Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 22 (1)

Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

TUẦN 22
Ngày dạy : Thứ hai ngày 28 tháng 1 năm 2019
TIẾNG VIỆT:
LUYỆN TẬP VẦN CÓ ÂM CUỐI VỚI CẶP N / T
Việc 1: Cách dùng mẫu vần có âm cuối:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết những vần có âm cuối là cập n/t : en/ et; ên/ êt; in/it,on/ot,ôn/ôt,ơn/ơt
- Vẽ được mô hình vần en. Biết cách thay một âm trong mô hình thêm một vần
mới. en/ oen
et/ oet
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
H: Làm tiếp các vần ên/ uên, êt/ uêt
in / uyn, it / uyt
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 2: Đọc:

+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc đúng các tiếng chứa vần có âm cuối n/t :ghen ghét,nghìn nghịt,quen biết,quả
quýt,rau ngót,..đọc đúng bài: Quả mận.
- Đọc to, rõ ràng đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 3: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Mẹ cho Lan giỏ mận.Quả mận đỏ
ăn thật ngon.Lan qua nhà Hoa cho bạn ba quả.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Ô L TIẾNG VIỆT:
VẦN /EM//EP, /ÊM/ /ÊP (V1)
Việc 0: Vẽ mô hình và đưa vần có âm cuối / am/ /ap vào mô hình.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết vẽ và đưa vần có âm cuối m/p mô hình.
- Đọc đúng mô hình đọc trơn, đọc phân tích /a/, /m/ - /a/ , /p/.
- Hôm nay chúng ta thay âm chính để tạo ra cặp vần mới.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng , đúng mẫu. Thao tác nhanh.
GV : Võ Thị Thanh Thảo

1


Trường TH Cam Thủy
Năm học: 2018 - 2019
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần /em//ep, /êm/ /êp/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / em/, /ep/,/ êm/, /êp/
- Biết vần / em / có âm chính / e /, âm cuối / m /.Vần / ep / có âm chính /e/, âm cuối
/p/.
- Vẽ được mô hình /em / ,/ep / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
H. / em/ ,/ e// mờ/ /em/
H. /ep/, /e/ /pờ/ /ep/


- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /em/ kết hợp được với 6 thanh;
vần /ep/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
* Vần /êm/,/êp/
- Dùng 2 mô hình vừa lập cho H thay âm chính /e/ bằng /ê/ để có vần mới.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Ô.L.TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 21 ( T2 )
I. Mục tiêu:
- HS mức CHT-HT làm dược BT 4 ,5, 6 , 7 HS mức HTT thêm BT 8 và HDỨD
II. Các hoạt động dạy học:
* HĐ1 : Ôn luyện
ĐGTX:
+ HS thực hiện tính và thực hiện so sánh kết quả tương ứng với vế còn lại bằng
cách viết dấu > < =
+ Biết thực hiện đặt tính và tính rồi viết kết quả tương ứng
+ Thực hiện phép tính có 2 phép tính liên tiếp qua 2 bước .
+ Biết nhìn vào tranh và viết vào chỗ chấm để hoàn chỉnh có bài toán và viết phép
tính cho bài toán đó.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời
HĐ3: Vận dụng
ĐGTX: - ND ĐG
+ HS nhận dạng hình tam giác đếm số hình điền vào chỗ chấm.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời.
Ngày dạy :Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019
Xăng-ti-mét. Đo độ dài

Toán:
I.Mục tiêu:
GV : Võ Thị Thanh Thảo

2


Trường TH Cam Thủy
Năm học: 2018 - 2019
- KT –KN :
*Biết xăng - ti - mét là đơn vị đo độ dài, biết xăng - ti - mét viết tắt là cm;
*biết dùng thước có chia vạch xăng - ti - mét để đo độ dài đoạn thẳng.
*HS làm bài 1, 2, 3, 4
- TĐ :Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận khi làm bài
- NL : HS vận dụng kiến thức vào thực hành biết dùng thước có vạch cm để đo độ
dài đoạn thẳng một cách thành thạo.
II.Chuẩn bị:
*GV:Thước có vạch cm, SGK,
*HS: thước có vạch cm, VBT, SGK
III.Các hoạt động dạy - học:
* Khởi động
-KT Làm bài 3 VBT
-Nhận xét
Chốt :Có tất cả, thêm thì làm tính gì ? Tính cộng
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức giải toán có lời văn vạn dụng vào làm bài ,
và biết cách làm toán thành thạo.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HĐCB
*Giới thiệu bài ghi bảng : xăng - ti - mét, đo độ dài
-HDHS quan sát cái thước và giới thiệu :
-Đưa cái thước có vạch cm lên và nói:
-Đây là cái thước có vạch chia thành từng cm .Dùng thước này để đo độ dài các
đoạn thẳng. Vạch đầu tiên là vạch số 0(HS nhìn vào vạch o) độ dài từ vạch 0 đến
vạch số 1 là 1 cm
-Cho HS dùng đầu bút chì di chuyển từ 0 đến 1 trên mép thước, khi đầu bút chì đến
vạch 1 thì nói “1 xăng - ti -mét” độ dài từ vạch 1 đến vạch 2 cũng bằng 1 cm
-Xăng - ti - mét viết tắt là cm.
Viết lên bảng : cm
*HDHS đo độ dài theo 3 bước
-B1 đặt vạch 0 của thước trùng vào 1 đầu của đoạn thẳng, mép thước trùng với
đoạn thẳng.
-B2 Đọc số ghi ở vạch của thước trùng với đầu kia của đoạn thẳng, đọc kèm theo
tên đơn vị đo( xăng - ti -mét)
B3. Viết số đo độ dài đoạn thẳng ( vào chỗ thích hợp)
+ Nội dung ĐGTX: HS hiểu được bài toán và điền thông tin đầy đủ cho bài toán
nhanh , chính xác.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HDHS làm lần lượt từng bài tập
-HDHS viết 1 dòng đúng quy định vào vở bài tập
GV : Võ Thị Thanh Thảo

3


Trường TH Cam Thủy
Năm học: 2018 - 2019
-QS giúp HS viết đúng kí hiệu cm
*Yêu cầu H đọc lệnh bài 2
-Cho HS làm vở bài tập
-QS giúp H còn hạn chế, viết được số , đọc được số đo
-Chữa bài huy động kết quả
-Cho lớp đọc lại các số đo
*Yêu cầu H nêu lệnh bài 3
-Cho lớp làm bài SGK
-Chữa bài huy động kết quả
*Gọi H nêu lệnh bài 4
-Cho lớp làm SGK
-Chữa bài huy động kết quả
-Chốt muốn đo độ dài 1 đoạn thẳng ta qua mấy bước.
-Nhắc lại các bước đo độ dài đoạn thẳng...
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm được các bước đo độ dài đoạn thẳng vận dụng vào
thực hành làm các bài tập .
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HDƯD
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
TIẾNG VIỆT:
VẦN /EM//EP, /ÊM/ /ÊP (V2,3,4)
Việc 0: Khởi động :
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần /em,
/ep/êm / /ếp/, tham gia chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng xem,tép,thêm,thếp cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
- nem nép,thềm bếp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
GV : Võ Thị Thanh Thảo

4


Trường TH Cam Thủy
Năm học: 2018 - 2019
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ:đèm đẹp,êm đềm,nền nếp,tem
thư,nệm mút,cá chép,bếp ga...đọc đúng bài: Thi chân sạch
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Thi chân sạch
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Ô L TIẾNG VIỆT:
VẦN /IM//IP, /OM/ /OP (V1)
Việc 0: Vẽ mô hình và đưa vần có âm cuối / êm/ /êp vào mô hình.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết vẽ và đưa vần có âm cuối m/p mô hình.
- Đọc đúng mô hình đọc trơn, đọc phân tích /ê/, /m/ - /ê/ , /p/.
- Hôm nay chúng ta thay âm chính để tạo ra cặp vần mới.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng , đúng mẫu. Thao tác nhanh.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần /im//ip, /om/ /op/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / im/, /ip/,/ om/, /op/
- Biết vần / im / có âm chính / i /, âm cuối / m /.Vần / ip / có âm chính /i/, âm
cuối /p/.
- Vẽ được mô hình /im / ,/ip / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
H. / im/ ,/ i// mờ/ /im/
H. /ip/, /i/ /pờ/ /ip/
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /im/ kết hợp được với 6 thanh;
vần /ip/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
* Vần /om/,/op/
- Dùng 2 mô hình vừa laapjcho H thay âm chính /i/ bằng /o/ để có vần mới.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

GV : Võ Thị Thanh Thảo

5


Trường TH Cam Thủy
Năm học: 2018 - 2019
Ô.L.TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 22 ( T1 )
I. Mục tiêu:
- HS mức CHT-HT làm được BT 1 ,2 ,3 HS mức HTT thêm BT 4
II. Các hoạt động dạy học:
• HĐ1: Khởi động:
CTHĐTQ tổ chức trò chơi "ôn lại các bước để đo độ dài đoạn thẳng"
ĐGTX: - ND ĐG:
+ HS nắm các bước đo độ dài đoạn thẳng nêu nhanh và chính xác.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐ2: Ôn luyện
ĐGTX:
+ HS thực hiện đo độ dài mỗi đoạn thẳng và viết kết quả xem đoạn nào ngắn nhất
và dài nhất vào chỗ chấm.
+ Biết thực hiện đo độ dài đoạn thẳng và viết vào chỗ chấm
+ Biết đọc và giải bài toán ,trình bày bài giải sạch sẽ , chính xác.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời

Ngày dạy :Thứ tư ngày 30 tháng 1 năm 2019
TIẾNG VIỆT:
VẦN /IM//IP, /OM/ /OP (V2 ,3, 4)
Việc 0: Khởi động
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần /im,
/ip/om / /op/, tham gia chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng tim,bíp,tom,hóp cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
- him híp,thom thóp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
GV : Võ Thị Thanh Thảo

6


Trường TH Cam Thủy
Năm học: 2018 - 2019
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ:bìm bịp,dao díp,lom khom,lóp
ngóp,đom đóm,con cọp...đọc đúng bài: Đêm qua con nằm mơ.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Đêm qua con nằm mơ.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
Toán:
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
- KT – KN
*Biết giải bài toán có lời văn và trình bày bài giải
*HS làm bài1, 2, 3, tr 121 SGK
- TĐ :Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận khi làm bài tập
- NL :HS vận dụng kiến thức đã học giải thành thạo bài toán có lời văn và trình bày
bài giải
II.Chuẩn bị:
*GV:Chép bài tập trên bảng phụ. SGK
*HS:VBT, SGK, Bảng con.
III.Các hoạt động dạy - học:
* Khởi động
-CTHĐT tổ chức trò chơi " ôn lại các bước đo độ dài đoạn thẳng "
-Chốt cách đo đoạn thẳng, qua 3 bước
B1: Đạt vạch o của thước trùng với 1 đầu của đoạn thẳng, mép thước trùng với
đoạn thẳng
B2. Đọc số ghi ở vạch của thước trùng với đầu kia của đoạn thẳng, đọc kèm theo
tên đơn vị.
B3 viết số đo độ dài đoạn thẳng vào chỗ thích hợp,
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm được các bước đo độ dài đoạn thẳng vận dụng vào
chơi trò chơi nhanh .
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐTH
*Giới thiệu bài ghi bảng:
*HDHS làm lần lượt từng bài tập
*Viết bài toán lên bảng
GV : Võ Thị Thanh Thảo

7


Trường TH Cam Thủy
Năm học: 2018 - 2019
-GV dùng thước chỉ đọc BT lần 1
Lần 2 đọc không chỉ
-Y/c học sinh đọc lại bài toán
+ Bài toán cho biết trong vườn có mấy cây chuối ?
+Bố trồng thêm mấy cây chuối nữa ?
+Bài toán hỏi gì ?
+Muốn biết có tất cả bao nhiêu cây chuối ta làm tính gì ? dùng thước chỉ bao quát
tranh vẽ
-Đưa tóm tắt bài toán
Có : .... cây chuối
Thêm:.... cây chuối
Có tất cả:...cây chuối ?
-Nói từ bài toán và hình vẽ ai có thể viết số còn thiếu vào chỗ chấm
-Yêu cầu HS nhìn tóm tắt đọc lại bài toán
-Cho HS làm bảng con
-KS giúp HS còn hạn chế, giải được bài toán
-Chữa bài huy động kết quả
Có tất cả số cây chuối là :
14 + 2 = 16 (cây )
đáp số : 16 cây chuối
-Ai có câu lời giải khác ?
Nhận xét, khen
-Chốt thêm thì làm tính gì ?
* Gọi 1em đọc lại bài toán
-Cho HS làm VBT
- KS giúp học sinh còn hạn chế, giải được bài toán
-Chữa bài huy động kết quả
Ai có cách nêu lời giải khác
Nói như vậy 19 cây hoa là kết quả lúc đầu là 15 và trồng thêm 4 cây hoa ...
-Chốt vì sao em làm tính cộng
*HDHS quan sát tóm tắt bài toán, nêu lại bài toán và giải
-Cho lớp làm vở kẻ li
Có tất cả số hình vuông và hình tròn là :
5 + 4 = 9 ( hình)
Đáp số : 9 hình
-3 bài toán vừa học giải bằng mấy phép tính, phép tính gì ?
-Thêm, có tất cả thì làm tính gì ?
+ Nội dung ĐGTX: HS đọc được bài toán , dựa vào bài toán để tóm tắt và giải
bài toán . Trình bày rõ ràng trình tự theo các bước.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HDUD
GV : Võ Thị Thanh Thảo

8


Trường TH Cam Thủy
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.

Năm học: 2018 - 2019

Ngày dạy :Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2019
LUYỆN TẬP

Toán:
I.Mục tiêu:
- KT – KN :
*Biết giải toán và trình bày bài giải; biết thực hiện cộng, trừ các số đo độ dài.
*HS làm bài 1,2,4
- TĐ :GDHS tính chính xác, cẩn thận khi làm bài tập
- NL : HS nắm chắc kiến thức vận dụng vào giải toán và trình bày bài toán một
cách thành thạo.
II.Chuẩn bị:
*GV:chép bài tập trên bảng phụ,
*HS: SGK, VBT, bảng con
III.Các hoạt động dạy- học:
HĐTH
-KT làm bài 3 VBT
-Nhận xét
-Chốt vì sao làm tính cộng?
*Giới thiệu bài ghi bảng. Luyện tập
-HDHS làm từng bài tập
*Viết bài toán lên bảng
-An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ, Hỏi An có tất cả mấy quả bóng?
Có :
4 quả bóng xanh
Có :
5 quả bóng đỏ
Có tất cả:... quả bóng ?
-Cho HS tự giải bài toán
-KS giúp H còn hạn chế giải được bài toán
-Chữa bài huy động kết quả
-HDHS làm tơng tự bài 1
-Cho HS tự đọc bài toán viết tóm tắt bài toán
-Cho lớp làm vở kẻ li
-KS giúp HS còn hạn chế, giải được bài toán
-Chữa bài huy động kết quả
+Ai có cách nêu lời giải khác
+ bài toán thuộc dạng gì ?
*yêu cầu H nêu lệnh bài toán
-HDHS làm bài theo mẫu
2 cm + 3 cm = 5 cm
-KS giúp HS còn hạn chế biết cách tính cộng, trừ hai số đo độ dài
( lưu ý khi làm bài không quên tên đơn vị )
GV : Võ Thị Thanh Thảo

9


Trường TH Cam Thủy
Năm học: 2018 - 2019
- Khi giải 1 bài toán phải qua mấy bứớc
- Thêm, có tất cả thì làm tính gì ?
+ Nội dung ĐGTX: HS đọc được bài toán , dựa vào bài toán để tóm tắt và giải
bài toán . hs nắm cách thực hiện tính kèm theo đơn vị tính thì phải ghi đơn vị đo
sau kết quả tìm được.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HDƯD
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học
TIẾNG VIỆT:
VẦN /ÔM//ÔP, /ƠM/ /ƠP (V1,2,3)
Việc 0: Vẽ mô hình và đưa vần có âm cuối / im/ /ip vào mô hình.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết vẽ và đưa vần có âm cuối m/p mô hình.
- Đọc đúng mô hình đọc trơn, đọc phân tích /i/, /m/ - /i/ , /p/.
- Hôm nay chúng ta thay âm chính để tạo ra cặp vần mới.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng , đúng mẫu. Thao tác nhanh.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần /ôm//ôp, /ơm/ /ơp/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / ôm/, /ôp/,/ ơm/, /ơp/
- Biết vần / ôm / có âm chính / ô /, âm cuối / m /.Vần / ôp / có âm chính /ô/, âm
cuối /p/.
- Vẽ được mô hình /ôm / ,/ôp / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
H. / ôm/ ,/ ô// mờ/ /ôm/
H. /ôp/, /ô/ /pờ/ /ôp/
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /im/ kết hợp được với 6 thanh;
vần /ip/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
* Vần /ơm/,/ơp/
- Dùng 2 mô hình vừa lập cho H thay âm chính /ô/ bằng /ơ/ để có vần mới.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng tôm,xốp,cơm,chớp cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
GV : Võ Thị Thanh Thảo
10


Trường TH Cam Thủy
Năm học: 2018 - 2019
- xôm xốp,nơm nớp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ:xôm xốp, nơm nớp,rôm rả,thơm
thảo,chôm chôm,cửa chớp,giộp dạ,dộp da,rộp ra,...đọc đúng bài: Trí khôn.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Ô L TIẾNG VIỆT:
VẦN /ÔM//ÔP, /ƠM/ /ƠP (V4)
Việc 0: Khởi động
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần /ôm,
/ôp/ơm / ơp/, tham gia chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Trí khôn.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

Ngày dạy :Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2019
TIẾNG VIỆT:
VẦN /UM//UP, /UÔM/ /UÔP (V1,2,3)
Việc 0: Vẽ mô hình và đưa vần có âm cuối / ôm/ /ôp vào mô hình.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết vẽ và đưa vần có âm cuối m/p mô hình.
- Đọc đúng mô hình đọc trơn, đọc phân tích /ô/, /m/ - /ô/ , /p/.
- Hôm nay chúng ta thay âm chính để tạo ra cặp vần mới.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng , đúng mẫu. Thao tác nhanh.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần /um/,/up/
GV : Võ Thị Thanh Thảo

11


Trường TH Cam Thủy
Năm học: 2018 - 2019
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / um/, /up /
- Biết vần / um / có âm chính / u /, âm cuối / m /.Vần / up / có âm chính /u/, âm
cuối /p/.
- Vẽ được mô hình /um / ,/up / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
H. / um/ ,/ u// mờ/ /um/
H. /up/, /u/ /pờ/ /up/
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /um/ kết hợp được với 6 thanh;
vần /up/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
* Vần /uôm/,/uôp/
- Dùng 2 mô hình vần /um/,/up/ vừa lập cho H thay âm chính /u/ bằng nguyên âm
đôi /uô nói : /ua/ để có vần mới. /uôm/, /uôp /
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng sum,cúp,chuôm,thuôm... cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
-thùm thụp,luộm thuộm.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ:thùm thụp,tùm lum,luộm thuộm,cái
chum,búp măng,quả muỗm,nuốm rau,xum xuê,...đọc đúng bài: Mô- da.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Ô L TIẾNG VIỆT:
VẦN /UM//UP, /UÔM/ /UÔP (V4)
Việc 0: Khởi động
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền "
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần /um,
/up/uôm / uôp/, tham gia chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 4: Viết chính tả:
GV : Võ Thị Thanh Thảo

12


Trng TH Cam Thy
Nm hc: 2018 - 2019
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- HS nghe ỳng ting, t GV c; phõn tớch c cu trỳc ng õm ca ting.
- Thao tỏc ỳng, dt khoỏt, chớnh xỏc.
- Nghe vit ỳng chớnh t mt on trong bi : Mụ- da
- Vit nn nút, cn thn, ỳng tc ,trỡnh by p
+ PP: vit, quan sỏt, vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, vit nhn xột.
HTT:
SINH HOT LP
I . Mục tiêu
* Học sinh nhận ra u , khuyết điểm trong tuần qua và biết rút
kinh nghiệm sửa chữa những tồn tại cho tuần tới .
* Biết thực hiện tốt các nội quy trờng học .
II. Đánh giá các hoạt động tuần qua
- CTHDDTQ yờu cu cỏc ban :Ban hc tp , BTV, BVS...nờn bỏo cỏo tỡnh hỡnh u
khuyt im trong tun qua.
- Cỏc ban ln lt lờn bỏo cỏo u khuyt im trong tun
- CTHTQ nhn xột chung v nhn mnh nhng im ó t c ng thi nhc
nh nhng hn ch cũn tn ti rỳt kinh nghim trong tun sau.
- GVCN : Nhn xột ỏnh giỏ chung tuyờn dng cỏc ban hot ng tớch cc
- Nhc nh những em cha chú ý học tập ở lớp ,nhà,núi chuyn riờng trong gi
hc,VS cỏ nhõn cũn hn ch nh em : Bo , Trng , Ti, Thng,...
- c tc cũn chm ,phỏt õm cha chun , cũn nhm ln gia cỏc õm ghộp nh
em : Bo , t , Trng , Trng , Thỳy ,...
- ng viờn kp thi HS cũn hn ch mnh dn ,t tin hn na trong cỏc hot ng
- CTHTQ t chc cho lp ụn li cõy t vng Ting Anh theo hỡnh thc CN- N2NL
- Thi c trc lp
* T chc cho hs kớ cam kt thc hin ATGT , ATTP v khụng vn chuyn , tng
tr phỏo
- Dn dũ hs ngh Tt an ton v hs trong t ngh tt di ngy
III. Phuơng hớng tuần tới :
-Phát huy những u điểm
- Khắc phục những hạn chế còn tồn tại
- Chú trọng công tác học tập tốt
- Thc hin tt ATGT.

GV : Vừ Th Thanh Tho

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×