Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 2 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 14 (2)

Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

TUẦN 14
Ngày dạy: Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2018(Dạy CTT2)
Toán:
EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 53 -15 ; 33 -5 NHƯ THẾ NÀO?(T2)
I.Mục tiêu
- KT: Em thực hiện phép trừ dạng 53 -15 ; 33 -5
- KN: Tính toán và rèn kĩ năng giải toán liên quan đến phép trừ.
- TĐ: Tích cực tham gia học tập
- NL: Vận dụng tính toán các phép trừ có nhớ vào thực tiễn
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, BP
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy – học : HĐTH
1.Thực hành làm các bài tập vào vở: lần lượt các bài tập 1,2,3,4,5,6
trong tài liệu HDH .
- Điều chỉnh hoạt động: Không
- Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền (không có)

- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ HS còn hạn chế :HĐ1,2:Hướng dẫn HS đặt tính và tính, chú ý có nhớ.Giải toán
trừ có nhớ.Xếp que tính ở Bt 6
+ HS tiếp thu nhanh : Giao thêm bài tập:
Tìm x:
x + 17 = 43 - 3
x + 55 = 73
+ Nội dung: Thực hành tính đúng các phép tính trừ có nhớ thành thạo, chính xác
(HĐ 1). Biết đặt tính và tính các phép tính trừ có nhớ (HĐ 2).Biết cách tìm số
hạng trong một tổng (HĐ 3). Đặt tính và tính và tính đúng các phép tính ( HĐ
4).Giải đúng và thành thạo dạng toán ít hơn có một phép tính (HĐ 5).Ghép đúng
các que tính để tạo thành hình (HĐ 6).
+ Phương pháp: Vấn đáp, quan sát
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.thang đo
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Thực hiện bài tập phần ứng dụng.
Tiếng Việt:
BÀI 14A: ANH EM PHẢI ĐOÀN KẾT (T1)
I.Mục tiêu
- Kiến thức: + Đọc và hiểu câu chuyện Câu chuyện bó đũa.
-Kĩ năng: + Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài, đọc đúng từ khó
+ Giải nghĩa các từ khó.
- Thái độ : + HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực.
- Năng lực: Đọc hay diễn cảm bài tập đọc.
GV: Trần Thị Hoài Lê
1


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

- Giáo dục tình cảm yêu thương, sự đoàn kết , đùm bọc lẫn nhau trong gia đình
những người thân trong gia đình
-GD KNS: xác định giá trị; thể hiện sự cảm thông( hiểu cảnh ngộ và tâm trạng của
người khác)
II. Chuẩn bị ĐDDH:
GV: TLHDH, tranh,MT
HS: TLHDH, vở
III.Hoạt động dạy - học:


A. Hoạt động cơ bản.
HĐ1. Quan sát tranh trả lời câu hỏi.
+ Tiêu chí đánh giá: HS quan sát tranh và miêu tả đúng bức tranh theo gợi ý.
+ PP: hỏi đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời .
HĐ2. Nghe cô giáo đọc Câu chuyện bó đũa
+ Tiêu chí đánh giá: Biết giọng đọc của bài.
+ PP: vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
HĐ3. Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa sau
* Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế : cần giúp HS nắm được nghĩa các từ khó để
giải nghĩa cho đúng.
+ Tiêu chí đánh giá: HS đọc đúng lời giải nghĩa.
+ PP: vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
HĐ4.Nghe thầy cô đọc mẫu rồi đọc theo.
+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế : Tiếp cận HS giúp đúng từ và ngắt nghỉ đúng
chỗ,
+ Tiêu chí đánh giá: HS đọc đúng các từ khó.
+ PP: vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
IV. hoạt động ứng dụng
- GDHS anh em biết đoàn kết yêu thương
Đọc câu chuyện bó đũa cho người thân cùng nghe.
Tiếng Việt:

BÀI 14A: ANH EM PHẢI ĐOÀN KẾT (T2)

I.Mục tiêu:
- Kiến thức: + Đọc và hiểu nội dung Câu chuyện bó đũa.
+ Hiểu ND câu chuyện: Anh em phải biết yêu thương đùm bọc lẫn
nhau.
GV: Trần Thị Hoài Lê
2


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

- Kĩ năng:

+ Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài, thể hiện giọng các nhân vật.
+ Trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung bài.
- Thái độ : + HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực.
- Năng lực: Trả lời đúng các câu hỏi.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
GV: TLHDH, MH,MT
HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy - học.
HĐ5. Đọc bài
* Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế : cần giúp HS hợp tác với bạn để hoàn thành
đọc nối tiếp.
+ Tiêu chí đánh giá: HS đọc nối tiếp theo đoạn đúng, đọc đúng từ ngữ, giọng của
bài.
+ PP: vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
HĐ6. thảo luận trả lời câu hỏi: Câu chuyện này nói về điều gì?
+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế : cần giúp HS nắm nội dung của bài.
+ Tiêu chí đánh giá: HS trả lời đúng và nắm nội dung của bài.Sự đoàn kết chính
là sức mạnh.
+ PP: vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
B.Hoạt động thực hành
HĐ 1:Thảo luân câu hỏi.
1.b. Hay va chạm mất đoàn kết.
2.b.Vì ông muốn các con tự thấy rõ đoàn kết là sức mạnh.
3.c. Câu chuyện đoàn kết.
+ Tiêu chí đánh giá: HS trả lời đúng các câu hỏi theo yêu cầu.
+ PP: vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
IV. Hoạt động ứng dụng.
Đọc bài Câu chuyện bó đũa cho người thân cùng nghe.

GV: Trần Thị Hoài Lê
3


Trường Tiểu học Cam Thủy
Ô.L.Toán:

Năm học: 2018-2019

EM TỰ ÔN LUYỆN TOÁN TUẦN 13,14( T1).

I.Mục tiêu:
-KT: Thực hiện phép trừ có nhớ dạng 53 -15; 33 – 5. Biết giải bài toán có một phép
trừ ( dạng 53 -15), tìm x ở các bài tập dạng: x –a = b, x+ c = d( a,b,c,d là các số
không quá hai chữ số).
- KN: Tính toán giải toán và gọi tên thành phần của phép cộng.
- TĐ: Tích cực trong hoạt động học tập.
- NL: Vận dụng được các phép tính và dạng toán đã học để tính toán trong cuộc
sống.
II. Chuẩn bị ĐDDH
-GV: SHD, BP
-HS: Sách ôn luyện, vở
III. Các BT cần làm: 4,6,7- S.Ô.L trang 62,63
*Ôn luyện:
+ Nội dung: Tính đúng các phép tính trừ dạng 53 – 18: 33 -8 (HĐ4). Biết tìm số
hạng, số bị trừ đúng và thành thạo (HĐ 6).Biết xác định được dạng toán có một
phép tính trừ (HĐ7).
+Phương pháp : Tích hợp
+ Kĩ thuật: Thực hành
IV.HD phần ứng dụng:
-Thực hiện các bài còn lại theo sách hướng dẫn.
Ngày dạy: Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2018(Dạy CTT3)
Tiếng Việt:
BÀI 14A: ANH EM PHẢI ĐOÀN KẾT(T3)
I.Mục tiêu
- Kiến thức: + Nói và viết về những công việc làm cùng anh chị em của mình.
Nhận biết và dùng đúng kiểu câu Ai làm gì?
- Kĩ năng: + Kể được các việc làm cùng anh chị em của mình
+ Phân biệt mẫu câu Ai làm gì?
- Thái độ : + HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực.
II: Chuẩn bị ĐDDH:
GV:bảng nhóm
HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy - học
. HĐ 2:Thảo luận tìm đúng lời khuyên của cha dành cho con trong bài Câu
chuyện bó đũa.
c.Anh chị em cần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc nhau.
+ Tiêu chí đánh giá: HS nêu đúnglời khuyên của cha dành cho các con trong câu
chuyện bó đũa.
GV: Trần Thị Hoài Lê
4


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ PP: vấn đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.
HĐ 3:Chọn từ nối cột A với B, C để tạo thành câu.
- Anh yêu thương em
- Anh chăm sóc em
- Chị chăm sóc em.
- Anh em nhường nhị nhau.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nối đúng mẫu câu Ai làm gì?,tạo thành câu hoàn chỉnh
- Làm việc nhóm tích cực.
+ PP: vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi,ghi chép ngắn.
HĐ 4:Viết lại câu em đã ghép được ở hđ 3
Chị chăm sóc em.
+ Tiêu chí đánh giá: HS viết đúng câu hoàn chỉnh và chấm cuối câu.
+ PP: hỏi đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.
IV. Hoạt động ứng dụng.
Kể tên một việc mà em đã với anh chị em của mình.
Tiếng Việt:
BÀI 14B: ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH CỦA ANH EM TRONG GIA ĐÌNH
(T1)
I.Mục tiêu
Kiến thức: + Kể được nội dung câu chuyện Câu chuyện bó đũa theo tranh..
+ Biết viết chữ M theo cỡ vừa và nhỏ ( kiểu chữ đứng ).
+ Biết viết từ, câu ứng dụng của bài.
- Kĩ năng: Dựa vào gợi ý kể mạch lạc, suôn sẻ, đúng giọng nhân vật.
Chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy trình.Viết đúng tốc độ.
- Thái độ: Chăm chỉ học tập, hoạt động nhóm tích cực.
- Năng lực: Kể diễn cảm thể hiện giọng đọc đúng nhân vật., học sinh biết diễn đạt
nội dung câu chuyện theo ý của mình.
II.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: TLHDH , MHTV, MT.
HS: vở, TLHDH.
III.Họa độngdạy - học:
* Khởi động
Hội đồng tự quản tổ chức cho cả lớp hát bài hát hoặc đọc thơ về tình cảm anh chị
em trong gia đình.
GV: Trần Thị Hoài Lê
5


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

- Các em ghi đề bài vào vở.
- Cá nhân đọc mục tiêu bài(2 lần).
CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ mục tiêu của bài trước lớp, nêu ý hiểu của
mình về mục tiêu.
A,Hoạt động cơ bản.
HĐ1.hát bài hát về tình cảm anh chị em trong gia đình ( Như tài liệu)
+ Tiêu chí đánh giá: HS hát bài hát theo yêu cầu.
+ PP: hỏi đáp.
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời

2. Kể chuyện Câu chuyện bó đũa
Việc 1: Quan sát tranh,trả lời câu hỏi gợi ý.
Việc 2:Một bạn kể 1 gợi ý, đổi ngược lại kể hết câu chuyện.
Việc 3:NT tổ chức cho mỗi bạn kể theo một gợi ý, nối tiếp nhau đến hết. Chú ý
phát âm đúng, ngắt nghỉ hơi hợp lí.NT tổ chức cho các bạn trong nhóm nhận xét,
bình chọn bạn kể hay nhất.
Việc 4.HĐTQ: Chia sẻ nôi dung 2 trước lớp.
Mời 4 nhóm kể nối tiếp nhau câu chuyện, bình chọn bạn kể hay nhất.
Qua câu chuyện:Giáo dục tình cảm đẹp đẽ giữa anh em trong gia đình : Anh em
phải biết đùm bọc, yêu thương và giúp đỡ nhau đoàn kết mới có sức mạnh.
- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ HS kể từng đoạn câu chuyện theo tranh
+ HS tiếp thu nhanh: Kể được các sự việc theo gợi ý..
+ Tiêu chí đánh giá: Dự vào gợi ý kể đúng ,mạch lạc, đúng giọng.
- Phối hợp tốt giữa thành viên các nhóm kể hoàn thành nối
tiếp câu chuyện.
+ PP: vấn đáp. quan sát
+ Kĩ thuật: hỏi đáp, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn.

HĐ 3.4 Viết chữ hoa. M( Như tài liệu)
Việc 1:Nghe thầy cô hướng dẫn viết chữ hoa M
- Chữ M cao mấy ly? Rộng mấy ly? Gồm mấy nét?..
Việc 2:Viết vào bảng con : M, Miệng
Việc 3: Viết vào vở.Đổi vở và soát lỗi và sửa lỗi.
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ HS nắm được quy trình, điểm bắt đầu và kết thúc, kích
thước cỡ chữ.Viết đúng cỡ chữ hoa L
GV: Trần Thị Hoài Lê
6


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ Tiêu chí đánh giá: Viết đúng chữ hoa L, viết đúng câu ứng dụng.
+ PP: vấn đáp. Quan sát,
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời ,ghi chép ngắn.
IV.Hoạt động ứng dụng.
- Kể lại câu chuyện Câu chuyện bó đũa cho người thân cùng nghe.
Toán:

EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC

I.Mục tiêu:Em ôn lại:
- KT: Cách thực hiện phép trừ có nhớ sử dụng bảng 11, 12, 13 trừ đi một số.
- KN: Tính toán đúng các phép tính.
- TĐ: Tích cực trong các hoạt động học tập.
- NL: Vận dụng để tính toán các phép tính trong thực tế.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, BP, Hình con gà ghép
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy – học
- Điều chỉnh hoạt động: Không
- Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền (không có)
- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ, yêu cầu HS nêu cách đặt tính, cách tính ( ở BT 2,3);
xác định cách tìm số hạng trong phép tính?
+ HS tiếp thu nhanh: Giao thêm bài tập
Đặt tính rồi tính 27 + 29
65 + 18
54 + 32
70 + 18
+ Nội dung: Thực hành tính đúng các phép tính trừ có nhớ thành thạo, chính xác
(HĐ 1). Biết đặt tính và tính các phép tính trừ có nhớ (HĐ 2).Biết cách tìm số
hạng trong một tổng (HĐ 3). Đặt tính và tính và tính đúng các phép tính ( HĐ
4).Giải đúng và thành thạo dạng toán ít hơn có một phép tính (HĐ 5).Ghép đúng
các que tính để tạo thành hình (HĐ 6).
+ Phương pháp: Vấn đáp, quan sát
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
-Về làm BT phần ứng dụng:
Ô.L.Toán:

EM ÔN LUYỆN TOÁN TUẦN 13,14 (T2)

I.Mục tiêu:
- KT: Em ôn lại các bảng trừ, vận dụng các bảng 11, 12, 13,14 trừ đi một số vào
giải toán phù hợp.Em thực hiện phép trừ dạng 14 – 8.
- KN: Tính toán giải toán và gọi tên thành phần của phép trừ,cộng..
GV: Trần Thị Hoài Lê
7


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

- TĐ: Tích cực trong hoạt động học tập.
- NL: Vận dụng được các phép tính và dạng toán đã học để tính toán trong cuộc
sống.
II. Chuẩn bị ĐDDH
-GV: SHD, BP
-HS: Sách ôn luyện, vở
III. Các BT cần làm: 1,4,7- S.Ô.L trang 65,67
-Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
- HS còn hạn chế: Hướng dẫn em hoàn thành các bài tập, cách đặt tính và thực
hiện tính ở BT 1, tìm số hạng chưa biết, và tìm số bị trừ trong phép trừ.
- HS tiếp thu nhanh:Giao thêm bài tập 8.
+ Nội dung: Tính đúng các phép tính trừ dạng 14 – 8 thành thạo (HĐ1). Biết tìm
số hạng, số bị trừ đúng và thành thạo (HĐ 4).Biết vẽ hình đúng theo mẫu (HĐ7).
+Phương pháp : Tích hợp
+ Kĩ thuật: Thực hành
IV.HD phần ứng dụng:
-Thực hiện các bài còn lại theo sách hướng dẫn.
Ô.L.T. Việt

LUYỆN VIẾT BÀI 14

I.Mục tiêu: Rèn KN viết chữ:
- Kiến thức: + Biết viết chữ M theo cỡ vừa và nhỏ ( kiểu chữ đứng ).
+Biết viết từ, câu ứng dụng của bài ở vở luyện chữ
- Kĩ năng: Chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy trình.
- Thái độ: Có ý thức cẩn thận, giữ vở sạch – luyện viết chữ đẹp.
- Năng lực: Viết đúng mẫu chữ hoa nhanh đẹp.
II. Đồ Dùng dạy học:
GV: Bảng phụ, chữ mẫu.
HS: Bảng con, vở
III.Hoạt động dạy - học:
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Hướng dẫn viết chữ hoa M
Việc 1:GT chữ mẫu, yêu cầu HS quan sát, nhận xét độ cao, rộng, các nét con chữ
M.
Việc 2: GV viết mẫu, nêu QT viết: M
Việc 3: Cho HS viết bảng con - GV chỉnh sửa.
Hướng dẫn viết từ và câu ứng dụng:
Việc 1: Giới thiệu từ ứng dụng của bài. Giải thích nghĩa từ vựng
Việc 2: - Yêu cầu HS quan sát, nhận xét QT viết các từ, câu.
Những chữ nào cao 2, 5 ly; những chữ nào cao 1 ly; những chữ nào coa 1,5 ly?
Việc 3: GV viết mẫu, nêu QT viết
GV: Trần Thị Hoài Lê
8


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

Chú ý khoáng cách giữ các con chữ là nửa con chữ o, k/c giữa các chữ ghi tiếng
là 1con chữ o.
Việc 4: Cho HS viết bảng con - GV sửa sai.
* Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần giúp HS viết đung chữ M
+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cho học sinh viết đẹp, đều chữ.
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm được quy trình viết chữ hoa M
+ PP: Vấn đáp. Quan sát, hỏi đáp
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Viết vở Luyện viết
Việc 1: HS Nêu yêu cầu bài viết và tư thế ngồi viết.
Việc 2: GV Cho học sinh viết lần lượt bài viết theo lệnh
Việc 3: GV theo dõi, uốn nắn. thu một số bài nhận xét.
* Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần giúp HS viết đúng chính tả.
+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cho học sinh viết nhanh, đẹp.
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm được câu ứng dụng, nghĩa của câu câu ứng dụng.
+ PP: vấn đáp, hỏi đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời , ghi chép ngắn
C .HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Nhận xét.
Luyện viết chữ nghiêng.
Ô.LTV:

EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 14(Tiết 1)

I.Mục tiêu:
- Kiến thức: Đọc và hiểu bài Tình anh em. Hiểu được ý nghĩa của câu chuyện.
Anh em trong nhà phải yêu thương nhau. Đặt được câu theo mẫu Ai làm gì? Tìm từ
chỉ tình cảm gia đình
- Kĩ năng : Đọc hiểu bài và trả lời được các câu hỏi , hiểu nội dung bài đọc. Đặt
câu đúng bộ phận
- Thái độ: Anh em biết yêu thương nhau
- Năng lực: Vận dụng câu chuyện biết anh em phải biết yêu thương nhau.
II. Chuẩn bị ĐDDH
- GV: Sách em tự ôn luyện TV 2
- HS: Sách em tự ôn luyện TV 2
III. Các hoạt động dạy học:
Khởi động
HĐ 1: Như tài liệu
- HS còn hạn chế: Hỗ trợ em hiểu câu ca dao
GV: Trần Thị Hoài Lê
9


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ Tiêu chí đánh giá: Hiểu nghĩa câu ca dao
+ PP: vấn đáp.
+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời.
Ôn luyện
HĐ 2: Đọc câu chuyện sau và TLCH( a đến d).
a) S.u khi lấy vợ người anh đối xử với người em lạnh nhạt với em chiếm hết tài sản
cho em một ít ruộng xấu.
b) Khi gặp điều không may người anh đã nhờ một người bạn
c) Theo em câu trả lời của người bạn đã cho anh hiểu anh em phải giúp đỡ nhau.
d) Lời nói và việc làm của người em khiến chó anh tỉnh ngộ và hết mực yêu
thương em.
- HS còn hạn chế: Hỗ trợ em khi dựa vào câu chuyện trả lời câu hỏi đúng
+ Tiêu chí đánh giá: Đọc hiểu bài nắm nội dung bài trả lời chính xác câu hỏi
trong bài biết được anh em phải yêu thương nhau.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
HĐ3,4: (Như tài liệu)
3. nhường nhịn, chăm sóc, yêu thương, giúp đỡ, chiều chuộng, yêu quý
4. Mẹ đang cho con ăn. Bố hướng dẫn bài cho con. Chị cỏng em, Chị dỗ dành em
- HS còn hạn chế: Hỗ trợ em tìm từ chỉ tình cảm, đặt câu theo mẫu Ai làm gì?
+ Tiêu chí đánh giá: Quan sát đặt câu theo mẫu Ai làm gì đủ bộ phận
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời. thang đo
IV.HD phần ứng dụng:
Chia sẻ bài học người thân.
Ngày dạy: Thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2018(Dạy CTT4)
Tiếng Việt: BÀI 14 ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH CỦA ANH EM TRONG
GIA ĐÌNH(T2)
I. Mục tiêu:
Kiến thức: + Mở rộng vốn từ về tình cảm anh em.
+ Nghe - viết một đoạn văn.
+ Luyện tập dùng dấu chấm và dấu chấm hỏi.
- Kĩ năng: + Chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy trình.Viết đúng tốc
độ.
+ Điền đúng dấu phẩy, dấu chấm.
+ Tìm đúng các từ nói về tình cảm anh em
- Thái độ: Có ý thức cẩn thận, giữ vở sạch,luyện viết chữ đẹp.
- Năng Lực: Viết chữ đẹp
GV: Trần Thị Hoài Lê
10


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

II. Chuẩn bị ĐDDH:
GV:TLHDH, mẫu chữ, Bp
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy- học
B. Hoạt động thực hành
. HĐ 1.Tìm từ nhanh các tiếng nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em.
( Như tài liệu)
+ Tiêu chí đánh giá: HS tìm đúng, nhiều từ theo yêu cầu
- Hoạt động nhóm tích cực.
+ PP: Quan sát, hỏi đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
HĐ 2. Điền dấu châm, chấm hỏi phù hợp.
- Con xin mẹ tờ giấy để con viết thư cho bạn Hà.
- Nhưng con đã biết viết thư đâu?
- Không sao, mẹ ạ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc.
+ Tiêu chí đánh giá: HS điền đúng dấu chấm, dấu phẩy thích hợp.
+ PP: Quan sát, hỏi đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
HĐ 3: Chép vào vở đoạn văn.
- HS còn hạn chế: Hỗ trợ HS viết hoàn thành đoạn văn không sai lỗi chính tả.
- HS tiếp thu nhanh: Giúp em viết nhanh,viết đẹp đoạn văn.
+ Tiêu chí đánh giá: HS viết đúng tốc độ đoạn văn, chữ viết đẹp trình bày đúng
văn bản, Viết hoa đúng các chữ cái mở đầu của một số từ trong bài.
+ PP: Quan sát, hỏi đáp.
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
IV.Hoạt động ứng dụng.
Kể các việc thể hiện tình cảm anh em.
Tiếng Việt:

BÀI 14B: ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH CỦA ANH EM
TRONG GIA ĐÌNH ( T3)

I. Mục tiêu:
Kiến thức: - Viết đúng các từ chứa tiếng bắt đầu băng l/ n, các từ có chứa tiếng
tiếng vần ăc/ ăt, các từ có chứa tiếng i/ iê.
- Kĩ năng: + Viết đúng các từ chứa tiếng bắt đầu băng l/ n, các từ có chứa tiếng
tiếng vần ăc/ ăt, các từ có chứa tiếng i/ iê.
- Thái độ: Chăm học, thảo luận nhóm tích cực.
- Năng lực: Phát âm đúng các từ có tiếng bắt đầu bằng l/ n trong cuộc sống.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
GV:TLHDH,MHTV. MT
- HS: TLHDH, vở
GV: Trần Thị Hoài Lê
11


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

III. Hoạt động dạy - học.
HĐ 4.Chọn từ ngữ thích hợp vào mỗi chỗ trống. ( Như tài liệu)
a. lên bảng, nên người, ấm no, lo lắng.
b. mải miết, hiểu biết, chia sẻ, điểm mười.
c. chuột nhắt, nhắc nhở, thắc mắc,
HS còn hạn chế: Hỗ trợ HS đặt câu theo yêu cầu.
+ Tiêu chí đánh giá: HS tìm đúng tiếng bắt đầu l/ n,các tiếng chứa tiếng i / iê, ăt,
ăc.
- Nắm đúng quý tắc viết chính tả khi viết l/n, các tiếng chứa tiếng i / iê, ăt/ ăc.
+ PP: Quan sát, hỏi đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
HĐ 5.Tìm và viết vào vở ( Như tài liệu)
a, Trái nghĩa với nóng: lạnh
b. Đèn pin, kiến.
c.Dắt, bắc.
+ Tiêu chí đánh giá: HS tìm đúng từ theo yêu cầu..
- Hoàn thành vào vở của mình.
+ PP: Quan sát, hỏi đáp.
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
HĐ5.Quan sát tranh thay nhau hỏi và trả lời..( Như tài liệu)
+ Tiêu chí đánh giá: HS quan sát tranhvà trả lời đúng các câu hỏi theo yêu cầu..
+ PP: hỏi đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.
IV.Hoạt động ứng dụng. ( Như tài liệu)
Cùng người thân hát các bài hát về tình cảm gia đình.
Toán:

14 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 14- 5(T1)

I.Mục tiêu
- KT: Em biết thực hiện các phép trừ 14-5; 14-6;…;14 -9
- KN: Em lập và thuộc bảng “14 trừ đi một số”
- TĐ: Tích cực trong học tập
- NL: Vận dụng các phép tính 14 trừ đi một số để tính toán trong thực tiễn .
II. Chuẩn bị ĐDDH
-GV: TLHDH, MHTV, MT
-HS: TLHDH, vở, que tính
III. Hoạt động học

- Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi khởi động tiết học
- Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học.
GV: Trần Thị Hoài Lê
12


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

- HS viết đề bài vào vở
- HS tự đọc thầm phần mục tiêu, chia sẻ trong nhóm
- Ban học tập chia sẻ về mục tiêu bài học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1.Thao tác với que tính
Việc 1: Em đọc bài toán 1–SHD. Lấy que tính và thực hiện theo hướng dẫn.
Việc 2: Cùng trao đổi cách làm, kết quả với bạn
Việc 3: Nhóm trưởng điều hành các bạn lần lượt nêu kết quả. Nhận xét, bổ sung
cho bạn, báo cáo với GV về kết quả của nhóm
Nghe thầy cô hướng dẫn
+ HS còn hạn chế: hướng dẫn, giúp đỡ HS lập bảng 14 trừ đi một số qua cách que
tính.
+ Nội dung: Biết thao tác trên que tính và đếm đúng số que tính.
+ Phương pháp: Quan sát. Vấn đáp
+ Kĩ thuật: . Nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn

2. Lập bảng trừ
Việc 1: Em thao tác trên que tính tìm kết quả của phép tính tiếp theo theo lần lượt
bảng trừ. Ghi vào vở nháp kết quả em tính được
Việc 2: Cùng trao đổi cách làm, kết quả với bạn
Việc 3: Nhóm trưởng điều hành các bạn lần lượt nêu kết quả các phép tính tiếp
theo. Nhận xét, bổ sung cho bạn, thống nhất kết quả chung của nhóm.Báo cáo khi
hoàn thành

3. Đọc và học thuộc lòng bảng trừ
Việc 1: Em đọc bảng trừ–SHD(2-3 lần).Em đọc thuộc lòng cho bạn nghe về bảng
trừ
Việc 2: Nhận xét, bổ sung cho bạn
Việc 3: Nhóm trưởng lần lượt gọi các bạn đọc thuộc lòng bảng trừ. Nhận xét, bổ
sung cho bạn.
* HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học
+ Nội dung: Học sinh thực hiện việc lập bảng 13 trừ đi một số một cách khoa học,
nhanh và chính xác.
-HS học thuộc bảng 14 trừ đi một số ngay tại lớp
GV: Trần Thị Hoài Lê
13


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

+ Phương pháp: PP quan sát ,, Vấn đáp gợi mở, phương pháp viết.
+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn,N/x bằng lời (hỗ trợ HS lúng túng khi hoàn thành bảng
trừ.
B. Hoạt động ứng dụng:
-Đọc bảng “ 14 trừ đi một số” cho bố mẹ nghe
Tiếng Việt:

Ngày dạy: Thứ sáu ngày 30 tháng 11 năm 2018(Dạy CTT5)
BÀI 14C TIN NHẮN (T1)

I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Đọc và hiểu một số tin nhắn
- Kĩ năng: Đọc đúng các từ ngữ, quà sáng, lồng bàn, quét nhà, que chuyền, quyển.
Nghĩ hơi đúng sau các dấu câu và giu]ã các cụm từ. Đọc giọng thân mật tình cảm.
- Thái độ: Giúp HS hiểu nội dung các mẫu tin nhắn, yêu thích môn học Tiếng Việt
- Năng lực: Vận đọc tin nhắn vào trong cuộc sống
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MH, MT
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động:
HĐ1,2: Như HDH
+ HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em
+ Tiêu chí đánh giá: Truyền nhanh tin đúng nội dung, nắm giong đọc tin nhắn
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
HĐ3: Như HDH
+ HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc từ ngữ và câu toàn bài
+HS tiếp thu nhanh: Đọc đúng từ câu dài
+ Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng từ khó câu dài, đọc giong thân mật tình cảm
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Về nhà đọc tin nhắn cho người thân.

GV: Trần Thị Hoài Lê
14


Trường Tiểu học Cam Thủy
Toán:

Năm học: 2018-2019

14 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 14- 5 ( T2)

I.Mục tiêu
- KT: Tính đúng và nhanh các phép tính trong bảng 14 trừ đi một số
- KN: Tính toán và Giải được bài toán sử dụng bảng trừ
- TĐ: Tích cực trong học tập
- NL: Vận dụng các phép tính 14 trừ đi một số để tính toán và giải được các bài
toán trong thực tiễn.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV:bảng nhóm
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy - học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1.Thực hành làm các bài tập vào vở: lần lượt các bài tập 1,2,3,4,5 trong tài
liệu HDH
- Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền (không có)
- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ HS còn hạn chế: hướng dẫn, giúp đỡ HS làm bài tập vận dụng bảng 14 trừ đi một
số, cách đặt tính, cách tính, cách tìm số bị trừ, nhận dạng toán ít hơn.
+ HS tiếp thu nhanh : Làm thêm bài tập
Đặt tính rồi tính, biết SBT và số trừ lần lượt là 14 và 5; 14 và 7; 12 và 9
+ Nội dung: Thực hành tính nhẩm đúng các phép tính của bảng 14 trừ đi một số
thành thạo, chính xác (HĐ 1). Biết đặt tính và tính các phép tính 14 trừ đi một số
thành thạo(HĐ 2).Tính nhẩm đúng các phép tính trừ (HĐ 3). Giải đúng và thành
thạo dạng toán có một phép tính trừ(HĐ 4).Tìm đúng số để điền vào ô trống (HĐ
5).
+ Phương pháp: Vấn đáp, quan sát
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời. ghi chép ngắn
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
-Thực hiện phần ứng dụng.

GV: Trần Thị Hoài Lê
15


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018-2019

Ngày dạy: Thứ ngày tháng 11 năm 2018(Dạy CTT6)
Toán:
BÀI : EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 54 - 18; 34-8
NHƯ THẾ NÀO?(T1)
I.Mục tiêu
- KT: Em biết cách thực hiện các phép trừ dạng 54 - 18; 34-8
- KN: Trình bày đặt tính và tính thành thạo, chính xác.
- TĐ: Tích cực tham gia học tập
- NL: Vận dụng tính toán các phép trừ vào thực tiễn.
II. Chuẩn bị ĐDDH
GV: TLHDH, MHTV, MT
HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy - học
*Khởi động:
+ Nội dung: Tìm được các phép tính 14 trừ đi một số.
Hào hứng khi tham gia trò chơi.
+ Phương pháp: Tích hợp.
+ Kĩ thuật: Trò chơi.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐ 2,3. (Theo tài liệu)
+ HS còn hạn chế: hướng dẫn, giúp đỡ HS khi thực hiện trừ có nhớ. Khi thực hiện
qua 2 bước tính, sử dụng bảng 14 trừ đi một số.
+ Nội dung: Biết cách thực hiện phép tính trừ có nhớ nhanh và chính xác.
Biết so sánh sự khác nhau giữa 2 phép tính.
+ Phương pháp: Quan sát.Vấn đáp.
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
HĐ 4: Thực hành
+ HS tiếp thu nhanh : Làm thêm bài tập
Điền dấu (>,<,=) a) 63 - 19 - 8......50
b)72 - 28..72 -34
+ Nội dung: Biết vận dụng và tính thành thạo.
Hợp tác tốt với bạn, có khả năng tự học và giải quyết vấn đề toán học
+ Phương pháp: Quan sát.Vấn đáp.
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.thang đo
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
-Về nhà làm bài tập, ôn lại cách đặt tính, cách tính.

GV: Trần Thị Hoài Lê
16


Trường Tiểu học Cam Thủy
Tiếng Việt:

Năm học: 2018-2019

BÀI 14C TIN NHẮN (T2)

I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Đọc và hiểu một số tin nhắn
- Kĩ năng: Hiểu cách viết một tin nhắn
- Thái độ: Biết yêu thích môn học
- Năng lực: Vận dụng đọc tin nhắn vào trong cuộc sống
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động: HĐTH
HĐ4,5 Như HDH
BTT4(b)
BTT5: (b)-(2); (c) - (1)
+ HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc bài và trả lời các câu hỏi
+HS tiếp thu nhanh: Trả lời nhanh nêu được nội dung bài
+ Tiêu chí đánh giá: Trả lời nhanh các câu hỏi tìm hiểu, hiểu cách viết tin nhắn
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.thang đo
HĐ6 Như HDH
+ HS còn hạn chế: Tiếp cận các em đọc tin nhắn
+HS tiếp thu nhanh: Đọc đúng tin nhắn
+ Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng tin nhắn thể hiện giọng đọc thân mật
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Thực hiện theo sách HDH

GV: Trần Thị Hoài Lê
17


Trường Tiểu học Cam Thủy
Tiếng Việt:

Năm học: 2018-2019

BÀI 14C TIN NHẮN (T3)

I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Viết đúng các từ bắt đầu bằng l/n. Viết tin nhắn
- Kĩ năng: Viết tín nhắn
- Thái độ: Có thái độ yêu thích môn học
- Năng lực: Vận dụng viết tin nhắn vào trong cuộc sống
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MH,MT
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động:
HĐ1: Như HDH(HĐTH)
+ HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em phân biệt l/n
+ Tiêu chí đánh giá: Phân biệt nhanh l/n chọn từ đúng
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
HĐ2: Như HDH
+ HS còn hạn chế: Tiếp cận các em viết tin nhăn
+ Tiêu chí đánh giá: Viết được nhanh đúng tin nhắn cho chị sử dụng từ câu chính
xác
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, thang đo
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Thực hiện theo sách HDH

GV: Trần Thị Hoài Lê
18


Trường Tiểu học Cam Thủy
Ô.LTV:

Năm học: 2018-2019

EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 13(Tiết 2)

I.Mục tiêu:
- Kiến thức: Sử được dấu chấm, dấu chấm hỏi trong câu. Viết đúng từ chứa tiếng
bắt đầu bằng l/n( hoặc tiếng có vần i/iê, ăt/ăc)
- Kĩ năng : Phân biệt l/n sử dụng dấu câu
- Thái độ: Có thái độ tích cực trong học tập và yêu thích môn học.
- Năng lực: Vận dụng viết dấu câu vào trong cuộc sống
II. Chuẩn bị ĐDDH
- GV: Sách em tự ôn luyện TV 2, BP
- HS: Sách em tự ôn luyện TV 2
III. Các hoạt động dạy học:
Ôn luyện
HĐ 5: ( Như tài liệu)
(Ô trống thứ nhất dấu chấm hỏi, ô thứ hai dấu chấm, ô thứ ba dấu chấm, ô trống
thứ tư dấu chấm)
- HS hạn chế: Hỗ trợ em sử dụng dấu câu
+ Tiêu chí đánh giá: Biết sử dụng dấu câu đúng câu văn
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.thang đo
HĐ 6,7: ( Như tài liệu)
- HS hạn chế: Tiếp cận HS phân biệt l/n i/iê điền vào từ
- HSHTT: Làm thêm phần ứng dụng
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm và phân biệt l/n, i/iê điền nhanh đúng
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
IV.HD phần ứng dụng:
- Nhận xét, chia sẻ người thân.

GV: Trần Thị Hoài Lê
19


Trường Tiểu học Cam Thủy
HĐTT:

Năm học: 2018-2019
SINH HOẠT LỚP

I.Mục tiêu
- Nhận xét hoạt động trong tuần qua, đề ra phương hướng trong tuần tới.
- Múa hát lại những bài hát tập thể.
- Tổ chức giao tiếp Tiếng anh cho học sinh
III. Các hoạt động dạy học:
* HĐ1: Sinh hoạt văn nghê
Ban văn nghệ bắt cho lớp hát một vài bài hát tập thể.
- HS xung phong hát cá nhân.
* HĐ2: Đánh giá lại tình hình hoạt động trong tuần qua.
- CTHĐTQ mời các bạn nhóm trưởng lên nhận xét hoạt động của nhóm mình trong
tuần
- CTHĐTQ lên nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua.
+ Trong tuần qua nhiều bạn đã có có gắng. Trong giờ học có nhiều nhóm tích cực
hoạt động và có hiệu quả.
+ Tuy nhiên trong giờ học còn hay nói chuyện riêng, chưa có ý thức tự giác trong
vệ sinh, còn nghịch, thiếu chú ý trong giờ học: Trường, Trung
-Mời HS phát biểu ý kiến.
* HĐ3: Đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần tới.
+ CTHĐTQ đa ra một số kế hoạch trong tuần tới:
+ Tự giác học tập ở nhà
+ Không nói chuyện trong giờ học, xếp hàng ra vào lớp nhanh chóng. Thực hiện
tốt công tác tự quản đầu giờ .
- Tiếp tục chăm sóc hoa
+ Thực hiện trang phục đi học đúng quy định.
* HĐ 4: Giao tiếp Tiếng Anh
- CTHĐTQ tổ chức cho các bạn giao tiếp với nhau bằng tiếng anh về chủ điểm
trong tuần từ vựng, câu...
* Dặn dò
- HS về nhà chuẩn bị bài cho tuần tới, tham gia những trò chơi an toàn trong ngày
nghỉ, đảm báo ATGT, ATĐN.

GV: Trần Thị Hoài Lê
20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×