Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 22 (2)

Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

TuÇn 22
Ngày dạy: Thứ hai ngày 28 /01 / 2019
Toán:
Giải toán có lời văn
I.Mục tiêu:
- KT – KN :
*Hiểu được đề toán cho biết gì ? hỏi gì ? biết bài giải gồm : câu lời giải, phép tính,
đáp số.
*Học sinh làm bài 1, 2
- TĐ :Giáo dục học sinh tính,cẩn thận, chính xác khi làm bài.
- NL : HS đọc được đề bài toán , vận dụng vào giải được bài toán . Giups đỡ hs còn hạn
chế khi thực hiện đọc đề toán và viết lời giải .
II.Chuẩn bị:
*Gv sử dụng tranh SGK
*HS: VBT, SGK
III.Các hoạt động dạy - học:
Khởi động:

- làm bài bài 3 VBT
-Bài toán thiếu gì ? bạn nêu câu hỏi đúng chưa?
Nhận xét, tuyên dương
+ Nội dung ĐGTX: HS hiểu được bài toán và điền thông tin đầy đủ cho bài toán nhanh
, chính xác.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HĐCB
*Giới thiệu bài ghi bảng: Giải toán có lời văn
-HDHS tìm hiểu bài toán
-HDHS quan sát tranh SGK rồi đọc bài toán
-Cho HS nêu câu trả lời các câu hỏi
+ bài toán cho biết gì ?
+Bài toán hỏi gì ?
*Ghi tóm tắt bài toán :

:5 con gà
Thêm
:4 con gà
Có tất cả :...con gà
-Cho 2 , 3 em nhìn tóm tắt nêu lại tóm tắt bài toán
*HDHS giải bài toán
+Muốn biết nhà An có tất cả mấy con gà ta làm thế nào ?
GV : Nguyễn Thị Vân

1


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

-Nói như vậy là nhà An có có 9 con gà
*HDHS viết bài giải
Viết chữ bài giải ở giữa trang từ lề cách vào 5 ô
+Viết câu lời giải :Nhà An có số con gà là :hoặc Số con gà có tất cả: hoặc Nhà An có tất
cả là:
+Viết phép tính
HDHS đọc phép tính
-Nói ở đây 9 chỉ 9 con gà nên viết ( con gà) ở trong dấu ngoặc đơn


+Viết đáp số
Bài giải:
Nhà An có tất cả là:
5 + 4 = 9 ( con gà )
Đáp số: 9 con gà
-Cho HS đọc lại bài giải
-Chỉ vào từng phần của bài giải , nêu lại để nhấn mạnh
-Viết “bài giải”, viêt câu lời giải, viết phép tính, viết đáp số.
*HDHS làm lần lợt từng bài.
+ Nội dung ĐGTX: HS đọc được bài toán , nêu được bài toán cho biết gì , bài toán hỏi
gì ? Biết viết lời giải và lập phép tính cho bài toán. Nắm cách trình bày một bài toán.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐTH :
- HDHS tự nêu bài toán, viết số thích hợp vào phần tóm tắt bài toán
-Cho HS làm bài vào vở bài tập
-KS giúp đỡ H còn hạn chế, giải được bài toán
Chữa bài huy động kết quả
*HDHS tự nêu bài toán , viết số thích hợp vào phần tóm tắt ,rồi giải bài toán
-Cho HS làm bài SGK
-KS giúp HS còn hạn chế giải được bài toán
-Chữa bài huy động kết quả
-Chốt vì sao em lấy 6 + 3
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức , các bước giải một bài toán vận dụng vào hoàn
thành các bài tập , GV hỗ trợ hs khi làm bài/
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HDƯD
- Chia sẻ với người thân những gì mình đó học.
GV : Nguyễn Thị Vân

2


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

TIẾNG VIỆT:
LUYỆN TẬP VẦN CÓ ÂM CUỐI VỚI CẶP N / T
Việc 1: Cách dùng mẫu vần có âm cuối:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết những vần có âm cuối là cập n/t : en/ et; ên/ êt; in/it,on/ot,ôn/ôt,ơn/ơt
- Vẽ được mô hình vần en. Biết cách thay một âm trong mô hình thêm một vần mới.
en/ oen
et/ oet
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
H: Làm tiếp các vần ên/ uên, êt/ uêt
in / uyn, it / uyt
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 2: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc đúng các tiếng chứa vần có âm cuối n/t :ghen ghét,nghìn nghịt,quen biết,quả
quýt,rau ngót,..đọc đúng bài: Quả mận.
- Đọc to, rõ ràng đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 3: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Mẹ cho Lan giỏ mận.Quả mận đỏ ăn
thật ngon.Lan qua nhà Hoa cho bạn ba quả.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Ngày dạy: Thứ ba ngày 29 /01 / 2019
Toán:
Xăng-ti-mét. Đo độ dài
I.Mục tiêu:
- KT –KN :
*Biết xăng - ti - mét là đơn vị đo độ dài, biết xăng - ti - mét viết tắt là cm;
*biết dùng thước có chia vạch xăng - ti - mét để đo độ dài đoạn thẳng.
*HS làm bài 1, 2, 3, 4
GV : Nguyễn Thị Vân

3


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

- TĐ :Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận khi làm bài
- NL : HS vận dụng kiến thức vào thực hành biết dùng thước có vạch cm để đo độ dài
đoạn thẳng một cách thành thạo.
II.Chuẩn bị:
*GV:Thước có vạch cm, SGK,
*HS: thước có vạch cm, VBT, SGK
III.Các hoạt động dạy - học:
* Khởi động
-KT Làm bài 3 VBT
-Nhận xét
Chốt :Có tất cả, thêm thì làm tính gì ? Tính cộng
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức giải toán có lời văn vạn dụng vào làm bài , và
biết cách làm toán thành thạo.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HĐCB
*Giới thiệu bài ghi bảng : xăng - ti - mét, đo độ dài
-HDHS quan sát cái thước và giới thiệu :
-Đưa cái thước có vạch cm lên và nói:
-Đây là cái thước có vạch chia thành từng cm .Dùng thước này để đo độ dài các đoạn
thẳng. Vạch đầu tiên là vạch số 0(HS nhìn vào vạch o) độ dài từ vạch 0 đến vạch số 1 là
1 cm
-Cho HS dùng đầu bút chì di chuyển từ 0 đến 1 trên mép thước, khi đầu bút chì đến vạch
1 thì nói “1 xăng - ti -mét” độ dài từ vạch 1 đến vạch 2 cũng bằng 1 cm
-Xăng - ti - mét viết tắt là cm.
Viết lên bảng : cm
*HDHS đo độ dài theo 3 bước
-B1 đặt vạch 0 của thước trùng vào 1 đầu của đoạn thẳng, mép thước trùng với đoạn
thẳng.
-B2 Đọc số ghi ở vạch của thước trùng với đầu kia của đoạn thẳng, đọc kèm theo tên
đơn vị đo( xăng - ti -mét)
B3. Viết số đo độ dài đoạn thẳng ( vào chỗ thích hợp)
+ Nội dung ĐGTX: HS hiểu được bài toán và điền thông tin đầy đủ cho bài toán nhanh
, chính xác.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HDHS làm lần lượt từng bài tập
-HDHS viết 1 dòng đúng quy định vào vở bài tập
-QS giúp HS viết đúng kí hiệu cm
GV : Nguyễn Thị Vân

4


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

*Yêu cầu H đọc lệnh bài 2
-Cho HS làm vở bài tập
-QS giúp H còn hạn chế, viết được số , đọc được số đo
-Chữa bài huy động kết quả
-Cho lớp đọc lại các số đo
*Yêu cầu H nêu lệnh bài 3
-Cho lớp làm bài SGK
-Chữa bài huy động kết quả
*Gọi H nêu lệnh bài 4
-Cho lớp làm SGK
-Chữa bài huy động kết quả
-Chốt muốn đo độ dài 1 đoạn thẳng ta qua mấy bước.
-Nhắc lại các bước đo độ dài đoạn thẳng...
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm được các bước đo độ dài đoạn thẳng vận dụng vào thực
hành làm các bài tập .
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HDƯD
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
TIẾNG VIỆT:

VẦN / EM /, / EP/ , / ÊM / , / ÊP / (2T)

Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / em/, /ep/,/ êm/, /êp/
- Biết vần / em / có âm chính / e /, âm cuối / m /.Vần / ep / có âm chính /e/, âm cuối /p/.
- Vẽ được mô hình /em / ,/ep / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
H. / em/ ,/ e// mờ/ /em/
H. /ep/, /e/ /pờ/ /ep/
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /em/ kết hợp được với 6 thanh; vần /ep/
kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
* Vần /êm/,/êp/
- Dùng 2 mô hình vừa laapjcho H thay âm chính /e/ bằng /ê/ để có vần mới.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng xem,tép,thêm,thếp cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
GV : Nguyễn Thị Vân

5


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
- nem nép,thềm bếp.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ:đèm đẹp,êm đềm,nền nếp,tem thư,nệm
mút,cá chép,bếp ga...đọc đúng bài: Thi chân sạch
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / em/, /ep/,/ êm/, /êp/
- Biết vần / em / có âm chính / e /, âm cuối / m /.Vần / ep / có âm chính /e/, âm cuối /p/.
- Vẽ được mô hình /em / ,/ep / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
H. / em/ ,/ e// mờ/ /em/
H. /ep/, /e/ /pờ/ /ep/
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /em/ kết hợp được với 6 thanh; vần /ep/
kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
* Vần /êm/,/êp/
- Dùng 2 mô hình vừa laapjcho H thay âm chính /e/ bằng /ê/ để có vần mới.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng xem,tép,thêm,thếp cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
- nem nép,thềm bếp.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ:đèm đẹp,êm đềm,nền nếp,tem thư,nệm
mút,cá chép,bếp ga...đọc đúng bài: Thi chân sạch
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:.
GV : Nguyễn Thị Vân

6


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Thi chân sạch
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Ô.L.TIẾNG VIỆT:
VẦN /IM//IP, /OM/ /OP (2T)
Việc 0: Vẽ mô hình và đưa vần có âm cuối / êm/ /êp vào mô hình.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết vẽ và đưa vần có âm cuối m/p mô hình.
- Đọc đúng mô hình đọc trơn, đọc phân tích /ê/, /m/ - /ê/ , /p/.
- Hôm nay chúng ta thay âm chính để tạo ra cặp vần mới.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng , đúng mẫu. Thao tác nhanh.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần /im//ip, /om/ /op/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / im/, /ip/,/ om/, /op/
- Biết vần / im / có âm chính / i /, âm cuối / m /.Vần / ip / có âm chính /i/, âm cuối /p/.
- Vẽ được mô hình /im / ,/ip / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
H. / im/ ,/ i// mờ/ /im/
H. /ip/, /i/ /pờ/ /ip/
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /im/ kết hợp được với 6 thanh; vần /ip/
kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
* Vần /om/,/op/
- Dùng 2 mô hình vừa laapjcho H thay âm chính /i/ bằng /o/ để có vần mới.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Ngày dạy: Thứ tư ngày 30 /01 / 2019
TIẾNG VIỆT:
VẦN /IM//IP, /OM/ /OP (2T)
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng tim,bíp,tom,hóp cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
GV : Nguyễn Thị Vân

7


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
- him híp,thom thóp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ:bìm bịp,dao díp,lom khom,lóp ngóp,đom
đóm,con cọp...đọc đúng bài: Đêm qua con nằm mơ.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Đêm qua con nằm mơ.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
Toán:
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
- KT – KN
*Biết giải bài toán có lời văn và trình bày bài giải
*HS làm bài1, 2, 3, tr 121 SGK
- TĐ :Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận khi làm bài tập
- NL :HS vận dụng kiến thức đã học giải thành thạo bài toán có lời văn và trình bày bài
giải
II.Chuẩn bị:
*GV:Chép bài tập trên bảng phụ. SGK
*HS:VBT, SGK, Bảng con.
III.Các hoạt động dạy - học:
* Khởi động
-CTHĐT tổ chức trò chơi " ôn lại các bước đo độ dài đoạn thẳng "
-Chốt cách đo đoạn thẳng, qua 3 bước
B1: Đạt vạch o của thước trùng với 1 đầu của đoạn thẳng, mép thước trùng với đoạn
thẳng
B2. Đọc số ghi ở vạch của thước trùng với đầu kia của đoạn thẳng, đọc kèm theo tên
đơn vị.
GV : Nguyễn Thị Vân

8


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

B3 viết số đo độ dài đoạn thẳng vào chỗ thích hợp,
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm được các bước đo độ dài đoạn thẳng vận dụng vào chơi
trò chơi nhanh .
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐTH
*Giới thiệu bài ghi bảng:
*HDHS làm lần lượt từng bài tập
*Viết bài toán lên bảng
-GV dùng thước chỉ đọc BT lần 1
Lần 2 đọc không chỉ
-Y/c học sinh đọc lại bài toán
+ Bài toán cho biết trong vườn có mấy cây chuối ?
+Bố trồng thêm mấy cây chuối nữa ?
+Bài toán hỏi gì ?
+Muốn biết có tất cả bao nhiêu cây chuối ta làm tính gì ? dùng thước chỉ bao quát tranh
vẽ
-Đưa tóm tắt bài toán
Có : .... cây chuối
Thêm:.... cây chuối
Có tất cả:...cây chuối ?
-Nói từ bài toán và hình vẽ ai có thể viết số còn thiếu vào chỗ chấm
-Yêu cầu HS nhìn tóm tắt đọc lại bài toán
-Cho HS làm bảng con
-KS giúp HS còn hạn chế, giải được bài toán
-Chữa bài huy động kết quả
Có tất cả số cây chuối là :
14 + 2 = 16 (cây )
đáp số : 16 cây chuối
-Ai có câu lời giải khác ?
Nhận xét, khen
-Chốt thêm thì làm tính gì ?
* Gọi 1em đọc lại bài toán
-Cho HS làm VBT
- KS giúp học sinh còn hạn chế, giải được bài toán
-Chữa bài huy động kết quả
Ai có cách nêu lời giải khác
Nói như vậy 19 cây hoa là kết quả lúc đầu là 15 và trồng thêm 4 cây hoa ...
-Chốt vì sao em làm tính cộng
*HDHS quan sát tóm tắt bài toán, nêu lại bài toán và giải
GV : Nguyễn Thị Vân

9


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

-Cho lớp làm vở kẻ li
Có tất cả số hình vuông và hình tròn là :
5 + 4 = 9 ( hình)
Đáp số : 9 hình
-3 bài toán vừa học giải bằng mấy phép tính, phép tính gì ?
-Thêm, có tất cả thì làm tính gì ?
+ Nội dung ĐGTX: HS đọc được bài toán , dựa vào bài toán để tóm tắt và giải bài toán
. Trình bày rõ ràng trình tự theo các bước.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HDUD
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
Ngày dạy: Thứ năm ngày 01 / 02 / 2019
TIẾNG VIỆT:
VẦN /ÔM//ÔP, /ƠM/ /ƠP (2T)
Việc 0: Vẽ mô hình và đưa vần có âm cuối / im/ /ip vào mô hình.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết vẽ và đưa vần có âm cuối m/p mô hình.
- Đọc đúng mô hình đọc trơn, đọc phân tích /i/, /m/ - /i/ , /p/.
- Hôm nay chúng ta thay âm chính để tạo ra cặp vần mới.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng , đúng mẫu. Thao tác nhanh.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần /ôm//ôp, /ơm/ /ơp/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / ôm/, /ôp/,/ ơm/, /ơp/
- Biết vần / ôm / có âm chính / ô /, âm cuối / m /.Vần / ôp / có âm chính /ô/, âm cuối /p/.
- Vẽ được mô hình /ôm / ,/ôp / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
H. / ôm/ ,/ ô// mờ/ /ôm/
H. /ôp/, /ô/ /pờ/ /ôp/
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /im/ kết hợp được với 6 thanh; vần /ip/
kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
* Vần /ơm/,/ơp/
- Dùng 2 mô hình vừa lập cho H thay âm chính /ô/ bằng /ơ/ để có vần mới.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
GV : Nguyễn Thị Vân
10


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng tôm,xốp,cơm,chớp cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
- xôm xốp,nơm nớp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ:xôm xốp, nơm nớp,rôm rả,thơm
thảo,chôm chôm,cửa chớp,giộp dạ,dộp da,rộp ra,...đọc đúng bài: Trí khôn.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Toán:
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
- KT – KN :
*Biết giải toán và trình bày bài giải; biết thực hiện cộng, trừ các số đo độ dài.
*HS làm bài 1,2,4
- TĐ :GDHS tính chính xác, cẩn thận khi làm bài tập
- NL : HS nắm chắc kiến thức vận dụng vào giải toán và trình bày bài toán một cách
thành thạo.
II.Chuẩn bị:
*GV:chép bài tập trên bảng phụ,
*HS: SGK, VBT, bảng con
III.Các hoạt động dạy- học:
HĐTH
-KT làm bài 3 VBT
-Nhận xét
-Chốt vì sao làm tính cộng?
*Giới thiệu bài ghi bảng. Luyện tập
-HDHS làm từng bài tập
*Viết bài toán lên bảng
-An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ, Hỏi An có tất cả mấy quả bóng?
Có :
4 quả bóng xanh
Có :
5 quả bóng đỏ
Có tất cả:... quả bóng ?
GV : Nguyễn Thị Vân

11


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

-Cho HS tự giải bài toán
-KS giúp H còn hạn chế giải được bài toán
-Chữa bài huy động kết quả
-HDHS làm tơng tự bài 1
-Cho HS tự đọc bài toán viết tóm tắt bài toán
-Cho lớp làm vở kẻ li
-KS giúp HS còn hạn chế, giải được bài toán
-Chữa bài huy động kết quả
+Ai có cách nêu lời giải khác
+ bài toán thuộc dạng gì ?
*yêu cầu H nêu lệnh bài toán
-HDHS làm bài theo mẫu
2 cm + 3 cm = 5 cm
-KS giúp HS còn hạn chế biết cách tính cộng, trừ hai số đo độ dài
( lưu ý khi làm bài không quên tên đơn vị )
- Khi giải 1 bài toán phải qua mấy bứớc
- Thêm, có tất cả thì làm tính gì ?
+ Nội dung ĐGTX: HS đọc được bài toán , dựa vào bài toán để tóm tắt và giải bài toán
. hs nắm cách thực hiện tính kèm theo đơn vị tính thì phải ghi đơn vị đo sau kết quả tìm
được.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HDƯD
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
ÔLTV:
VẦN /ÔM//ÔP, /ƠM/ /ƠP
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Trí khôn.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Ngày dạy: Thứ sáu ngày 02 / 02 / 2019
TIẾNG VIỆT:
VẦN /UM//UP, /UÔM/ /UÔP (2T)
Việc 0: Vẽ mô hình và đưa vần có âm cuối / ôm/ /ôp vào mô hình.
+ Tiêu chí đánh giá:
GV : Nguyễn Thị Vân

12


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

- HS biết vẽ và đưa vần có âm cuối m/p mô hình.
- Đọc đúng mô hình đọc trơn, đọc phân tích /ô/, /m/ - /ô/ , /p/.
- Hôm nay chúng ta thay âm chính để tạo ra cặp vần mới.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng , đúng mẫu. Thao tác nhanh.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần /um/,/up/
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / um/, /up /
- Biết vần / um / có âm chính / u /, âm cuối / m /.Vần / up / có âm chính /u/, âm cuối /p/.
- Vẽ được mô hình /um / ,/up / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
H. / um/ ,/ u// mờ/ /um/
H. /up/, /u/ /pờ/ /up/
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /um/ kết hợp được với 6 thanh; vần
/up/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
* Vần /uôm/,/uôp/
- Dùng 2 mô hình vần /um/,/up/ vừa lập cho H thay âm chính /u/ bằng nguyên âm đôi
/uô nói : /ua/ để có vần mới. /uôm/, /uôp /
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng sum,cúp,chuôm,thuôm... cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
-thùm thụp,luộm thuộm.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ:thùm thụp,tùm lum,luộm thuộm,cái
chum,búp măng,quả muỗm,nuốm rau,xum xuê,...đọc đúng bài: Mô- da.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
HĐTT:

SINH HOẠT LỚP
GV : Nguyễn Thị Vân

13


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

I.
Mục tiêu
-Học sinh nhận ra ưu khuyết điểm trong tuân qua và biết rút kinh nghiệm sửa chữa
những tồn tại trong tuần tới.
- Biết thực hiện tốt các nội quy trường lớp, ATGT.
II. Đánh giá các hoạt động tuần qua
-CTHĐTQ yêu cầu các ban : Ban học tập , ban thư viện, ban vs….lên đánh giá các
ưu khuyết điểm trong tuần qua.
-Các ban lần lượt lên báo cáo ưu khuyết điểm trong tuần qua.
- CTHĐTQ nhận xét chung và nhấn mạnh những điểm đã đạt được đồng thời nhắc
nhở những hạn chế còn tồn tại – rút kinh nghiệm trong tuần sau.
-GVCN :Nhận xét đánh giá chung tuyên dương các ban hoạt động tích cực ,khuyến
khích động viên những ban còn hạn chế hãy phát huy hơn nữa để làm tốt vai trò của
mình.
- Ôn lại cây từ vựng Tiếng Anh
III. Phương hướng tuần tới
- Phát huy những ưu điểm
- Khắc phục những hạn chế còn tồn tại .
- Duy trì nề nếp để học tập tốt
- Thực hiện tốt ATGT, ATĐN.

GV : Nguyễn Thị Vân

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×