yếu. Hãy ngừng công việc và lắp thêm các kết
cấu hoặc block đỡ nếu nh phải làm việc trong điều kiện này.
Hãy sử dụng những giá đỡ cứng
Không đợc dựa vào xi lanh thủy lực hoặc những thiết bị đỡ không an toàn
khác khi đang làm việc. Hãy chặn xích phía trớc và phía sau để đề
phòng máy di chuyển đột ngột.
Các phần nhô rất nguy hiểm
Đào bề mặt ở phía dới các mỏm nhô - nh dới các vách đá hoặc dới các mép
hào - là rất nguy hiểm. Hãy nắm chắc độ cao cũng nh giới hạn vơn của tay
cần và lên kế hoạch trớc khi làm việc. Hãy tránh tạo những tình huống nguy
hiểm do việc di chuyển máy đào xung quanh công trờng. Hãy chuyển đến
khu vực đào khác trớc khi tạo thành vách nhô đứng. Làm việc xung quanh
một hố sâu hoặc dọc theo tờng cao hoặc hào sâu có thể cần block đỡ,
đặc biệt sau khi ma lớn hoặc khi băng tan vào mùa xuân. Hãy đỗ máy xúc
đào ở xa những mỏm nhô trớc khi kết thúc công việc.
Phải cẩn thận đối với địa
hình dốc
Hãy đào đều quanh công trờng
nếu có thể, cố gắng đào phẳng
bất cứ một mặt nghiêng nào.
Nếu nh không thể san phẳng bề
mặt công tác hoặc không thể
tránh đợc làm việc trên sờn dốc
thì tốt nhất hãy giảm công suất
đào.
Trên bề mặt nghiêng, hãy cẩn
thận khi định vị máy đào trớc
khi bắt đầu công việc. Hãy luôn
đề phòng để tránh những tình
huống mất cân bằng. Ví dụ, bạn
luôn phải tránh làm việc với gầu
chĩa về phía dới sờn dốc khi máy
xúc đào đỗ vuông góc với sờn
dốc. Phải quay từ từ khi quay về
phía dới sờn dốc và tránh mở gầu
hết cỡ về hớng xuống dốc. Nâng
gầu quá cao hoặc quá gần với
máy khi máy xúc đào đang hớng
17


lªn dèc còng cã thÓ rÊt nguy
hiÓm.

18


Trang 1-13 An toàn
Hãy đề phòng đối với những
ngời đi lại xung quanh khu
vực làm việc
Khi bốc đất lên xe ben, bạn phải
luôn biết đợc ngời lái xe đó
đang ở đâu.
Tránh bốc xếp đất phía trên
cabin của xe ben ngay cả trong
trờng hợp ngời lái xe đó đang ở
vị trí an toàn. Một ai đó có
thể chui vào cabin vì rất nhiều
lý do. Tránh làm việc ở những
nơi có thể có ngời qua lại mà
bạn không nhìn thấy.
Hãy giảm tốc độ qui trình công tác và sử dụng tốc độ di chuyển chậm ở
những nơi chật hẹp và đông ngời qua lại. Hãy sử dụng những ký hiệu
dễ hiểu sao cho những thành viên khác của nhóm công tác có khả năng
thông báo cho ngời vận hành giảm hoặc ngừng công việc trong những
tình huống nguy hiểm.
Hãy nắm và tuân thủ các qui định của địa phơng
Chính quyền địa phơng có thể yêu cầu mua bảo hiểm ở mức độ tối
thiểu, giấy phép làm việc hoặc xác nhận, hàng rào bảo vệ xung quanh
công trờng hoặc giới hạn giờ làm việc. Có thể cần phải có những hớng
dẫn, tiêu chuẩn hoặc giới hạn về thiết bị để thực hiện một công việc
nào đó. Hãy kiểm tra và tuân thủ mọi yêu cầu của chính quyền địa
phơng có thể liên quan tới những nguy hiểm ngầm dới lòng đất và đờng
dây tải điện.

Vận hành
Chỉ vận hành khi ngồi ở ghế
ngời điều khiển
Không bao giờ với tay qua cửa
sổ để điều khiển. Không đợc
cố vận hành máy xúc đào khi
bạn cha ngồi đúng vị trí điều
khiển, luôn luôn đề phòng và
tập trung vào công việc nhng
không đợc quay ngời trên ghế
nếu có việc cần chú ý sau lng
bạn (hoặc ở phía bên cạnh bạn).
Phải có ngời ra ký hiệu nếu bạn
không nhìn rõ và có việc gì
đó diễn ra sau lng bạn.
19


Phải thay các nhãn ký hiệu an toàn bị hỏng và sách hớng dẫn bị mất
hoặc bị hỏng.
Không đợc để cho ai khác vận hành máy trừ khi ngời đó đã đợc đào tạo
đầy đủ và hoàn tất về các qui định an toàn cũng nh các qui định về
vận hành máy.

20


Trang 1-14 An toàn
Trớc khi khởi động động cơ
Tiến hành những kiểm tra an toàn trớc khởi động sau:


Đi một vòng quanh máy trớc khi vào cabin điều khiển. Kiểm tra
các biểu hiện rò rỉ, lỏng chốt, các bộ phận lắp ráp cha khớp
hoặc bất kỳ biểu hiện nguy hiểm nào khác có thể xảy ra cho
thiết bị.Mọi nắp che và tấm chắn an toàn của máy móc phải ở đúng
vị trí để đề phòng gây thơng tích khi máy đang vận hành.Xem xét xung quanh khu vực công trờng các mối nguy hiểm
tiềm tàng hoặc ngời hoặc tài sản nào có thể bị nguy hiểm khi
vận hành máy xúc đào.Không bao giờ đợc khởi động động cơ nếu có bất kỳ một dấu
hiệu nào là việc bảo hành sửa chữa đang đợc tiến hành, hoặc
nếu có biển thông báo gắn vào các cần điều khiển trong
cabin.Một máy xúc đào đã lâu không đợc sử dụng, hoặc đang phải
vận hành trong thời tiết quá lạnh có thể yêu cầu phải khởi động
hoặc bảo dỡng trớc khi vận hành.Kiểm tra các đồng hồ và các bảng điều khiển để chắc chắn
máy hoạt động bình thờng trớc khi khởi động động cơ. Lắng
nghe các tiếng động không bình thờng và vẫn phải đề phòng
các tình huống nguy hiểm khác có thể xảy ra khi bắt đầu qui
trình làm việc.

Không đợc dùng etê để khởi
động
Lò sởi dạng lới điện thờng đợc sử
dụng để giúp khởi động khi thời
tiết lạnh. Các phần tử của lò sởi
có khả năng làm cho etê hoặc các
chất lỏng khác nổ gây thơng
tích.
Lắp và tháo
Không bao giờ đợc nhảy lên hoặc
trèo xuống một chiếc máy xúc
đang chạy. Các bậc cầu thang lên
xuống và lối đi phải luôn giữ sạch
sẽ khỏi bùn đất, dầu và các chất
bẩn khác và các bộ phận đấu nối
phải luôn luôn đợc xiết chặt.
Luôn luôn sử dụng tay nắm, bậc
thang và mắt xích nh là 3 điểm
tựa khi leo lên cabin. Không đợc
21


sö dông c¸c cÇn ®iÒu khiÓn nh lµ
tay n¾m.
Kh«ng bao giê ®îc rêi khái ghÕ
®iÒu khiÓn vµ th¸o dì m¸y khi
®éng c¬ ®ang ch¹y.

22


Trang 1-15 An toàn
Hãy tuân thủ các nguyên tắc an toàn chung
Chỉ có những công nhân đợc đào tạo và huấn luyện cẩn thận, đợc trang
bị những kiến thức và hiểu biết về qui trình an toàn mới đợc phép vận
hành hoặc bảo hành và kiểm tra máy xúc đào.
Tất cả các công nhân trên công trờng phải biết rõ công việc và trách nhiệm
của mình. Mọi liên lạc và ký hiệu bằng tay phải thật dễ hiểu cho tất cả mọi
ngời.
Mọi thành viên tại công trờng phải luôn tuân thủ và kiểm tra các điều kiện
mặt bằng thi công, giao thông đi lại, các điều kiện thời tiết cũng nh các chớng ngại vật hoặc nguy hiểm trên cao hoặc ngầm dới đất.
Thông gió động cơ
Khí thải của động cơ có thể
gây tử vong, ngất, không tỉnh
táo, mất khả năng đánh giá và
điều khiển động cơ và có thể
gây thơng tích trầm trọng.
Hãy đảm bảo độ thông thoáng
tốt trớc khi khởi động động cơ
trong khu vực chật hẹp.
Bạn cũng cần phải biết là cửa sổ,
cửa đi hoặc các lỗ thông hơi mở
có thể bị lọt khí xả vào và gây
nguy hiểm.
Phòng chống bụi amiăng gây nguy hiểm
Bụi amiăng có thể cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe của bạn nếu hít phải.
Nếu nh bạn phải làm việc với những vật liệu có chứa sợi amiăng, hãy tuân
thủ những hớng dẫn sau:


Không bao giờ đợc vệ sinh bằng khí nénHãy dùng nớc làm vệ sinh để gột sạch bụiKhi làm việc trên máy hoặc với các linh kiện, hãy quay lng lại hớng
gió nếu có thểHãy sử dụng loại mặt nạ phòng độc tiêu chuẩn

Hãy đảm bảo tầm nhìn tốt
Hãy tạm dừng công việc nếu tầm nhìn kém. Ma to, tuyết rơi, sơng mù và
điều kiện thi công quá bụi đều có thể giảm tầm nhìn và tốt nhất là đợi
cho thời tiết thay đổi hoặc bụi lắng xuống trớc khi tiếp tục công việc.
Thi công ban đêm trong những khu vực tầm nhìn bị hạn chế thì phải tạm
ngừng công việc và lắp thêm đèn thi công bổ xung trên máy (hoặc trong
khu vực làm việc) nếu cần thiết.

23


Phải luôn lau sạch bụi bẩn bám vào cửa sổ và kính của đèn làm việc. Hãy
ngừng công việc nếu cần phải vệ sinh hoặc hiệu chỉnh đèn, cửa sổ hoặc
gơng.
Trang 1-16 An toàn
Những mối nguy hiểm của việc
cháy nhiên liệu, dầu và dầu
thủy lực
Chỉ đổ thêm nhiên liệu, dầu,
chất chống đông và dầu thủy lực
cho máy ở những nơi thoáng gió.
Phải đỗ máy khi đã khóa các cần
điều khiển, tắt đền và các công
tắc. Phải tắt động cơ và bất cứ
một nguồn lửa nào cũng nh nguồn
nhiệt hoặc các thiết bị phóng tia
lửa điện phải đợc dập hoặc tắt
và tránh xa khỏi thiết bị.
Nguồn điện tĩnh có thể sinh ra
những tia lửa điện nguy hiểm tại
đầu vòi nạp liệu. Nếu thời tiết quá
lạnh hoặc khô hoặc các điều kiện
khác có thể gây ra hiện tợng
phóng điện tĩnh, hãy giữ đầu vòi
nạp liệu luôn luôn tiếp xúc với cổ
ống nạp liệu và tiếp đất.
Hãy vặn chặt nút của thùng nhiên
liệu và các thùng dự trữ khác và
không đợc khởi động động cơ khi
cha vặn chặt nút.

Khởi động bằng ắc qui tăng
cờng hoặc nạp ắc qui
Hãy tắt các thiết bị điện trớc
khi đấu nối với ắc qui. Các
thiết bị này bao gồm cả các
công tắc điện trên bộ nạp ắc
qui hoặc các thiết bị khởi
động. Khi khởi động từ một
máy khác, không đợc để hai
máy chạm nhau. Đeo kính và
mũ an toàn khi cần phải đấu
song song hai ắc qui - đấu cực
dơng với cực dơng, cực âm với
cực âm. Một ắc qui 24V bao
gồm hai ắc qui 12V đợc đấu
cực dơng của ắc qui này với cực
âm của ắc qui kia.
24


Nối cáp của ắc qui nạp hoặc ắc qui tăng cờng phải đợc thực hiện giữa
cực dơng tự do và cực âm của ắc qui tăng cờng và khung kim loại của
máy đợc tăng cờng hoặc đợc nạp. Hãy tham khảo qui trình và minh họa
trong phần "Khởi động động cơ bằng ắc qui tăng cờng" ở trang 3-8 của
sách hớng dẫn này.
Khi lắp ắc qui, hãy nối cáp dơng trớc, sau đó hãy lắp cáp, còn khi tháo
ắc qui, hãy tháo cáp âm trớc. Cáp nối cuối cùng trên khung kim loại của
máy đợc nạp hoặc đợc khởi động tăng cờng phải nằm càng xa ắc qui
càng tốt.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×