Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 2 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 20 (1)

Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

TUẦN 20
Ngày dạy: Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2019
BẢNG NHÂN 2 (T1)

TOÁN:
I.Mục tiêu:
- Kiến thức: Em lập được bảng nhân 2, học thuộc bảng nhân 2 và thực hiện vận
dụng bảng nhân 2.
-Kĩ năng: Thực hành nhân 2, giải bài toán về đếm thêm 2
- Thái độ: Ham thích học toán . Tính đúng nhanh, chính xác
- Năng lực: Vận dụng để tính toán trong thực tế
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MHTV, MT, tấm thẻ, BP, ngôi nhà
- HS: TLHDH, vở
III. Các hoạt động dạy học

* Khởi động:

- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi “ Tìm nhà” khởi động tiết học.
- HS viết tên bài vào vở.
- HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp
+ Nội dung: Biết tìm được phép cộng, số lần lấy phù hợp với phép nhân tương
ứng. Biết tham gia chơi tích cực hào hứng
+ Phương pháp: tích hợp
+ Kĩ thuật: trò chơi
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

2. Thực hiện các hoạt động và viết vào vở.
Việc 1: Từng cá nhân thực hiện yêu cầu và viết vào vở.
Việc 2: Hai bạn ngồi cạnh nhau chia sẻ cho nhau nghe những gì mình làm được.
Việc 3: NT điều hành cho nhóm mình cùng nhau chia sẻ.
+ Nội dung: Lập được bảng nhân 2 dựa vào phép cộng tổng các số hạng bằng
nhau. Thao tác lấy thẻ nhanh đúng và lập bảng nhân 2 thành thạo
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn’

3. Quan sát bảng nhân
Việc 1: Cá nhân thực hiện.
Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh cách câu trả lời của mình
GV: Trần Thị Hoài Lê
1


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

Việc 3: Đánh giá, bổ sung câu trả lời cho bạn. Thống nhất ý kiến.
Việc 4: Quan sát và lắng nghe hướng dẫn của cô giáo.
- Nội dung: Học thuộc bảng nhân 2, nắm được cấu tạo các thành phần của phép nhân
- Phương Pháp: Vấn đáp, quan sát
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

3. Chơi trò Đếm thêm 2
-GV hướng dẫn cách chơi
- CTHĐTQ mời ban học tập lên điều hành trò chơi
- Nội dung: Học sinh biết đếm thêm 2 vào một số nhanh, tham gia chơi tích cực
- Phương pháp: tích hợp


- Kĩ thuật: trò chơi
C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Thực hiện hoạt động ứng dụng
Tiếng Việt: BÀI 20A: CON NGƯỜI CÓ THỂ CHIẾN THẮNG THIÊN
NHIÊN ĐƯỢC KHÔNG ? (T1)
I.Mục tiêu
- Kiến thức: + Đọc và hiểu câu chuyện Ông Mạnh thắng Thần Gió
- Kĩ năng: + Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài, đọc đúng từ khó
+ Giải nghĩa các từ khó.
- Thái độ : + HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực.
- Năng lực: Đọc hay diễn cảm bài tập đọc.
- GDKNS: Giao tiếp, ứng xử có văn hóa; ra quyết định: ứng phó, giải quyết vấn
đề; kiên định.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, tranh, MHTV, MT
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động :
HĐ 1: Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. (HĐCB)
+ Tiêu chí đánh giá:Quan sát tranh trả lời đúng câu hỏi.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời
HĐ2: Nghe thầy cô đọc câu chuyện: Ông Mạnh thắng Thần Gió
+ Tiêu chí đánh giá: Biết giọng đọc ở đoạn 1: chậm rãi; đoạn , 3, 4: nhịp nhanh
hơn, nhấn giọng ở những từ ngữ tả sự ngão nghễ của Thần Gió; đoạn 5: chậm rãi,
thanh bình.
+ PP: quan sát, vấn đáp
GV: Trần Thị Hoài Lê
2


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời
HĐ 3: Tìm lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm được nghĩa từ; biết tìm lời giải nghĩa ở cột B phù hợp
với mỗi từ ngữ ở cột A; đặt được câu 1 đến 2 từ.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời
HĐ 4: Luyện đọc từ ngữ
+ Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng từ khó
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
HĐ 5: Đọc bài
+ Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng ,mạch lạc, đúng giọng nhân vật thể hiện giọng đọc
ở đoạn 1: giọng kể chậm rãi; Đoạn 2: nhịp nhanh hơn, nhấn giọng ở những từ ngữ
tả sự ngạo nghễ của Thần Gió, sự tức giận của ông Mạnh; Đoạn 3, 4: tiếp tục
cách đọc ở đoạn 2, nhấn giọng ở các từ thể hiện quyết tâm chiến thắng Thần Gió
của ông trước thái độ tức tối của Thần Gió; Đoạn 5: nhịp kể chậm rãi, thanh bình.
+ PP: vấn đáp. quan sát
+ Kĩ thuật: hỏi đáp, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn.
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- GDHS ứng phó với hiện tượng thiên nhiên.
- Đọc bài Ông Mạnh thắng Thần Gió cho người thân nghe.
Tiếng Việt: BÀI 20A: CON NGƯỜI CÓ THỂ CHIẾN THẮNG THIÊN
NHIÊN ĐƯỢC KHÔNG ?(T2)
I.Mục tiêu
- Kiến thức: + Hiểu nội dung câu chuyện Ông Mạnh thắng Thần Gió: Con người
có thể chiến thắng thiên nhiên nhờ quyết tâm và lao động. Nhưng con người cũng
sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên.
+ Mở rộng vốn từ về thời tiết của từng mùa.
- Kĩ năng: + Biết nội dung câu chuyện yêu thích các mùa
- Thái độ : + HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực.
- Năng lực: Nắm nội dung bài vào trong cuộc sống thực tế
- GDKNS: Giao tiếp, ứng xử có văn hóa; ra quyết định: ứng phó, giải quyết vấn
đề; kiên định.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
-GV: bảng nhóm, TLHDH,MHTV, thẻ, PBT.
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động :
HĐ 1:Thảo luân, trả lời câu hỏi. (HĐCB)
GV: Trần Thị Hoài Lê
3


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: Tiếp cận HS đưa ra các câu hỏi gợi mở để hs
trả lời được câu hỏi.
+ Tiêu chí đánh giá: HS trả lời đúng câu hỏi theo yêu cầu
Ông Mạnh tượng trưng cho sức mạnh của con người. Thần Gió tượng trưng cho
sức mạnh của thiên nhiên.
+ PP: vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
HĐ 2: Như tài liệu(HĐTH)
+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: Tiếp cận HS đưa ra các câu hỏi gợi mở để hs
trả lời được câu hỏi.
+ Tiêu chí đánh giá: HS trả lời đúng câu hỏi theo yêu cầu của nội dung bài
a. Gặp ông Mạnh, Thần Gió xô ông ngã lăn quay. Khi ông nổi giận, Thần Gió còn
cười ngạo nghễ, chọc tức ông.
b. Ông Mạnh vào rừng lấy gỗ, dựng nhà. Cả 3 lần đều bị quật đổ nên ông quyết
định xây một ngôi nhà thật vững chãi. Ông dẫn những cây gỗ lớn nhất làm cột,
chọn những viên đá thật to để làm tường.
c. Hình ảnh cây cối xung quanh ngôi nhà đổ rạp trong khi ngôi nhà vẫn đứng vững
d. Ông Mạnh đã an ủi, mời Thần Gió thi thoảng tới chơi.
+ PP: vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
HĐ 2: Như tài liệu.
+ Tiêu chí đánh giá: + HS chọn và trả lời đúng các câu đố về các mùa trong năm.
Làm việc nhóm tích cực.
a. Mùa xuân b. Mùa hạ c. Mùa thu d. Mùa đông
+ PP: vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi,ghi chép ngắn.
IV. Hoạt động ứng dụng.
- GDHS giải quyết với hiện tượng thiên nhiên.
- Chia sẻ bài học với người thân
Ô.L.Toán:

EM TỰ ÔN LUYỆN TOÁN TUẦN 19,20 (T1)

I.Mục tiêu:
- HSHT: Làm bài bài 1 đến 8 trang 6,7,8.. HSHTT làm tất cả các bài tập trên và
làm thêm phần vận dụng trang 9
- KN: Vận dụng các thành phần của phép nhân để làm bài tập, viết được tổng các
số hạng bằng nhay dưới dạng tích và ngược lại
- TĐ: Tích cực trong các hoạt động học tập
- NL: Vận dụng các kiến thức đã học vào trong tính toán hằng ngày
II. Chuẩn bị ĐDDH
-GV: SHD, BP
-HS: Sách luyện, vở
GV: Trần Thị Hoài Lê
4


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

III. Các hoạt động dạy học:
-Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
- HS còn hạn chế :Làm các bài tập từ 1 đến 8 trang 6,7,8. Tiếp cận giúp các em xác
định thừa số, tích ở các bài 5,6; cách chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành
phép nhân ở BT 1,2 và chuyển phép nhân sang tổng các số hạng bằng nhau ở BT 3
- HS tiếp thu nhanh: Làm hết các bài tập, giúp đỡ các bạn còn hạn chế. Thực hiện
thêm phần ứng dụng
*Khởi động: (Thực hiện như tài liệu)
- Nội dung:
+ HS thực hiện chuyển tổng các số hạng bằng nhau sang phép nhân
+ HS ý thức tự giác học tập, quan tâm giúp đỡ bạn bè
- Phương pháp: Quan sát, Vấn đáp
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi
* Ôn luyện
- Nội dung:
+ HS thực hiện chuyển tổng các số hạng bằng nhau sang phép nhân và chuyển
phép nhân sang tổng các số hạng bằng nhau.
+ HS nhận biết được thừa số, tích
+ Vận dụng giải bài toán có lời văn
+ HS ý thức tự giác học tập, quan tâm giúp đỡ bạn bè
- Phương pháp: Quan sát, Vấn đáp
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi
IV.HD phần ứng dụng:
-Thực hiện các bài còn lại theo sách hướng dẫn.
Ô.LTV:

EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 20(Tiết 1)

I.Mục tiêu:
- HSHT: Thực hiện HĐ 1,2,3,4 HSHTT Thực hiện HĐ1,2,3,4 Thực hiện HĐ8 của
phần ứng dụng.
- Kĩ năng : Đọc hiểu bài và trả lời được các câu hỏi, biết quan sát tranh chọn mùa
đúng
- Thái độ: Yêu thích môn học
- Năng lực: Vận dụng vào bài học trong cuộc sống hàng ngày.
II. Chuẩn bị ĐDDH
- GV: Sách em tự ôn luyện TV 2
- HS: Sách em tự ôn luyện TV 2
III. Các hoạt động dạy học:
- HSHC: Hỗ trợ em thực hiện HĐ1,2,3,4
GV: Trần Thị Hoài Lê
5


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

- HSHTT: Hoàn thành HĐ 1,2,3,4 thêm HĐ8 của phần ứng dụng
Khởi động
HĐ 1,2: Như tài liệu
+ Tiêu chí đánh giá: Nhận biết nhanh các hiện tượng thiên nhiên
+ PP: vấn đáp.quan sát
+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời.
Ôn luyện
HĐ 3: Đọc câu chuyện sau và TLCH( a đến d).
+ Tiêu chí đánh giá: Đọc hiểu bài nắm nội dung bài trả lời chính xác câu hỏi
trong bài biết hiện tượng thiên nhiên
a) Mây Đen rủ mây trắng làm gì?
- Bay lên trên cao
b) Vì sao Mây Đen lại từ chối làm theo Mây Trắng?
- Vì Mây Đen muốn thành mưa cho mùa màng tươi tốt.
c) Nêu nhận xét của em về Mây Đen và Mây Trắng
Mây Đen biết làm những việc có ích
Mây Trắng biết lo cho bản thân
d) Các chi tiết kết thúc cho câu chuyện gợi em suy nghĩ là: Câu chuyện nói lòng
tốt của Mây Đen
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
HĐ4: (Như tài liệu)
+ Tiêu chí đánh giá: Nhận biết nhanh về mùa đúng nội dung bức tranh
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời. thang đo
IV.HD phần ứng dụng:
Chia sẻ bài học người thân.
Ngày dạy: Thứ ba ngày 15 tháng 1 năm 2019
Tiếng Việt: BÀI 20A: CON NGƯỜI CÓ THỂ CHIẾN THẮNG THIÊN
NHIÊN ĐƯỢC KHÔNG ?(T3)
I.Mục tiêu
- Kiến thức: Điền đúng dấu chấm, dấu chấm than vào đoạn văn.
- Kĩ năng: Nắm từ ngữ chỉ thời tiết các mùa
- Thái độ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực.
- Năng lực: Vận dụng để kể về thời tiết của các mùa trong cuộc sống hàng ngày.
GV: Trần Thị Hoài Lê
6


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: bảng nhóm, TLHDH,MHTV, PBT.
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động :
HĐ 1: Như tài liệu.
- HSHC: Hỗ trợ em tìm từ ngữ chỉ thời tiết các mùa trong năm.
+ Tiêu chí đánh giá: + HS chọn đúng các từ ngữ thích hợp trong ngoặc để chỉ thời
tiết của từng mùa và ghi nhanh vào bảng nhóm.
- Mùa xuân: ấm áp
- Mùa hạ: nóng bức
- Mùa thu: se lạnh
- Mùa đông: rét buốt
+ PP: vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi,ghi chép ngắn.
HĐ 5: (Như tài liệu)
- HSHC: Hỗ trợ em biết đặt dấu chấm hoặc dấu chấm than phù hợp trong câu.
- HSHTT: Làm thêm bài tập: Điền dấu chấm hoặc chấm than vào đoạn văn:
Đêm đông, trời rét cóng tay chú mèo mướp vẫn nằm lỳ bên đống tro ấm, luôn
miện kêu: “ Ôi rét quá Rét quá Mẹ dậy nấu cơm và bảo: Mướp đi ra đi để mẹ nấu
cơm nào.
+ Tiêu chí đánh giá: HS chọn đúng dấu chấm hoặc dấu chấm than để điền vào ô
trống.
+ PP: quan sát
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Thực hiện bài tập phần ứng dụng.
Tiếng Việt:

BÀI 20B: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN (T1)

I. Mục tiêu:
- Kiến thức: + Kể được câu chuyện: Ông Mạnh thắng Thần Gió.
+ Nắm cách viết chữ hoa Q.
- Kĩ năng: Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn
- Thái độ: Chăm chỉ học tập, hoạt động nhóm tích cực.
- Năng lực: Biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể phù
hợp với nội dung
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH,MHTV, MT, chữ mẫu Q, BP
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động học:
GV: Trần Thị Hoài Lê
7


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

HĐ 1:( Như tài liệu)
- HSHC: Hỗ trợ em quan sát bức tranh, lần lượt kể lại từng đoạn câu chuyện dựa
vào lời gợi ý dưới mỗi tranh.
+ Tiêu chí đánh giá: Quan sát tranh, kể lại được từng đoạn câu chuyện Ông Mạnh
thắng Thần Gió dựa vào lời gợi ý dưới mỗi tranh.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời
HĐ 2: (Như tài liệu)
- HSHC: Hỗ trợ em kể từng đoạn của câu chuyện.
- HSHTT: Kể được cả câu chuyện.
+ Tiêu chí đánh giá: HS thi kể từng đoạn câu chuyện sôi nổi, đúng nội dung; phù
hợp với giọng điệu nhân vật.
+ PP: hỏi đáp, quan sát
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
HĐ 3,4( Như tài liệu)
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ HS nắm được quy trình, điểm bắt đầu và kết thúc, kích
thước cỡ chữ. Viết đúng cỡ chữ hoa Q.
+ Tiêu chí đánh giá: HS nắm được quy trình, điểm bắt đầu và kết thúc, kích thước
cỡ chữ. Viết đúng chữ hoa Q, viết đúng câu ứng dụng, nắm nghĩa câu ứng dụng
+ PP: vấn đáp. Quan sát,
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
IV. Hoạt động ứng dụng.
- Thực hiện phần ứng dụng
Toán:

BẢNG NHÂN 2 (T2)

I.Mục tiêu:
- Kiến thức: Em lập được bảng nhân 2, học thuộc bảng nhân 2 và thực hiện vận
dụng bảng nhân 2.
-Kĩ năng: Thực hành nhân 2, giải bài toán về đếm thêm 2
- Thái độ: Ham thích học toán . Tính đúng nhanh, chính xác
- Năng lực: Vận dụng để tính toán trong thực tế
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MHTV, BP
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động :
1.Thực hành làm các bài tập vào vở: lần lượt các bài tập 1,2,3 trong tài liệu
HDH .
- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ HS còn hạn chế: Hỗ trợ khi thực hiện các hoạt động
+ HS tiếp thu nhanh: Thực hiện thêm phần ứng dụng
GV: Trần Thị Hoài Lê
8


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

- Nội dung: Vận dụng được bảng nhân 2 để tính nhẩm nhanh các phép tính(HĐ1);
Quan sát tranh và viết được phép tính thích hợp(HĐ2); Thực hiện được phép tính
có đơn vị đo khối lượng (HĐ3)
- Phương pháp:Quan sát, Vấn đáp
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, đặt câu hỏi
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
-Về làm BT phần ứng dụng:
Ngày dạy: Thứ tư ngày 16 tháng 1 năm 2019
Tiếng Việt:
BÀI 20B: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN ( T 2)
I.Mục tiêu
- Kiến thức: + Chép đúng một đoạn văn.
+ Dùng các cụm từ bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ thay cho
cụm từ khi nào để hỏi về thời điểm.
- Kĩ năng: Nghe viết đúng đoạn chính tả.
- Thái độ: Có ý thức cẩn thận, giữ vở sạch, luyện viết chữ đẹp.
- Năng lực: Vận dụng các cụm từ bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ để hỏi thời
điểm vào các câu hỏi trong cuộc sống hằng ngày.
II.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: TLHDH,
HS: vở, TLHDH.
III. Điều chỉnh hoạt động:
HĐ 1( Như tài liệu)(HĐTH)
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ HS thay thế cụm từ
+ Tiêu chí đánh giá: Biết thay thế cụm từ "khi nào" trong các câu hỏi bằng các
cụm từ; bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ.
a. Bao giờ trường bạn được nghỉ hè?
b. Bạn làm bài tập này lúc nào?
c. Bạn gặp cô giáo lúc nào?
+ PP: vấn đáp. Quan sát,
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
HĐ 2( Như tài liệu)(HĐTH)
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ HS viết đúng chính tả đoạn viết.
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm nội dung,nghe viết đúng tốc độ, viết hoa đúng từ chỉ tên
riêng đoạn viết.Trình bày đúng chữ viết đẹp
+ PP: vấn đáp. Quan sát,
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời ,ghi chép ngắn.
IV.Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Về nhà luyện thêm bài chính tả.

GV: Trần Thị Hoài Lê
9


Trường Tiểu học Cam Thủy
Tiếng Việt:

Năm học: 2018-2019

BÀI 20B: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN(T3)

I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Viết đúng các từ chứa tiếng bắt đầu bằng x/s; các từ chứa tiếng có vần
iêt/iêc.
- Kĩ năng: Phân biệt s/x, iêt/iêc.
- Thái độ: Chăm học, thảo luận nhóm tích cực.
- Năng lực: Vận dụng phân biệt s/x vào trong cuộc sống.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MHTV, MT. BP
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động:
HĐ 1( Như tài liệu)(HĐTH)
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ HS chọn từ ngữ viết đúng.
+ Tiêu chí đánh giá: Biết chọn các từ ngữ viết đúng. Tham gia trò chơi sôi nổi.
+ PP: tích hợp
+ Kĩ thuật: trò chơi
HĐ 2:( Như tài liệu)(HĐTH)
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ HS viết đúng 3 từ ngữ đã chọn ở HĐ 3.
+ Tiêu chí đánh giá: HS viết đúng 3 từ ngữ đã chọn ở HĐ 3. Đặt được 3 câu với 3
từ ngữ đó.
+ PP: vấn đáp. Quan sát,
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Thực hiện bài tập phần ứng dụng
Toán:

BẢNG NHÂN 3(T1)

I.Mục tiêu
- Kiến thức: Em lập bảng nhân 3 , học thuộc bảng nhân 3 và thực hiện vận dụng
bảng nhân 3 trong tính toán
- Kĩ năng: Thực hành nhân 3, giải bài toán và đếm thêm 3
- Thái độ: Yêu thích học toán, rèn luyện cho HS tính tích cực, tự giác trong học
tập.
- Năng lực: Vận dụng để tính toán trong thực tế
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH,MHTV, MT, các tấm thẻ chấm tròn, bảng nỉ.
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy- học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐ1: Như tài liệu
GV: Trần Thị Hoài Lê
10


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

- Nội dung: HS đọc thuộc bảng nhân 2, hào hứng tích cực khi tham gia chơi
- Phương pháp: tích hợp
- Kĩ thuật: trò chơi
HĐ 2,3: Như tài liệu:
- Nội dung: Lập được bảng nhân 3 từ các tấm thẻ (HĐ2); Đọc thuộc bảng nhân 3
và nắm cấu tạo các thành phần của trong phép nhân của bảng nhân (HĐ3)
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi
HĐ 4: Chơi trò “ đếm thêm 3”
- Nội dung: Học sinh biết đếm thêm 3 vào một số nhanh đúng, chơi tích cực
- Phương pháp: tích hợp
- Kĩ thuật: trò chơi
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
-Về làm BT phần ứng dụng:
Tiếng Việt:

Ngày dạy: Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2019
BÀI 20C BỐN MÙA CỦA EM (T1)

I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Đọc và hiểu bài Mùa thu đến
- Kĩ năng: Đọc biết ngắt nghĩ hơi đúng chỗ. Biết đọc với giọng vui tươi, nhấn
giọng ở các từ gợi tả, gợi cảm.
- Thái độ: Giáo dục HS biết yêu quê hương đất nước.
- Năng lực: Đọc hay bài tập đọc
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MH, MT,BP
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động:
* Khởi động:

- BHT tổ chức cho các bạn trơi trò chơi “ Đố vui”
+ Tiêu chí đánh giá: Biết đặt câu hỏi có từ liên quan về một mùa, biết trả lời câu
hỏi về mùa khi đặt câu hỏi. Biết tham gia trò chơi tích cực và hào hứng.
+ PP: tích hợp
+ Kĩ thuật: trò chơi
- Giáo viên giới thiệu bài, các em ghi đề bài vào vở.
- Cá nhân đọc mục tiêu bài
- CTHĐTQ gọi 1HS đọc mục tiêu của bài trước lớp.
GV: Trần Thị Hoài Lê
11


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

HĐ2: Như HDH
- GV đọc mẫu bài tập đọc

HĐ3: Như HDH
Việc 1:Em từ ngữ và lời giải nghĩa
Việc 2: Em cùng bạn cùng chia sẻ
Việc 3: Nhóm trưởng gọi một cặp đôi chia sẻ trước nhóm, nhận xét
- HĐTQ tổ chức các nhóm chia sẻ và nhận xét trước lớp.
+ HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em nắm nghĩa từ
+HS tiếp thu nhanh: Đặt được 2 câu với 2 từ
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm được từ ngữ và lời giải nghĩa, đặt câu 1 đến 2 từ “nồng
nàn” khướu”,
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn

HĐ4: Như HDH
Việc 1:Em từ ngữ và đọc câu dài
Việc 2: Em cùng bạn đọc và sửa sai cho nhau
Việc 3: Nhóm trưởng gọi đọc trong nhóm sửa sai
- HĐTQ tổ chức các nhóm đọc từ ngữ câu dài, nhận xét trước lớp.
+ HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc từ khó, câu dài
+ Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng các từ khó, ngắt nghĩ đúng câu dài
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn

HĐ5. Đọc bài
Việc 1: Nhóm trưởng phân đoạn
Đoạn 1: Từ đầu đến Hoa cau thoảng qua
Đoạn 2: Từ vườn cây lại đầy tiếng chim đến trầm ngâm.
Đoạn 3: Đoạn còn lại
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn trong nhóm lần lượt đọc nối tiếp từng đoạn
trong nhóm sau đó ngược lại, nhận xét chia sẻ.
- CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm thi đọc, nhận xét.
+ HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc từ khó ngắt nghĩ câu dài, đọc đúng
bài
GV: Trần Thị Hoài Lê
12


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+HS tiếp thu nhanh: Đọc hay bài
+ Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng giong tươi vui, nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Về nhà đọc bài cho người thân nghe
Toán:

BẢNG NHÂN 3 ( T2)

I.Mục tiêu
- Kiến thức: Em lập bảng nhân 3 , học thuộc bảng nhân 3 và thực hiện vận dụng
bảng nhân 3 trong tính toán
- Kĩ năng: Thực hành nhân 3, giải bài toán và đếm thêm 3
- Thái độ: Yêu thích học toán, rèn luyện cho HS tính tích cực, tự giác trong học
tập.
- Năng lực: Vận dụng để tính toán trong thực tế
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH,MHTV, MT, BP
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy- học:
B . HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1.Thực hành làm các bài tập vào vở: lần lượt các bài tập 1,2,3,4 trong tài liệu
HDH
- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ HS còn hạn chế: Hướng dẫn, giúp đỡ HS vận dụng bảng nhân 3 để thực hiện các
bài tập
+ HS tiếp thu nhanh : Làm thêm bài tập phần ứng dụng
- Nội dung: Vận dụng bảng nhân 3 để thực hiện tính nhẩm (HĐ1); Thực hiện giải
bài toán có lời văn (HĐ2); Thực hiện đếm thêm 3 để điền số thích hợp vào chỗ
chấm ( HĐ3); Ghép được hình tam giác từ 3 que tính từ đó tính được số que tính
cần để ghép số tam giác (HĐ4)
- Phương pháp: Quan sát, Vấn đáp
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
-Về làm BT phần ứng dụng:
Ô.L.T. Việt

LUYỆN VIẾT BÀI 20

I.Mục tiêu: Rèn KN viết chữ:
- Kiến thức: + Biết viết chữ hoa R theo cỡ vừa và nhỏ ( kiểu chữ đứng ).
+Biết viết từ, câu ứng dụng của bài ở vở luyện chữ
- Kĩ năng: Chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy trình.
GV: Trần Thị Hoài Lê
13


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

- Thái độ: Có ý thức cẩn thận, giữ vở sạch – luyện viết chữ đẹp.
- Năng lực: Viết đúng mẫu chữ hoa nhanh đẹp.
II. Đồ Dùng dạy học:
GV: Bảng phụ, chữ mẫu.
HS: Bảng con, vở
III.Các HĐDH chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐ1Hướng dẫn viết chữ hoa R
Việc 1:GT chữ mẫu, yêu cầu HS quan sát, nhận xét độ cao, rộng, các nét con chữ
R
Việc 2: GV viết mẫu, nêu QT viết: R
Việc 3: Cho HS viết bảng con - GV chỉnh sửa.
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm được quy trình viết chữ hoa R
+ PP: Vấn đáp. Quan sát, hỏi đáp
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.
HĐ2Hướng dẫn viết từ và câu ứng dụng:
Việc 1: Giới thiệu từ ứng dụng của bài. Giải thích nghĩa từ vựng
Rào Rào Thương - Hang Én
Việc 2: - Yêu cầu HS quan sát, nhận xét QT viết các từ, câu.
Những chữ nào cao 2, 5 ly; những chữ nào cao 1 ly; những chữ nào coa 1,5 ly?
Việc 3: GV viết mẫu, nêu QT viết
Chú ý khoáng cách giữ các con chữ là nửa con chữ o, k/c giữa các chữ ghi tiếng
là 1con chữ o.
Việc 4: Cho HS viết bảng con - GV sửa sai.
+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần giúp HS viết đung chữ P câu ứng dụng
+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cho học sinh viết đẹp, đều chữ.
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm được câu ứng dụng, nghĩa của câu câu ứng dụng.
+ PP: vấn đáp, hỏi đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời .
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Viết vở Luyện viết
Việc 1: HS Nêu yêu cầu bài viết và tư thế ngồi viết.
Việc 2: GV Cho học sinh viết lần lượt bài viết theo lệnh
Việc 3: GV theo dõi, uốn nắn. thu một số bài nhận xét.
+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần giúp HS viết đúng chính tả.
+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cho học sinh viết nhanh, đẹp.
+ Tiêu chí đánh giá Viết đúng đẹp vào vở luyện viết trình bày sạch sẽ
+ PP: vấn đáp, hỏi đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời .
C .HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Nhận xét.
Luyện viết chữ nghiêng.
GV: Trần Thị Hoài Lê
14


Trường Tiểu học Cam Thủy
Ô.LTV:

Năm học: 2018-2019

EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 20(Tiết 2)

I.Mục tiêu:
- HSHT Thực hiện HĐ 5,6,7 HSHTT Thực hiện HĐ 5,6,7 Thực hiện thêm HĐ9 ở
phần ứng dụng
- Kĩ năng: Đặt được câu hỏi Khi nào? Bao giờ. Phân biệt s/x, iêt/iêc, điền dấu
chấm, dấu chấm than..
- Thái độ: Có thái độ tích cực trong học tập và yêu thích môn học.
- Năng lực: Vận dụng sử dụng câu hỏi vào trong cuộc sống hàng ngày.
II. Chuẩn bị ĐDDH
- GV: Sách em tự ôn luyện TV 2, BP
- HS: Sách em tự ôn luyện TV 2
III. Các hoạt động dạy học:
Ôn luyện
- HSHT(hạn chế) Hỗ trợ em trả lời câu hỏi Khi nào/ Bao giờ ?HĐ 5,6,7. HSHTT
Thực hiện HĐ 5,6,7 thêm HĐ9 ứng dụng
HĐ 6: ( Như tài liệu)
- HS hạn chế: Hỗ trợ em nói câu so sánh
+ Tiêu chí đánh giá: Biết đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?/Bao giờ?
- Tranh vẽ cảnh vườn hoa.
- Khi nào mọi người phải che nắng cho hoa? Khi trời nắng to.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.thang đo
HĐ 6,7Như tài liệu)
+ Tiêu chí đánh giá: Phân biệt dấu chấm than, dấu chấm, phân biết s/x, iêt/iêc
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
IV.HD phần ứng dụng:
- Nhận xét, chia sẻ người thân.
Toán:

Ngày dạy: Thứ sáu ngày 18 tháng 1 năm 2019
BẢNG NHÂN 4(T1)

I.Mục tiêu
- Kiến thức: Em lập được bảng nhân 4, học thuộc bảng nhân 4 và thực hiện vận
dụng bảng nhân 4
- Kĩ năng: Thực hành nhân 4, giải bài toán và đếm thêm 4
- Thái độ:Yêu thích học toán, rèn luyện HS tính tích cực, cẩn thận trong học toán
GV: Trần Thị Hoài Lê
15


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

- Năng lực: Vận dụng để tính toán trong thực tế
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH,MHTV, MT, các tấm thẻ chấm tròn, bảng nỉ
- HS: TLHDH, vở
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐ 1:Chơi trò chơi “ đố bạn”
- Nội dung: HS học thuộc bảng nhân 2,3 tham gia tích cực khi chơi
- Phương pháp: tích hợp
- Kĩ thuật: trò chơi
HĐ 2,3: Như tài liệu
- Nội dung: Hs lập được bảng nhân 4 từ các tấm bìa (HĐ 2); Học thuộc bảng
nhân 4 và nắm được cấu tạo các thành phần của phép nhân trong bảng nhân 4
(HĐ 3)
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; Đặt câu hỏi
HĐ 4: Như tài liệu
- Nội dung: Học sinh biết đếm thêm 4 vào một số tham gia chơi hào hứng thuộc
bảng nhân 4
- Phương pháp: tích hợp
- Kĩ thuật: trò chơi
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
-Về làm BT phần ứng dụng:
Tiếng Việt:

BÀI 20C BỐN MÙA CỦA EM (T2)

I.Mục tiêu
- Kiến thức: Đọc - hiểu bài Mùa xuân đến. Viết đúng các từ chứa tiếng bắt đầu
bằng s/x. Mở rộng vốn từ về bốn mùa trong năm
- Kĩ năng: Phân biết s/x
- Thái độ: HS cảm nhận được tình cảm cảnh đẹp quê hương
- Năng lực: Nêu được nội dung bài tập đọc
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, BP, MH, MT
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động: HĐTH
HĐ 1. Như HDH
+ Tiêu chí đánh giá: Đọc hay đoạn thi, tham gia tích cực hào hứng khi chơi
+ PP: tích hợp
+ Kĩ thuật: trò chơi
GV: Trần Thị Hoài Lê
16


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

HĐ2 Như HDH(HĐTH)
+ HS còn hạn chế: Hỗ trợ em chọn từ ngữ cột A với cột B
+ Tiêu chí đánh giá: Chọn nhanh đúng từ ngữ hai cột để tạo thành câu nói về
hương vị riêng của mỗi loài hoa và câu nói về vẻ đẹp riêng của loài chim. Biết bài
ca ngợi vẻ đẹp mùa xuân làm cho cảnh sắc thiên nhiên thay đổi,
a) Hoa bưởi
1) ngọt
b) Hoa nhãn
2) thoảng qua
c) Hoa cau
3) nồng nàn
a) Những thím chích chòe
1) lắm điều
b) Những chú khướu
2) trầm ngâm
c) Những anh chào mào
3) nhanh nhảu
d) Những bác cu gáy
4) đỏm dáng
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
HĐ3: Như HDH(HĐTH)
+ Tiêu chí đánh giá: Phân biệt s/x điền vào chỗ chấm
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Chia sẻ bài học với người thân
Tiếng Việt:

BÀI 20C BỐN MÙA CỦA EM (T3)

I.Mục tiêu
- Kiến thức: Viết một đoạn văn ngắn về một một mùa em yêu thích.
- Kĩ năng: Viết đoạn văn về một mùa trong năm biết dùng từ đặt câu.
- Thái độ: HS thể hiện lịch sự khi gặp người khác
- Năng lực: Viết đoạn văn hay sáng tạo
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MH,MT
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động:
HĐ4Như HDH(HĐTH)
+ HS còn hạn chế: Hỗ trợ các em kể một mùa em thích
+HS tiếp thu nhanh: Kể trôi chảy mạch lạc
+ Tiêu chí đánh giá: Kể một mùa em yêu thích biết sử dụng từ ngữ về các mùa
theo các gợi ý
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
HĐ5,6:Như HDH(HĐTH)
GV: Trần Thị Hoài Lê
17


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ HS còn hạn chế: Hỗ trợ em dùng từ đặt câu viết đúng nội dung mùa em thích
+HS tiếp thu nhanh: Viết đoạn văn có sáng tạo
+ Tiêu chí đánh giá: Viết đoạn văn về một mùa em thích, câu văn diễn đạt trọn ý,
biết dùng từ đặt câu chính xác đúng nội dung
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.thang đo
- GDHS biết ứng xử lịch sự khi giao tiếp.
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Thực hiện theo sách HDH
Ô.L.Toán:
EM TỰ ÔN LUYỆN TOÁN TUẦN 19,20 (T2)
I.Mục tiêu:
- HSHT: Làm bài tập 1đến bài tập 5 trang 11,12. HSHTT làm tất cả bài tập trên và
làm thêm phần ứng dụng
- KN: Thuộc và vận dụng bảng nhân 3,4 để thực hiện tính nhẩm
- TĐ: Tích cực tự giác học bài
- NL: Vận dụng các bài đã học vào trong tính toán hằng ngày
II. Chuẩn bị ĐDDH
-GV: SHD, BP
-HS: Sách luyện, vở
III. Các hoạt động dạy học :
-Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
- HS còn hạn chế: Làm các bài tập từ 1-5. Tiếp cận giúp các em nắm được bảng
nhân 3,4,5 vận dụng làm ở BT1, 2,3,4
- HS tiếp thu nhanh:Điền nhanh kết quả vào chỗ chấm. Làm thêm phần ứng dụng
- Nội dung:Vận dụng bảng nhân 3,4 để điền nhanh kết quả vào chỗ chấm (HĐ
1,2,4,5)
- Phương pháp: Quan sát, Vấn đáp
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, đặt câu hỏi, phỏng vấn nhanh
IV.HD phần ứng dụng:
-Thực hiện các bài còn lại theo sách hướng dẫn.
HĐTT:

SINH HOẠT LỚP

I.Mục tiêu
- Nhận xét hoạt động trong tuần qua, đề ra phương hướng trong tuần tới.
- Múa hát lại những bài hát tập thể.
- Tổ chức giao tiếp Tiếng anh cho học sinh
III. Các hoạt động dạy học:
* HĐ1: Sinh hoạt văn nghê
Ban văn nghệ bắt cho lớp hát một vài bài hát tập thể.
- HS xung phong hát cá nhân.
GV: Trần Thị Hoài Lê
18


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

* HĐ2: Đánh giá lại tình hình hoạt động trong tuần qua.
- CTHĐTQ lên nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua.
+ Trong tuần qua đã củng cố kĩ năng còn hạn chế qua KTĐK.
+ Tuy nhiên trong giờ học còn hay nói chuyện riêng, chưa có ý thức tự giác trong
học tập giao tiếp còn nhỏ
-Mời HS phát biểu ý kiến.
* HĐ3: Đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần tới.
+ CTHĐTQ đa ra một số kế hoạch trong tuần tới:
+ Chăm chỉ học tập hơn, đầu giờ
+ Bạn thư viện tiến hành cho các em đọc sách giữa giờ
+ Ban văn nghệ tiến hành tập văn nghệ chuẩn bị cho ngoại khó tiếng anh.
+ Không nói chuyện trong giờ học, xếp hàng ra vào lớp nhanh chóng. Thực hiện
tốt công tác tự quản đầu giờ.
+ Các bạn đôn thúc thành viên của mình ban của mình
+ Thực hiện trang phục đi học đúng quy định.
+ Giữ ấm cơ thể về mùa đông
* HĐ 4: Giao tiếp Tiếng Anh
- CTHĐTQ tổ chức cho các bạn giao tiếp với nhau bằng tiếng anh về chủ điểm
trong tuần
* Dặn dò
- HS về nhà chuẩn bị bài cho tuần tới, tham gia những trò chơi an toàn trong ngày
nghỉ.ATĐN,ATGT, ATTP.

GV: Trần Thị Hoài Lê
19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×