Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 2 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 25

Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

TUẦN 25

HĐTT:
Tiếng Việt:

Ngày dạy: Thứ hai ngày 25 tháng 2 năm 2019
BUỔI SÁNG
TIẾT 1
CHÀO CỜ
TIẾT 2
BÀI 25A: EM BIẾT GÌ VỀ SÔNG BIỂN?(T1)

I.Mục tiêu
- Kiến thức: + Đọc và hiểu câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh.
- Kĩ năng: + Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài, đọc đúng từ khó
+ Giải nghĩa các từ khó.
- Thái độ : + HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực.

- Năng lực: Đọc hay diễn cảm bài tập đọc.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, tranh, MHTV, MT
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động học:

- Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn trơi trò chơi khởi động tiết học
- Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học.
- HS viết đề bài vào vở
- HS tự đọc thầm phần mục tiêu, chia sẻ trong nhóm
- Ban học tập chia sẻ về mục tiêu bài học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Nói với bạn những điều mình biết về sông, biển
Việc 1: Em quan sát tranh và trả lời theo các gợi ý đã cho
Việc 2: Nói cho bạn nghe về những gì em biết, nhận xét, bổ sung
Việc 3: Nhóm Trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ.Báo cáo cô giáo khi hoàn
thành.

Giáo viên tương tác với học sinh
GV dẫn dắt vào bài Sơn Tinh, Thủy Tinh
+ Tiêu chí đánh giá: HS nói được với bạn những điều mình biết về sông và biển.
+ PP: quan sát.
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
GV: Lê Thị Thanh Trang
1


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

2.Nghe thầy (cô) đọc câu chuyện: Sơn Tinh, Thủy Tinh
Việc 1: GV đọc mẫu, cả lớp lắng nghe
Việc 2: GV nêu giọng đọc, cách ngắt giọng, nội dung bài
+ Tiêu chí đánh giá: Biết giọng đọc Đoạn 1 - thong thả, trang trọng; lời vua
Hùng - dõng dạc; đoạn tả cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh - hào hùng.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời
3. Đọc từ và lời giải nghĩa từ


Việc 1: Em đọc các từ và lời giải nghĩa từ đã cho( 2-3 lần)
Việc 2: Em và bạn đố nhau về từ và lời giải nghĩa của các từ đó
Việc 3: Nhóm Trưởng lần lượt mời các bạn đọc từ, lời giải nghĩa.Nhận xét, bổ
sung cho bạn, báo cáo với thầy cô khi hoàn thành

+ Tiêu chí đánh giá: Nắm được từ ngữ và lời giải nghĩa, đặt câu 1 đến 2 từ "cầu
hôn", "lễ vật".
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
4. Luyện đọc từ ngữ, đọc câu
Việc 1: Nghe thầy/cô giáo đọc mẫu
Việc 2: Em đọc những từ ngữ, câu đã cho ở HDH _62
Việc 3: Một bạn đọc từ ngữ - một bạn nghe rồi chia sẻ cách đọc với bạn và
ngược lại.
Việc 4: NT tổ chức cho mỗi bạn lần lượt đọc các từ ngữ.NT tổ chức cho các bạn
nhận xét, đánh giá và góp ý cho nhau.

+ Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng các từ khó: Mỵ Nương, non cao, nước thẳm,
nệp, cuồn cuộn, lũ lụt, tức giận, rút lui.
Đọc đúng câu: Sơn Tinh hóa phép bôc từng quả đồi,/ dời từng dãy núi chặn
dòng nước lũ.// Thủy Tinh dâng nước cao bao nhiêu, / Sơn Tinh lại nâng đồi cao
bấy nhiêu.//
+ PP: vấn đáp. quan sát.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
5. Cùng luyện đọc
Việc 1: Em đọc bài Sơn Tinh, Thủy Tinh( 2-3 lần)
Việc 2: Mỗi bạn đọc một đoạn, sau đó đổi lượt, nhận xét, bổ sung cho nhau về
cách đọc.
GV: Lê Thị Thanh Trang
2


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

Việc 3: NhómTrưởng tổ chức cho mỗi bạn đọc một đoạn, nối tiếp nhau đến hết
bài.Đổi lượt và đọc lại bài: NhómTrưởng tổ chức cho các bạn nhận xét, đánh
giá và góp ý cho nhau.
* Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn trong lớp chia sẻ sau tiết học.
+ Cách đọc đúng, đọc hay câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh
+ Tiêu chí đánh giá: HS đọc nối tiếp từng đoạn đúng ngắt nghỉ, đảm bảo tốc độ,
phù hợp giọng nhân vật.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Đọc bài Sơn Tinh, Thủy Tinh cho người thân nghe.
TIẾT 3
Toán:
EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC(T1)
I.Mục tiêu: Em luyện tập về:
- KT: Bảng chia 4 và một phần tư; Tìm một số hạng chưa biết trong một tổng
và tìm một thừa số chưa biết trong một tích và tìm số hạng chưa biết của tổng
- KN: Vận dụng bảng chia 4 để tính toán, tìm thành phần chưa biết của phép tính
nhân và phép cộng
- TĐ: HS yêu thích học toán
- NL: Vận dụng vào trong tính toán hằng ngày
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MHTV, MT
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động :
- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ, yêu cầu HS đọc thuộc các bảng nhân chia đã học,
tìm số hạng, thừa số chưa biết. Thực hiện tính biểu thức chứa phép nhân và phép
chia
+ HS tiếp thu nhanh: Làm hết các bài tập . Giao thêm bài tập:
Tìm x : 3 x x = 12 +3
x + 2 = 15 +3
- Nội dung: HS thuộc bảng nhân chia đã học (HĐ 1); Thực hiện tính nhẩm
biểu thức chứa có phép nhân và chia (HĐ 2); Tìm thành phần chưa biết của
phép nhân và tìm số hạng chưa biết của 1 tổng (HĐ 3a)
- Phương pháp: Trò chơi, Quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: Tích hợp, nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Giải bài toán sau: Có 24 chiếc ghế, xếp đều vào 4 chiếc bàn. Hỏi với mỗi bàn,
xếp mấy chiếc ghế?

GV: Lê Thị Thanh Trang
3


Trường Tiểu học Cam Thủy
Tiếng Việt:

Năm học: 2018-2019

TIẾT 4
BÀI 25A: EM BIẾT GÌ VỀ SÔNG BIỂN?(T2)

I.Mục tiêu
- Kiến thức: Hiểu nội dung câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh: Truyện giải thích
nạn lụt ở nước ta là do Thủy Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra; đồng thời phản ánh
việc nhân dân ta đắp đê chống lũ.
- Kĩ năng: Biết nói lời đồng ý và đáp lời đồng ý.
- Thái độ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực.
- Năng lực: Nắm nội dung bài vào trong cuộc sống thực tế.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MHTV, MT
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động :
HĐ 1:Thảo luân, trả lời câu hỏi.
+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: Tiếp cận HS đưa ra các câu hỏi gợi mở để hs
trả lời được câu hỏi.
+ Tiêu chí đánh giá: HS trả lời đúng câu hỏi theo yêu cầu
a. Những người đến cầu hôn Mỵ Nương là: Sơn Tình- chúa miền non cao; Thủy
Tinh- vua vùng nước thẳm.
b. Hùng Vương yêu cầu hai chàng trai mang lễ vật: Một trăm ván cơm nếp, hai
trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.
c. Thủy Tinh đánh Sơn Tinh vì Thủy Tinh đến sau, không lấy được Mỵ Nương,
đùng đùng tức giận, cho quân đuổi đánh Thủy Tinh.
d. Thần bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ, nâng đồi lên núi
cao.
e. Cuối cùng Sơn Tinh thắng.
+ PP: vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: Đặt câu hỏi - nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
HĐ 2:Thảo luân, chọn ý trả lời đúng (HĐCB)
+ Tiêu chí đánh giá: HS chọn ý trả lời đúng câu hỏi theo yêu cầu.
+ PP: vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: Đặt câu hỏi - nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
HĐ 3: Như HD
+ Tiêu chí đánh giá: HS nói được lời đồng ý và đáp lời đồng ý .
+ PP: quan sát.
+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn
IV. Hoạt động ứng dụng.
- Đọc lại bài Sơn Tinh Thủy Tinh.

GV: Lê Thị Thanh Trang
4


Trường Tiểu học Cam Thủy

Ô.LTV:

Năm học: 2018-2019

BUỔI CHIỀU
TIẾT 1
EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 25(Tiết 1)

I.Mục tiêu:
- HSHT: Thực hiện HĐ 1,2,3 HSHTT Thực hiện HĐ1,2,3 Thực hiện HĐ8 của
phần ứng dụng.
- Kĩ năng : Đọc hiểu câu chuyện Cá từ đâu ra? Phân biệt được được các loài
vất sống trên cạn và dưới nước.Trả lời được các câu hỏi nắm được nội dung bài
- Thái độ: Biết yêu quý và bảo vệ loài vật thiên nhiên.
- Năng lực: Vận dụng vào bài học trong cuộc sống hàng ngày.
II. Chuẩn bị ĐDDH
- GV: Sách em tự ôn luyện TV 2
- HS: Sách em tự ôn luyện TV 2
III. Các hoạt động dạy học:
- HSHC: Hỗ trợ em thực hiện HĐ1,2,3
- HSHTT: Hoàn thành HĐ 1,2,3 thêm HĐ8 của phần ứng dụng
Khởi động
HĐ 1,2: Như tài liệu
+ Tiêu chí đánh giá: Nói nhanh tên loài vật sống trên cạn và trên không. Nói
được tên và đặc điểm của loài cá sống dưới nước
+ PP: vấn đáp,quan sát
+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời.
Ôn luyện
HĐ 3: Đọc câu chuyện sau và TLCH( a đến d).
+ Tiêu chí đánh giá: Đọc hiểu bài nắm nội dung bài trả lời chính xác câu hỏi
trong bài phân biệt được các laoif vật sống trên cạn và các loài vật sống dưới
nước.
a) Thượng đế đi thơ thẩn trong rừng để nghĩ về điều gì?
- Để nghĩ ra các loài vật sống dưới nước.
b) Cảnh vật ở mùa nào gợi cho thượng đế liên tưởng về loài vật có hình chiếc lá
- Cảnh vật mùa thu
c) Em hãy tả lại cảnh đẹp hiện ra trước mắt thượng đế. Thời tiết chuyển mùa
xuân sang mùa hè rồi đến mùa thu.Cành lá xanh tươi chuyển màu vàng, đỏ,
nâu,...Thảm cỏ rất đẹp nghĩ ngay đến sóng nước cá bơi lội...
d) Thượng đế đã tạo ra những gì sau khi ngắm cảnh đẹp trong rừng? Cá giống
như những chiếc lá,sinh vật trong ao hồ mang dáng hình lá cây, cá hồng giống
hoa hồng, cá thu giống địa lan, cá chép giống kim phát tài
GV: Lê Thị Thanh Trang
5


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

e) Em thích chi tiết nào trong chuyện
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
IV.HD phần ứng dụng:
Chia sẻ bài học người thân.
TIẾT 3
Ô.L.Toán:
EM TỰ ÔN LUYỆN TOÁN TUẦN 24,25 (T1)
I.Mục tiêu:
- KT:Làm BT 5-8 trang 33,34. HS HTT làm hết các bài tập và làm thêm phần
ứng dụng
-KN: Thuộc và vân dụng bảng chia 5 vào giải toán; nhận biết được "một phần
năm".
- TĐ: HS yêu thích học toán
- NL: Vận dụng vào tính toán thực tế
II. Chuẩn bị ĐDDH
-GV: SHD, BP
-HS: Sách luyện, vở
III. Các BT cần làm:
-Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
- HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em xác định đúng một phần 5 của hình (BT
5), Vận dụng bảng chia 5 vào giải toán có lời văn(BT 6,7,8)
- HS tiếp thu nhanh: Làm hết các bài tập và hỗ trơ các bạn khác, làm thêm phần
ứng dụng
- Nội dung: HS xác định đúng một phần 5 của hình;vận dụng bảng chia 5 vào
trong giải toán có lời văn
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp
- KT: Nhận xét bằng lời, đặt câu hỏi
IV.HD phần ứng dụng:
-Thực hiện các bài còn lại theo sách hướng dẫn.
Ngày dạy: Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2019
BUỔI SÁNG
TIẾT 1
Toán:
EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC(T2)
I.Mục tiêu: Củng cố về:
- KT: Tìm một số hạng chưa biết trong một tổng và tìm một thừa số chưa biết
trong một tích. Nhận biết một phần tư
- KN: Vận dụng bảng chia 4 vào giải toán có lời văn . Củng cố cách tìm thành
phần chưa biết của phép tính nhân và phép cộng
- TĐ: HS yêu thích học toán
GV: Lê Thị Thanh Trang
6


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

- NL: Vận dụng vào trong tính toán hằng ngày
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MHTV, MT
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động :
- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ, yêu cầu HS tính, tìm thành phần chưa biết (tìm số
hạng, thừa số chưa biết), Xác định một phần tư của một hình ;cách xác định
dạng toán và thực hiện giải toán có lời văn
+ HS tiếp thu nhanh: Làm hết bài tập và làm thêm phần ứng dụng
- Nội dung: HS thực hiện tìm thần phần chưa biết của phép nhân và tìm số hạng
chưa biết của tổng (HĐ 3b); Xác định một phần 4 của hình (HĐ 4); Thực hiện
giải toán có lời văn (HĐ 5)
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, đặt câu hỏi
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Giải bài toán sau: Có 24 chiếc ghế, xếp đều vào 4 chiếc bàn. Hỏi với mỗi bàn,
xếp mấy chiếc ghế?
TIẾT 2
Tiếng Việt:
BÀI 25A: EM BIẾT GÌ VỀ SÔNG BIỂN (T3)
I.Mục tiêu
- Kiến thức: Mở rộng vốn từ về sông biển.
- Kĩ năng: Vận dụng các từ ngữ về sông biển để làm được các bài tập.
- Thái độ: HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực.
- Năng lực: Vận dụng để nắm chắc các từ ngữ về sông biển.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
-GV: Bảng phụ, TLHDH, MHTV, PBT.
-HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động :
HĐ 4: Như tài liệu(HĐTH)
+ Tiêu chí đánh giá: HS đọc và giải đúng các câu đố
1. Suối
2. Hồ
3. Sông
+ PP: Vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: Đặt câu hỏi - nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
HĐ 5: Như tài liệu.
+ Tiêu chí đánh giá: + HS tham gia trò chơi ghép từ sôi nổi. Chọn và ghép từ
phù hợp để tạp ra từ có tiếng biển. Viết vào vở các từ ghép được.
+ PP: quan sát.
+ Kĩ thuật:ghi chép ngắn.
HĐ 6: Như tài liệu
GV: Lê Thị Thanh Trang
7


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ Tiêu chí đánh giá: + HS quan sát tranh ảnh về sông biển và viết được những
điều em thấy trong tranh theo gợi ý ở TLHD -64.
+ PP: quan sát.
+ Kĩ thuật:ghi chép ngắn.
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Thực hiện bài tập phần ứng dụng.
TIẾT 3
Tiếng Việt:
BÀI 25B: SÔNG BIỂN VÀ CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA (T1)
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: + Kể được câu chuyện: Sơn Tinh Thủy Tinh.
+ Nắm cách viết chữ hoa V.
- Kĩ năng: Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn
- Thái độ: Chăm chỉ học tập, hoạt động nhóm tích cực.
- Năng lực: Biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể phù
hợp với nội dung.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
GV: TLHDH, MHTV, MT, Chữ mẫu V
HS: vở, TLHDH.
III. Hoạt động học:
HĐ 1:( Như tài liệu)
- HSHC: Hỗ trợ em xếplại thứ tự các bức tranh theo nội dung câu chuyện Sơn
Tinh Thủy Tinh.
+ Tiêu chí đánh giá: HS xếp lại thứ tự các bức tranh theo nội dung câu chuyện
Sơn Tinh Thủy Tinh.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời
HĐ 2: (Như tài liệu)
- HSHC: Hỗ trợ em kể từng đoạn của câu chuyện.
- HSHTT: Kể được cả câu chuyện.
+ Tiêu chí đánh giá: HS kể lại từng đoạn của câu chuyện đúng nội dung, hay và
phù hợp với giọng điệu nhân vật. Tham gia thi kể chuyện nhiệt tình, sôi nổi.
+ PP: trò chơi, quan sát
+ Kĩ thuật: tích hợp. nhận xét bằng lời.
HĐ 3( Như tài liệu)
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ HS nắm được quy trình, điểm bắt đầu và kết thúc,
kích thước cỡ chữ V hướng dẫn viết chữ Vượt.
+ Tiêu chí đánh giá: HS nắm được quy trình, điểm bắt đầu và kết thúc, kích
thước cỡ chữ V. Nắm quy trình viết chữ Vượt.
+ PP: vấn đáp. Quan sát,
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
GV: Lê Thị Thanh Trang
8


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

4. Viết
+ Tiêu chí đánh giá: HS nắm được quy trình, điểm bắt đầu và kết thúc, kích
thước cỡ chữ. Viết đúng chữ hoa V viết đúng câu ứng dụng, nắm nghĩa câu ứng
dụng
+ PP: vấn đáp. Quan sát,
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
IV. Hoạt động ứng dụng.
- Thực hiện phần ứng dụng.
Ngày dạy: Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2018
BUỔI SÁNG
TIẾT 2
Tiếng Việt:
BÀI 25B: SÔNG BIỂN VÀ CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA (T2)
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: + Viết đúng các từ chưa tiếng bắt đầu bằng ch/tr; các từ chứa tiếng
có thanh hỏi/thanh ngã. Chép đúng một đoạn văn.
- Kĩ năng: Nghe viết đúng đoạn chính tả. Phân biệt ch/tr, thanh hỏi, thanh ngã.
- Thái độ: Có ý thức cẩn thận, giữ vở sạch,luyện viết chữ đẹp.
- Năng lực: Vận dụng phân biệt hỏi ngã ,ch/tr vào trong cuộc sống.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH , MHTV, MT, thẻ từ
- HS: vở, TLHDH.
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐ 1. Như tài liệu (HĐCB)
+ Tiêu chí đánh giá: HS điền đúng ch/tr vào chỗ trống. Tìm đúng các từ có dấu
hỏi/ngã. Tham gia trò chơi sôi nổi, nhiệt tình.
+ PP: Trò chơi. Quan sát,
+ Kĩ thuật: Tích hợp, ghi chép ngắn.
HĐ 2( Như tài liệu)(HĐTH)
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ HS viết đúng chính tả đoạn viết.
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm nội dung,nghe viết đúng tốc độ, viết hoa đúng từ chỉ
tên riêng đoạn viết
+ PP: vấn đáp. Quan sát,
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời ,ghi chép ngắn.
HĐ 3. Như tài liệu
+ Tiêu chí đánh giá: HS viết tên các con vật bắt đầu bằng tr chính xác, nhanh.
Viết được tên các đồ dùng trong nhà có dấu hỏi. Tham gia chơi nhiệt tình.
+ PP: Trò chơi; Quan sát,
+ Kĩ thuật: Tích hợp, ghi chép ngắn.
IV. Hoạt động ứng dụng.
GV: Lê Thị Thanh Trang
9


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

- Đọc cho người thân nghe về tên những đồ dùng trong nhà có dấu hỏi em vừa
tìm được trong bài học.
TIẾT 3
Tiếng Việt:
BÀI 25B: SÔNG BIỂN VÀ CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA ( T3)
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Hỏi đáp với câu hỏi Vì sao?
- Kĩ năng: Vận dụng câu hỏi Vì sao? để hỏi những việc mà em muốn biết.
- Thái độ: Có ý thức cẩn thận, giữ vở sạch, luyện viết chữ đẹp.
- Năng lực: Vận dụng hỏi - đáp với câu hỏi Vì sao? trong cuộc sống hằng ngày.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MHTV, MT.
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động học:
HĐ 4: (Như tài liệu).
+ Tiêu chí đánh giá: HS thay nhau hỏi- đáp chính xác dựa theo cách giải thích
trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh.
+ PP: vấn đáp. Quan sát,
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
HĐ 5: (Như tài liệu)
- HSHC: Hỗ trợ em hỏi-đáp với câu hỏi Vì Sao?
+ Tiêu chí đánh giá: HS biết hỏi- đáp với câu hỏi Vì Sao?. Chọn và viết một câu
vào vở.
+ PP: quan sát
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn.
HĐ 6: (Như tài liệu)
+ Tiêu chí đánh giá: HS tham gia chơi ghép từ sôi nổi, ghép từ chính xác. Viết
đúng các tên gọi của các hình ảnh trong TLHD- 68.
+ PP: trò chơi. quan sát.
+ Kĩ thuật: tích hợp.nhận xét bằng lời
IV. Hoạt động ứng dụng.
- Thực hiện phần ứng dụng.
TIẾT 4
Toán:
BẢNG CHIA 5. MỘT PHẦN NĂM (T1)
I. Mục tiêu
- Kiến thức: Lập bảng chia 5 , thuộc bảng chia 5. Nhận biết một phần 5.
- Kĩ năng: vận dụng bảng chia 5 vào tính toán và giải toán có lời văn. Xác định
một phần 5 của một hình
- Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận, tỉ mỉ trong học toán
- NL: Vận dụng vào trong tính toán hằng ngày
II. Chuẩn bị ĐDDH:
GV: Lê Thị Thanh Trang
10


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

- GV: TLHDH,MHTV, MT, các tấm thẻ chấm tròn, mô hình 1/5
- HS: TLHDH, vở
III. Các hoạt động dạy học

- Ban học tập tổ chức cho các bạn trơi trò chơi khởi động tiết học. Chơi
trò chơi “ Tiếp sức” nối tiếp nhau viết bảng nhân 5
- Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học.
- HS viết đề bài vào vở
- HS tự đọc thầm phần mục tiêu, chia sẻ trong nhóm
- Ban học tập chia sẻ về mục tiêu bài học
- Nội dung: Thuộc bảng nhân 5, tham gia trò chơi tích cực, tự giác
- Phương pháp: Trò chơi
- Kĩ thuật: Tích hợp
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

2. Thành lập bảng chia 5
a. Thực hiện hoạt động
Việc 1: Đọc nội dung hoạt động 2a.Thực hiện thao tác theo yêu cầu của đề bài:
Lấy ra 4 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 5 chấm tròn.Trả lời câu hỏi: “ Có tất cả bao
nhiêu chấm tròn?”
Việc 2:Chia sẻ với bạn nội dung em vừa nắm được.Nhận xét ,sửa kết quả nếu
bạn chưa đúng
Việc 3: Nhóm trưởng mời các bạn chia sẻ điều mình nắm được với các
bạn.Nhóm trưởng mời các bạn bổ sung, thống nhất ý kiến trong nhóm, nhắc lại
câu trả lời
- Nội dung: Lập được phép nhân 5 x4 = 20 từ các tấm bìa có 5 chấm tròn
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, đặt câu hỏi

b,Nêu phép chia
Việc 1:Em quan sát các tấm bìa vừa lấy ra và trả lời câu hỏi: “Trên các tấm bìa
có tất cả 20 chấm tròn, mỗi tấm bìa có 5 chấm tròn. Hỏi có mấy tấm bìa?”
Việc 2:Chia sẻ với bạn câu trả lời của em.Nhận xét, bổ sung cho bạn
Việc 3: Nhóm trưởng mời các bạn chia sẻ câu trả lời với các bạn.Nhóm trưởng
mời các bạn bổ sung, thống nhất ý kiến trong nhóm,nhắc lại câu trả lời.
- Nội dung: Xác định được số tấm bìa
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, đặt câu hỏi
GV: Lê Thị Thanh Trang
11


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

c. Đọc nhận xét
Việc 1:Em đọc kĩ nội dung phần nhận xét
Việc 2:Chia sẻ với bạn nội dung em nắm được .Nhận xét, bổ sung cho bạn.
- Nội dung: HS rút ra được phép chia 20 : 5 =4 từ phép nhân
- Phương pháp: Quan sát
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời

3. Tìm các kết quả các phép tính trong bảng chia
a.Viết bảng chia 5
Việc 1: Em đọc yêu cầu nội dung 3, Dựa vào bảng nhân 5, em tìm kết quả các
phép chia trong bảng chia 5.Viết các kết quả vào vở
Việc 2: Chia sẻ kết quả với bạn bên cạnh.Nhận xét, bổ sung bài làm
- Nội dung: HS tìm được kết quả các phép chia dựa vào bảng nhân 5
- Phương pháp: Quan sát
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời
b,Đọc thuộc bảng chia 5
Việc 1: Em đọc thuộc bảng chia 5
Việc 2: Hai bạn đọc cho nhau nghe bảng chia 5.Nhận xét, bổ sung cho bạn
- Nội dung: HS đọc thuộc bảng chia 5 . Nhận xét được cột thương là các số hơn
kém nhau 1 đơn vị.
-Phương pháp: Quan sát, Vấn đáp
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, đặt câu hỏi

c.Trò chơi “ Tiếp sức”
Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chơi trò chơi Tiếp sức bảng chia
5.Nhận xét trò chơi, tuyên dương những bạn chơi tốt
Việc 2: CTHĐTQ chia sẻ HĐ1
- Mời 2 bạn đọc thuộc bảng chia 5
- Bạn chia sẻ về cách đọc thuộc nhanh bảng chia 5
- Bạn nhận thấy: Giữa bảng nhân và bảng chia có mối liên hệ với nhau như thế
nào?
- Nội dung: Hs thuộc bảng chia 5, tham gia trò chơi tích cực, tự giác
- Phương pháp: Trò chơi
- Kĩ thuật: Tích hợp

GV: Lê Thị Thanh Trang
12


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

4. Nhận biết một phần năm
Việc 1:- Em quan sát các hình đã cho ở HĐ4
Việc 2:Hai bạn lần lượt đố nhau
+ Các hình vẽ trên đã được chia thành mấy phần bằng nhau?
+ Hãy tô màu vào một phần của mỗi hình
Nhận xét ,sửa kết quả nếu bạn chưa đúng
Việc 3: Nhóm trưởng mời các bạn chia sẻ điều mình nắm được với các
bạn.Nhóm trưởng mời các bạn bổ sung, thống nhất ý kiến trong nhóm.
- Nội dung: Xác định được số phần bằng nhau của các hình, số phần được tô
màu
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi

b.Đọc nội dung
Việc 1: Em đọc kĩ nội dung HĐ4b- HDH trang 68
Việc 2: Nghe Thầy/cô hướng dẫn
- Nội dung: Nhận biết được một phần 5 của một hình
-Phương pháp: Vấn đáp
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi
*Củng cố Kiến thức
Việc 1: :Em đọc và làm nội dung HĐ4c
Việc 2: Chia sẻ với bạn nội dung em nắm được.Nhận xét, bổ sung cho bạn
Việc 3: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn nói theo mẫu. Bạn đã xác định 1/5
của hình đó như thế nào?Nhóm trưởng mời bạn nhận xét, báo cáo cô giáo khi
hoàn thành

- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chia sẻ sau tiết học.
- Qua tiết học hôm nay, các bạn đã học được những gì?
- Nội dung: HS nói được theo mẫu các định một phần của một hình
- Phương pháp: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, đặt câu hỏi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Thực hiện phần ứng dụng theo TLHDH
Ngày dạy: Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2019
BUỔI SÁNG
TIẾT 1
Toán:
BẢNG CHIA 5. MỘT PHẦN NĂM (T2)
I.Mục tiêu
GV: Lê Thị Thanh Trang
13


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

- KT: Tìm một số hạng chưa biết trong một tổng và tìm một thừa số chưa biết
trong một tích. Nhận biết một phần tư
- KN: Vận dụng bảng chia 4 vào giải toán có lời văn . Củng cố cách tìm thành
phần chưa biết của phép tính nhân và phép cộng
- TĐ: HS yêu thích học toán
- NL: Vận dụng vào trong tính toán hằng ngày
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH,MHTV, MT, BP
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động :
- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ HS còn hạn chế: Hướng dẫn, giúp đỡ HS giải toán, nhận biết 1/5, đọc thuộc và
viết đúng kết quả các phép tính trong bảng chia 5, xác định và giải đúng bài toán
giải
+ HS tiếp thu nhanh: Làm hết các bài tập và làm thêm phần ứng dụng
- Nội dung:Vận dụng bảng chia vào tính nhẩm các phép tính (HĐ 1); Vận dụng
giải toán có lời văn (HĐ 2); Xác định một phần (HĐ 3)
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, đặt câu hỏi
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Về làm BT phần ứng dụng: Đọc bảng chia 5 cho người thân nghe
TIẾT 3
Tiếng Việt: BÀI 25C VÌ SAO SÔNG BIỂN ĐÁNG YÊU THẾ? (T1)
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Đọc và hiểu bài thơ Bé nhìn biển
- Kĩ năng: Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc với giọng vui tươi hồn nhiên
- Thái độ: Giáo dục HS biết yêu quê hương
- Năng lực: Đọc hay bài thơ.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MH, MT
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động:
HĐ1,2: Như HDH
+ HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em quan sát tranh trả lời câu hỏi
+ Tiêu chí đánh giá:Quan sát nói điều thấy trong tranh, nắm giọng đọc của bài
thơ Với giọng vui tươi hồn nhiên.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
HĐ3: Như HDH
+ HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em nắm nghĩa từ
GV: Lê Thị Thanh Trang
14


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+HS tiếp thu nhanh: Đặt được 2 câu với 2 từ
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm được nghĩa từ đặt câu 1 đến 2 từ còng, bễ
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
HĐ4: Như HDH
+HS tiếp thu nhanh: Trả lời nhanh các câu hỏi
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm được nội dung bài trả lời câu hỏi thấy được bé rất
yêu biển bé thấy biển to, rộng mà ngộ nghĩn như trẻ con
a) Trong khổ thơ thứ thứ nhất và thứ hai biển được so sánh với?Biển được
so sánh với trời với con sông lớn.
b) Khổ thơ thứ hai và cuối chi tiết nào cho thấy biển như trẻ con?Bãi giằng
với sóng - Chơi trò trẻ con.Nghìn con sóng khỏe- Lon ta lon ton. Biển to
lớn thế - Vẫn là trẻ con
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
HĐ5: Như HDH
+HS tiếp thu nhanh: Đọc hay và thuộc bài thơ
+ Tiêu chí đánh giá: Đọc giọng vui tươi hồn nhiên, đúng nhịp 4.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
HĐ6: Như HDH
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm được được đặc điểm con vật chọn đúng
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Về nhà đọc bài cho người thân nghe.
TIẾT 4
Tiếng Việt: BÀI 25C VÌ SAO SÔNG BIỂN ĐÁNG YÊU THẾ? (T2)
I.Mục tiêu
- Kiến thức: Thuộc viết lại đoạn thơ. Viết đúng các từ chứa thanh hỏi thanh ngã
- Kĩ năng: Nhớ viết khổ thơ, phân biệt hỏi ngã.
- Thái độ: HS học tập tích cực
- Năng lực: Vận dụng bài đọc vào cuộc sống
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, BP, MH, MT
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động: HĐTH
HĐ 1 Như HDH
+ Tiêu chí đánh giá: Nhớ viết đúng khổ thơ chữ viết đẹp
+ PP: quan sát, vấn đáp
GV: Lê Thị Thanh Trang
15


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ Kĩ thuật: thang đo,nhận xét bằng lời
HĐ2 Như HDH(HĐTH)
+ Tiêu chí đánh giá: Viết đúng tên các sự vật có thanh hỏi thanh ngã
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Chia sẻ bài học với người thân.
BUỔI CHIỀU
TIẾT 2
Ô.L.T. Việt
LUYỆN VIẾT BÀI 25
I.Mục tiêu: Rèn KN viết chữ:
- Kiến thức: + Biết viết chữ hoa X theo cỡ vừa và nhỏ ( kiểu chữ đứng ).
+Biết viết từ, câu ứng dụng của bài ở vở luyện chữ
- Kĩ năng: Chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy trình.
- Thái độ: Có ý thức cẩn thận, giữ vở sạch – luyện viết chữ đẹp.
- Năng lực: Viết đúng mẫu chữ hoa nhanh đẹp.
II. Đồ Dùng dạy học:
GV: Bảng phụ, chữ mẫu.
HS: Bảng con, vở
III.Các HĐDH chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐ1Hướng dẫn viết chữ hoa X
Việc 1:GT chữ mẫu, yêu cầu HS quan sát, nhận xét độ cao, rộng, các nét con
chữ R
Việc 2: GV viết mẫu, nêu QT viết: X
Việc 3: Cho HS viết bảng con - GV chỉnh sửa.
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm được quy trình viết chữ hoa X
+ PP: Vấn đáp. Quan sát, hỏi đáp
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.
HĐ2Hướng dẫn viết từ và câu ứng dụng:
Việc 1: Giới thiệu từ ứng dụng của bài. Giải thích nghĩa từ vựng
Xuân Bến phà Xuân Sơn
Việc 2: - Yêu cầu HS quan sát, nhận xét QT viết các từ, câu.
Những chữ nào cao 2, 5 ly; những chữ nào cao 1 ly; những chữ nào coa 1,5 ly?
Việc 3: GV viết mẫu, nêu QT viết
Chú ý khoáng cách giữ các con chữ là nửa con chữ o, k/c giữa các chữ ghi
tiếng là 1con chữ o.
Việc 4: Cho HS viết bảng con - GV sửa sai.
+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần giúp HS viết đung chữ X câu ứng dụng
+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cho học sinh viết đẹp, đều chữ.
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm được câu ứng dụng, nghĩa của câu câu ứng dụng.
GV: Lê Thị Thanh Trang
16


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ PP: vấn đáp, hỏi đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời .
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Viết vở Luyện viết
Việc 1: HS Nêu yêu cầu bài viết và tư thế ngồi viết.
Việc 2: GV Cho học sinh viết lần lượt bài viết theo lệnh
Việc 3: GV theo dõi, uốn nắn. thu một số bài nhận xét.
+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần giúp HS viết đúng chính tả.
+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cho học sinh viết nhanh, đẹp.
+ Tiêu chí đánh giá Viết đúng đẹp vào vở luyện viết trình bày sạch sẽ
+ PP: vấn đáp, hỏi đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời .
C .HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Nhận xét.Luyện viết chữ nghiêng.
TIẾT 3
Ô.LTV:
EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 25(Tiết 2)
I.Mục tiêu:
- HSHT Thực hiện HĐ 4,5,6,7 HSHTT Thực hiện HĐ 4,5,6,7 Thực hiện thêm
HĐ9 ở phần ứng dụng. Sử dụng được các từ ngữ về sông biển; đặt và trả lời câu
hỏi Vì sao? Viết đúng từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr/ch hoặc hỏi ngã. Biết đáp lời
đồng ý phù hợp với tình huống; biết hỏi đáp về nội dung tranh.
- Kĩ năng: Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?. Phân biệt hỏi ngã,. Biết đáp lời đồng
ý phù hợp với tình huống
- Thái độ: Có thái độ tích cực trong học tập và yêu thích môn học.
- Năng lực: Vận dụng hỏi đáp vào trong các bài học.
II. Chuẩn bị ĐDDH
- GV: Sách em tự ôn luyện TV 2, BP
- HS: Sách em tự ôn luyện TV 2
III. Các hoạt động dạy học:
Ôn luyện
- HSHT(hạn chế) Hỗ trợ em HĐ 4,5,6,7. HSHTT Thực hiện HĐ 4,5,6,7 thêm
HĐ9 ứng dụng
HĐ 4: ( Như tài liệu)
+ Tiêu chí đánh giá: Biết giải ô chữ nhanh từ ngữ về sông biển
- Chưa già đầu bạc phơ
Đuổi nhau mãi, chẳng bao giờ nghĩ ngơi(Sóng biển)
- Mở lòng trải rộng bao nhiêu
Mênh mông ánh bạc, sáng ngời long lanh.(Dòng sông)
- Lòng sâu thăm thẳm mặn mòi
Cho bao tôm, cá, ....nuôi người bạn ơi!(Biển cả)
GV: Lê Thị Thanh Trang
17


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.thang đo
HĐ5,6(Như tài liệu)
+ Tiêu chí đánh giá: Biết đặt đâu hỏi Vì sao
5. Vì sao các loài vật sống dưới nước có hình những chiếc lá? Vì các loài vật có
hình chiếc lá
6.Vì sao một ngày trên trời bằng cả mấy năm dưới trần gian?
- Vì sao thượng đế chỉ đi vài phút thôi là thời tiết chuyển sang mùa xuân?
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
HĐ7(Như tài liệu)
+ Tiêu chí đánh giá: Biết phân biệt hỏi ngã
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
IV.HD phần ứng dụng:
Nhận xét, chia sẻ người thân.
Ngày dạy: Thứ sáu ngày 01 tháng 3 năm 2019
BUỔI SÁNG
TIẾT 1
Toán:
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu
- Kiến thức: Học thuộc bảng chia 5, nhận biết một phần 5
- Kĩ năng:Vận dụng bảng chia 5 vào trong tính toán và cách xác định một phần 5
của hình
- Thái độ: Giáo dục Hs tính cẩn thận, kiên trì trong học toán
- NL: Vận dụng vào trong tính toán thực tế
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH,MHTV, MT, BP
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động :
- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ HS còn hạn chế: Hướng dẫn, giúp đỡ HS giải toán , xác định đúng 1/5 của một
hình, đọc thuộc và viết đúng kết quả các phép tính trong bảng chia 5
+ HS tiếp thu nhanh : Làm hết các bài tập và làm thêm phần ứng dụng
- Nội dung: Vạn dụng bảng chia 5 để tính nhẩm nhanh kết quả các phép tính
(HĐ 1), Vận dụng giải toán có lời văn (HĐ 2); Xác định một phần năm của một
hình (HĐ 3)
- Phương pháp: Quan sát, nhận xét
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, đặt câu hỏi
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
GV: Lê Thị Thanh Trang
18


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

-Về làm BT phần ứng dụng
TIẾT 4
BÀI 25C VÌ SAO SÔNG BIỂN ĐÁNG YÊU THẾ?(T3)

Tiếng Việt:
I.Mục tiêu
- Kiến thức: Viết đoạn văn nói về sông biển. Đáp lời đồng ý
- Kĩ năng: Viết đúng nội dung đoạn văn, đáp lời đồng ý
- Thái độ: HS tích cực trong học tập
- Năng lực: Biết đáp lời đồng ý vào trong cuộc sống hàng ngày
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MH,MT
- HS: TLHDH, vở

III. Điều chỉnh hoạt động:
HĐ3Như HDH(HĐTH)
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm câu hỏi biết đáp lời đồng ý trong mọi tình huống
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời
HĐ4,5Như HDH(HĐTH)
+ Tiêu chí đánh giá: Viết đoạn văn nói những điều em biết về sông biển
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Thực hiện theo sách HDH.
BUỔI CHIỀU
TIẾT 1
Ô.L.Toán:
EM TỰ ÔN LUYỆN TOÁN TUẦN 24,25 (T2)
I.Mục tiêu:
- KT: Làm BT 1,2,5,6 trang 37,39
- KN:Vận dụng bảng chia 5 vào trong tính toán và giải toán có lời văn. Xác
định một phần 5 của một hình. Kĩ năng thực hiện tính giá trị của biểu thức có 2
dấu phép tính nhân và chia đơn giản
- TĐ: Giáo dục Hs tính cẩn thận. tỉ mỉ trong học toán
- NL: Vận dụng vào trong tính toán hằng ngày
II. Chuẩn bị ĐDDH
-GV: SHD, BP
-HS: Sách luyện, vở
III. Các BT cần làm:
-Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
- HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp đỡ HS nhận biết xác định một phần của một
hình (BT 1), Vận dụng bảng chia 5 để tính nhẩm các phép tính (BT 2).Xác định
các thành phần của phép tính nhân (BT5). Thực hiện tính giá trị biểu thức có 2
dấu phép tính nhân và chia (BT 6)
GV: Lê Thị Thanh Trang
19


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

- HS tiếp thu nhanh: + Làm thêm bài tập và giúp đỡ các bạn còn hạn chế, làm
thêm phần ứng dụng
- Nội dung: Xác định một phần nă, của hình, vận dụng bảng chia 5 vào tính
nhẩm và xác định các thành phần của phép nhân. Thực hiện tính giá trị của
biểu thức có 2 dấu phép tính nhân và chia.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp
-Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, đặt câu hỏi
IV.HD phần ứng dụng:
-Thực hiện các bài còn lại theo sách hướng dẫn.
TIẾT 2
HĐTT:
SINH HOẠT LỚP
I.Mục tiêu
- Nhận xét hoạt động trong tuần qua, đề ra phương hướng trong tuần tới.
- Múa hát lại những bài hát tập thể.
- Tổ chức giao tiếp Tiếng anh cho học sinh
III. Các hoạt động dạy học:
* HĐ1: Sinh hoạt văn nghê
Ban văn nghệ bắt cho lớp hát một vài bài hát tập thể.
- HS xung phong hát cá nhân.
* HĐ2: Đánh giá lại tình hình hoạt động trong tuần qua.
- CTHĐTQ lên nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua.
+ Trong tuần qua đã cũng cố kĩ năng còn hạn chế cho HS.
+ Tuy nhiên trong giờ học còn hay nói chuyện riêng, chưa có ý thức tự giác
trong học tập giao tiếp còn nhỏ
-Mời HS phát biểu ý kiến.
* HĐ3: Đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần tới.
+ CTHĐTQ đa ra một số kế hoạch trong tuần tới:
+ Chăm chỉ học tập hơn, đầu giờ
+ Bạn thư viện tiến hành cho các em đọc sách giữa giờ
+ Nhắc nhở các ban thực hiện tốt Ban văn nghệ, ban vệ sinh, bạn học tập.
+ Không nói chuyện trong giờ học, xếp hàng ra vào lớp nhanh chóng. Thực hiện
tốt công tác tự quản đầu giờ.
+ Các bạn đôn thúc thành viên của mình ban của mình
+ Thực hiện trang phục đi học đúng quy định.
* HĐ 4: Giao tiếp Tiếng Anh
- CTHĐTQ tổ chức cho các bạn giao tiếp với nhau bằng tiếng anh về chủ điểm
trong tuần
* Dặn dò
- HS về nhà chuẩn bị bài cho tuần tới, tham gia những trò chơi an toàn trong
ngày nghỉ.ATĐN,ATGT, ATTP.

GV: Lê Thị Thanh Trang
20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×