Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 26

Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 - 2019

TUẦN 26
Ngày dạy: Thứ hai ngày 4 / 3 / 2019
TIẾNG VIỆT:
VẦN / OAO/ / OEO/
Việc 0: Củng cố cách làm tròn môi /an/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm vững cách làm tròn môi /an/ : chỉ thêm vào trước vần âm đệm : /an/ - / oan/
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết đúng mẫu . Thao tác nhanh,
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Làm tròn môi vần /ao/ , /eo/
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nắm chắc cách làm tròn môi vần chưa tròn môi :Thêm nguyên âm tròn môi trước
vần chưa tròn môi.
- Cách làm tròn môi vần có âm chính và âm cuối: Thêm âm đệm vào trước âm chính và
âm cuối VD: /ao/-/o/-/oao/ , eo/-/o/-/eo/-/oeo/.
- HS nắm được mối quan hệ giữa các vần .

- Đưa vần vào mô hình, phân tích ,đọc đúng.
- Thao tác trên mô hình nhanh,chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng đúng chữ v hoa (kiểu 2) ,vần oao,oeo, ngoao,ngoẹo đầu theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: ngoao ngoao, ngoáo ộp,quặt qoẹo,quăn
queo,đọc đúng bài: Cô dạy em thế.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Cô dạy em thế.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
GV : Võ Thị Thanh Thảo

1


Trường TH Cam Thủy
Năm học : 2018 - 2019
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
ÔLTV:
LUYỆN VẦN /OAO/, /OEO /
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần /oao/, /oeo/;
tham gia chơi tích cực hào hứng .


+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr85)
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: ngoao,ngoèo.
- Đọc đúng, to rõ ràng:
Câu chuyện về cuốn vở quăn queo
Hùng là một cậu bé có tính tình cẩu thả. Sách vở của cậu cứ một thời gian lại quăn
queo,dây đầy mực bẩn. Một hôm khi học xong,cậu gục đầu xuống bàn thiếp đi. Trong mơ
cậu thấy sách vở nói chuyện với nhau sẽ bỏ cậu chủ đi vì không biết quý trọng mình,để
mình bẩn thỉu,nhăn nheo để các bạn khác chê cười. Nói rồi tất cả kéo nhau đi. Hùng sợ
quá đuổi theo nhưng chẳng được.Cậu giật mình tỉnh giấc. Từ đó,Hùng có ý thức giữ gìn
sách vở cẩn thận,luôn vuốt phẳng phiu mỗi khi dùng.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành BT dưới (tr85): HS viết đúng/sai vào ô trống, khoanh tròn tiếng chứa vần
oao,oeo.
+ Tiêu chí đánh giá: HS viết được đúng/sai vào ô trống, khoanh tròn đúng tiếng chứa vần
oao,oeo.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời
Ô.L.TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 25 ( T2 )
I. Mục tiêu:
- HS mức CHT-HT làm dược BT 5, 6 , 7, 8 HS mức HTT thêm BT HDỨD
II. Các hoạt động dạy học:
* HĐ1 : Ôn luyện
ĐGTX:
+ HS thực hiện tính và so sánh kết quả bằng cách điền dấu > < =
+ Thực hiện tính nhanh phép tính có 2 dấu + và + Biết vẽ các điểm ở trong và ngoài hình tròn.
+ Đọc bài toán và trả lời các câu hỏi ,sau đó thực hành giải toán.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời
GV : Võ Thị Thanh Thảo
2


Trường TH Cam Thủy
Năm học : 2018 - 2019
HĐ3: Vận dụng
ĐGTX: - ND ĐG
+ HS nhìn vào hình vẽ và điền các điểm trong và ngoài hình vuông và hình tam giác.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời.

Toán :

Ngày dạy: Thứ ba ngày 5 / 3 / 2019
CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (T)

I.Mục tiêu:
- KT – KN :
*Nhận biết về số lượng; biết đọc,viết, đếm các số tự 50 đến 69
*Nhận biết được thứ tự các số từ 50 đến 69
*HS làm bài 1,2,3, 4
- TĐ: HS yêu thích môn học
- NL :HS vận dụng biết đọc,viết,đếm các số từ 50 đến 69 và làm các bài tập thành thạo
II.Chuẩn bị:
*GV: Nội dung bài tập, bảng phụ
*HS : VBT, SGK, bảng con.
III.Các hoạt động dạy- học
*Khởi động : Trò chơi
– Đọc các số có hai chữ số
-Nhận xét -TD
*HĐCB
-Giới thiệu bài:Các số có 2 chữ số (TT)
-HDH lấy 5 bó que tính mỗi bó mỗi chục que tính “có 5 chục que tính lấy thêm 4 que tính
nữa và nói “có 3 que tính nữa”
-“ Nói năm chục và bốn là năm mươi bốn”
- Năm mươi tư viết là: 54
(lưu ý 51 không đọc là năm mươi một, mà đọc là năm mươi mốt.
+ Nội dung ĐGTX: HS thực hiện theo lệnh của gv và nắm được cách đọc , viết các số
có hai chữ số.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐTH:
*HDH làm bài 1, viết các số từ 50 đến 59
-Cho H đọc lại các số vừa viết
-Chốt vị trí các số từ 50- > 59
*HDH nhận biết số lượng ,đọc, viết nhận biết thứ tự các số từ 61 đến 69
-Quy trình tương tự 50 -> 60
*HDH làm bài 2
-Cho H viết bảng con các số từ 60-> 70 ( lưu ý cách đọc các số 41, 45, 61,65( sáu mươi,...
bảy mươi)
GV : Võ Thị Thanh Thảo

3


Trường TH Cam Thủy
Năm học : 2018 - 2019
-Chốt vị trí các số từ 60 -> 70
-HD làm bài tập 3 tương tự
KS giúp H hạn chế, viết đúng
-Chữa bài, cho H đọc các số vừa điền
*Gọi H đọc yêu cầu bài 4
-Cho H làm VBT
-Chữa bài, gọi H đọc KQ bài 4
-Chốt vì sao bài 1 là sai
-Giải thích vì số 36 chỉ có 2 chữ số
-Cho H đọc lại các số từ 60 đến 69
+Số 69 liền sau số mấy?
+Số 57 đứng liền trước số mấy ?...
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức cách đọc , viết số các số có hai chữ số vận dụng
vào làm các bài tập, viết chữ số rõ ràng.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HDƯD
-Kể cho người thân nghe những gì đó học .
TIẾNG VIỆT:
VẦN / UAU/, / U ÊU/ ,/ UYU/ ( V1 ,2 3)
Việc 1: Làm tròn môi vần /uau/ , /uêu/, /uyu/
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nắm chắc cách làm tròn môi vần chưa tròn môi :Thêm nguyên âm tròn môi trước
vần chưa tròn môi.
- Cách làm tròn môi vần có âm chính và âm cuối: Thêm âm đệm vào trước âm chính và
âm cuối VD: /u/-/au/- /uau/, /u/-/êu/- /uêu/ , /u/- /yu/-/uyu/
- HS nắm được mối quan hệ giữa các vần .
- Đưa vần vào mô hình, phân tích ,đọc đúng.
- Thao tác trên mô hình nhanh,chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
. Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng đúng chữ X hoa (kiểu 2) ,vần uau,uêu,uyu,quàu quạu,quều quào,khúc khuỷu
theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
GV : Võ Thị Thanh Thảo

4


Trường TH Cam Thủy
Năm học : 2018 - 2019
Việc 3: Đọc
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: quàu quạu,quều,quào,đọc đúng bài: Cáo
và Quạ
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Ô LTIẾNG VIỆT:
VẦN / UAU/, / U ÊU/ ,/ UYU/ ( V1 ,2 3)
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần /uau/ uêu,/ uyu/;
tham gia chơi tích cực hào hứng .
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Cáo và Quạ
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Ô.L.TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 26( T1 )
I. Mục tiêu:
- HS mức CHT-HT làm được BT 1 ,2 ,3 ,4 HS mức HTT thêm BT 5
II. Các hoạt động dạy học:
• HĐ1: Khởi động:
CTHĐTQ tổ chức trò chơi "Ai nhanh ai đúng " thực hiện tính toán các bài tập
trên bảng lớp
ĐGTX: - ND ĐG:
+ HS thực hiện tính toán nhanh , chính xác .
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐ2: Ôn luyện
ĐGTX:
+ HS thực hiện đọc , viết các số có hai chữ số theo mẫu.
+ Biết cùng bạn điền số thích hợp vào ô trống
+ Thực hiện cùng bạn nêu và phân tích các số có hai chữ số.
+ Biết nêu cấu tạo các số có hai chữ số.
GV : Võ Thị Thanh Thảo

5


Trường TH Cam Thủy
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời

Năm học : 2018 - 2019

Ngày dạy: Thứ tư ngày 6 / 3 / 2019
TIẾNG VIÊT:

Toán :

LUYỆN TẬP
GV tự chọn nội dung ôn luyện
CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (T)

I.Mục tiêu:
- KT – KN
*Nhận biết về số lượng; biết đọc,viết, đếm các số tự 70 đến 99
*Nhận biết được thứ tự các số từ 70 đến 99
*HS làm bài 1,2,3, 4
- TĐ: Giao dục hs tính cẩn thận khi làm bài
- NL : HS biết đọc,viết,đếm các số từ 70 đến 99 và vận dụng vào làm bài nhanh .
II.Chuẩn bị:
*GV: Nội dung bài tập, bảng phụ
*HS : VBT, SGK, bảng con.
III.Các hoạt động dạy- học
*HĐCB
-Giới thiệu bài:Các số có 2 chữ số (TT)
-HDH lấy 7 bó que tính mỗi bó mỗi chục qt “có 7 chục que tínhlấy thêm 2 que tính nữa
và nói “có 2 que tính nữa”
-“ Nói bảy chục và hai là bảy mươi hai”
- Bảy mươi hai viết là: 72
Tương tự các số khác , hoàn thành bảng .
+ Nội dung ĐGTX: HS thực hiện theo lệnh của gv và nắm được cách đọc , viết các số
có hai chữ số.Đọc , viết thành thạo
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HĐTH
- *HDH làm bài 1, viết các số từ 70 đến 80
-Cho H đọc lại các số vừa viết
-Chốt vị trí các số từ 70- > 80
*HDH nhận biết số lượng ,đọc, viết nhận biết thứ tự các số từ 80 đến 99
-Quy trình tương tự 70 -> 79
*HDH làm bài 2
-Cho H viết bảng con các số từ 80-> 90, từ 89 đến 99 ( lưu ý cách đọc các số 94, 95)
-Chốt vị trí các số từ 80 -> 99
-Cho HS làm bài vào VBT số 3
KS giúp H hạn chế, viết được số
-Chữa bài, gọi H đọc kết quả bài 3
GV : Võ Thị Thanh Thảo

6


Trường TH Cam Thủy
Năm học : 2018 - 2019
*HDH quan sát hình vẽ SGK và trả lời miệng
-Trong hình vẽ có bao nhiêu cái bát ?
-Có mấy chục và mấy đơn vị ?
-Chốt cấu tạo số
+Số 67 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
+Số 45 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
+ Nội dung ĐGTX: HS vận dụng kiến thức vận dụng vào làm bài , nêu được cấu tạo của
các số có hai chữ sỗ và đọc , viết được các số từ 70 đến 99.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HDƯD
-Kể cho người thân nghe những gì đó học .
Ngày dạy: Thứ năm ngày 7 / 3 / 2019

TOÁN

SO SÁNH CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ

I. MỤC TIÊU
* KT – KN

- Biết dựa vào cấu tạo số để so sánh các số có hai chữ số
- Nhận ra số lớn nhất và bé nhất trong nhóm 3 số
- Rèn kĩ năng so sánh các số có hai chữ số cho HS
+ BT:1, BT 2(a,b); BT 3(cột a,b); BT 4
• TĐ: HS hứng thú , yêu thích môn học
• NL : HS vận dụng kiến thức vào thực hành so sánh các số nhanh , thành thạo
II. Đồ Dùng

- GV:MC , VBT, BC
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

*Khởi động
- Cho 2 HS lên bảng làm bài
a)Viết các số từ 70 đến 80
b)Viết các số từ 80 đến 90
- HS dưới lớp đọc các số từ 90 đến 99 và từ 99 đến 90
- Phân tích các số 85, 94…
- GV nhận xét-TD
+ Nội dung ĐGTX: HS thực hiện viết các số từ 70 đên 99 nhanh , chính xác.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HĐCB
* GV nói; chúng ta đã học các số có hai chữ số rồi. Hôm nay chúng ta đi so sánh các số
có hai chữ số
Giới thiệu 62 < 65
GV : Võ Thị Thanh Thảo

7


Trường TH Cam Thủy
Năm học : 2018 - 2019
- GV treo bảng gài sẵn que tính và hỏi:
-Hàng trên có bao nhiêu que tính?
-Hãy phân tích số 62
-Hàng dười có bao nhiêu que tính?
-Hãy phân tích số 65
-Hãy so sánh hàng chục của hai số này?
-Nhận xét hàng đơn vị của hai số này?
-Hãy so sánh hàng đơn vị của hai số này?
-Vậy trong hai số này, số nào bé hơn?
-Ngược lại số nào lớn hơn?
- Cho HS đọc cả hai dòng:
62 < 65
65 > 62
- Khi so sánh 2 số mà chữ số hàng chục giống nhau thì ta phải làm như thế nào?
Cho HS nhắc lại cách so sánh:
VD 34 và 38, 96 và 94
* Giới thiệu 63 > 58 tiến hành tương tự như trên
-Hàng trên có bao nhiêu que tính?
-Phân tích số 63 cho cô nào?
-Hàng dưới có bao nhiêu que tính?
-Phân tích số 58?
-So sánh hàng chục của hai số này?
-Vậy số nào lớn hơn?
-Số nào bé hơn?
Cho HS đọc cả hai dòng:
63 > 58
58 < 63
- Khi so sánh các số có hai chữ số, số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn
-Vậy khi đó ta có cần so sánh hàng đơn vị nữa không?
- GV cho HS so sánh : 38 và 41 91 và 89
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm cách so sánh các số có hai chữ số và nắm chắc quy tắc so
sánh .
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐTH :
* HS nêu yêu cầu bài 1
- Cho HS làm bài và sửa bài
- Chữa bài,gọi HS có kết quả đúng lên trước lớp.
* HS nêu yêu cầu bài 2
- Yêu cầu HS làm bài và sửa bài
-Treo đáp án đúng
- HS nêu yêu cầu bài 3
GV : Võ Thị Thanh Thảo

8


Trường TH Cam Thủy
Năm học : 2018 - 2019
- Cách làm như bài 2
* HS nêu yêu cầu bài 4
HS làm bài và sửa bài
Lớp nhận xét
+ Nội dung ĐGTX: HS vận dụng kiến thức vào thực hành làm các bài tập , nêu kết quả
và cách so sánh nhanh , chính xác.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HDƯD
- Kể cho người thân nghe những gì đó học .
TIẾNG VIÊT:
ÔLTV:

KIỂM TRA CUỐI GIỮA HKII

CHỮA ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II

Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần đã học; tham gia
chơi tích cực hào hứng .
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS đọc lại các bài đọc có trong đề kiểm tratheo nhóm đôi.
- Kiểm tra những HS đọc còn hạn chế,hướng dẫn HS phân tích lại những tiếng chứa vần
khó.
+ Tiêu chí đánh giá: HS đọc thành thạo những bài đọc có trong đề.
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời

Ngày dạy: Thứ sáu ngày 8 / 3 / 2019
TIẾNG VIÊT:
ÔLTV:

KIỂM TRA CUỐI GIỮA HKII (2T)

CHỮA ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II

Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần đã học; tham gia
chơi tích cực hào hứng .
GV : Võ Thị Thanh Thảo

9


Trng TH Cam Thy
Nm hc : 2018 - 2019
+PP: Quan sỏt, vn ỏp
+KT: Thang o, nhn xột bng li
Vic 1: Luyn c:
- T HD HS vit li bi chớnh t trong kim tra.
- GV hng dn HS phõn tớch li nhng ting cha vn khú, hng dn cỏch vit ỳng
lut chớnh t.
- Nhc nh HS vit p,ỳng quy trỡnh.
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS vit ỳng,p bi chớnh t cú trong .
+PP: Quan sỏt, vn ỏp
+KT: Thang o, nhn xột bng li
HTT:
SINH HOT LP
I . Mục tiêu
* Học sinh nhận ra u , khuyết điểm trong tuần qua và biết rút kinh
nghiệm sửa chữa những tồn tại cho tuần tới .
* Biết thực hiện tốt các nội quy trờng học .
II. Đánh giá các hoạt động tuần qua
- CTHDDTQ yờu cu cỏc ban :Ban hc tp , BTV, BVS...nờn bỏo cỏo tỡnh hỡnh u
khuyt im trong tun qua.
- Cỏc ban ln lt lờn bỏo cỏo u khuyt im trong tun
- CTHTQ nhn xột chung v nhn mnh nhng im ó t c ng thi nhc nh
nhng hn ch cũn tn ti rỳt kinh nghim trong tun sau.
- GVCN : Nhn xột ỏnh giỏ chung tuyờn dng cỏc ban hot ng tớch cc
- Nhc nh những em cha chú ý học tập ở lớp ,nhà,núi chuyn riờng trong gi
hc,VS cỏ nhõn cũn hn ch nh em : Bo , Trng , Ti, Thng,...
- c tc cũn chm ,phỏt õm cha chun , cũn nhm ln gia cỏc õm ghộp nh em :
Bo , t , Trng , Trng , Thỳy ,...
- ng viờn kp thi HS cũn hn ch mnh dn ,t tin hn na trong cỏc hot ng
- CTHTQ t chc cho lp ụn li cõy t vng Ting Anh theo hỡnh thc CN- N2-NL
- Thi c trc lp
III. Phuơng hớng tuần tới :
-Phát huy những u điểm
- Khắc phục những hạn chế còn tồn tại
- Chú trọng công tác học tập tốt

GV : Vừ Th Thanh Tho

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×