Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 21 (2)

Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 - 2019

TUẦN 21
Ngày dạy: Thứ hai ngày 21/ 1 / 2019
TIẾNG VIỆT:
VẦN / ÊN /, / ÊT/ , / IN / , / IT / (2T)
Việc 0: Vẽ mô hình vần /en/, / et/ và phân tích. Viết chính tả tiếng có vần /en/ . /et/
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS Vẽ được mô hình vần /en/ . /et/ đọc trơn, đọc phân tich.
- Nắm được luật chính tả viết đúng các tiếng có chứa vần /en/,/et /
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / ên /, /êt/ , / in/ . / it /
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / ên/, /êt/. / in / . /it /
- Biết vần / ên / có âm chính / ê /, âm cuối / n /.Vần / êt / có âm chính /ê/, âm cuối /t/, vần /in/ có âm
chính / i / âm cuối / n /, vần /it/ có âm chính / i / âm cuối /t /
- Vẽ được mô hình vần ên , êt, in, it và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.

- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /ên/, /in/ kết hợp được với 6 thanh; vần /êt,/it/ kết
hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng chữ D, Đ hoa ên , êt, in, it, sền sệt, kìn kịt, cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: sền sệt, kìn kịt, thin thít... đọc đúng bài: Cái mũ.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Cái mũ
GV : Võ Thị Thanh Thảo

1


Trường TH Cam Thủy
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

Năm học : 2018 - 2019

ÔLTV:
LUYỆN VẦN /EN/, /ET/
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.


+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần /en, /et//, tham gia chơi tích
cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr59)
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: kèn, xét.
- Đọc đúng, to rõ ràng:
Hoa loa kèn
Tháng tư Hà Nội ngập tràn sắc trắng hoa loa kèn. Mùa loa kèn nở cho thấy sự chuyển giao từ tiết
xuân sang hè.Mùa trắng của loa kèn giản dị mà thanh cao làm say đắm bao thế hệ. Cứ tháng tư về,
nắng chan hòa,ta lại bắt gặp gánh hoa loa kèn trên các phố.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành BT dưới (tr59): HS viết các tiếng có chứa vần en, et.
+ Tiêu chí đánh giá: HS viết được các tiếng có chứa vần en, et.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời
Ô.L.TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 20 ( T2 )
I. Mục tiêu:
- HS mức CHT-HT làm dược BT 4 ,5, 6 , 7 HS mức HTT thêm BT 8 và HDỨD
II. Các hoạt động dạy học:
* HĐ1 : Ôn luyện
ĐGTX:
+ HS biết cách thực hiện và chọn số thích hợp điền vào ô trống để có kết quả tương ứng.
+ Biết thực hiện tính hai phép tính liên tiếp.
+ Thực hiện so sánh 2 số với nhau bằng cách điền dấu < >=
+ Biết đọc đề bài toán và lập phép tính cho bài toán.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời
HĐ3: Vận dụng
ĐGTX: - ND ĐG
GV : Võ Thị Thanh Thảo

2


Trường TH Cam Thủy
+ HS nhận dạng hình tam giác đếm số hình điền vào chỗ chấm.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời.

Năm học : 2018 - 2019

Ngày dạy: Thứ ba ngày 22 / 1 / 2019
TOÁN
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
- KT – KN :
*Thực hiện được phép trừ( không nhớ )trong phạm vi 20; trừ nhẩm dạng 17 - 3
*HS làm bài 1,, bài 2 ( cột 2, 3, 4) bài 3( dòng 1)
+Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ Sửa thành -Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt
bài toán .
- TĐ: GDHS tính chính xác, cẩn thận khi làm bài tập
- NL : HS vận dụng kiến thức thực hiện tính thành thạo các phép tính
II.Chuẩn bị:
*GV:chép bài tập trên bảng phụ,
*HS: SGK, VBT, VBT
III.Các hoạt động dạy- học:
*Khởi động
- GV giao bài tập trên bảng lớp , hs thực hiện tính
15 – 4
16 – 3
17 – 3
Gọi 2 hs lên bảng làm , lớp làm vào vở .
Nhận xét – Tuyên dương
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức và các bước khi thực hiện tính vận dụng vào làm các bài tập ,
trình bày và viết số cẩn thận.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HĐCB
*Giới thiệu bài ghi bảng. Luyện tập
- giáo viên đọc mục tiêu bài học
-HDHS làm từng bài
*Yêu cầu H nêu lệnh bài 1
-Cho HS làm bảng con
-Chữa bài huy động kết quả
-Gọi H nêu cách đặt tính
-Gọi H nêu cách tính
-Chốt nhắc lại cách đặt tính, và cách tính
*Yêu cầu H nêu lệnh bài 2
-HDHS nhẩm theo cách thuận tiện nhất Ví dụ 12 - 1= 11, hoặc nhẩm theo 2 bước lấy 2 - 1 = 1; rồi lấy
10 + 1= 11.
-Cho HS làm miệng trả lời cá nhân
GV : Võ Thị Thanh Thảo

3


Trường TH Cam Thủy
Năm học : 2018 - 2019
-Chốt cách tính nhẩm, không đặt tính ghi ngay kết quả.
*Yêu cầu hs nêu lệnh bài 3
?Đối với bài này thì làm như thế nào
-Cho HS làm vở kẻ li
-Chữa bài huy động kết quả.
-Gọi H nêu cách thực hiện tính
-Chốt cách thực hiện tính, tính từ trái sang phải...
-Cho H nêu lại cách đặt tính, và cách tính,
Hỏi 15 - 3 = ? 17 - 4 = ?; 15 - 5= ?
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức và các bước khi thực hiện tính vận dụng vào làm các bài tập ,
trình bày và viết số cẩn thận .Biết thực hiện tính bằng cách thuận tiện nhất và trình bày nhanh kết
quả tìm được.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HĐƯD:
- Về nhà kể cho người thân nghe những gì mình đã học được
TIẾNG VIỆT:

VẦN / OEN /, / OET/ , / UÊN / , / UÊT / (2T)

Việc 0: Vẽ mô hình vần /en/, / et/, /ên/ , /êt/ và phân tích.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS Vẽ được mô hình vần /en/ . /et/. /ên/ , / êt/ đọc trơn, đọc phân tich.
- Nắm được en, et, ên , êt thuộc kiểu vần có âm chính, âm cuối.
- Tìm được các tiếng có chứa vần trên.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / oen /, /oet/ , / uên/ . / uêt /
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / oen /, /oet/ , / uên/ . / uêt /
- Biết vần oen có âm đệm o âm chính e âm cuối n, vần oet có âm đệm o âm chính e âm cuối t, vần uên
có âm đệm u âm chính ê âm cuối n, vần ueet có âm đệm u âm chính ê âm cuối t
- Biết vần / oen /, /oet/ , / uên/ . / uêt/ thuộc kiểu vần có đủ âm đệm, âm chính, âm cuối.
- Vẽ được mô hình vần oen oet, uên, uêt và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /oen/, /uên/ kết hợp được với 6 thanh; vần /oet,/uêt/
kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng chữ E, Ê hoa, oen, oet, uên, uêt, xoèn xoẹt, quết quền quệt cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
GV : Võ Thị Thanh Thảo

4


Trường TH Cam Thủy
Năm học : 2018 - 2019
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: xoen xoét. quèn quẹt, quên khuấy, va quệt ...đọc đúng
bài: Chờ thỏ.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Chờ thỏ
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
ÔLTV:
LUYỆN VẦN /ÊN/,/ÊT/,/IN/,/IT/
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần /ên/,/êt/, /in/,/it/, tham gia
chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr60)
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: phên,tết, thìn,vịt.
- Đọc đúng, to rõ ràng:
Tết Nguyên đán
Tết Nguyên đán là ngày lê đầu năm của Việt Nam. Tết đến,các gia đình trang trí nhà cửa,sắm sửa
thật chu đáo.Nhà nhà sắm mâm ngũ quả và các loại hoa, cây cảnh như: đào, quất ở miền Bắc;hoamai
ở miền Nam.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành BT dưới (tr60): HS viết vào chỗ chấm ên,êt,in,it cho phù hợp.
+ Tiêu chí đánh giá:
HS viết được vào chỗ chấm ên,êt,in,it cho phù hợp.
+ PP: quan sát, vấn đáp
GV : Võ Thị Thanh Thảo
5


Trường TH Cam Thủy
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời

Năm học : 2018 - 2019

Ô.L.TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 21 ( T1 )
I. Mục tiêu:
- HS mức CHT-HT làm được BT 1 ,2 ,3 HS mức HTT thêm BT 4
II. Các hoạt động dạy học:
• HĐ1: Khởi động:
CTHĐTQ tổ chức trò chơi " Đố bạn gấp tờ giấy A4 thành 6 phần bằng nhau"
Xem ai gấp nhanh và đúng nhất
ĐGTX: - ND ĐG:
+ HS nắm cách chơi và biết cách chia tờ giấy và gấp thành 6 phần bằng nhau.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐ2: Ôn luyện
ĐGTX:
+ HS thực hiện tính nhẩm cộng , trừ trong phạm vi 20.
+ Biết thực hiện tính và nối phép tính với kết quả tương ứng.
+ Biết tính và điền kết quả vào ô trống và tìm số liền trước và số liền sau của kết quả vừa tìm được
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời
Ngày dạy:Thứ tư ngày 23 / 1 / 2019
TIẾNG VIỆT:
VẦN / UYN /, / UYT/ (2T)
Việc 0: Vẽ mô hình vần /in/, /it/ và phân tích.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS Vẽ được mô hình vần /in/ . /it/ đọc trơn, đọc phân tich.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng .Thao tác nhanh.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / uyn /, /uyt/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / uyn/ , / uyt/
- Biết vần uyn có âm đệm u âm chính y âm cuối t, vần uyt có âm đệm u âm chính y âm cuối t.
- Biết vần / uyn /, /uyt/ thuộc kiểu vần có đủ âm đệm, âm chính, âm cuối.
- Biết luật chính tả âm /i / sau âm đệm phải viết y.
- Vẽ được mô hình vần /uyn/ , / uyt/ và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /uyn/ kết hợp được với 6 thanh; vần /uyt/ kết hợp
được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
GV : Võ Thị Thanh Thảo

6


Trường TH Cam Thủy
Năm học : 2018 - 2019
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết G hoa, uyn, uyt, tuyn, huýt, màn tuyn, huýt sáo cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: xoắn xuýt, quấn quýt, xe buýt ...đọc đúng bài: Trên
xe buýt.
- Trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Trên xe buýt.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
TOÁN
Luyện tập chung
I.Mục tiêu:
- KT – KN :
*Biết tìm số liền trước, số liền sau.
*Biết cộng, trừ các số ( không nhớ) trong phạm vi 20.
*HS làm bài1, 2, 3, bài 4( cột 1, 3) bài 5 ( cột 1,3).
- TĐ :Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận làm bài tập
- NL : Nắm kiến thức vận dụng vào thực hiện tính nhanh , thành thạo
II.Chuẩn bị:
*BP,BC,VBT
III.Các hoạt động dạy - học:
* Khởi động
-BHT tổ chức cho các bạn thực hiện một số phép tính
GV : Võ Thị Thanh Thảo

7


Trường TH Cam Thủy
Năm học : 2018 - 2019
18-5
15-3 16 – 3
-Nhận xét chia sẻ
-Chốt cách đặt tính
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức và các bước khi thực hiện tính vận dụng vào làm các bài tập ,
trình bày và viết số cẩn thận
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HĐTH
*Giới thiệu bài ghi bảng:
Luyện tập chung
-GV đọc mục tiêu bài học
*HDHS làm lần lượt từng bài tập
-Y/c H nêu lệnh bài 1
-Cho HS làm vào vở kẻ li
-KS giúp đỡ hS còn hạn chế điền đúng số …tia số
-Chữa bài huy động kết quả
-chốt số liền trước số 16 là số nào ?
-số liền sau số 18 là số nào?
* Nêu yêu cầu bài 2
-Nêu cho HS trả lời
Số liền sau của 7 là số nào?
Số liền sau của 9 là số nào ?...
*Nêu yêu cầu bài 3
-Nêu cho hs trả lời
-Số liền trước của 8 là số nào?
-Số liền trước của 10 là số nào ?
-Số liền trước của 11 là số nào ?...
*Yêu cầu H nêu lệnh bài 4
-Cho lớp làm bảng con
-KS giúp H còn hạn chế , đặt tính và tính được kết quả.
-Chữa bài huy động kết quả
-Gọi HS nêu cách đặt tính
-Gọi H nêu cách tính
-Chốt cách đặt tính, và tính
*Yêu cầu H nêu lệnh bài 5
-Cho lớp làm bảng con theo dãy
11 + 2 + 3 =
17 – 5 – 1=
12 + 3 + 4 =
17 – 1 – 5 =
-KS giúp đỡ H còn hạn chế, tính được kết quả
-Chữa bài huy động kết quả
-Chốt thực hiện tính từ trái sang phải. lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai…
GV : Võ Thị Thanh Thảo

8


Trường TH Cam Thủy
Năm học : 2018 - 2019
-Cho H đọc các số từ 0 -> 20, từ 20 ->0
-Nêu lại cách đặt tính, nêu cách tính
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức đã học vận dụng vào thực hiện tính toán , biết nêu các số liền
trước và liền sau . Nắm chắc các bước khi tính và biết cách so sánh giũa các số.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HĐƯD:
- Về nhà kể cho người thân nghe những gì mình đã học được.

Ngày dạy:Thứ năm ngày 24 / 1 / 2019

TOÁN:

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

I.Mục tiêu:
- KT – KN
*Bước đầu nhận biết bài toán có lời văn gồm các số( điều đã biết) và câu hỏi
( điều cần tìm)
Điền đúng số, đúng câu hỏi của bài toán theo hình vẽ
*HS làm bài 3,4 bài toán trong bài học.
- TĐ:GDHS tính chính xác, cẩn thận khi làm bài tập
- NL : HS nắm được cách giải toán và vận dụng vào thực hành giải bài toán có lời văn.
II.Chuẩn bị:
*GV:chép bài tập trên bảng phụ,
*HS: SGK, VBT, bảng con
III.Các hoạt động dạy- học:
* Khởi động
-BHT tổ chức cho các bạn thực hiện một số phép tính
17 – 4
15 – 5
16 – 4 …
-Nhận xét – tuyên dương
*HĐCB
*Giới thiệu bài ghi bảng.
- Giáo viên đọc mục tiêu bài học
*Bài 1:GV nêu yêu cầu HS tự nêu nhiệm vụ, Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
-HDHS quan sát tranh vẽ rồi viết số thích hợp vào mỗi chỗ chấm để có bài toán
VD: Có 1 bạn, có thêm 3 bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn ?
*Hỏi: Bài toán cho biết gì ?
Nêu câu hỏi của bài toán
-Theo câu hỏi này ta phải làm gì ?
*Thực hiện tương tự như bài 1
*Yêu cầu HS tự nêu nhiệm vụ cần thực hiện( viết hoặc nêu câu hỏi để có bài toán )
GV : Võ Thị Thanh Thảo

9


Trường TH Cam Thủy
Năm học : 2018 - 2019
-HDHS quan sát tranh vẽ rồi đọc bài toán :
? bài toán còn thiếu gì ?
-Gọi HS nêu câu hỏi
(lưu ý trong các câu hỏi đều phải có từ “hỏi”ở đầu câu
-Trong câu hỏi của bài toán này nên có từ “ tất cả”
-Viết dấu ? ở cuối câu.
*HDHS tự điền số thích hợp, viết tiếp câu hỏi vào chỗ chấm tương tự bài 1,3
*Bài toán thường có những gì?
-Gắn lên bảng 3 cái thuyền rồi gắn tiếp lên bảng 2 cái thuyền nữa, vẽ dấu móc để chỉ thao tác “ gộp”
+ Nội dung ĐGTX: HS bước đầu hình thành dạng bài toán có lòi văn , nhìn tranh , hình vẽ và điền
tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành bài toán , Từ đó nắm yêu cầu bài toán và hình thành phép tính cho
bài toán.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HĐƯD:
- Về nhà kể cho người thân nghe những gì mình đã học được.
TIẾNG VIỆT:
VẦN / ON /, / OT/ , / ÔN / , / ÔT /, /ƠN / , / ƠT/ (V 1, 2,3)
Việc 0: Vẽ mô hình vần /en/, / et/, /ên/ , /êt/, / in /, / it / và phân tích.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS Vẽ được mô hình vần /en/ . /et/. /ên/ , / êt/, / in /, /it / đọc trơn, đọc phân tich.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng .Thao tác nhanh.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / on /, /ot/ , / ôn/ . / ôt / , / ơn / , / ơt /
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / on /, /ot/ , / ôn/ . / ôt / , / ơn / , / ơt /
- Biết vần on có âm chính o âm cuối n, vần ot có âm chính o âm cuối t, vần ôn có âm chính ô âm
cuối n, vần ôt có âm chính ô âm cuối t, vần ơt có âm chính ơ âm cuối t, vần ơn có âm chính ơ âm
cuối n, vần ơt có âm chính ơ âm cuối t.
- Vẽ được mô hình vần / on /, /ot/ , / ôn/ . / ôt / , / ơn / , / ơt / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân
tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /on/, /ôn /, /ơn/ kết hợp được với 6 thanh; vần
/ot/ , /ôt/, /ơt / kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
GV : Võ Thị Thanh Thảo
10


Trường TH Cam Thủy
Năm học : 2018 - 2019
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng chữ H hoa, on, ot, ôn, ôt, ơn ơt, chon chót, giôn giốt, phơn phớt cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: chon chót, giôn giốt, phơn phớt, ...đọc đúng bài:
Chùa Một Cột.
- Trả lời đươc các câu hỏi tìm hiểu nội dung bài.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
Ô L TIẾNG VIỆT:
VẦN / ON /, / OT/ , / ÔN / , / ÔT /, /ƠN / , / ƠT/ (V 4)
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ bắn tên”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần /on , /ot//ôn/ / ôt/, tham gia
chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 4: Viết chính tả:.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Chùa Một Cột
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ, trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Ngày dạy Thứ sáu ngày 25 / 1 / 2019
TIẾNG VIỆT:
VẦN / UN /, / UT/ , / ƯN / , / ƯT / (V 1,2,3)
Việc 0: Vẽ mô hình vần /an/, / at/, /on/ , /ot/ và phân tích.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS Vẽ được mô hình vần /an/ . /at/. /on/ , / ot/ đọc trơn, đọc phân tich.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng .Thao tác nhanh.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / un /, /ut/ , / ưn/ . / ưt /
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
GV : Võ Thị Thanh Thảo

11


Trường TH Cam Thủy
Năm học : 2018 - 2019
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / un /, /ut/ , / ưn/ . / ưt /
- Biết từ mô hình /on /, / ot / thay âm chính /o/ bằng /u/ thì được cặp vần /un/, /ut/. Thay âm chính /u/
bằng /ư/ trong mô hình /un/, /ut/ ta có vần mới /ưn/, /ưt/
- Vẽ được mô hình vần / un /, /ut/ , / ưn/ . / ưt / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /un/, /ưn/ kết hợp được với 6 thanh; vần /ưn,/ưt/ kết
hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng. Dấu thanh đặt ở âm u.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng chữ L hoa, un , ut, ưn, ưt ,cun cút, mứt sen cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: vun vút, ngùn ngụt, sứt sát, mứt quất,...đọc đúng bài:
Cá gỗ
- Trả lời đươc các câu hỏi tìm hiểu nội dung bài.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
ÔLTIẾNG VIỆT:
VẦN / UN /, / UT/ , / ƯN / , / ƯT / (V 4)
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần /un , /ưt//ưn/ / ưt/, tham gia
chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 4: Viết chính tả:.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Cá gỗ,
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
GV : Võ Thị Thanh Thảo

12


Trng TH Cam Thy

Nm hc : 2018 - 2019

HTT:
SINH HOT LP
I . Mục tiêu
* Học sinh nhận ra u , khuyết điểm trong tuần qua và biết rút kinh nghiệm
sửa chữa những tồn tại cho tuần tới .
* Biết thực hiện tốt các nội quy trờng học .
II. Đánh giá các hoạt động tuần qua
- CTHDDTQ yờu cu cỏc ban :Ban hc tp , BTV, BVS...nờn bỏo cỏo tỡnh hỡnh u khuyt im trong
tun qua.
- Cỏc ban ln lt lờn bỏo cỏo u khuyt im trong tun
- CTHTQ nhn xột chung v nhn mnh nhng im ó t c ng thi nhc nh nhng hn
ch cũn tn ti rỳt kinh nghim trong tun sau.
- GVCN : Nhn xột ỏnh giỏ chung tuyờn dng cỏc ban hot ng tớch cc
- Nhc nh những em cha chú ý học tập ở lớp ,nhà,núi chuyn riờng trong gi hc,VS cỏ nhõn cũn
hn ch nh em : Bo , Trng , Ti, Thng,...
- c tc cũn chm ,phỏt õm cha chun , cũn nhm ln gia cỏc õm ghộp nh em : Bo , t ,
Trng , Trng , Thỳy ,...
- ng viờn kp thi HS cũn hn ch mnh dn ,t tin hn na trong cỏc hot ng
- CTHTQ t chc cho lp ụn li cõy t vng Ting Anh theo hỡnh thc CN- N2-NL
- Thi c trc lp
III. Phuơng hớng tuần tới :
-Phát huy những u điểm
- Khắc phục những hạn chế còn tồn tại
- Chú trọng công tác học tập tốt
- Thc hin tt ATGT.

GV : Vừ Th Thanh Tho

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×