Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 2 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 19 (2)

Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

TUẦN 19
Ngày dạy: Thứ hai ngày 7 tháng 1 năm 2019
Toán:
EM ÔN TẬP NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC(T2)
I.Mục tiêu
- KT: Ôn tập về gải các bài toán nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị
- KN: Giải toán.
- TĐ: Tích cực trong hoạt động học tập.
- NL: Vận dụng để tính toán trong thực tế.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MHTV, MT
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy – học. HĐCB
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ HS giải toán
Bài toán thuộc dạng toán gì?
- Thực hiện tính như thế nào?
+ HS tiếp thu nhanh thực hiện phần ứng dụng

+ Nội dung:Nhận nhanh dạng toán nhiều hơn, ít hơn
+Phương pháp : Vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Thực hiện bài tập phần ứng dụng.
Tiếng Việt:

BÀI 19A: CHUYỆN BỐN MÙA(T1)

I.Mục tiêu
- Kiến thức: + Đọc và hiểu câu chuyện Chuyện bốn mùa
-Kĩ năng: + Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài, đọc đúng từ khó
+ Giải nghĩa các từ khó.
- Thái độ : + HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực.
- Năng lực: Đọc hay diễn cảm bài tập đọc.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, ,MH,MT
- HS: TLHDH, vở
III.Hoạt động dạy - học:
* Khởi động:

- Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn trơi trò chơi khởi động tiết học
- Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học.
- HS viết đề bài vào vở
GV: Trần Thị Hoài Lê
1


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

- HS tự đọc thầm phần mục tiêu
- Ban học tập gọi 1HS đọc mục tiêu bài học trước lớp.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

HĐ1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi
Việc 1: Em quan sát tranh và trả lời theo các gợi ý đã cho
Việc 2 Hai bạn thay nhau hỏi đáp theo các gợi ý, nhận xét, bổ sung
Việc 3: NT tổ chức cho các bạn chia sẻ: Báo cáo cô giáo khi hoàn thành.


+ Tiêu chí đánh giá:Quan sát tranh trả lời đúng .
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời

HĐ2:Nghe thầy (cô) đọc câu chuyện:Chuyện bốn mùa
Việc 1:GV đọc mẫu, cả lớp lắng nghe
Việc 2: GV nêu giọng đọc, cách ngắt giọng, nội dung bài
+ Tiêu chí đánh giá: Biết giọng đọc nhẹ nhàng phân biệt được lời các nhân vật
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời

HĐ3.Tìm lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với cột A
Việc 1: Em đọc thầm các từ ngữ ở cột A và lời giải nghĩa ở cột B (2-3 lần).Nối các
từ ở cột A phù hợp với nghĩa ở cột B
Việc 2: Em và bạn đố nhau về từ và lời giải nghĩa của các từ đó
Việc 3:NT lần lượt mời các bạn đọc từ, lời giải nghĩa.Nhận xét, bổ sung cho bạn,
báo cáo với thầy cô khi hoàn thành
- CTHĐTQ yêu cầu các nhóm chia sẻ
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm được nghĩa từ đặt câu 1 đến 2 từ
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn

HĐ4.Luyện đọc từ ngữ
Việc 1: Em đọc những từ ngữ đã cho ở HDH _T5
Việc 2: Một bạn đọc từ ngữ - một bạn nghe rồi chia sẻ cách đọc với bạn và ngược
lại.
Việc 3: NT tổ chức cho mỗi bạn lần lượt đọc các từ ngữ,NT tổ chức cho các bạn
nhận xét, đánh giá và góp ý cho nhau.
GV: Trần Thị Hoài Lê
2


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng từ khó
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn

HĐ5. Đọc bài.
Việc 1: Em đọc bài Chuyện bốn mùa ( 2-3 lần)
Việc 2: Mỗi bạn đọc một đoạn, sau đó đổi lượt, nhận xét, bổ sung cho nhau về
cách đọc.
Việc 3: NT tổ chức cho mỗi bạn đọc một đoạn, nối tiếp nhau đến hết bài.Đổi lượt
và đọc lại bài.NT tổ chức cho các bạn nhận xét, đánh giá và góp ý cho nhau
+ Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng ,mạch lạc, đúng giọngnhân vật thể hiện giọng đọc
nhẹ nhàng. Giọng Lời Đông nói với Xuân trầm trồ, thán phục. Giọng Xuân nhẹ
nhàng, Giọng Hạ tinh nghịch, nhí nhảnh. Giong Đông buồn tủi. Giọng Thu thủ thỉ.
Giọng bà Đất vui vẻ
+ PP: vấn đáp. quan sát
+ Kĩ thuật: hỏi đáp, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn.
* Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn trong lớp chia sẻ sau tiết học.
C. Hoạt động ứng dụng
Đọc câu chuyện Chuyện bốn mùa cho người thân nghe
Tiếng Việt:

BÀI 19A: CHUYỆN BỐN MÙA(T2)

I.Mục tiêu:
- Kiến thức: + Đọc và hiểu nội dung câu chuyện Chuyện bốn mùa
+ Hiểu ND câu chuyện: Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông mỗi mùa mỗi
vẻ đẹp riêng, đều có ích trong cuộc sống.
- Kĩ năng: + Biết nội dung câu chuyện yêu thích các mùa
- Thái độ : + HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực.
- Năng lực: Nắm nội dung bài vào trong cuộc sống thực tế
II. Chuẩn bị ĐDDH:
GV: TLHDH, MH,MT
HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy học.
HĐ 1:Thảo luân, trả lời câu hỏi. (HĐCB)
+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: Tiếp cận HS đưa ra các câu hỏi gợi mở để hs
trả lời được câu hỏi.
+ Tiêu chí đánh giá: HS trả lời đúng câu hỏi theo yêu cầu
Mỗi nàng tiên trong câu chuyện tượng trưng cho 4 mùa trong năm: xuân, hạ, thu,
đông
+ PP: vấn đáp, quan sát.
GV: Trần Thị Hoài Lê
3


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
HĐ 1:Như tài liệu(HĐTH)
+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: Tiếp cận HS đưa ra các câu hỏi gợi mở để hs
trả lời được câu hỏi.
+ Tiêu chí đánh giá: HS trả lời đúng câu hỏi theo yêu cầu của nội dung bài
- Mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc
- Mùa hạ có cây đơm trái
- Mùa thu có bưởi chín vàng.
- Mùa đông có bếp lửa nhà sàn
+ PP: vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
HĐ 2: Như tài liệu.
+ Tiêu chí đánh giá: + HS quan sát các bức trnh nêu đúng các mùaLàm việc nhóm
tích cực.
Tranh 1: Mùa xuân Tranh 2: Mùa thu Tranh 3: Mùa hạ Tranh 4: Mùa đông
+ PP: vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi,ghi chép ngắn.
HĐ 3: Như tài liệu.
+ Tiêu chí đánh giá: + HS kể nhanh tên các tháng trong năm, kể tên được các mùa
bắt đầu tháng những tháng
- Các tháng trong năm: Tháng Giêng,tháng 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12
Mùa xuân: Tháng Giêng, tháng 2,3
Mùa hạ: Tháng 4,5,6
Mùa thu: Tháng 7,8,9
Mùa đông: 10,11,12
+ PP: vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi,ghi chép ngắn.
IV. Hoạt động ứng dụng.
- Chia sẻ bài học với người thân
Ô.L.Toán:
EM TỰ ÔN LUYỆN TOÁN TUẦN 18,19 (T1)
I.Mục tiêu:
- HSHT: Làm bài bài 1 đến bài 8 trang 89,90,91,92. HSHTT làm tất cả BT trên và
làm thêm phần vận dụng trang 92.
- KN: Tính toán nhanh, giải toán nhiều hơn, tìm thành phần chưa biết
- TĐ: Tích cực trong hoạt động học tập.
- NL: Vận dụng được các bài đã học vào trong tính toán hàng ngày
II. Chuẩn bị ĐDDH
-GV: SHD, BP
-HS: Sách ôn luyện, vở
III. Các hoạt động dạy học:
- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
GV: Trần Thị Hoài Lê
4


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: Làm bài bài 1 đến bài 8 trang
89,90,91,92
+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Làm tất cả các bài tập. Giúp đỡ các bạn còn
hạn chế. Thực hiện thêm phần ứng dụng
* Khởi động: (Thực hiện như tài liệu)
- Nội dung ĐGTX:
+ HS biết cách tìm đúng số kẹo tính nhanh kết quả
+ HS có ý thức tự giác học tập, quan tâm, giúp đỡ bạn bè.
- Phương pháp: vấn đáp, quan sát.
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
* Ôn luyện:
+ Nội dung: Thực hiện cộng trừ có nhớ (HĐ1,3)).Biết tính giá trị biểu thức số có
hai dấu phép tính, cộng trừ(HĐ4). Giải toán nhiều hơn(HĐ2,6). Tìm thành phần
chưa biết(HĐ5,7).HS có ý thức tự giác học tập, quan tâm, giúp đỡ bạn bè.
- Phương pháp: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, phỏng vấn nhanh, nhận xét bằng lời.
IV.HD phần ứng dụng:
-Thực hiện các bài còn lại theo sách hướng dẫn.
Ô.LTV:

EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 19(Tiết 1)

I.Mục tiêu:
- HSHT: Thực hiện HĐ 3,4. HSHTT Thực hiện HĐ3,4 Viết đoạn văn 3.4 câu về
một mùa em thích
- Kĩ năng : Đọc hiểu bài và trả lời được các câu hỏi, biết viết câu trả lời về cảnh
vật quan sát
- Thái độ: Yêu thích môn học
- Năng lực: Vận dụng viết văn vào trong bài học hàng ngày
II. Chuẩn bị ĐDDH
- GV: Sách em tự ôn luyện TV 2
- HS: Sách em tự ôn luyện TV 2
III. Các hoạt động dạy học:
- HSHC: Hỗ trợ em thực hiện HĐ3,4.
- HSHTT: Hoàn thành HĐ3,4. Viết đoạn văn kể một mùa em yêu thích
Khởi động
HĐ 1,2: Như tài liệu
+ Tiêu chí đánh giá: Biết tìm nhanh các mùa phù hợp bức tranh các mùa. Nói
nhanh mùa hiện tại nơi mình đang sống
+ PP: vấn đáp.quan sát
GV: Trần Thị Hoài Lê
5


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời.
Ôn luyện
HĐ 3: Đọc câu chuyện sau và TLCH( a đến c).
+ Tiêu chí đánh giá: Đọc hiểu bài nắm nội dung bài trả lời chính xác câu hỏi
trong bài biết biết đặc điểm trong năm.
a) Dựa vào câu chuyện trên, viết lời giới thiệu về hai mùa:
- Mùa đông: khoác tấm áo choàng rộng màu xám bí ẩn
- Mùa xuân: đội vương niệm bằng những đóa hoa hồng nhỏ xinh choàng tấm áo
rực rỡ
b) Qua lời Mùa Đông và Mùa Xuân, con người đã làm gì trong mỗi mùa?
- Vào mùa đông:Phải ở yên một chỗ, không muốn ra khỏi nhà.
- Vào mùa xuân: lên núi ngó trời đất.. giong buồm đi biển, đến đất nước xa xôi
ngắm cảnh
c) Theo em câu chuyện muốn nói với chúng ta những điều nào dưới đây.
- Đối xử thân thiện khiến cuộc sống vui vẻ hơn.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
HĐ4: (Như tài liệu)
+ Tiêu chí đánh giá: Viết câu tả cảnh vật về bốn mùa đúng nội dung các bức tranh
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời. thang đo
IV.HD phần ứng dụng:
Chia sẻ bài học người thân.
Tiếng Việt:

Ngày dạy: Thứ ba ngày 8 tháng 1 năm 2019
BÀI 19A: CHUYỆN BỐN MÙA(T3)

I.Mục tiêu
- Kiến thức: Biết chào và đáp lời chào lịch sự. Mở rộng vốn từ vầ mùa và các tháng
trong năm.
- Kĩ năng: Nắm từ ngữ về các mùa
- Thái độ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực.
- Năng lực: Vận dụng chào và đáp lời chào lịch sự vào trong cuộc sống hàng ngày.
II: Chuẩn bị ĐDDH:
-GV:bảng nhóm, MH, MT, BP
- TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy học
HĐ 4:( Như tài liệu)
- HSHC: Hỗ trợ em tìm cụm từ phù hợp với mùa trong năm
GV: Trần Thị Hoài Lê
6


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ Tiêu chí đánh giá: HS lựa chọn câu phù hợp với các mùa trong năm
- Mùa xuân: làm cho cây lá tươi tốt.
- Mùa hạ:cho trái ngọt hoa thơm
- Mùa thu:nhắc HS nhớ ngày tựu trường, làm cho trời xanh cao
- Mùa đông: ấp ủ mầm sống để mùa xuân đâm chồi nảy lộc
+ PP: Tích hợp
+ Kĩ thuật: Trò chơi
HĐ 5: (Như tài liệu)
- HSHC: Hỗ trợ em nói lời chào và đáp lịch sự
+ Tiêu chí đánh giá: HS biết chào và đáp lịch sự khi có người đến nhà(hoặc gặp
trên đường)... Làm việc nhóm tích cực.
+ PP: hỏi đáp, quan sát
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
IV. Hoạt động ứng dụng.
- Thực hiện phần ứng dụng
Tiếng Việt:

BÀI 19B: EM YÊU MÙA NÀO NHẤT( T1)

I.Mục tiêu
- Kiến thức: + Kể câu chuyện Chuyện bốn mùa. Viết chữ hoa P. Biết trả lời câu hỏi
Khi nào?
- Kĩ năng: Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn
- Thái độ: Chăm chỉ học tập, hoạt động nhóm tích cực.
- Năng lực: Biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể phù
hợp với nội dung
II.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: TLHDH , MHTV, MT. Chữ mẫu
HS: vở, TLHDH.
III. Các hoạt động dạy học
HĐ 1:( Như tài liệu)
- HSHC: Hỗ trợ em quan sát bức tranh nói tiếp lời một nhân vật
+ Tiêu chí đánh giá: Quan sát nói tiếp lời nhân vật trong tranh
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời
HĐ 2: (Như tài liệu)
- HSHC: Hỗ trợ em đóng vai
- HSHTT: Dựng lại câu chuyện theo các vai
+ Tiêu chí đánh giá: HS dựng lại câu chuyển kể đúng lời nhân vật lời kể điệu bộ
phù hợp với nội dung
+ PP: hỏi đáp, quan sát
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
HĐ 3,4( Như tài liệu)
GV: Trần Thị Hoài Lê
7


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ HS nắm được quy trình, điểm bắt đầu và kết thúc, kích
thước cỡ chữ.Viết đúng cỡ chữ hoa P
+ Tiêu chí đánh giá: Viết đúng chữ hoa P viết đúng câu ứng dụng, nắm nghĩa câu
ứng dụng
+ PP: vấn đáp. Quan sát,
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời ,ghi chép ngắn.
HĐ 5( Như tài liệu)
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ HS đặt câu hỏi Khi nào?
+ Tiêu chí đánh giá: BIết trả lời câu hỏi khi nào?
+ PP: vấn đáp. Quan sát,
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời ,ghi chép ngắn.
IV. Hoạt động ứng dụng.
- Thực hiện phần ứng dụng
Toán:

EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

I.Mục tiêu
- KT: - Em tự đánh giá kết quả học tập về:
+ Cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100
+ Giải toán có lời văn bằng một phép cộng hoặc một phép trừ có liên quan đến các
đơn vị đo đã học.
+ Nhận dạng hình đã học.
- KN: Làm bài kiểm tra.
- TĐ: Tích cực trong làm bài.
- NL: Vận dụng để tính toán trong thực tế.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MHTV, MT,
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động :
- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ HS còn hạn chế: Quan sát HS khi làm bài kiểm tra.
+ HS tiếp thu nhanh: Giao thêm bài tập: Hộp thứ nhất có 17 cây bút , hộp thứ nhất
ít hơn hộp thứ hai 8 cây. Hỏi hộp thứ hai có mấy cây bút?
+ Nội dung: Thực hành đặt tính và tính cộng trừ có nhớ thành thạo, chính xác
(HĐ 1). Điền được đúng dấu lớn bé bằng trong phép tính các phép tính đã cho
(HĐ 2).Biết tìm số bị trừ sống hạng trong phép tính(HĐ 3). Biết xem đồng hồ đọc
giờ nhanh chính xác(HĐ4). Biết chọn kết quả đúng phù hợp với phép tính(HĐ5).
Giải đúng bài bài toán có 1 phép tính liên quan đến dạng toán nhiều hơn, ít hơn.
(HĐ 6)
+ Phương pháp: Quan sát,Vấn đáp
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.thang đo
GV: Trần Thị Hoài Lê
8


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Chia sẻ bài học với người thân
Tiếng Việt:

Ngày dạy: Thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2018
BÀI 19B EM YÊU MÙA NÀO NHẤT ( T2)

I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Viết đúng các từ chứa tiếng bắt đầu bằng l/n các từ chứa tiếng có
thanh hỏi/ thanh ngã. Chép đúng một đoạn văn.
- Kĩ năng: Nghe viết đúng đoạn chính tả. Phân biệt l/n, thanh hỏi, thanh ngã.
- Thái độ: Có ý thức cẩn thận, giữ vở sạch,luyện viết chữ đẹp.
- Năng lực: Vận dụng phân biệt hỏi ngã l/n vào trong cuộc sống.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: MH,MT, BP, MH, MT
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy học.
HĐ 1( Như tài liệu)(HĐTH)
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ HS nắm được quy trình, điểm bắt đầu và kết thúc, kích
thước cỡ chữ.Viết đúng cỡ chữ hoa P
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm nội dung,nghe viết đúng tốc độ viết hoa đúng từ chỉ tên
riêng đoạn viết
+ PP: vấn đáp. Quan sát,
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời ,ghi chép ngắn.
HĐ2:(Như tài liệu)
+ Tiêu chí đánh giá: Phân biệt được thanh hỏi thanh ngã, l/n
+ PP: Quan sát, hỏi đáp.
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
IV.Hoạt động ứng dụng.
- Chia sẻ bài học với người thân
Tiếng Việt:

BÀI 19B EM YÊU MÙA NÀO NHẤT ( T3)

I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Viết đúng các từ chứa tiếng có thanh hỏi thanh ngã.
- Kĩ năng: + Viết đúng tên riêng, chữ viết đúng mẫu, đúng quy trình.
- Thái độ: Chăm học, thảo luận nhóm tích cực.
- Năng lực: Vận dụng sử dụng hỏi ngã vào trong cuộc sống.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV:TLHDH,Bảng phụ, MH, MT
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy học
HĐ 3: Như tài liệu
GV: Trần Thị Hoài Lê
9


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

- HS còn hạn chế: Hỗ trợ HS phân biệt thanh hỏi, thanh ngã.
+ Tiêu chí đánh giá:Phân biệt thanh hỏi thanh ngã
+ PP: Quan sát, hỏi đáp. Đúng nội dung bưac tranh
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
IV.Hoạt động ứng dụng
Cùng người thân chăm sóc một con vật nuôi
Toán:

PHÉP NHÂN(T1)

I. Mục tiêu
+ Kiến thức: Em biết chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân
- Đọc, viết các kí hiệu của phép nhân.
+ Kĩ năng: Biết đọc, viết và cách tính kết quả của phép nhân
+ Thái độ: Ham thích học toán. Tính đúng nhanh, chinh xác
+ Năng lực: Vận dụng để tính toán trong thực tế.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, tranh, MHTV, các tấm thẻ chấm tròn, bảng nỉ
- HS: TLHDH, vở
III. Các hoạt động dạy học
* Khởi động

- Ban học tập tổ chức cho các bạn trơi trò chơi khởi động tiết học.
- Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học.
- HS viết đề bài vào vở
- HS tự đọc thầm phần mục tiêu
- Ban học tập yêu cầu 1 HS đọc lại mục tiêu
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

HĐ1. Quan sát hĩnh vẽ trả lời câu hỏi
Việc 1: Đọc yêu cầu 1 sách HDH trang 3.Trả lời các câu hỏi đã cho
Việc 2: Hai bạn chia sẻ câu trả lời với nhau.Nhận xét ,sửa kết quả nếu bạn chưa
đúng
Việc 3: NT mời các bạn chia sẻ câu trả lời của mình với các bạn.NT mời các bạn
bổ sung, thống nhất ý kiến trong nhóm.
+ Nội dung:Nhận biết nhanh số quả cam và cách tìm nhanh các quả cam
+Phương pháp : Vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
GV: Trần Thị Hoài Lê
10


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

HĐ2. Thực hiện hoạt động sau và trả lời câu hỏi
Việc 1: Em đọc nội dung HĐ2a sách HDH trang 3.Thực hiện theo những yêu cầu
được nên
Việc 2: Thay nhau hỏi đáp về kết quả, cách làm.Nhận xét, bổ sung cho nhau
Việc 3: NT tổ chức cho các bạn chia sẻ kết quả.NT mời bạn nhận xét,thống nhất ý
kiến trong nhóm, báo cáo cô giáo khi hoàn thành
+ Nội dung: Thực hiện nhanh phép cộng chuyển phép nhân, nắm cách lập phép
nhân
+Phương pháp : Vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.

HĐ3. Thực hiện tương tự như trên và viết vào vở
Việc 1: Em đọc nội dung và thực hiện.
Việc 2: Cùng trao đổi , chia sẻ nội dung mình nắm được với bạn
Việc 3: Nhóm trưởng điều hành các bạn lần lượt nêu nội dung.Nhận xét, bổ sung
cho bạn
+ Nội dung: Chuyển nhanh được phép cộng các số hạng bằng nhau thành phép
nhân.
+Phương pháp : Vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.

HĐ4. Chơi trò chơi “Kết bạn”
Việc 1: TBHT phổ biến luật chơi: Các bạn kết thành nhóm 2, nhóm 3, nhóm 5,..
theo hiệu lệnh.
Việc 2: Thực hiện chơi.
Việc 3: Cả lớp cùng tuyên dương các bạn hoạt động tốt
Việc 4: TBHT cho các bạn chia sẻ ý kiến sau trò chơi
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chia sẻ sau tiết học.
+ Nội dung: Nắm cách chia nhóm và tham gia chơi tích cực hào hứng
+Phương pháp : Tích hợp
+ Kĩ thuật: Trò chơi
C. Hoạt động ứng dụng
Thực hiện phần ứng dụng
Ngày dạy: Thứ năm ngày 10 tháng 1 năm 2019
Tiếng Việt: BÀI 19C THƯ TRUNG THU CỦA BÁC HỒ (T1)
I. Mục tiêu:
GV: Trần Thị Hoài Lê
11


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

- Kiến thức: Đọc và hiểu bài Thư Trung thu
- Kĩ năng: Đọc đúng nhịp thơ. Giọng đọc diễn tả được tình camrcuar Bác Hồ đối
với thiếu nhi: vui, đầm ấm, đầy tình thương yêu.
- Thái độ: Giáo dục HS nhớ lời khuyên của Bác. Yêu Bác
- Năng lực: Đọc hay bài thơ
- GDKNS: Tự nhận thức, xác định giá trị bản thân, lắng nghe tích cực; giao tiếp:
ứng xử văn hóa
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MH, MT
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động:
HĐ1,2: Như HDH
+ HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em quan sát tranh trả lời đúng câu hỏi
+ Tiêu chí đánh giá: Trả lời nhanh bức tranh nắm được giọng đọc. Đọc giọng vui,
đầm ấm, đầy tình thương yêu.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
HĐ3: Như HDH
+ HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em nắm nghĩa từ
+HS tiếp thu nhanh: Đặt được 2 câu với 2 từ
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm được nghĩa từ đặt câu 1 đến 2 từ “kháng chiên”, hòa
bình
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
HĐ4: Như HDH
+ HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc từ khó ngắt nghĩ câu dài, đọc đúng
nhịp thơ
+HS tiếp thu nhanh: Đọc hay bài
+ Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng từ thể hiện giọng đọc diễn tả được tình cảm của
bác Hồ đối với thiếu nhi
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
- GDHS nhớ lời khuyên của Bác cham ngoan học tốt
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Về nhà đọc bài cho người thân nghe
Toán:

PHÉP NHÂN(T2)

I. Mục tiêu
+ Kiến thức: Em biết chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân
- Đọc, viết các kí hiệu của phép nhân.
GV: Trần Thị Hoài Lê
12


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ Kĩ năng: Biết đọc, viết và cách tính kết quả của phép nhân
+ Thái độ: Ham thích học toán. Tính đúng nhanh, chinh xác
+ Năng lực: Vận dụng để tính toán trong thực tế.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH,MHTV, MT, BP
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động :
+ HS còn hạn chế: Hỗ trợ khi thực hiện các hoạt động
+ HS tiếp thu nhanh : Thực hiện thêm phần ứng ứng dụng
+ Nội dung: Quan sát tranh viết được kết quả phép cộng và phép nhân(HĐ1,2).
Quan sát nhóm đồ vật lập được phép nhân
+ Phương pháp: Vấn đáp, quan sát
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
-Về làm BT phần ứng dụng:
Ô.L.T. Việt
LUYỆN VIẾT BÀI 19
I.Mục tiêu: Rèn KN viết chữ:
- Kiến thức: + Biết viết chữ hoa P theo cỡ vừa và nhỏ ( kiểu chữ đứng ).
+Biết viết từ, câu ứng dụng của bài ở vở luyện chữ
- Kĩ năng: Chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy trình.
- Thái độ: Có ý thức cẩn thận, giữ vở sạch – luyện viết chữ đẹp.
- Năng lực: Viết đúng mẫu chữ hoa nhanh đẹp.
II. Đồ Dùng dạy học:
GV: Bảng phụ, chữ mẫu.
HS: Bảng con, vở
III.Các HĐDH chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐ1Hướng dẫn viết chữ hoa P
Việc 1:GT chữ mẫu, yêu cầu HS quan sát, nhận xét độ cao, rộng, các nét con chữ
Ô,Ơ.
Việc 2: GV viết mẫu, nêu QT viết: P
Việc 3: Cho HS viết bảng con - GV chỉnh sửa.
HĐ2Hướng dẫn viết từ và câu ứng dụng:
Việc 1: Giới thiệu từ ứng dụng của bài. Giải thích nghĩa từ vựng
Việc 2: - Yêu cầu HS quan sát, nhận xét QT viết các từ, câu.
Những chữ nào cao 2, 5 ly; những chữ nào cao 1 ly; những chữ nào coa 1,5 ly?
Việc 3: GV viết mẫu, nêu QT viết
Chú ý khoáng cách giữ các con chữ là nửa con chữ o, k/c giữa các chữ ghi tiếng
là 1con chữ o.
Việc 4: Cho HS viết bảng con - GV sửa sai.
GV: Trần Thị Hoài Lê
13


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần giúp HS viết đung chữ P
+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cho học sinh viết đẹp, đều chữ.
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm được quy trình viết chữ hoa P
+ PP: Vấn đáp. Quan sát, hỏi đáp
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Viết vở Luyện viết
Việc 1: HS Nêu yêu cầu bài viết và tư thế ngồi viết.
Việc 2: GV Cho học sinh viết lần lượt bài viết theo lệnh
Việc 3: GV theo dõi, uốn nắn. thu một số bài nhận xét.
+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần giúp HS viết đúng chính tả.
+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cho học sinh viết nhanh, đẹp.
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm được câu ứng dụng, nghĩa của câu câu ứng dụng.
+ PP: vấn đáp, hỏi đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời .
C .HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Nhận xét.
Luyện viết chữ nghiêng.
Ô.LTV:

EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 19(Tiết 2)

I.Mục tiêu:
- HSHT Thực hiện HĐ 5,6 HSHTT Thực hiện HĐ 5,6,7
- Kĩ năng: Đặt được câu hỏi Khi nào?. Phân biệt hỏi ngã, l/n
- Thái độ: Có thái độ tích cực trong học tập và yêu thích môn học.
- Năng lực: Vận dụng nói lời đáp trong cuộc sống.
II. Chuẩn bị ĐDDH
- GV: Sách em tự ôn luyện TV 2, BP
- HS: Sách em tự ôn luyện TV 2
III. Các hoạt động dạy học:
Ôn luyện
- HSHT(hạn chế) Hỗ trợ em trả lời câu hỏi Khi nào? Phân biệt l/n thanh hỏi thanh
ngã HĐ 5,6. HSHTT Thực hiện HĐ 5,6,7
HĐ 6: ( Như tài liệu)
- HS hạn chế: Hỗ trợ em nói câu so sánh
+ Tiêu chí đánh giá: Biết đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?
a) Bức tranh vẽ cảnh: các bạn đang chơi trên bãi biển
b) Mọi người đến đó khi nào?Mọi người đến đó khi sáng sớm
c) Đặt câu hỏi ki nào? Khi nào các bạn ra bãi biển? Mùa nào các bạn được đi
tắm biển?
GV: Trần Thị Hoài Lê
14


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.thang đo
HĐ 6,7Như tài liệu)
+ Tiêu chí đánh giá: Phân biệt l/n, thanh hỏi thanh ngã. Nói nhanh lời đáp trong
các tình huống.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
IV.HD phần ứng dụng:
- Nhận xét, chia sẻ người thân.
Toán:

Ngày dạy: Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2019
THỪA SỐ - TÍCH

I.Mục tiêu
- KT- Em nhận biết tên gọi thành phần và kết quả phép nhân
- KN: Nắm tên gọi của phép nhân
- TĐ: Tích cực trong hoạt động học tập.
- NL: Vận dụng để tính toán vào trong thực tế
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MHTV, MT, BP
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy – học
HĐ1: Như tài liệu
+ Nội dung: Ghép các cặp thẻ thích hợp phép cộng và phép nhân
+ Phương pháp:Tích hợp
+ Kĩ thuật:Trò chơi
HĐ2,3: Như tài liệu
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ HS nắm tên gọi của phép nhân
+ Nội dung: Nắm tên gọi của phép nhân
+ Phương pháp: Quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật:Ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời
HĐTH: Như tài liệu
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ HS nắm tên gọi của phép nhân
+ HS tiếp thu nhanh: Giao thêm bài tập
Viết phép nhân
a. Các thừa số là 8 và 2, tích là 16
b. Các thừa số là 3 và 4, tích là 12
+ Nội dung: Viết nhanh các phép nhân (HĐ 1). Viết tích dưới dạng các số hạng
bằng nhau nhanh(HĐ 2)
GV: Trần Thị Hoài Lê
15


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ Phương pháp: Vấn đáp, quan sát
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
-Về thực hiện phần ứng dụng:
Tiếng Việt:

BÀI 19C THƯ TRUNG THU CỦA BÁC HỒ (T2)

I.Mục tiêu
- Kiến thức: Đọc - hiểu bài Thư trung thu.
- Kĩ năng: Đọc thuộc một đoạn thơ
- Thái độ: HS cảm nhận được tình cảm yêu thương của Bác Hồ đối các em
- Năng lực: Thực hiện lới khuyên của Bác vào trong cuộc sống hàng ngày.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, BP, MH, MT
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động: HĐTH
HĐ 5,6 Như HDH
+ HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em tìm hiểu được bài tập đọc
+HS tiếp thu nhanh: Hỏi đáp trả lời nhanh
+ Tiêu chí đánh giá: Biết hỏi đáp nhanh câu trả lời biết được tình yêu thương của
bác Hồ đối với các em thiếu nhi
- Mỗi Tết Trung thu, Bác Hồ nhớ tới các cháu nhi đồng.
- Những câu thơ nào cho biết Bác Hồ rất yêu thiếu nhi
Ai yêu các nhi đồng
Bằng Bác Hồ Chí Minh
Tính các cháu ngoan ngoãn
Mặt các cháu xinh xinh
+ PP: vấn đáp,quan sát
+ Kĩ thuật: trả lời ngắn, ghi chép ngắn
HĐ1 Như HDH(HĐTH)
+ HS còn hạn chế: Hỗ trợ em nói lời khuyên của Bác Hồ đối các cháu thiếu nhi
+ Tiêu chí đánh giá: Nói nhanh về một lời khuyên
- Khuyên các cháu học hành tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình...
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
HĐ2: Như HDH(HĐTH)
+ HS còn hạn chế: Hỗ trợ em học thuộc đoạn thơ
+ Tiêu chí đánh giá: Học thuộc nhanh đoạn thơ thể hiện giong đọc hay
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
GV: Trần Thị Hoài Lê
16


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Chia sẻ bài học với người thân
Tiếng Việt: BÀI 19C THƯ TRUNG THU CỦA BÁC HỒ (T3)
I.Mục tiêu
- Kiến thức: Nghe viết một đoạn thơ.
Nói lời đáp trong một vài tình huống đối thoại.
- Kĩ năng: Viết đúng tốc độ chữ viết đúng chính tả đúng quy trình.
- Thái độ: HS thể hiện lịch sự khi gặp người khác
- Năng lực: Vận dụng nói lời đáp vào trong cuộc sống hàng ngày.
- GDKNS: Tự nhận thức, xác định giá trị bản thân, lắng nghe tích cực; giao tiếp:
ứng xử văn hóa
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MH,MT
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động:
HĐ3Như HDH(HĐTH)
+ HS còn hạn chế: Hỗ trợ các em củng cố từ khó viết đoạn thơ
+HS tiếp thu nhanh: Nghe viết đúng đẹp đoạn viết.
+ Tiêu chí đánh giá: Nghe viết đúng đoạn viết trình bày đúng đoạn thơ chữ viết
đẹp
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.thang đo
HĐ4:Như HDH(HĐTH)
+ HS còn hạn chế: Hỗ trợ em nói lời chào trong một số tình huống
+HS tiếp thu nhanh: Nói lời đáp thành thạo, thực hiện phần ứng dụng
+ Tiêu chí đánh giá: Nói lời đáp trong các tình huống
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.thang đo
- GDHS biết ứng xử lịch sự khi giao tiếp.
HĐ5:Như HDH(HĐTH)
+ HS còn hạn chế: Hỗ trợ em phân biệt l/n, hỏi ngã
+HS tiếp thu nhanh: Thực hiên được phần ứng dụng
+ Tiêu chí đánh giá:Phân biệt nhanh hỏi ngã chọn từ điền đúng
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.thang đo.
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Thực hiện theo sách HDH
Ô.L.Toán:

EM TỰ ÔN LUYỆN TOÁN TUẦN 18,19 (T2)
GV: Trần Thị Hoài Lê
17


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

I.Mục tiêu:
- HSHT: Làm bài bài 1 đến bài 7 trang 93,94. HSHTT làm tất cả BT trên và làm
thêm phần toán nâng cao.
- KN: Tính toán nhanh, giải toán nhiều hơn, ít hơn, xem giờ tìm thành phần chưa
biết.
- TĐ: Tích cực trong làm bài kiểm tra
- NL: Vận dụng được các bài đã học vào trong tính toán hàng ngày
II. Chuẩn bị ĐDDH
-GV: SHD, BP
-HS: Sách ôn luyện, vở
III. Các hoạt động dạy học:
+ Học sinh hạn chế: Làm bài bài 1 đến bài 7 trang 93,94
+ HS tiếp thu nhanh: Giao thêm BT Tìm x: x + 25 = 53 -15 89 - x = 25 + 23
+ Nội dung: Thực hiện cộng trừ có nhớ, tính kết quả biểu thức (HĐ1,5)).Biết so
sánh điền dấu(HĐ2).Tìm thành phần chưa biết(HĐ3).Biết xem đồng hồ chính
xác(HĐ4).Biết giải toán nhiều hơn, ít hơn (HĐ6,7)HS có ý thức tự giác học tập,
quan tâm, giúp đỡ bạn bè.
- Phương pháp: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, phỏng vấn nhanh, nhận xét bằng lời.
IV.HD phần ứng dụng:
-Thực hiện các bài còn lại theo sách hướng dẫn.
HĐTT:

SINH HOẠT LỚP

I.Mục tiêu
- Nhận xét hoạt động trong tuần qua, đề ra phương hướng trong tuần tới.
- Múa hát lại những bài hát tập thể.
- Tổ chức giao tiếp Tiếng anh cho học sinh
III. Các hoạt động dạy học:
* HĐ1: Sinh hoạt văn nghê
Ban văn nghệ bắt cho lớp hát một vài bài hát tập thể.
- HS xung phong hát cá nhân.
* HĐ2: Đánh giá lại tình hình hoạt động trong tuần qua.
- CTHĐTQ lên nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua.
+ Trong tuần qua nhiều bạn đã thi xong HKI. Chữ viết còn sai quy trình nhiều. Bài
làm thiếu cẩn thận
+ Tuy nhiên trong giờ học còn hay nói chuyện riêng, chưa có ý thức tự giác trong
học tập giao tiếp còn nhỏ
-Mời HS phát biểu ý kiến.
* HĐ3: Đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần tới.
+ CTHĐTQ đa ra một số kế hoạch trong tuần tới:
+ Chăm chỉ học tập hơn.
GV: Trần Thị Hoài Lê
18


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ Cũng cố kĩ năng còn hạn chế trong HK 1
+ Không nói chuyện trong giờ học, xếp hàng ra vào lớp nhanh chóng. Thực hiện
tốt công tác tự quản đầu giờ .
+ Các bạn đôn thúc thành viên của mình ban của mình
+ Thực hiện trang phục đi học đúng quy định.
+ Giữ ấm cơ thể về mùa đông
* HĐ 4: Giao tiếp Tiếng Anh
- CTHĐTQ tổ chức cho các bạn giao tiếp với nhau bằng tiếng anh về chủ điểm
trong tuần
* Dặn dò
- HS về nhà chuẩn bị bài cho tuần tới, tham gia những trò chơi an toàn trong ngày
nghỉ.ATĐN,ATGT, ATTP.

GV: Trần Thị Hoài Lê
19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×