Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 20 (3)

Trng TH Cam Thy

Nm hc : 2018 2019

Tuần 20
Ngy dy: Th hai ngy 14 /01 / 2019
TON:
PHẫP CNG DNG 14 + 3
I.Mục tiêu:
- KT - KN:
*Biết làm tính cộng( không nhớ)trong phạm vi 20.
*Biết cộng nhẩm dạng 14 + 3
*Học sinh làm bài 1(cột 1, 2, 4) bài 2( cột 1, 2, 4)bài 3 ( phần 1)
* Giúp học sinh hn ch tính và biết cộng nhẩm dạng 14 + 3.
- T :Giáo dục học sinh tính,cẩn thận, chính xác khi làm bài.
- NL : HS vn dng kin thc vo thc hnh tớnh toỏn nhanh, thnh tho.
II.Chuẩn bị:
*BTHT,BP,VBT
III.Các hoạt động dạy - học:
1.Khi ng
-CTHTQ hi Số liền sau số 17 là số nào?

Số liền trớc số 19 là số nào?...
Nhận xét, tuyờn dng
+ Ni dung GTX: HS nm chc cỏc s v tỡm nhanh cỏc s lin sau ca 17 v 19.
+ Phng phỏp: Vn ỏp, Quan sỏt v thc hnh.
+ K thut: Thang o, nhn xột bng li
2. HCB
+ GV c mc tiờu bi hc
-HDHS lấy 14 que tính ( gồm 1 bó chục và 4 que rời) rồi lấy thêm 3
que tính nữa.Có tất cả bao nhiêu que tính
-Đặt bó 1 chục que tính ở bên trái và 4 que tính rời ở bên phải.
Có 1 bó chục que tính, viết 1 ở cột chục 4 que rời, viết 4 ở cột đơn
vị.
-HDHS lấy thêm 3 que tính nữa rồi đặt ở dới 4 que tính rờithêm 3
que rời, viết 3 dới 4 ở cột đơn vị
-Nói muốn biết có tất cả bao nhiêu que tính, ta gộp 4 que rời với 3 que
rời đợc 7 que rời. Có 1 chục và 7 que rời là 17 que tính.
-Nói viết 14 rồi viết 3 sao cho 3 thẳng cột Với 4( ở cột đơn vị)
+Viết dấu + ( dấu cộng)
+ Kẻ vạch ngang thay cho dấu bằng
+Tính ( từ trái sang phải)
14
*4 cộng 3 bằng 7, viết 7
+7
*Hạ 1 viết 1
GV : Nguyn Th Võn

1


Trng TH Cam Thy

Nm hc : 2018 2019

..........
14 cộng 3 bằng 17 ( 14 + 3 = 17)
+ Ni dung GTX: HS thc hin cỏc bc theo hng dn ca giỏo viờn v thc hin
t tớnh 14 + 3 theo hng dc , thc hin tớnh t trỏi sang phi.
+ Phng phỏp: Vn ỏp, Quan sỏt v thc hnh.
+ K thut: Thang o, nhn xột bng li
3.HTH


-HD học sinh làm lần lợt từng bài
-Y/ C h đọc câu lệnh bài 1
-HDHS làm bảng con
14
15
11
11
17
+
+
+
+
+
2
3
5
6
2
.....
......
......
......
......
-Chữa bài huy động kết quả
Chốt cách tính cột dọc tính từ phải sang trái....
*Y/C hs nêu lệnh bài 2
-Cho HS làm vở kẻ li
-KS giúp HS hn ch tính đợc kết quả
-Chữa bài huy động kết quả
Chốt 1 số cộng với 0 bằng chính số ú
*yêu cầu H nêu lệnh bài 3
-HD cho H hiểu 14 là số đã cho cộng với 1 ở hàng trên thì đợc kết quả
ở hàng dới.
-Cho lớp làm SGK
-KS giúp Hyếu, điền đúng ..
-Chữa bài, huy động kết quả
-Chốt muốn điền số đúng thì phải tính nhẩm..
-Cho HS nhắc lại cách đặt tính, tính
-Nhắc lại cách đặt tính
-Viết số thứ nhất, rồi viết số thứ 2 sao cho thẳng cột , viết dấu cộng ,
kẻ vạch ngang dới 2 số, tính từ trái sang phải.
+ Ni dung GTX: HS nm chc quy tc tớnh v cỏch t tinh v tớnh vn dng vo
thc hin tớnh toỏn cỏc bi tp..
+ Phng phỏp: Vn ỏp, Quan sỏt v thc hnh.
+ K thut: Thang o, nhn xột bng li
4.HDD
-V nh chia s vi ngi thõn nhng gỡ mỡnh ó hc c.
GV : Nguyn Th Võn

2


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

TIẾNG VIỆT:

LUYỆN TẬP LUẬT CHÍNH TẢ
VỀ NGUYÊN ÂM ĐÔI /IA/, /UA/ , /ƯA/
Việc 1: Luyện các âm chính mới.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết những vần có âm cuối ,biết thêm các nguyên âm bao giời cũng có âm cuối đi
kèm là /ă/,/â/
- Biết ba vần vừa học không có âm cuối /ia/,/ua/,/ ưa/.
- Nắm được cách viết dấu thanh vần có âm cuối và vần không có âm cuối.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm được luật chính tả viết nguyên âm /iê/,/uô/,/ươ/ vần có âm cuối.
- Viết đúng các tiếng có chứa vần /iê/,/uô/,/ươ/,(/ia/-về khuya,trăng khuyết,khuyết
tật),biết luật chính tả khi viết vần /ia/ )
-Nắm được vần có âm cuối,vần không có âm cuối,tiếng không có âm đầu,vần có âm
đệm và cách đánh dấu thanh.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- Hướng dẫn học sinh viết nhóm chữ cỡ nhỏ.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 2: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc đúng các tiếng chứa vần có nguyên âm đôi đã học.
- Đọc đúng các vần ,tiếng ở sách/84.
- Đọc to, rõ ràng đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 3: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả các tiếng có chứa vần được ôn tập.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Ngày dạy: Thứ ba ngày 15 /01 / 2019
GV : Nguyễn Thị Vân

3


Trng TH Cam Thy

Nm hc : 2018 2019

TON
LUYN TP
I.Mục tiêu:
- KT - KN :
*Thực hiện đợc phép cộng ( không nhớ)trong phạm vi 20, cộng
nhẩm dạng 14 + 3
*HS làm bài 1,(cột 1, 2,4) bài 2 ( cột 1, 2, 4) bài 3( cột 1, 3)
- T :Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận khi làm bài tập
- NL : HS vn dng kin thc vo thc hnh tớnh toỏn, giỳpHS cũn hn ch thực
hiện đợc phép cộng dạng 14 + 3
II.Chuẩn bị:
*VBT,BP,BC
III.Các hoạt động dạy - học:
1.H
*Giới thiệu bài ghi bảng :
Luyện tập
+ Giáo viên đọc mục tiêu bài
*HDTC học sinh làm từng bài 1
-Yêu cầu h nêu lệnh bài 1
-Cho lớp tự làm rồi chữa bài
-Giao việc lớp làm bảng con theo dãy
-KS giúp đỡ HS- HC biết cách đặt tính và nêu đợc cách tính
-Chữa bài huy động kết quả
-Gọi 1 em nêu cách đặt tính, nêu cách tính.
-Chốt cách đặt tính, viết số thứ nhất rồi viết số thứ hai cho thẳng
cột, đơn vị thẳng đơn vị, chục thẳng chục, viết dấu cộng, kẻ vạch
ngang dới 2 số , tính từ phải sang trái.
-Hỏi tính nhẩm là nh thế nào?
-Cho lớp làm miệng
-Nhận xét chốt cách tính nhẩm, không đặt tính
* Yêu cầu HS nêu lệnh bài toán
?bài này có gì khác với bài 1, 2
?Có 2 dấu phép tính thì làm nh thế nào?
-Cho lớp làm vở kẻ li.
-KS giúp HS - HC tính đúng, biết cách tính.
-Chữa bài huy động kết quả.
-Gọi vài em nêu cách tính
-Nhận xét bài làm cả lớp
*Chốt cách tính, tính từ trai sang phải, lấy số thứ nhất cộng với số thứ
hai...
GV : Nguyn Th Võn
4


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

-Thi tr¶ lêi nhanhn ®óng kÕt qu¶
12 + 5 = ...; 14 + 1 = ...; 16 + 3 = ....
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm chắc kiến thức , cách đặt tính và tính , vận dụng vào làm
các bài tập , trình bày bài rõ ràng, cẩn thận.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
2.HDƯD
-Về nhà chia sẻ với người thân những gì mình đã học được.
TIẾNG VIỆT:
MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC VẦN
Việc 0:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nêu được năm kiểu vần theo các mẫu đã học.
- Tìm hiểu về mối liên hệ giữa các vần.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Nhắc lại cách làm tròn môi các nguyên âm chưa tròn môi.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nắm chắc cách làm tròn môi nguyên âm chưa tròn môi :Thêm nguyên âm tròn môi
trước nguyên âm chưa tròn môi.
- Cách làm tròn môi vần có âm chính và âm cuối: Thêm âm đệm vào trước âm chính và
âm cuối VD: /an/-/o/-/an/- /oan/.
- HS nắm được mối quan hệ giữa các vần .
- Đưa vần vào mô hình, phân tích ,đọc đúng.
- Thao tác trên mô hình nhanh,chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm chắc cách viết,luật chính tả đánh dấu thanh các vần đã học.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- Học sinh viết đúng nhóm chữ cỡ nhỏ.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 2: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Làm tròn môi các nguyên âm chưa tròn môi ,đọc đúng các vần đã làm tròn môi.
- Đọc đúng các vần ,tiếng ở sách/85.
GV : Nguyễn Thị Vân

5


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

- Đọc to, rõ ràng đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 3: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả các tiếng có chứa vần được ôn tập: bé ngoan,khăn
quàng,loanh quanh,vành khuyên,chuyện bỏ ngoài tai,..
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
ÔLTV:

LUYỆN TẬP LUẬT CHÍNH TẢ
VỀ NGUYÊN ÂM ĐÔI IÊ, UÔ, ƯƠ
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần đã học, tham
gia chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS tìm mô hình đúng và sai; luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân
tích theo ND VBT(Tr55)
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: biển, dừa.
- Tìm được mô hình đúng, sai.
- Đọc đúng, to rõ ràng:
Cây dừa miền Nam
Ở miền Nam có dừa ta, dừa dâu,dừa lửa,dừa cỏ... Các vườn dừa trải dài ở cù lao, bờ
kênh,... Quả dừa làm đồ ăn như sữa dừa, thạch dừa,... Lá dừa để làm mái nhà, đan làn,...
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành BT dưới (tr55): HS viết vào chỗ chấm ia,iê cho phù hợp; gạch dưới tiếng
có nguyên âm đôi uô; điền ưa hoặc ươ vào chỗ trống cho phù hợp.
+ Tiêu chí đánh giá:
HS viết được vào chỗ chấm ia,iê cho phù hợp; gạch được dưới tiếng có nguyên âm
đôi uô; điền ưa hoặc ươ vào chỗ trống cho phù hợp.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời
GV : Nguyễn Thị Vân

6


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019
Ngày dạy: Thứ tư ngày 16 /01 / 2019

TIẾNG VIỆT:
VẦN /OĂN/, /OĂT/ (2T)
Việc 0: Vẽ mô hình và đưa tiếng / loan/ vào mô hình.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết vẽ và đưa tiếng /loan/ mô hình.
- Đọc đúng mô hình đọc trơn, đọc phân tích /loan/- /o/ - /an/ - /oan/.
- Biết vần oan có âm chính /a/,âm đệm /o/,âm cuối /n/.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng , đúng mẫu. Thao tác nhanh.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần /oăn/, /oăt/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết làm tròn môi nguyên âm /ăn/ , /ăt/, /iên/ để có /oăn/,/oăt/
- Học sinh phát âm to, rõ ràng đúng vần /oăn/, /oăt/.
- Biết vần /oăn/ có âm đệm /o/, âm chính /ă/; âm cuối /n/; /oăt/ có âm đệm o, âm
chính /ă/, âm cuối /t/.
- Vẽ được mô hình vần /oăn/, /oăt/ và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết thay âm đầu để được tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /oăn/ kết hợp được với 6 thanh, dấu
thanh đặt trên âm chính ă,Vần /oăt/ kết hợp được với 2 thanh, dấu thanh đặt ở âm chính
ă.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết viết chữ hoa A,Ă.
- Viết đúng oăn,oăt,thoăn thoắt,uốn xoăn,chỗ ngoặt theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- Hướng dẫn học sinh viết nhóm chữ cỡ nhỏ.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: khuya khoắt,què quặt,quá quắt....Đọc
được bài Quả bứa.
GV : Nguyễn Thị Vân

7


Trng TH Cam Thy

Nm hc : 2018 2019

- c ỳng tc theo yờu cu.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
* Ngh gii lao
Vic 4: Vit chớnh t:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- HS nghe ỳng ting, t GV c; phõn tớch c cu trỳc ng õm ca ting.
- Thao tỏc ỳng, dt khoỏt, chớnh xỏc.
- Nghe vit ỳng chớnh t mt on trong bi Qu ba.
- Vit nn nút, cn thn, ỳng tc ,trỡnh by p.
+ PP: vit, quan sỏt, vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, vit nhn xột.
TON:
PHẫP TR DNG 17 3
I.Mục tiêu:
*Giúp học sinh:
-KT KN :
*Biết làm các phép trừ( không nhớ) tronh phạm vi 20; biết trừ nhẩm
dạng 17 - 3.
*HS làm bài1(a), bài2 (cột 1,3), bài 3( phần 1)
- T :Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận khi làm bài tập
- NL : Vn dng kin thc vo thc hnh tớnh toỏn nhanh ,giúp HS cũn hn ch
biết làm phép trừ dạng 17 - 3
II.Chuẩn bị:
*BTHT,BP,BC,VBT
III.Các hoạt động dạy - học:
1.Khi ng
-PCTHTQ t chc cho cỏc bn thc hin mt s phộp tớnh vo bng con: 15 + 1 : 12 +
2
2.HTH
*Giới thiệu bài ghi bảng: Học phép trừ dạng 17 - 3
+ Giáo viên đọc mục tiêu bài
a)HDHS thực hành trên que tính
-Cho HS lấy 17 que tính( gồm bó 1 chục que tính và 7 que tính rời),
ròi tách thành 2 phần: phần bên trái có 1bó chục que tính và phần
bên phải có 7 que tính rời.
-Từ 7 que tính rời tách ra 3que tính, còn lại bao nhiêu que tính?( số
que tính còn lại là bao nhiêu.
b)HD cách đặt tính và làm tính trừ
GV : Nguyn Th Võn

8


Trng TH Cam Thy

Nm hc : 2018 2019

-Đặt tính từ trên xuống dới:
+Viết 17 rồi viết 3 thẳng cột với 7
(ởcột đơn vị)
+Viết dấu - gia hai s
+Kẻ vạch ngang dới 2 số đó.
-Tính:( từ phải sang trái)
17
*7 trừ 3 bằng 4
*Hạ 1 viết 1
3
14
17 trừ 3 bằng 14 ( 17 - 3 = 14 )
+ Ni dung GTX: HS nm cỏch t tớnh v tớnh, bit vit s thng hng, thng ct
.thc hin tớnh toỏn phộp tớnh 17 3 theo yờu cu
+ Phng phỏp: Vn ỏp, Quan sỏt v thc hnh.
+ K thut: Thang o, nhn xột bng li
3.HTH
*HDHS làm lần lợt từng bài
-Yêu cầu H nêu lệnh bài 1
-Cho lớp làm bảng con theo dãy
-Chữa bài huy động kết quả
-Gọi H nêu cách tính
-Chốt(muốn tính, tính từ hải sang trái...)
* Yêu cầu H nêu lệnh bài 2
-HDHS tính nhẩm, cho lớp làmvở kẻ li
-KS giúp HS HC tính đúng kết quả
-Chữa bài, huy động kết quả
? có bài nào trừ đi 0,
-Chốt một số trừ đi 0bằng chính số đó
*Yêu cầu H nêu lệnh bài 3
-HDHS biết số 16 đầu tiên là số đã cho tr đi số 1 ở hàng trên cho ta
kết quả số 15 ở hàng dới...
-Cho lớp làm VBT bài 2 ( phần 3)
Chữa bài huy động kết quả.
-chốt cách tính nhẩm...
*Phổ biến cách chơi, thi trả lời nhanh, đúng thì em đó thắng.
+ Ni dung GTX: HS nm kin thc v cỏc bc khi thc hin tớnh vn dng vo lm
cỏc bi tp , trỡnh by v vit s cn thn .
+ Phng phỏp: Vn ỏp, Quan sỏt v thc hnh.
GV : Nguyn Th Võn
9


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
4. HDƯD
-Về nhà chia sẻ với người thân những gì mình đã học được.
Ngày dạy: Thứ năm, ngày 17 / 1 / 2019
TIẾNG VIỆT:
VẦN /UÂN/, /UÂT/ (2T)
Việc 0:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết cách làm trò môi vần : /an/ - /oan/
- Biết vần mới hôm nay học.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần /uân/, /uât/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết làm tròn môi nguyên âm /ân/ , /ât/, /iên/ để có /uân/,/uât/
- Học sinh phát âm to, rõ ràng đúng vần /uân/, /uât/.
- Biết vần /uân/ có âm đệm /u/, âm chính /â/; âm cuối /n/; /oăt/ có âm đệm u, âm
chính /â/, âm cuối /t/.
- Vẽ được mô hình vần /uân/, /uât/ và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết thay âm đầu để được tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /uân/ kết hợp được với 6 thanh, dấu
thanh đặt trên âm chính â,Vần /uât/ kết hợp được với 2 thanh, dấu thanh đặt ở âm chính
â
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 2: Viết:
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết viết chữ hoa B
- Viết đúng uân,uât,quần quật,tầm xuân,chậu quất theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- Hướng dẫn học sinh viết các nhóm chữ nhỏ .
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
Việc 3: Đọc:
+ PP: quan sát, vấn đáp
GV : Nguyễn Thị Vân

10


Trng TH Cam Thy

Nm hc : 2018 2019

+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- c t trũn rừ, ỳng õm, ỳng ting, ỳng t: qun qut,xut thõn,tm xuõn,k
thut,...c c bi May quỏ.
- c ỳng tc theo yờu cu.
* Ngh gii lao
Vic 4: Vit chớnh t:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- HS nghe ỳng ting, t GV c; phõn tớch c cu trỳc ng õm ca ting.
- Thao tỏc ỳng, dt khoỏt, chớnh xỏc.
- Nghe vit ỳng chớnh t mt on trong bi May quỏ.
- Vit nn nút, cn thn, ỳng tc ,trỡnh by p.
+ PP: vit, quan sỏt, vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, vit nhn xột.
TON
LUYN TP
I.Mục tiêu:
*Giúp học sinh:
- KT KN :
*Thực hiện đợc phép trừ( không nhớ )trong phạm vi 20; trừ nhẩm
dạng 17 - 3
*HS làm bài 1,, bài 2 ( cột 2, 3, 4) bài 3( dòng 1)
- T : GDHS tính chính xác, cẩn thận khi làm bài tập
- NL: Vn dng kin thc ó hc vo thc t tớnh toỏn nhanh, thnh tho.
II.Chuẩn bị:
*BP, VBT, BC
III.Các hoạt động dạy- học:
1.H
*Giới thiệu bài ghi bảng. Luyện tập
-HDHS làm từng bài
*Yêu cầu H nêu lệnh bài 1
-Cho HS làm ảng con
-1 em nêu đặt tính rồi tính
-Cả lớp làm bảng con, 1em làm bảng phụ.
15
-

18
-

3
12

5
13
GV : Nguyn Th Võn

11


Trng TH Cam Thy

Nm hc : 2018 2019

-Kiểm soát giúp H cũn hn ch đặt tính và tính đợc kết quả.
-Chữa bài huy động kết quả
-Gọi H nêu cách đặt tính
-Gọi H nêu cách tính
-Chốt nhắc lại cách đặt tính, và cách tính
*Yêu cầu H nêu lệnh bài 2
-HDHS nhẩm theo cách thuận tiện nhất Ví dụ 12 - 1= 11, hoặc nhẩm
theo 2 bớc lấy 2 - 1 = 1; rồi lấy 10 + 1= 11.
-Cho HS làm miệng trả lời cá nhân
-Chốt cách tính nhẩm, không đặt tính ghi ngay kết quả.
*Yêu cầu h nêu lệnh bài 3
?Đối với bài này thì làm nh thế nào
-Cho HS làm vở kẻ li
KS giúp HS cũn hn ch biết thực hiện tính, nêu đợc cách
tính.
-Chữa bài huy động kết quả.
-Gọi H nêu cách thực hiện tính-Chốt cách thực hiện tính, tính từ trái
sang phải...
-Cho H nêu lại cách đặt tính, và cách tính,
Hỏi 15 - 3 = ? 17 - 4 = ?; 15 - 5= ?
-Về nhà hoàn thành bài tập còn lại.
+ Ni dung GTX: HS nm chc chn cỏc bc khi thc hin tớnh vn dng vo lm
cỏc bi tp, hs hon thnh tt giỳp cỏc bn cũn hn ch khi lm bi. Trỡnh by bi
cn thn c bit khi t tớnh phi thng hng, thng ct vi nhau.
+ Phng phỏp: Vn ỏp, Quan sỏt v thc hnh.
+ K thut: Thang o, nhn xột bng li
III. HDD
- Chia s vi ngi thõn nhng gỡ mỡnh ó hc.
ễLTV:
LUYN MI LIấN H GIA CC VN
Vic 0: Khi ng:
- HTQ iu hnh lp chi trũ chi: i ch.
+Tiờu chớ GTX: HS tỡm c phõn tớch ỳng cỏc ting ó hc cha vn /n/, /t/
tham gia chi tớch cc ho hng
+PP: Quan sỏt, vn ỏp
+KT: Thang o, nhn xột bng li
Vic 1: Luyn c:
GV : Nguyn Th Võn

12


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

- T HD HS làm tròn môi các âm và các vần; tìm được mô hình đúng sai theo ND
VBT(Tr56)
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS làm tròn môi được các âm và các vần; tìm được mô hình đúng sai.
- Đọc đúng, to rõ ràng:
Cây xoài
Vườn nhà bà Quyên có cây xoài rất to ở sát hàng rào. Thân cây cao, to. Từ đó tỏa ra
cành lá che mát cả sân vườn: có cành thì mảnh khảnh, có cành thì to bè,có cành thì vươn
dài,có cành thì ngắn... Lá xoài xanh quanh năm. Mùa hè xoài ra hoa, ra quả.Hoa xoài có
màu trắng ngà. Quả xoài chuyển dần từ màu xanh sang màu vàng.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành BT dưới (tr56): HS gạch dưới tiếng chứa vần đủ âm đệm,âm chính, âm
cuối. Tìm và viết các tiếng chứa vần có âm đệm,âm chính có trong bài đọc.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS gạch được dưới tiếng chứa vần đủ âm đệm,âm chính, âm cuối. Tìm và viết được
các tiếng chứa vần có âm đệm,âm chính có trong bài đọc.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Ngày dạy: Thứ sáu ngày 18 / 01 / 2019
TIẾNG VIỆT:
VẦN / EN /, / ET/ (2T)
Việc 0: Vẽ mô hình vần /an/,phân tích vần /an/
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS đưa vần /an/ vào mô hình và phân tích đúng.
- Nắm được vần /an/ thuộc kiểu vần có âm chính và âm cuối.
- Biết vần mới hôm nay học
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / en /, /et/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / en/, /et/
- Biết vần / en / có âm chính / e /, âm cuối / n /.Vần / et / có âm chính /e/, âm cuối /t/.
- Vẽ được mô hình /en / ,/et / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /en/ kết hợp được với 6 thanh; vần /et/
kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
GV : Nguyễn Thị Vân
13


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng en,et,ghen ghét,dế mèn,chú vẹt cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: lẹt đẹt,dế mèn,kẹt cửa,kèn cựa,đầm
sen,...đọc đúng bài: Đầm sen
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Đầm sen
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
HĐTT:
SINH HOẠT LỚP
I.
Mục tiêu
-Học sinh nhận ra ưu khuyết điểm trong tuân qua và biết rút kinh nghiệm sửa chữa
những tồn tại trong tuần tới.
- Biết thực hiện tốt các nội quy trường lớp, ATGT.
II. Đánh giá các hoạt động tuần qua
-CTHĐTQ yêu cầu các ban : Ban học tập , ban thư viện, ban vs….lên đánh giá các
ưu khuyết điểm trong tuần qua.
-Các ban lần lượt lên báo cáo ưu khuyết điểm trong tuần qua.
- CTHĐTQ nhận xét chung và nhấn mạnh những điểm đã đạt được đồng thời nhắc
nhở những hạn chế còn tồn tại – rút kinh nghiệm trong tuần sau.
-GVCN :Nhận xét đánh giá chung tuyên dương các ban hoạt động tích cực ,khuyến
khích động viên những ban còn hạn chế hãy phát huy hơn nữa để làm tốt vai trò của
mình.
- Ôn lại cây từ vựng Tiếng Anh
GV : Nguyễn Thị Vân

14


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

III. Phương hướng tuần tới
- Phát huy những ưu điểm
- Khắc phục những hạn chế còn tồn tại .
- Duy trì nề nếp để học tập tốt
- Thực hiện tốt ATGT, ATĐN.

GV : Nguyễn Thị Vân

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×