Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 23 (3)

Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

TuÇn 23
Ngày dạy: Thứ hai ngày 11 /02 / 2019
Toán:
VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC
I.Mục tiêu:
- KT – KN :
*Biết dùng thước có chia vạch xăng- ti- mét,vẽ đoạn thẳng có độ dài dưới 10 cm
*Học sinh làm bài 1, 2,3
- TĐ :Giáo dục học sinh tính,cẩn thận, chính xác khi làm bài.
- NL : HS nắm kiến thức , biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
II.Chuẩn bị:
*Thước kẻ, BP,VBT
III.Các hoạt động dạy - học:
HĐCB
*Giới thiệu bài ghi bảng:Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
+GV đọc mục tiêu bài học
-HDHS thực hiện các thao tác vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

-Đặt thước có vạch cm lên bảng, tay trái giữ thước, tay phải cầm bút chấm 1 điểm trùng
với vạch 0 , chấm 1 điểm trùng với vạch 4
-Dùng bút nối điểm ở vạch 0 với điểm ở vạch 4, thẳng theo mép thước.
-Nhấc thước ra, viết Abên điểm đầu,viết B bên điểm cuốicủa đoạn thẳng .Ta được đoạn
thẳng AB có độ dài 4cm.
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm các bước để thực hành vẽ đoạn thẳng có độ dài cho
trước.Vẽ thẳng và đúng độ dài đã cho
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
HĐTH:
*HDHS làm lần lượt từng bài
-Yêu cầu H đọc câu lệnh
HDHS tự vẽ các đoạn thẳng có độ dài 5cm,7cm, 2cm,9cm.
-Nêu Y/CH thực hiện các thao tác và đặt tên các đoạn thẳng.
-KS giúp HS còn hạn chế, TB vẽ được đoạn thẳng có độ dài trên
-Chữa bài huy động kết quả, chữa bài trên bảng con
-Yêu cầu HS đọc đề toán, nêu tóm tắt bài toán, và tự giải toán
-Cho lớp làm vở kẻ li
-KS giúp H còn hạn chế, giải được bài toán
-Chưa bài cho H nhận xét cách trình bày lời giải, phép tính, đáp số.
-Ai có cách nêu lời giải khác
-Yêu cầu H nêu lệnh bài 1
GV : Nguyễn Thị Vân

1


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

-Cho lớp làm vở bài tập
KS giúp H còn hạn chế, vẽ được đoạn thẳng, đặt được tên cho đoạn thẳng.
-Chữa bài trên bảng phụ
Chốt muốn vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước phải qua mấy bước
-Nhắc lại cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vận dụng vào thực hành làm các bài tập , trình
bày sạch sẽ , đẹp , đúng.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời


2.HDƯD
-Chia se với người thân những gì đã học
TIẾNG VIỆT:
VẦN / IÊM /, /IÊP/ , / ƯƠM / , / ƯƠP / (2T)
Việc 0: Vẽ mô hình vần /um/, /up/ và phân tích.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS Vẽ được mô hình vần /um/ . /up/ đọc trơn, đọc phân tich.
- Thao tác chính xác,nhuần nhuyễn
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / iêm /, /iêp/ , / ươm/ . / ươp /
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / iêm/, /iêp/. / ươm / . /ươp /
- Biết vần / iêm / có âm chính / ia /, âm cuối / m/.Vần / iêp / có âm chính /ia/, âm cuối
/p/, vần /ươm/ có âm chính / ưa / âm cuối / m /, vần /ưa/ có âm chính / ưa / âm cuối /p /
- Vẽ được mô hình vần iêm,iêp,ươm,ươp và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Âm chính /iê/,/ưa/không có âm cuối đi kèm thì viết ia,ươ dấu thanh đặt ở i,ư.Khi nằm
trong vần có âm cuối thì viết là /iê/,/ươ/ dấu thanh đặt ở âm chính /ê/,/ơ/.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /iêm/, /ươm/ kết hợp được với 6 thanh;
vần /iêp,/ươp/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng chữ O,Ô,Ơ hoa iêm,iêp,ươm,ươp,chiêm chiếp,mườm mượp cỡ nhỏ theo
mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
GV : Nguyễn Thị Vân
2


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: chiêm chiếp,mườm mượp,nghiêm
ngặt,tiết kiệm, đọc đúng bài: Thử diêm
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Ngày dạy: Thứ ba ngày 12 /01 / 2019
Toán:
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu:
- KT – KN
*Có kỹ năng đọc, viết, đếm các số đến 20, biết cộng( không nhớ) các số trong phạm
vi 20
*Biết giải bài toán.
*HS làm bài 1, 2, 3, 4
- TĐ:Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận khi làm bài
- NL :HS biết tính cộng, trừ (không nhớ) và biết giải bài toán thành thạo
II.Chuẩn bị:
*VBT,BP,Thước kẻ
III.Các hoạt động dạy - học:
1. Khởi động
-KT Làm bài 3 SGK
-Nhận xét
Chốt cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
2.HĐTH
*Giới thiệu bài ghi bảng :Luyện tập chung
+GV đọc mục tiêu bài học
-HDHS làm từng bài
-Cho H tự nêu nhiệm vụ và tự làm
KS giúp HS còn hạn chế, viết đúng các số
-Chữa bài
-Tổ chức trò chơi, nêu cách chơi điền số nhanh, đúng
-KS giúp H còn hạn chế, TB điền được số
-Chữa bài cho H đọc lại
-Cho HS nêu tóm tắt bài toán và đọc bài toán, tự giải bài toán
GV : Nguyễn Thị Vân

3


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

-KS giúp H giải được bài toán
-Chữa bài, gọi H trình bày bài toán
Ai có cách nêu lời giải khác
-Chốt bài toán giải bằng tính gì ?
*Yêu cầu H nêu lệnh bài toán
-giải thích mẫu 13 +1 = 14, viết 14 vào ô trống.
-Cho lớp làm VBT
-KS giúp H –HC , điền đúng số
-Cho lớp đổi vở kiểm tra chéo.
- Chốt kiến thức
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức , đọc được yêu cầu bài toánvà giải bài toán
.Trình bày bài cẩn thận
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
3. HDƯD
-Chia se với người thân những gì đã học.
TIẾNG VIỆT: VẦN / ENG /, /EC/ , / ONG / , / OC / , / ÔNG/ , / ÔC/ (2T)
Việc 0: Vẽ mô hình vần /ang/, /ac / và phân tích.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS Vẽ được mô hình vần /ang/ . /ac/ đọc trơn, đọc phân tich.
- Nắm được vần có âm cuối ng/c .
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / eng /, / ec / , / ong / , / oc/ , / ông / , / oc /
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / eng /, / ec / , / ong / , / oc/ , / ông / , / ôc /
- Biết vần / eng/ có âm chính / e /, âm cuối / ng/.Vần / ec / có âm chính /e/, âm cuối /c/,
vần /ong/ có âm chính / o / âm cuối / ng /, vần /oc/ có âm chính / o / âm cuối /c/, vần
/ông/ có âm chính /ô/ âm cuối /ng/ , vần /ôc/ có âm chính /ô/,âm cuối/c/.
- Vẽ được mô hình vần / eng /, / ec / , / ong / , / oc/ , / ông / , / ôc / và đưa vào mô hình
đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /eng/, /ong/, /ông/ kết hợp được với 6
thanh; vần /ec /, /oc/, /ôc/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
GV : Nguyễn Thị Vân
4


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng chữ P hoa ,vần eng,ec,ong,oc,ông,ôc,từ nòng nọc,hồng hộc cỡ nhỏ theo
mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: sòng sọc,cái xoong,dòng giống,Tiên
Rồng, đọc đúng bài: Dòng giống Tiên Rồng
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Ô.L.TIẾNG VIỆT: VẦN / ENG /, /EC/ , / ONG / , / OC / , / ÔNG/ , / ÔC/
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Dòng giống Tiên Rồng
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Ngày dạy: Thứ tư ngày 13 /02 / 2019
TIẾNG VIỆT:
VẦN / UNG /, /UC/ , / ƯNG / , / ƯC / (2T)
Việc 0: Vẽ mô hình vần /ong/, /oc/ và phân tích.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS Vẽ được mô hình vần /ong/ . /oc/ đọc trơn, đọc phân tich.
-Thao tác nhuần nhuyễn ,chính xác.
- Biết được vần mới của tiết học.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / ung /, /uc/ , / ưng/ . / ưc /
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / ung/, /uc. / ưng / . /ưc /
GV : Nguyễn Thị Vân

5


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

- Biết vần / ung / có âm chính / u /, âm cuối / ng/.Vần / uc / có âm chính /u/, âm cuối /c/,
vần /ưng/ có âm chính / ư / âm cuối / ng /, vần /ưc/ có âm chính / ư / âm cuối /c /
- Vẽ được mô hình vần ung,uc,ưng,ức và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /ung/, /ưng/ kết hợp được với 6 thanh;
vần /uc,/ưc/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng chữ Q hoa uc,ung,ưng,ưc, từ sùng sục,hừng hực cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: sùng sục,rưng rức,sung sức,xung
lực,ung dung,.. đọc đúng bài: Ơ-rê-ca
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Toán:
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
- KT – KN
*Biết giải bài toán có lời văn và trình bày bài giải
*HS làm bài1, 2, 3, tr 121 SGK
- TĐ :Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận khi làm bài tập
- NL :HS vận dụng kiến thức đã học giải thành thạo bài toán có lời văn và trình bày bài
giải
II.Chuẩn bị:
*GV:Chép bài tập trên bảng phụ. SGK
*HS:VBT, SGK, Bảng con.
III.Các hoạt động dạy - học:
* Khởi động
-CTHĐT tổ chức trò chơi " ôn lại các bước đo độ dài đoạn thẳng "
-Chốt cách đo đoạn thẳng, qua 3 bước
GV : Nguyễn Thị Vân

6


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

B1: Đạt vạch o của thước trùng với 1 đầu của đoạn thẳng, mép thước trùng với đoạn
thẳng
B2. Đọc số ghi ở vạch của thước trùng với đầu kia của đoạn thẳng, đọc kèm theo tên
đơn vị.
B3 viết số đo độ dài đoạn thẳng vào chỗ thích hợp,
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm được các bước đo độ dài đoạn thẳng vận dụng vào chơi
trò chơi nhanh .
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐTH
*Giới thiệu bài ghi bảng:
*HDHS làm lần lượt từng bài tập
*Viết bài toán lên bảng
-GV dùng thước chỉ đọc BT lần 1
Lần 2 đọc không chỉ
-Y/c học sinh đọc lại bài toán
+ Bài toán cho biết trong vườn có mấy cây chuối ?
+Bố trồng thêm mấy cây chuối nữa ?
+Bài toán hỏi gì ?
+Muốn biết có tất cả bao nhiêu cây chuối ta làm tính gì ? dùng thước chỉ bao quát tranh
vẽ
-Đưa tóm tắt bài toán
Có : .... cây chuối
Thêm:.... cây chuối
Có tất cả:...cây chuối ?
-Nói từ bài toán và hình vẽ ai có thể viết số còn thiếu vào chỗ chấm
-Yêu cầu HS nhìn tóm tắt đọc lại bài toán
-Cho HS làm bảng con
-KS giúp HS còn hạn chế, giải được bài toán
-Chữa bài huy động kết quả
Có tất cả số cây chuối là :
14 + 2 = 16 (cây )
đáp số : 16 cây chuối
-Ai có câu lời giải khác ?
Nhận xét, khen
-Chốt thêm thì làm tính gì ?
* Gọi 1em đọc lại bài toán
-Cho HS làm VBT
- KS giúp học sinh còn hạn chế, giải được bài toán
-Chữa bài huy động kết quả
GV : Nguyễn Thị Vân

7


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

Ai có cách nêu lời giải khác
Nói như vậy 19 cây hoa là kết quả lúc đầu là 15 và trồng thêm 4 cây hoa ...
-Chốt vì sao em làm tính cộng
*HDHS quan sát tóm tắt bài toán, nêu lại bài toán và giải
-Cho lớp làm vở kẻ li
Có tất cả số hình vuông và hình tròn là :
5 + 4 = 9 ( hình)
Đáp số : 9 hình
-3 bài toán vừa học giải bằng mấy phép tính, phép tính gì ?
-Thêm, có tất cả thì làm tính gì ?
+ Nội dung ĐGTX: HS đọc được bài toán , dựa vào bài toán để tóm tắt và giải bài toán
. Trình bày rõ ràng trình tự theo các bước.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HDUD
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
Ngày dạy: Thứ năm ngày 14 / 02 / 2019
Toán:
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu:
- KT – KN :
*Thực hiện được cộng, trừ nhẩm,so sánh các số trong phạm vi 20
*Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, biết /giải toán có nội dung hình học.
*HS làm bài1, 2, 3, 4 tr 125 ( SGK)
- TĐ: Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận khi làm bài tập
- NL : HS biết giải bài toán ,cộng,trừ nhẩm các số trong phạm vi 20 một cách thành
thạo, nhanh , chính xác.
II.Chuẩn bị:
*BP,VBT, Bảng con.
III.Các hoạt động dạy - học:
1.HĐTH
*Giới thiệu bài ghi bảng: Luyện tập chung
+GV đọc mục tiêu bài học
*HDHS làm lần lượt từng bài tập
-Y/c học sinh đọc lạnh bài 1
-Cho H làm bảng con
-Chữa bài ,gọi H nêu kết quả tính
Chốt cho H nêu cách tính
GV : Nguyễn Thị Vân

8


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

-Cho lớp tự nêu yêu cầu bài 2 và tự làm
-Cho Lớp làm vở bài tập
KS giúp H còn hạn chế làm đúng
Chữa bài gọi H nêu số vừa khoanh
Chốt muốn biết số nào bé nhất, số nào lớn nhất thì phải so sánh hàng đơn vị
-Yêu cầu H đọc bài toán rồi tự làm bài toán
-Cho lớp làm VBT
-KS giúp H còn hạn chế, làm bài, biết cách đo đoạn thẳng
-Chữa bài, cho lớp đổi vở kiểm tra chéo.
*Yêu cầu H tự đọc bài toán và tự giải
HDHS quan sát tóm tắt hình vẽ để giải
-Cho H làm vở kẻ li
-KS giúp H còn hạn chế, giải được bài toán
Chữa bài , gọi H trình bày bài giải
-Ai có cách ghi lời giải khác
Chốt bài toán làm bằng tính gì ?
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vận dụng vào thực hành làm các bài tập và giải
toán có lời văn , trình bày bài sạch sẽ cẩn thận .
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
2.HDƯD
-Chia sẻ với người thân những gì đã học.
TIẾNG VIỆT:
VẦN / IÊNG /, / IÊC/ (2T)
Việc 0: Vẽ mô hình vần /ưng/, /ưc/ và phân tích.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS Vẽ được mô hình vần /ưng/ . /ưc/ đọc trơn, đọc phân tích
-Thao tác nhuần nhuyễn ,chính xác.
- Biết được vần mới của tiết học.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / iêng /, /iêc /
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / iêng/, /iêc/.
- Biết vần / iêng /có âm chính /iê/,âm cuối / ng/.Vần / iêc / có âm chính /iê/, âm cuối /c/.
- Vẽ được mô hình vần iêng,iêc và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /iêng/ kết hợp được với 6 thanh; vần
/iêc/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
GV : Nguyễn Thị Vân

9


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng chữ R hoa iêng, iêc, từ biêng biếc,cái chiêng,cá diếc cỡ nhỏ theo mẫu in
sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: ngã nghiêng,con yểng,cá diếc,gớm
ghiếc,xiếc thú,... đọc đúng bài: Xiếc thú.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Xiếc thú.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Ô.L.TIẾNG VIỆT:
VẦN /UNG/, /UC, /ƯNG/, /ƯC/
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Ơ-rê-ca.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

GV : Nguyễn Thị Vân

10


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

Ngày dạy: Thứ sáu ngày 15 / 02 / 2019
TIẾNG VIỆT:
VẦN / UÔNG /, / UÔC / , / ƯƠNG/ , / ƯƠC / (2T)
Việc 0: Vẽ mô hình vần /iêng/, /iêc/ đọc và phân tích.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS Vẽ được mô hình vần /iêng/ . /iêc / đọc trơn, đọc phân tich.
- Biết được vần mới của tiết học.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / uông /, / uôc/ , / ương/ . / ươc /
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / uông /, /uôc/. / ương / . /ươc /
- Biết vần / uông / có âm chính / uô /, âm cuối / ng /.Vần / uôc / có âm chính /uô/, âm
cuối /c /, vần /ương/ có âm chính / ươ / âm cuối / ng /, vần /ươc/ có âm chính / ươ / âm
cuối /c /
- Vẽ được mô hình vần uông,uôc,ương,ươc và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân
tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /uông/, /ương / kết hợp được với 6
thanh; vần / uôc/,/ươc/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng chữ hoa S , uông,uôc,ương,ươc,uống thuốc ,nước đường cỡ nhỏ theo mẫu
in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: hương dương,thược dược,con cuốc,con
lươn,... đọc đúng bài: Sông Hương
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
GV : Nguyễn Thị Vân

11


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

HĐTT:
SINH HOẠT LỚP
I.
Mục tiêu
-Học sinh nhận ra ưu khuyết điểm trong tuân qua và biết rút kinh nghiệm sửa chữa
những tồn tại trong tuần tới.
- Biết thực hiện tốt các nội quy trường lớp, ATGT.
II. Đánh giá các hoạt động tuần qua
-CTHĐTQ yêu cầu các ban : Ban học tập , ban thư viện, ban vs….lên đánh giá các
ưu khuyết điểm trong tuần qua.
-Các ban lần lượt lên báo cáo ưu khuyết điểm trong tuần qua.
- CTHĐTQ nhận xét chung và nhấn mạnh những điểm đã đạt được đồng thời nhắc
nhở những hạn chế còn tồn tại – rút kinh nghiệm trong tuần sau.
-GVCN :Nhận xét đánh giá chung tuyên dương các ban hoạt động tích cực ,khuyến
khích động viên những ban còn hạn chế hãy phát huy hơn nữa để làm tốt vai trò của
mình.
- Ôn lại cây từ vựng Tiếng Anh
III. Phương hướng tuần tới
- Phát huy những ưu điểm
- Khắc phục những hạn chế còn tồn tại .
- Duy trì nề nếp để học tập tốt
- Thực hiện tốt ATGT, ATĐN.

GV : Nguyễn Thị Vân

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×