Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 17 (1)

Trường TH Cam Thủy

Năm học:2018 - 2019

CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC LỚP 1A – TUẦN: 17 - 2018 - 2019
Từ ngày: 17/12/2018 đến ngày: 21/12/2018
Thứ
ngày

2

Buổi

Sáng

17/12

Chiều

3


Sáng

18/12

Chiều

4

Sáng

19/12

Ghi
chú

Môn
HĐTT
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toán*
ÔLT
ÔLTV
Anh văn
ÂN
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toán
Anh văn
HĐNGLL
Đạo đức
Toán
TC
Tiếng Việt
Tiếng Việt

Vần /oay/; /uây/
Vần /oay/; /uây/
Ôn luyện toán Tuần 16 (T2)
Luyện vần /oai/


Luyện tập 4 mẫu vần
Luyện tập 4 mẫu vần
Luyện tập chung

Luyện tập chung
Luyện tập
Luyện tập

Chiều

5

Sáng

20/12
Chiều
Sáng

MT
Toán
Tiếng Việt
Tiếng Việt
ÔLTV
ÔLTV
OL.Toán
TNXH
TD

KT- HKI
KT - CHKI
KT - CHKI
Luyện Vần /oay/; /uây/
Chữa bài KT
Ôn luyện toán Tuần 17 (T1)


Trường TH Cam Thủy

6

Chiều

Tiếng Việt
Tiếng Việt
ÔLTV
HĐTT

Năm học:2018 - 2019

KT- CHKI
KT- CHKI
Chữa bài KT
Sinh hoạt lớp

21/12

TUẦN 17
Ngày dạy: thứ hai , ngày 17/ 12 / 2018
TIẾNG VIỆT:
VẦN / OAY/, / UÂY /
Việc 0: Phân tích vần /oai/ đưa vần vào mô hình:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS đưa vần /oai/ vào mô hình ,đọc đúng.
- Vẽ mô hình đúng,thao dứt khoát.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần /oay/ , /uây/
* Làm tròn môi âm /ay/ , /ây/:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết vần oay,uây,bàn xoay,quầy hàng ( H biết viết từng chữ cái đi theo 3 điểm
tọa độ: điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút- điểm kết thúc).
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
* Nghỉ giữa tiết


Trường TH Cam Thủy

Năm học:2018 - 2019

Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ bài : Nhã ý
- Đọc đúng tiếng, từ: (Trang 66,67/ SGK)
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác. Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài :
Nhã ý viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Ô.L.TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 16 ( T2 )
I. Mục tiêu:
- HS mức CHT-HT làm dược BT 4 ,5, 6 ,7 HS mức HTT thêm BT 8 và HDƯD
II. Các hoạt động dạy học:
* HĐ1 : Ôn luyện
ĐGTX:
+ Biết lập phép tính cho bài toán chính xác.
+ Điền số theo thứ tự từ 0 đến 10 và ngược lại vào từng đốt tre, viết số rõ ràng.
+ Biết thực hiện tính theo hình vẽ biểu thị .
+ Thực hiện tính 2 phép tính liền nhau rồi so sánh với kết quả bên cạnh điền dấu <
>=
+ Đọc được bài toán và lập phép tính chính xác cho bài toán.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời
HĐ3: Vận dụng
ĐGTX: - ND ĐG
+ HS nhận dạng hình vuông đếm số hình điền vào chỗ chấm.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời.
ÔLTV:
LUYỆN VẦN /OAI/
Việc 0: Khởi động:


Trường TH Cam Thủy

Năm học:2018 - 2019

- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học có chứa vần đã học;
tham gia chơi tích cực hào hứng.
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích. (Tr41)
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS đưa được tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích
- Đọc đúng, to rõ ràng: Bé đi nha trẻ. Cô cho bé tô tranh. Bé mang về khoe mẹ. Tranh
bé tô có cây, có quả, có hoa,có đủ các loài thú như: cầy,báo, sư tủ, nai, cáo,... và các loài
cá như: cá trê, cá mè, cá thu... mẹ thích lắm! Mẹ tặng cho bé quả xoài.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành bài tập: tìm và viết các tiếng có chứa vần /oai/
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS tìm và viết được các tiếng có vần /oai/
- HS viết đẹp các tiếng có chứa /vần oai/ vừa tìm được.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời
Ngày dạy: thứ ba, ngày 18/ 12 / 2018
TIẾNG VIỆT:
LUYỆN TẬP BỐN MẪU VẦN (2T)
Việc 1: Dùng các mẫu vần đã học.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm chắc bốn mẫu vần đã học : Mẫu 1- ba , mẫu 2 - oa , mẫu 3 - an ,mẫu 4- oan
- Biết thay âm đầu ,thay thanh vào mô hình để tạo thành tiếng mới.
- Nắm chắc nguyên âm tròn môi,nguyên âm tròn môi,cách làm tròn môi các nguyên
âm không tròn môi .
- Biết được mẫu vần chỉ có âm chính và âm cuối,vần có âm đệm và âm cuối,vần có
âm chính và âm cuối.
- Nắm vững các vần có âm cuối n/t , m/p , ng//c , nh/ch , i/y , o/u ,biết cách làm tròn
môi vần an.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- Nắm được luật chính tả về vị trí đặt dấu thanh ,luật chính tả âm đệm.


Trường TH Cam Thủy

Năm học:2018 - 2019

+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 2: So sánh các vần, xét về cấu trúc ngữ âm
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS mô tả được cấu trúc ngữ âm của các vần: Mô hình 1:Vần chỉ có âm chính.
Mô hình 2: Vần có âm đệm và âm chính.
Mô hình 3:Vần có âm chính và âm cuối.
Mô hình 4: Vần có âm đệm,âm chính ,âm cuối.
- HS biết chỉ cần một nguyên âm /a / là âm chính trong các kiểu vần :Thêm âm đệm
vào trước a-Vần có âm đệm.Thêm âm cuối vào sau a-vần có âm cuối .Làm tròn
môi vần an được vần có âm Đ, ÂC và ÂC.
- Đọc,phân tích được,thành thạo bốn mô hình tiếng đã học.
- Biết tìm tiếng mới theo mô hình từng vần.
- Dùng thao tác tay để phân tích đúng tiếng.
- Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn.
+ PP: quan sát, vấn đáp,tôn vinh học tập.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
TOÁN:
LUYỆN TẬP CHUNG (T3)
I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về:
* KT – KN :
- Thứ tự các số trong dãy số từ 0->10
- Rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10
- So sánh các số trong phạm vi 10
- Xem tranh nêu đề toán rồi nêu phép tính thích hợp
Làm bài 1.Bai 2(a,b cột 1).Bài 3(cột 1,2).Bài 4
*TĐ: Giáo dục hs tính cẩn thận .
*NL : Vận dụng kiến thức cơ bản vào thực hành tính toán cẩn thận , nhanh trong
thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sử dụng bảng phụ.


Trường TH Cam Thủy

Năm học:2018 - 2019

- Các mô hình, vật thật phù hợp với nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
*Khởi động
-CTHĐTQ tổ chức cho hs trò chơi " Ai nhanh ai đúng " nêu đúng các bảng cộng ,
trừ trong phạm vi 10
- GV-HS nhận xét,chia sẻ
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm bảng cộng , trừ trong phạm vi 10 nêu đúng , chính
xác các bảng cộng , trừ trong phạm vi 10.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
1. GT bài, ghi đề:
-Giao viên đọc mục tiêu bài
2. HD HS làm BT:
a. Bài 1:
- HD HS nối các chấm theo thứ tự số bé đến số lớn. Sau đó cho HS nêu tên của
hình vừa được tạo thành.
b. Bài 2:
- Khuyến khích HS tính nhẩm.
- HS tính thứ tự từ trái sang phải.
- HS đọc kết quả tính: 4+5-7=2, đọc 4 cộng 5 trừ 7 bằng 2
c. Bài 3:
- HD HS tính thứ tự từ trái sang phải.
- HS tự viết dấu thích hợp vào chỗ chấm rồi chữa bài.
d. Bài 4:
- HD HS tính hai bước, từ trái sang phải.
- Cho 1 số HS nhắc lại công thức cộng, trừ trong phạm vi 10
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vận dụng vào thực hành làm các bài
tập.Trình bày sạch sẽ , rõ ràng.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HDƯD
-Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học .

TOÁN:

Ngày dạy: thứ 4 / 19 / 12 / 2018
LUYỆN TẬP CHUNG (T4)


Trường TH Cam Thủy

Năm học:2018 - 2019

I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về:
* KT – KN :
- Cộng, trừ và cấu tạo các số trong phạm vi 10
- So sánh các số trong phạm vi 10
- Viết phép tính để giải bài toán
- Nhận dạng hình tam giác.
Làm bài 1,bài 2(dòng 1)bài 3,4
* TĐ: HS yêu thích môn học.
* NL : Vận dụng kiến thức đã học vào thực hành tính toán nhanh , chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sử dụng bảng phụ.
- Các mô hình, vật thật phù hợp với nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
*Khởi động
- Cho 1 số HS nêu lại công thức cộng, trừ trong phạm vi 10, làm BT 1, 3; lớp làm
bảng con.
- Nhận xét- tuyên dương.
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm nêu đúng bảng cộng , trừ trong phạm vi 10 . Vận
dụng làm bài nhanh , chính xác.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
1. GT bài, ghi đề:
-Giáo viên đọc mục tiêu bài .
2. HD HS làm BT:
a. Bài 1:
- HD HS làm tính rồi chữa bài.
- HS làm tính rồi chữa bài, khi chữa bài HS đọc kết quả tính 4+6=10, đọc 4 cộng 6
bằng 10
b. Bài 2:
- HD HS tự làm bài và chữa bài.
- HS tự làm bài và chữa bài
c. Bài 3:
- HD HS nêu cách làm bài và chữa bài.
- HS so sánh nhẩm rồi nêu ra số lớn nhất, nêu số nhỏ nhất.
d. Bài 4:
- Cho HS tự làm bài rồi chữa bài.


Trường TH Cam Thủy

Năm học:2018 - 2019

+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vận dụng nhanh vào làm các bài tập , trình
bày sạch sẽ, rõ ràng
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HDƯD
- Cho 1 số HS nhắc lại công thức cộng, trừ trong p. vi 10.
-Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học .
TIẾNG VIÊT:

LUYỆN TẬP
GV tự chọn nội dung ôn luyên
ÔLTV:
LUYỆN VẦN / OAY/, /UÂY/
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần /oay/, /uây/
tham gia chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr42)
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: xoay, quay, khuây, quầy.
- Tìm được mô hình đúng, sai.
- Đọc đúng, to rõ ràng: Bà đã già mà vẫn ham làm. Mẹ đành xoay xở mở cho bà quầy
hàng để bà bán sách. Bà thích quầy hàng đó lắm. Sách mẹ lấy về bà bán rất đắt hàng. Bà
khuây khỏa chứ chẳng như ngày chỉ ở nhà.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành BT dưới (tr42): HS tìm tiếng và viết tiếng có vần / oay/, /uây/ có trong
bài.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS viết đúng, đẹp HS tìm tiếng và viết tiếng có vần / oay/, /uây/ có trong bài.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời
ÔLTV:
CHỮA BÀI KIỂM TRA.
Việc 1:
 GV nhận xét những lỗi sai HS còn gặp phải trong bài.


Trường TH Cam Thủy

Năm học:2018 - 2019

 Cho HS xem lại bài làm của mình.
Việc 2:
 Cho HS chữa những lỗi sai còn mắc phải trong bài vở.
 Nhận xét, chốt kiến thức.

TIẾNG VIÊT:

Ngày dạy: thứ năm , ngày 20/ 12 / 2018
KIỂM TRA CUỐI HKI

Toán :
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
ÔLTV:
LUYỆN VẦN / OAY/, /UÂY/
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần /oay/, /uây/
tham gia chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr42)
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: xoay, quay, khuây, quầy.
- Tìm được mô hình đúng, sai.
- Đọc đúng, to rõ ràng: Bà đã già mà vẫn ham làm. Mẹ đành xoay xở mở cho bà quầy
hàng để bà bán sách. Bà thích quầy hàng đó lắm. Sách mẹ lấy về bà bán rất đắt hàng. Bà
khuây khỏa chứ chẳng như ngày chỉ ở nhà.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành BT dưới (tr42): HS tìm tiếng và viết tiếng có vần / oay/, /uây/ có trong
bài.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS viết đúng, đẹp HS tìm tiếng và viết tiếng có vần / oay/, /uây/ có trong bài.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời
ÔLTV:
CHỮA BÀI KIỂM TRA.
Việc 1:
 GV nhận xét những lỗi sai HS còn gặp phải trong bài.
 Cho HS xem lại bài làm của mình.


Trường TH Cam Thủy

Năm học:2018 - 2019

Việc 2:
 Cho HS chữa những lỗi sai còn mắc phải trong bài vở.
 Nhận xét, chốt kiến thức.
Ô.L.TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 17 ( T1 )
I. Mục tiêu:
- HS mức CHT-HT làm được BT 1 ,2 ,3 HS mức HTT thêm BT 4
II. Các hoạt động dạy học:
 HĐ1: Khởi động:
Nhận dạng hình tam giác và tô màu vào hình tam giác
ĐGTX: - ND ĐG
+ HS nắm và nhận dạng chính xác hình tam giác và tô màu vào hình tam giác , đẹp
, sạch sẽ.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐ2: Ôn luyện
ĐGTX:
+ HS thực hiện tính theo hàng dọc , viết số đẹp.
+ Biết sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại theo yêu cầu đề bài.
+ Biết thực hiện tính và so sánh kết quả bằng dấu < > =
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời
Ngày dạy: thứ sáu , ngày 21/ 12 / 2018
TIẾNG VIÊT:

KIỂM TRA CUỐI HKI

ÔLTV:
CHỮA BÀI KIỂM TRA.
Việc 1:
 GV nhận xét những lỗi sai HS còn gặp phải trong bài.
 Cho HS xem lại bài làm của mình.
Việc 2:
 Cho HS chữa những lỗi sai còn mắc phải trong bài vở.
HĐTT:
I.
Mục tiêu

SINH HOẠT LỚP


Trường TH Cam Thủy

Năm học:2018 - 2019

-Học sinh nhận ra ưu khuyết điểm trong tuân qua và biết rút kinh nghiệm sửa
chữa những tồn tại trong tuần tới.
- Biết thực hiện tốt các nội quy trường lớp, ATGT.
II. Đánh giá các hoạt động tuần qua
-CTHĐTQ yêu cầu các ban : Ban học tập , ban thư viện, ban vs….lên đánh giá
các ưu khuyết điểm trong tuần qua.
-Các ban lần lượt lên báo cáo ưu khuyết điểm trong tuần qua.
- CTHĐTQ nhận xét chung và nhấn mạnh những điểm đã đạt được đồng thời
nhắc nhở những hạn chế còn tồn tại – rút kinh nghiệm trong tuần sau.
-GVCN :Nhận xét đánh giá chung tuyên dương các ban hoạt động tích cực ,khuyến
khích động viên những ban còn hạn chế hãy phát huy hơn nữa để làm tốt vai trò của
mình.
- Ôn lại cây từ vựng Tiếng Anh
III. Phương hướng tuần tới
- Phát huy những ưu điểm
- Khắc phục những hạn chế còn tồn tại .
- Duy trì nề nếp để học tập tốt
- Thực hiện tốt ATGT, ATĐN.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×