Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 24 (1)

Trường TH Cam Thủy


Năm học: 2018 - 2019

CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC LỚP 1A – TUẦN: 24 - 2018 - 2019
Từ ngày:

Thứ
ngày

Buổi

Sáng

2

18/2
Chiều

Sáng


3

19/2

Chiều

4

Sáng

20 /2

18 /2/2019 đến ngày:

22/2/2019
Ghi
chú

Môn
HĐTT
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toán*
ÔLT
ÔLTV
Anh văn
ÂN
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toán
MT
HĐNGLL
Đạo đức

Luyện tập vần có âm cuối theo cặp m/p; ng/c
Luyện tập vần có âm cuối theo cặp m/p; ng/c
Ôn luyện toán Tuần 23 (T2)
Luyện tập vần /uông/, /uôc/; /ương/, /ươc/


Vần /oi/,/ôi/,/ ơi/
Vần /oi/,/ôi/,/ ơi/
Cộng các số tròn chục

Toán
TC
Tiếng Việt
Tiếng Việt

Luyện tập

Toán
Anh văn
Tiếng Việt
Tiếng Việt
ÔLTV
ÔLTV
OL.Toán

Trừ các số tròn chục

Vần /ui/,/ưi/
Vần /ui/,/ưi/

Chiều

Sáng

5

21 /2
Chiều

6

22 /2

Vần /uôi/, /ươi/
Vần /uôi/, /ươi/
Luyện tập vần có âm cuối theo cặp m/p; ng/c
Vần /ui/,/ưi/
Ôn luyện toán Tuần 24 (T1)

TNXH
Sáng

Chiều

TD
Tiếng Việt

Vần /eo/, /êu /

Tiếng Việt

Vần /eo/, /êu /

ÔLTV

Vần /uôi/, /ươi/

HĐTT

Sinh hoạt lớp

GV: Đặng Thị Xuân


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

TUẦN 24
Ngày dạy: Thứ hai ngày 18 / 2 / 2019

TIẾNG VIỆT:

LUYỆN TẬP CÁC VẦN CÓ ÂM CUỐI THEO CẶP M/P ,
NG/C (2T)
Việc 1: Thay âm chính trong các vần có âm cuối đã học
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết được các các vần có âm cuối đi theo cặp m/n , ng/c
- Biết tìm tiếng chứa một trong các vần trên.
- Vẽ được mô hình các vần trên, đọc trơn , đọc phân tích.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 2: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng các tiếng chứa vần có âm cuối m/n , ng/c
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ một đoạn chính tả có nhiều tiếng có chứa các vần vừa luyện
tập.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
ÔLTV:
LUYỆN VẦN /UÔNG/, /UÔC/, /ƯƠNG/, /ƯƠC/
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần
/uông/,/uôc/, /ương/, /ươc/, tham gia chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr74)
+ Tiêu chí đánh giá:
GV: Đặng Thị Xuân


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: uống, nước, thưởng, cuốc.
- Đọc đúng, to rõ ràng:
Vùng nước thần
Ngày xưa, ở một làng nọ có hai vợ chồng già tốt bụng. Cạnh nhà họ có một ông góa
vợ, tính tình rất hay đố kị. Một hôm ông chồng già tìm thấy một vũng nước thần ở trong
rừng. Sau khi hai vợ chồng uống một ngụm nước ở đây đã biến thành một chàng trai và
một cô gái trẻ. Ông hàng xóm vì tham lam uống gần hết cả một vũng nước nên đã biến
thành một đứa bé.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành BT dưới (tr59): HS điền vần uông, ương,uôc, ươc vào chỗ trống cho
đúng.
+ Tiêu chí đánh giá: HS điền được vần uông, ương,uôc, ươc vào chỗ trống cho đúng.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời
Ô.L.TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 23 ( T2 )
I. Mục tiêu:
- HS mức CHT-HT làm dược BT 4 ,5, 6 , 7 HS mức HTT thêm BT 8 và HDỨD
II. Các hoạt động dạy học:
* HĐ1 : Ôn luyện
ĐGTX:
+ HS thực hiện phân tích các số ra hàng chục và hàng đơn vị , lần lượt viết được tổng
của các số.
+ Đọc được lệnh yêu cầu bài tập , khoanh tròn vào số bé nhất và lớn nhất.
+ Thực hiện nối số thích hợp để so sánh các số
+ Đọc bài toán và trả lời các câu hỏi ,sau đó thực hành giải toán.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời
HĐ3: Vận dụng
ĐGTX: - ND ĐG
+ HS nhìn vào tranh vẽ và viết ra bài toán sau đó giải bài toán đó
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời.

TIẾNG VIỆT:

Ngày dạy: Thứ ba ngày 19 / 2 / 2019
VẦN / OI /, / ÔI/ , / ƠI / (2T)

Việc 0: Phân tích và vẽ mô hình vần ai.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / oi /, / ôi / , / ơi/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần /oi/, /ôi/. /ơi /.
- Biết được cấu tạo của vần oi , ôi , ơi.
- Vẽ được mô hình vần /oi/, /ôi/. /ơi / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
GV: Đặng Thị Xuân


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần oi, ôi, ơi kết hợp được với 6 thanh.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng chữ T hoa, vần oi, ôi, ơi và các từ bói cá, cá trôi, con dơi cỡ nhỏ theo mẫu
in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: sôi nổi, cá trôi, nỗi lòng , sới chọi,thầy
bói, sờ vòi... đọc đúng bài: Năm ông thầy, trả lời được các câu hỏi về nội dung bài đọc.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Năm ông thầy.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Ngày dạy: Thứ tư ngày 20 / 2 / 2019
CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC

Toán:
I.Mục tiêu:
- KT – KN
*Biết đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục, cộng nhẩm các số tròn chục trong
phạm vi 90
*Giải được bài toán có phép cộng . HS làm bài 1, 2,3
- TĐ :Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận khi làm bài
- NL :HS biết tính cộng, trừ các số tròn chục,biết giải bài toán.
II.Chuẩn bị:
*GV: SGK, bảng phụ chép bài tập.
*HS: VBT, SGK, bảng con, vở kẻ li.
III.Các hoạt động dạy - học:
* Khởi động :
-KT Làm bài 3 SGK
-Nhận xét
GV: Đặng Thị Xuân


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

Chốt cách khoanh vào số bé, số lớn
* HĐCB :
*Giới thiệu bài ghi bảng :Cộng các số tròn chục.
-GV đọc mục tiêu bài học
-Bước1 - HDHS thao tác trên các que tính
-HDH lấy 30 que tính(3 bó que tính)
-Yêu cầu H lấy tiếp 20 que tính, xếp dưới 30 que tính
-HDH gộp lại ta được 5 bó và 0 que rời
,viết 5ở cột chục, và 0 ở cột đơn vị 9 dưới vạch ngang )
-Bước 2 HDH làm tính cộng
Bước1: Đặt tính viết 30 rồi viết 20 sao cho thẳng cột với chục, đơn vị thẳng cột với đơn
vị
-Viết dấu +
-Kẻ vạch ngang
*Tính từ phải sang trái
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm các bước đặt tính và tính khi thực hiện cộng các số tròn
chục . Cách trình bày phép tính .
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐTH:
*Yêu cầu HS nêu lệnh bài 1
-Cho HS làm bảng con
KS giúp HS còn hạn chế tính đúng.
-Chữa bài huy động kết quả
-Chốt cách đặt tính, tính ...
*Yêu cầu H trả lời miệng
Nhận xét cách trả lời
-Chốt cách tính ...
* Yêu cầu H đọc bài toán
-Cho H giải vào vở kẻ li
KS giúp HSCHC , TB giải được bài toán
-Chữa bài huy động kết quả
Bài giải:
Cả hai thùng đựng số gói bánh là:
20 + 30 = 50( gói bánh)
Đáp số : 50( gói bánh)
Ai có cách nêu lời giải khác
Chốt, trong bài toán có thuật ngữ cả hai, thêm thì làm tính gì ?
-Gọi H nêu cách đặt tính, tính
+ Nội dung ĐGTX: HS các bước tính và vận dụng thực hành làm các bài tập . Đọc và
hiểu nội dung bài toán vận dụng giải được bài toán có lời văn.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
2.HDƯD
- Vê nhà chia sẻ với gia đình nhung gì đã học.

GV: Đặng Thị Xuân


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

Toán:
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
- KT – KN :
*Biết đặt tính,làm tính cộng nhẩm số tròn chục,bước đầu biết về tính chất của phép
cộng.
Biết giải toán có phép cộng.
*HS làm bài1, 2 (câu a) bài3, 4 tr130( SGK)
- TĐ: Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận khi làm bài tập
- NL : HS biết giải bài toán ,cộng nhấm số tròn chục, biết giải toán thành thạo.
II.Chuẩn bị:
*GV:Chép bài tập trên bảng phụ. SGK
*HS:VBT, SGK, Bảng con.
III.Các hoạt động dạy - học:
1.HĐTH
*Giới thiệu bài ghi bảng: Luyện tập
-GV đọc mục tiêu bài học
*HDHS làm lần lượt từng bài tập
-Y/c học sinh đọc lệnh bài 1
-Cho H làm bảng con
KS giúp H còn hạn chế tính được kết quả
-Chữa bài ,gọi H nêu kết quả tính
Chốt cho H nêu cách tính
-Cho lớp tự nêu yêu cầu bài 2 và tự làm
-Cho Lớp làm vở bài tập
KS giúp H còn hạn chế làm đúng
Chữa bài gọi H đọc kết quả tính...
Chốt cách tính nhẩm
-Yêu cầu H đọc bài toán rồi tự làm bài toán
-Cho lớp làm vở kẻ li
-KS giúp H còn hạn chế giải được bài toán
-Chữa bài, cho lớp đổi vở kiểm tra chéo.
Ai có cách nêu lời giải khác
*Phổ biến cách chơi, nối nhanh, đúng
Nhận xét cách chơi
-Nhắc lại cách đặt tính, tính
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vận dụng vào thực hành làm các bài tập , trình
bày sạch sẽ , đẹp , đúng.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
2.HDƯD
- Vê nhà chia sẻ với gia đình những gì đã học.
TIẾNG VIỆT:
VẦN / UI /, / ƯI/ (2T)
Việc 0: Phân tích và vẽ mô hình vần ơi .
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS Vẽ được mô hình vần /ơi/ đọc trơn, đọc phân tich.
GV: Đặng Thị Xuân


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

- Tìm được một số tiếng có chứa vần ơi.
- Thao tác chính xác, nhuần nhuyễn
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / ui /, / ưi /.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần /ui/, /ưi/
- Biết được cấu tạo của vần /ui/, /ưi/.
- Vẽ được mô hình vần /ui/, /ưi/ và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết so sánh hai vần ui/ưi giống nhau cùng có âm cuối /i/, khác nhau âm chính.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần ui, ưi kết hợp được với 6 thanh.
-Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng chữ U,Ư hoa, vần ui, ưi và các từ gửi túi, dế trũi, khung cửi cỡ nhỏ theo
mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: xui xẻo, khung cửi, mua kính, lật tới lật
lui ... đọc đúng bài: Mua kính, trả lời được các câu hỏi về nội dung bài đọc.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Mua kính .
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Ngày dạy: Thứ năm ngày 21 / 2 / 2019
Toán:
TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
I.Mục tiêu:
- KT – KN :
*Biết đặt tính,làm tính, trừ nhẩm các số các số tròn chục ,biết giải toán có lời văn
*HS làm bài 1,2,3
- TĐ: GDHS tính chính xác, cẩn thận khi làm bài tập
GV: Đặng Thị Xuân


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

- NL : HS biết đặt tính, làm tính,trừ nhẩm ,giải toán một cách thành thạo
II.Chuẩn bị:
*GV:BTHT, bảng gài, bảng phụ,
*HS:Các bó que tính, mỗi bó 1 chục que tính.VBT, SGK, bảng con
III.Các hoạt động dạy- học:
1.Khởi động
-KT đọc bài trên phiếu
40 + 20 =
30 + 10 =
50 + 30 =
20 + 50 =
Chốt kết quả cộng
-Nhận xét
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vận dụng vào thực hành cộng các số tròn chục
nhanh , chính xác.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
2.HĐCB :
*Giới thiệu bài ghi bảng. Trừ các số tròn chục
-GV đọc mục tiêu bài học
*B1.HDHS lấy 50 que tính
-Tiến hành tách ra 20 que tính
Viết 2 ở cột chục, dưới 5,viết 0 ở cột đơn vị ,dưới 0
-Hỏi như vậy số que tính còn lại là ?
*B2.HD cách đặt tính
-Viết 50 rồi viêt 20 sao cho chục thẳng chục, đơn vị thẳng đơn vị
-viết dấu trừ,
-Kẻ vạch ngang
-Tính từ phải sang trái
*0 trừ 0 bằng 0, viết 0
*5 trừ 2 bằng 3, viết 3
Vậy 50 - 20 = 30
*HDH làm lần lượt từng bài
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm các bước khi thực hiện trừ các số tròn chục và cách trình
bày phép tính cẩn thận , chính xác khi thực hiện tính
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
3. HĐTH :
-Gọi H nêu lệnh bài 1
-Cho H làm bảng con
KS giúp H còn hạn chế làm đúng
Chữa bài huy động kết quả
-chốt cách đặt tính, tính
-HD cách tính nhẩm
Cho HS làm miệng
Chốt cách tính nhẩm, nhẩm theo cách lấy chục trừ chục...
* Gọi H đọc bài toán, tóm tắt bài toán
?Bài toán cho biết gì?, bài toán hỏi gì?
GV: Đặng Thị Xuân


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

-Cho lớp giải vở kẻ li
KS giúp H còn hạn chế giải được bài toán
-Chữa bài huy động kết quả
Ai có cách nêu lời giải khác
Chốt bài toán vừa giải bằng phép tính gì? Vì sao cộng
-Nhắc lại cách đặt tính, tính
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vận dụng vào thực hành các bài tập , đọc được
bài toán và vận dụng giải toán nhanh .
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
2.HDƯD
- Về nhà chia sẻ với gia đình những gì đã học.
TIẾNG VIỆT:
VẦN / UÔI /, / ƯƠI/ (2T)
Việc 0: Phân tích và vẽ mô hình vần /ui/, /ưi/ .
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS Vẽ được mô hình vần /ui/, /ưi/ đọc trơn, đọc phân tich.
- Biết vần /ui/, /ưi/ thuộc kiểu vần chỉ có âm chính và âm cuối.
- Tìm được một số tiếng có chứa vần /ui/, /ưi/.
- Thao tác chính xác, nhuần nhuyễn
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / uôi /, / ươi /.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần /uôi/, /ươi/
- Biết được cấu tạo của vần /uôi/, /ươi/.
- Vẽ được mô hình vần /uôi/, /ươi/ và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết trong vần có âm cuối thì viết /uô/, dấu thanh đặt ở ô; trong vần không có âm cuối
thì viết ua, dấu thanh đặt ở a.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần uôi, ươi kết hợp được với 6 thanh.
-Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng chữ V hoa, vần uôi, ươi, tiếng đuối, bưởi và các từ cá chuối, đười ươi cỡ
nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:

GV: Đặng Thị Xuân


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: nguồi nguội, đười ươi,... đọc đúng bài:
Nói có đầu có đuôi, trả lời được các câu hỏi về nội dung bài đọc.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Nói có đầu có đuôi.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
ÔLTV:
LUYỆN TẬP VẦN CÓ ÂM CUỐI M/P, NG/C
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần có âm cuối
m/p, ng/c, tham gia chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr75)
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: xem, xiếc, đúng, đẹp.
- Đọc đúng, to rõ ràng:
Du lịch Cát Bà
Cát Bà có cả rừng và biển. Biển và rừng hòa quyện vào nhau tạo nên phong cảnh có
một không hai. Rừng Cát Bà thật đẹp, sau những đợt mưa xuân, hoa nở rộ, cây cối tốt
tươi. Du khách sẽ không thể nào quên khi đã đến Cát Bà.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành BT dưới (tr60): HS tìm và viết các tiếng chứa âm cuối m/p, ng/c có
trong bài đọc.
+ Tiêu chí đánh giá:
HS tìm và viết được các tiếng chứa âm cuối m/p, ng/c có trong bài đọc.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời
ÔLTV:
LUYỆN VẦN /UI/,/ƯI/
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần /ui/,/ưi/, tham
gia chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
GV: Đặng Thị Xuân


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr77)
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: lùi, cửi.
- Đọc đúng, to rõ ràng:
Nàng công chúa tham lam
Ngày xưa, có một bà góa để lại choba con trai ba bảo vật:miếng cẩm thạch tạo ra
vàng, cây áo thổi ra binh lính và áo gi-lê tàng hình. Tuy nhiên sau đó, anh cả và anh hai
đã bị một công chúa xinh đẹp nhưng tham lam lừa lấy hết và giam vào ngục. Anh út
trốn được,tìm thấy loại quả ăn vào mũi dài ra và uống nước sông thì hết. Chàng mang
quả chín vào hoàng cung bán. Công chúa ăn phải nên mũi dài ra xấu xí. Thật là ác giả ác
báo.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành BT dưới (tr 77): HS điền vần ui,ưi vào chỗ trống cho đúng.
+ Tiêu chí đánh giá:
HS điền được vần ui,ưi vào chỗ trống cho đúng.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời
Ô.L.TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 24 ( T1 )
I. Mục tiêu:
- HS mức CHT-HT làm được BT 1 ,2 ,3 ,4 HS mức HTT thêm BT 5
II. Các hoạt động dạy học:
• HĐ1: Khởi động:
CTHĐTQ tổ chức trò chơi "thi nêu nhanh các số tròn chục "
ĐGTX: - ND ĐG:
+ HS nắm các số tròn chục và lần lượt nêu ra các số tròn chục
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐ2: Ôn luyện
ĐGTX:
+ HS thực hiện tính cộng các số tròn chục , viết kết quả đúng theo hàng .
+ Biết thực hiện tính nhẩm và viết kết quả ra chỗ chấm.
+ Thực hiện cộng , trừ và điền số thích hợp vào ô trống.
+ Thực hiện điền dấu + , - vào ô trống sau đó so sánh kết quả với số bên cạnh .
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời

Ngày dạy: Thứ sáu ngày 22 / 2 / 2019

TIẾNG VIỆT:
VẦN / EO /, / ÊU / (2T)
Việc 0: Phân tích và vẽ mô hình vần /ao/, /au/ .
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS Vẽ được mô hình vần /ao/, /au/ đọc trơn, đọc phân tich.
- Viết đúng chính tả một số tiếng có vần /ao/, /au/.
GV: Đặng Thị Xuân


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

- Thao tác chính xác, nhuần nhuyễn
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / eo /, / êu /.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / eo/, / êu/
- Biết được cấu tạo của vần / eo/, / êu /.
- Vẽ được mô hình vần / eo/, / êu/ và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết vần /eo/, /êu/ thuộc kiểu vần có âm chính và âm cuối.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần eo, êu kết hợp được với 6 thanh.
-Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng chữ X hoa, vần eo, êu, tiếng từ mèo , sếu , khéo léo, lêu đêu cỡ nhỏ theo
mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: lều nghều, con nghêu, nghêu ngao, tẻo
teo,... đọc đúng bài: Mùa thu câu cá .
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả khổ thơ 1 trong bài : Mùa thu câu cá.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
ÔLTV:
LUYỆN VẦN /UÔI /, /ƯƠI/
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần /uôi /, /ươi/,
tham gia chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
GV: Đặng Thị Xuân


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr78)
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: xuôi,mười.
- Đọc đúng, to rõ ràng:
Bán bóng râm của cây
Vào một ngày nóng nực, một anh thanh niên định ngồi nghỉ dưới bóng cây to thì ông
già đến trước không đồng ý. Anh thanh niên đưa tiền cho ông già để mua lại bóng cây.
Khi mặt trời đi qua bầu trời,bóng cây lan dần đến nhà ông già. Anh thanh niên vào tận
nhà ông già ngồi mà ông ta ko thể làm gì.cứ như thế cuối cùng ông già đành phải bỏ nhà
đi. Từ đó anh thanh niên cho tất cả mọi người ngồi nghỉ dưới bóng cây này.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành BT dưới (tr78): HS khoanh tròn tiếng có vần uôi,ươi.Điềnvần uôi,ươi
vào chỗ trống cho đúng.
+ Tiêu chí đánh giá: HS khoanh tròn được tiếng có vần uôi,ươi. Điền được vần uôi,ươi
vào chỗ trống cho đúng.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời
HĐTT:
SINH HOẠT LỚP
I.
Mục tiêu
-Học sinh nhận ra ưu khuyết điểm trong tuân qua và biết rút kinh nghiệm sửa chữa
những tồn tại trong tuần tới.
- Biết thực hiện tốt các nội quy trường lớp, ATGT.
II. Đánh giá các hoạt động tuần qua
-CTHĐTQ yêu cầu các ban : Ban học tập , ban thư viện, ban vs….lên đánh giá các
ưu khuyết điểm trong tuần qua.
-Các ban lần lượt lên báo cáo ưu khuyết điểm trong tuần qua.
- CTHĐTQ nhận xét chung và nhấn mạnh những điểm đã đạt được đồng thời nhắc nhở
những hạn chế còn tồn tại – rút kinh nghiệm trong tuần sau.
-GVCN :Nhận xét đánh giá chung tuyên dương các ban hoạt động tích cực ,khuyến
khích động viên những ban còn hạn chế hãy phát huy hơn nữa để làm tốt vai trò của
mình.
- Ôn lại cây từ vựng Tiếng Anh
III. Phương hướng tuần tới
- Phát huy những ưu điểm
- Khắc phục những hạn chế còn tồn tại .
- Duy trì nề nếp để học tập tốt
- Thực hiện tốt ATGT, ATĐN.

GV: Đặng Thị XuânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×