Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 18 (3)

Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ hai ngày 24 / 12 / 2018

TOÁN:

ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG

I. MụC tiêu: Giúp HS:
* KT – KN :
- Nhận biết được Điểm - Đoạn thẳng.
- Biết kẻ đoạn thẳng qua 2 điểm
- Biết đọc tên các điểm và đoạn thẳng.
*Làm bài 1,2,3
* TĐ: HS yêu thích , hứng thú trong học tập.
* NL : Vận dụng kiến thức vào thực hành vẽ đoạn thẳng , nét vẽ thẳng, đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Thước thẳng và bút chì.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.HĐCB
-Giáo viên đọc mục tiêu bài.
*GT Điểm, đoạn thẳng:
- GV YC HS xem hình vẽ trong sách, HD HS đọc tên các điểm.
- GV vẽ 2 điểm trên bảng, yêu cầu HS nhìn lên bảng và nói.
- GV lấy thước nối 2 điểm lại để có đoạn thẳng AB.
2. GT cách vẽ đoạn thẳng:
a. GV GT dụng cụ vẽ :
- Để vẽ đoạn thẳng ta thường dùng thước thẳng. GV HD HS quan sát mép thước.
b. HD HS vẽ đoạn thẳng theo các bước
B1: Dùng bút chì chấm 2 điểm vào tờ giấy, đặt tên cho từng điểm.
B2: Đặt mép thước qua điểm A và điểm B và vẽ.
B3: Nhấc thước và bút ra ta có đoạn thẳng AB.
c. GV cho HS thực hành vẽ.
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm các bước vẽ một đoạn thẳng và vẽ được các đoạn thẳng đã
cho trước các điểm theo yêu cầu của GV
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
3.HĐ Thực hành:
Bài 1: Cho HS đọc tên các điểm và các đoạn thẳng.
Bài 2:GV HD HS dùng thước và bút nối từng cặp 2 điểm.
Bài 3: Cho HS nêu số đoạn thẳng.
GV : Nguyễn Thị Vân

1


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vận dụng vào thực hành vẽ , đọc được các đoạn
thẳng .
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
3.HDƯD
- Về tập vẽ các đoạn thẳng.
TIẾNG VIỆT:
NGUYÊN ÂM ĐÔI – MẪU 5: IÊ - VẦN /IÊN/ , /IÊT/ (T1+2)


Việc 0: Giới thiệu nguyên âm mới / iê /
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết vần có âm chính và âm cuối, nhưng âm chính là một nguyên âm mới: / iê/
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần /iên/ , /iêt/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Học sinh phát âm to, rõ ràng đúng vần / iên/, /iêt/
- Biết vần /iên/có hai âm: /iê / ( đọc là ia) và /n/; Vần / iêt/ có âm chính /iê/, âm cuối / t /,
âm chính /iê/ là nguyên âm đôi.
- Vẽ được mô hình tiếng / tiên /,/ tiết / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết tìm tiếng có chứa vần /iên/. /iêt/
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /iên/ kết hợp được với 2 thanh thanh
sắc và thanh nặng. Vần /iêt/ kết hợp được với 6 thanh.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng iên, iêt; yên, yêt, yết kiến theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- Hướng dẫn viết chữ nhỏ có nét cong tròn.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Ngày dạy: Thứ ba ngày 25 / 12 / 2018
Toán:
ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG
I. MụC tiêu: Giúp HS:
* KT – KN :
-Có biểu tượng về dài hơn, ngắn hơn. Từ đó có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng tùy ý
GV : Nguyễn Thị Vân

2


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

bằng 2 cách so sánh trực tiếp hoặc so sánh gián tiếp qua độ dài trung gian.
*Bài tâp 1,2,3
* TĐ: giáo dục hs tính cẩn thận
* NL : Vận dụng kiến thức vào thực hành so sánh độ dài ngắn của các đoạn thẳng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- BTHT, Một vài cái bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
* Khởi động :
- Cho một số HS vẽ các đoạn thẳng, nhận xét – Tuyên dương.
-Giáo viên đọc mục tiêu bài
* HĐCB:
1. Dạy biểu tượng:
- Dài hơn, ngắn hơn và so sánh trực tiếp độ dài 2 đoạn thẳng.
a. GV giơ 2 chiếc thước hoặc bút chì dài ngắn khác nhau và hỏi: Làm thế nào để biết
cái nào dài hơn, cái nài ngắn hơn. ?
- GV yêu cầu HS xem hình vẽ trong SGK và nói được: Thước trên dài hơn dưới, thước
dưới ngắn hơn thước trên và đoạn thẳng AB ngắn hơn đoạn thẳng CD; đoạn thẳng CD
dài hơn đạn thẳng AB.
b. Từ các biểu tượng dài hơn nói trên.
2. So sánh gián tiếp độ dài 2 đoạn thẳng qua độ dài trung gian:
- GV có thể thực hành độ dài 1 đoạn thẳng vẽ sẳn trên bảng bằng gang tay để HS quan
sát. GV nhận xét.
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm được 2 cách so sánh độ dài đoạn thẳng, vận dụng nêu
được cách so sánh.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
2. HĐTH
a. Bài 1:
- HD HS đếm số ô vuông đặt vào mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp.
b. Bài 2
c,Bài 3 -Học s nêu y/c bai tập
-Giao viên hướng dẩn
- GV nêu YC BT, HD HS làm.
- HS tự làm bài và chữa bài
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vận dụng vào làm bài chính xác, trình bày bài
cẩn thận .
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
GV : Nguyễn Thị Vân

3


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

. 3.HDƯD
- Về nhà thực hành đo độ dài các đồ vật ở nhà.
TIẾNG VIỆT:
NGUYÊN ÂM ĐÔI – MẪU 5: IÊ - VẦN /IÊN/ , /IÊT/ (T3+4)
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: liên miên, yên lành, biền biệt, yết kiến,
biển xanh. Đọc đúng bài: Biển Nha Trang.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
* Nghỉ giải lao
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Biển Nha Trang.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
ÔLTV:
LUYỆN NGUYỄN ÂM ĐÔI. MẪU IÊ.
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần /iên/,
/yêt/,/iêt/,/yên/ tham gia chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS tìm mô hình đúng và sai; luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân
tích theo ND VBT(Tr46)
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: yết, yên.
- Tìm được mô hình đúng, sai.
- Đọc đúng, to rõ ràng: Ve sầu và Kiến
Khi hè về, ve sầu chỉ biết ca hát cả ngày,chẳng làm gì cả. Kiến thì chả ở yên, cứ ngày
ngày cần mẫn, chăm chỉ làm,tích trữ đồ ăn.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
GV : Nguyễn Thị Vân

4


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

- HS thực hành BT dưới (tr46): HS điền vần iên, yên, iêt,yêt vào chỗ trống;khoanh vào
chữ cái trước nhóm có chữ viết sai chính tả.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS điền được vần iên, yên, iêt,yêt vào chỗ trống; khoanh được vào chữ cái trước nhóm
có chữ viết sai chính tả.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời
Ngày dạy: Thứ tư ngày 26 / 12 / 2018
TIẾNG VIỆT:
VẦN KHÔNG CÓ ÂM CUỐI : / IA/ (2T)
Việc 0: Vẽ mô hình tiếng / liên/ đọc trơn, đọc phân tích
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết vẽ mô hình tiếng /liên/.
- Đọc đúng mô hình đọc trơn, đọc phân tích.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng , đúng mẫu. Thao tác nhanh.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần /ia/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Học sinh phát âm to, rõ ràng đúng tiếng /lia/
- Biết tiếng /lia/ có phần đầu là /l/, phần vần là /ia/. Phần vần chỉ có âm chính không có
âm cuối.
- Vẽ được mô hình tiếng / lia /,/ liên / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết luật chính tả , một âm /ia/ ghi bằng hai chữ khác nhau. Khi vần không có âm cuối
thì viết ia. Khi vần có âm cuối thì viết iê.
- Biết thay âm đầu trong mô hình tiếng /lia/ để được tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /ia/ kết hợp được với 6 thanh, dấu
thanh đặt ở i.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết phân biệt viết đúng gi/d. /giã/ dấu thanh đặt ở a, /dĩa/ dấu thanh đặt ở i.
- Viết đúng ia, dĩa, cây mía theo mẫu in sẵn.
- Hướng dẫn học sinh viết nhóm các chữ nhỏ có nét khuyết , nét thắt.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
GV : Nguyễn Thị Vân
5


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

- Hướng dẫn viết chữ nhỏ có nét cong tròn.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Việc 3: Đọc:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: chia lìa, giã từ, dĩa ăn, đánh giá, ngắm
nghía,...
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
* Nghỉ giải lao
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng + chia lìa, tía lia, thia lia, cây mía, tía tô.
+ giã từ, dĩa ăn, đânh giá, ngắm nghía,
+ Tình sâu nghĩa nặng.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
TOÁN:
THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI
I. MụC tiêu: Giúp HS:
* KT – KN :
- Biết cách so sánh độ dài 1 số đồ vật quen thuộc như: bàn HS, bảng đen, quyển vở,
hộp bút hoặc chiều dài, chiều rộg lớp học... bằng cách chọn và sử dụng đơn vị đo chưa
chuẩn như: gang tay, bước chân, thước kẻ HS, que tính, que diêm...
- Nhận biết được rằng gang tay, bước chân của 2 người khác nhau thì không nhất thiết
giống nhau. Từ đó có biểu tượng về sự sai lệch, tính xấp xỉ hay sự ước lượng trong quá
trình đo các độ dài bằng những đơn vị đo chưa chuẩn
- Bước đầu thấy sự cần thiết phải có 1 đơn vị đo chuẩn để đo độ dài
*TĐ: HS yêu thích môn học.
* NL : Vận dụng kiến thức vào thục hành trong thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Thước kẻ HS, que tính...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.Khởi động
- So sánh độ dài các đoạn thẳng, nhận xét .
GV : Nguyễn Thị Vân

6


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

2.HĐCB
-Giới thiệu bài
-Giáo viên đọc mục tiêu bài
* GT độ dài gang tay:
- GV nói gang tay là độ dài tính từ đầu ngón tay cái tới đầu ngón tay giữa.
- HS xác định độ dài gang tay của bản thân mình bằng cách chấm 1 điểm nơi đặt đầu
ngón tay cái và 1 điểm nơi đặt đầu ngón tay giữa rồi nối 2 điểm đó để được 1 đoạn thẳng
AB và nói: độ dài gang tay của em bằng độ dài đoạn thẳng AB.
2. HD đo độ dài bằng gang tay:
-HD đo cạnh bảng bằng gang tay.
- GV làm mẫu.
- Thực hành đo cạnh bàn bằng gang tay của mỗi em và đọc kết quả đo của mình.
- HS thực hành đo độ dài bàn, bảng, sợi dây bằng que tính, nêu kết quả đo.
3. HD cách đo độ dài bằng bước chân
- Hãy đo độ dài bục giảng bằng bước chân.
- GV làm mẫu và đọc kết quả.
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm cách thực hành đo dài các vật dụng , bàn ghế, sách vở
....theo hướng dẫn của giáo viên.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
2.HĐTH
a. Giúp HS nhận biết:
- Đơn vị đo là gang tay, đo độ dài đoạn thẳng bằng gang tay
b. Giúp HS nhận biết:
- Đơn vị đo là bước chân
- Đo độ dài mỗi đoạn thẳng là bước chân.
c. Giúp HS biết:
- Đơn vị đo độ dài là que tính. T.hành đo độ dài bàn, bảng...
d. GT đơn vị đo là sải tay.
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm các cách đo vận dụng vào thực hành đo các vật dụng .
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
3.HDƯD
- Về nhà thực hành đo độ dài các đồ vật ở nhà.
Ngày dạy: Thứ năm ngày 27 / 12 / 2018
TOÁN:
MỘT CHỤC - TIA SỐ
I. MỤC TIÊU: Giúp HS:
* KT – KN :
GV : Nguyễn Thị Vân

7


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

- Nhận biết 10 đơn vị còn gọi là 1 chục.
- Biết đọc và ghi số trên tia số
-Bài tập 1,2,3
* TĐ : Giáo dục học sinh tính cẩn thận .
* NL : Vận dụng kiến thức vào thực hành làm các bài tập chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- BTHT, bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.Khởi động
- Cho một số HS đo độ dài cái bàn, bảng. Nhận xét .
2.HĐCB
-Giáo viên giới thiệu - đọc mục tiêu bài
1. GT Một chục:
- GV nêu 10 quả còn gọi là 1 chục, GV hỏi: 10 que tính còn gọi là mấy chục que tính ?
- GV nêu lại câu hỏi đúng của HS.
- Hỏi 10 đơn vị còn gọi là mấy chục?
- Ghi 10 đơn vị = 1 chục
-1 chục bằng bao nhiêu đơn vị ?
2. GT tia số:
- Vẽ tia số rồi GT. Đây là tia số, trên tia số có 1 điểm gốc là O. Các điểm cách đều nhau
được ghi số, mỗi điểm ghi 1 số, theo thứ tự tăng dần (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) có thể
dùng
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm được kiến thức 10 đơn vị = 1 chục và ghi được các số trên
tia số từ điểm 0 đến 10 .
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
3. HĐTH:
a. Bài 1:
- HD HS đếm số chấm tròn ở mỗi hình vẽ. GV giúp đỡ HS còn hạn chế.
b. Bài 2:
- HD HS đếm lấy 1 chục con vật ở mỗi hình.
c. Bài 3:
- Gọi một số HS đọc và viết số trên tia số. GV giúp đỡ HS còn hạn chế.
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vận dụng vào thực hành đọc , đếm và viết các số
trên tia số .
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
4.HDƯD
GV : Nguyễn Thị Vân

8


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
TIẾNG VIỆT:
VẦN /UYA/, /UYÊN/, UYÊT/ (2T)
Việc 0: Vẽ mô hình và đưa tiếng / chiên/ , /chia/ vào mô hình.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết vẽ và đưa tiếng /chiên/, /chia/ mô hình.
- Đọc đúng mô hình đọc trơn, đọc phân tích.
- Nguyên âm /iê/ có thể có âm cuối đi kèm: ( chiên), không có âm cuối: ( chia)
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng , đúng mẫu. Thao tác nhanh.
Việc 1: Học vần /uya/, /uyên/ , /uyêt/
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết làm tròn môi nguyên âm /ia/ , /iêt/, /iên/ để có /uya/, /uyêt/, /uyên/
- Học sinh phát âm to, rõ ràng đúng vần /uya/, /uyên/ . /uyêt/
- Biết vần /uya/ có âm đệm /u/, âm chính /ia/; /uyên/ có âm đệm /u/, âm chính /iê/, âm
cuối /n/; /uyêt/ có âm đệm u, âm chính /ia/, âm cuối /t/
- Vẽ được mô hình vần /uya/, /uyên/ . /uyêt/ và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân
tích.
- Biết luật chính tả khi có âm đệm đúng trước âm /i / thì viết /y/.
- Biết thay âm đầu để được tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /uya/,/uyên/ kết hợp được với 6 thanh,
dấu thanh đặt ở chữ ê, Vần /uyêt/ kết hợp được với 2 thanh, dấu thanh đặt ở chữ ê.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết luật chính tả về nguyên âm đôi.
- Viết đúng uya, uyên, uyêt theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- Hướng dẫn học sinh viết nhóm các chữ nhỏ bắt đầu bằng nét móc, nét xiên.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: tuyên truyền, kiên quyết, về khuya,
trăng khuyết, đỗ quyên, gió biển....Đọc được bài Đà Lạt.
GV : Nguyễn Thị Vân

9


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
* Nghỉ giải lao
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài Đà Lạt,
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
ÔLTV:
LUYỆN VẦN KHÔNG CÓ ÂM CUỐI /IA/
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần /ia/, tham gia
chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS tìm mô hình đúng và sai; luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân
tích theo ND VBT(Tr47)
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: phía.
- Tìm được mô hình đúng, sai.
- Đọc đúng, to rõ ràng: Cá thia lia
Cá thia lia là loài cá nhỏ hay thấy ở các ao đìa. Vây cá lia thia màu sắc sặc sỡ. Các bạn
nhỏ ở các tỉnh phía Nam hay bắt cá này về cho cá đá nhau.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành BT dưới (tr47): HS viết vào ô trống trong bảng các tiếng chứa vần ia;
điền được vần ai/ia vào chỗ trống.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS viết được vào ô trống trong bảng các tiếng chứa vần ia; điền được vần ai/ia vào chỗ
trống.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời
GV : Nguyễn Thị Vân

10


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019
Ngày dạy: Thứ sáu ngày 28 / 12 / 2018

TIẾNG VIỆT:
LUYỆN TẬP (2T)
Việc 1: Về khái niệm ngữ âm
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết âm chính mới học / ia/.
- Ghi âm chính /ia/ theo luật chính tả có âm cuối thì viết /iê/, không có âm cuối viết /ia/.
Một âm /ia/ viết bằng 2 chữ iê và ia.
- Nắm quy tắc viết đúng chính tả,
- Vẽ đúng mô hình : mia, miến, yên, quyên, khuya.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 2: Đọc
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ : cạn kiệt, ngắm nghía, kiên quyết,..Đọc
được các bài trong STV1 các vần đã được học.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng một đoạn chính tả có chứa nhiều tiếng chứa các vần vừa được ôn tập,
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
HĐTT:
SINH HOẠT LỚP
I.
Mục tiêu
-Học sinh nhận ra ưu khuyết điểm trong tuân qua và biết rút kinh nghiệm sửa chữa
những tồn tại trong tuần tới.
- Biết thực hiện tốt các nội quy trường lớp, ATGT.
II. Đánh giá các hoạt động tuần qua
-CTHĐTQ yêu cầu các ban : Ban học tập , ban thư viện, ban vs….lên đánh giá các
ưu khuyết điểm trong tuần qua.
-Các ban lần lượt lên báo cáo ưu khuyết điểm trong tuần qua.
GV : Nguyễn Thị Vân

11


Trường TH Cam Thủy

Năm học : 2018 – 2019

- CTHĐTQ nhận xét chung và nhấn mạnh những điểm đã đạt được đồng thời nhắc
nhở những hạn chế còn tồn tại – rút kinh nghiệm trong tuần sau.
-GVCN :Nhận xét đánh giá chung tuyên dương các ban hoạt động tích cực ,khuyến
khích động viên những ban còn hạn chế hãy phát huy hơn nữa để làm tốt vai trò của
mình.
- Ôn lại cây từ vựng Tiếng Anh
III. Phương hướng tuần tới
- Phát huy những ưu điểm
- Khắc phục những hạn chế còn tồn tại .
- Duy trì nề nếp để học tập tốt
- Thực hiện tốt ATGT, ATĐN.

GV : Nguyễn Thị Vân

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×