Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 16 (3)

Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

TUẦN 16
Ngày dạy: Thứ hai ngày 10/ 12 / 2018
VẦN / OAN /; /OAT/ (V1,2)

TIẾNG VIỆT:
Việc 0:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết nhắc lại các vần đã hoc : Mẫu ba; Mẫu oa; Mẫu an
- Biết cách làm tròn môi các nguyên âm không tròn môi.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / oan /; /oat/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần/ oan/; /oat/
- Biết vần / oan / có âm đệm / o /, âm chính /a/, âm cuối /n /.
- Biết vần / oat / có âm đệm / o /, âm chính /a/, âm cuối /t/.
- Vẽ được mô hình vần / oan/; /oát/ và đưa vần /oan / vào mô hình đọc trơn , đọc phân

tích.
- Phát âm to, rõ ràng đúng tiếng / loan/; /toat/
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới : ...
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới... Vần /oan/ kết hợp được với 6 thanh.
Vần /oat/ chỉ kết hợp được với 2thanh , thanh sắc và thanh nặng
-Biết làm tròn môi một số vần
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng oan, oat, soàn soạt theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Ô.L.TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 15 ( T2 )
I. Mục tiêu:
- HS mức CHT-HT làm dược BT 4 ,5, 6 ,7 HS mức HTT thêm BT 8 và HDƯD
II. Các hoạt động dạy học:
* HĐ1 : Ôn luyện
ĐGTX:
+ Thực hiện tính 2 phép tính liền nhau rồi so sánh với kết quả bên cạnh điền dấu < > =
GV: Võ Thị Thanh Thảo

1


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

+HS nắm các bảng cộng trừ thực hiện tính toán nhanh, chính xác.
+ Biết thực hiện tính theo hình vẽ nối tiếp các phép tính
+ Thực hiện tính hai phép liền nhau chính xác.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời
HĐ3: Vận dụng
ĐGTX: - ND ĐG


+ HS nhận dạng hình vuông , hình tam giác và đếm số hình điền vào chỗ chấm.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời.
ÔLTV:
LUYỆN MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC VẦN
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học có chứa vần đã học; tham
gia chơi tích cực hào hứng.
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS khoanh tròn vào chữ cái trước cách ghi mô hình đúng, đọc trơn phân tích.
(Tr37)
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS khoanh tròn được vào chữ cái trước cách ghi mô hình đúng.
- Đọc đúng, to rõ ràng: Bà chả may bị cảm.Mẹ thuê tắc – xi để chở bà đi khám bệnh. Bác
sĩ khám bệnh cho bà. Mẹ lo cho bà lắm. Mẹ về nhà nấu cháo hành để cho bà ăn giải cảm
sẽ rất nhanh khỏe.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành bài tập: tìm và viết các tiếng có chứa kiểu vần có âm đệm và âm chính và
vần có âm chính và âm cuối trong bài.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS tìm và viết được các tiếng có chứa kiểu vần có âm đệm và âm chính và vần có âm
chính và âm cuối trong bài.
- HS viết đẹp các tiếng có chứa kiểu vần có âm đệm và âm chính và vần có âm chính và
âm cuối trong bài.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời

GV: Võ Thị Thanh Thảo

2


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

Ngày dạy: Thứ ba ngày 11/ 12 / 2018
TOÁN:

BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10

I. MỤC TIÊU: Giúp HS:
* KT – KN :
- Củng cố bảng cộng, trừ trong phạm vi 10, biết làm tính cộng ,trừ trong phạm vi 10
- Làm quen với tóm tắt,viết được phép tính thích hợp với hình vẻ
-Làm bài 1,3
* TĐ : Giáo dục hs tính cẩn thận , ham học .
* NL : HS nắm nhanh bảng cộng , bảng trừ vận dụng vào tính toán nhanh các đồ vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sử dụng bảng phụ , bộ đồ dùng học toán
- Các mô hình, vật thật phù hợp với nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
*Khởi động
CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi ‘Bắn tên ‘ôn lại các bảng , cộng trừ trong
phạm vi 10
-Nhận xét - TD.
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm các bảng cộng , trừ tham gia trò chơi tích cực , nhanh,
chính xác.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐTH :
1. GT bài, ghi đề:
-Giáo viên đọc mục tiêu bài
2. Ôn tập các bảng cộng, trừ :
- HD HS nhận biết quy luật sắp xếp các công thức tính trên các bảng đã cho.
3. Thành lập và ghi nhớ bảng cộng, trừ trong phạm vi 10:
- HD HS cách nhận biết sắp xếp các công thức tính trên bảng vừa thành lập và nhận biết
quan hệ giữa các phép tính cộng, trừ.
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm quy luật thành lập được bảng cộng , trừ trong phạm vi 10 .
Học thuộc trên lớp .
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
4. Thực hành:
Bài 1: HD HS vận dụng các công thức bảng cộng trừ để thực hiện các phép tính cho
GV: Võ Thị Thanh Thảo

3


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

trong bài.
- HS viết các số thẳng cột.
Bài 3:
- HDHS xem tranh và nêu bài toán.
- HD HS đọc tóm tắt bài toán rồi nêu bài toán.
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vận dụng vào hoàn thành 2 bài tập. Trình bày
sạch sẽ , chữ số rõ ràng, lập được bài toán nhanh.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HDƯD
- Chia sẻ với người thân những gì mình học được
TIẾNG VIỆT:
VẦN / OAN /; /OAT/ (V3,4)
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ : quán hàng , loạt soat....
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Hai quan
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đúng văn bản.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
ÔLTV:

LUYỆN VẦN CÓ ĐỦ ÂM ĐỆM - ÂM CHÍNH - ÂM CUỐI (2T)
Vần /oan / , / oat /
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần /oan/, /oat/ tham
gia chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr38)
GV: Võ Thị Thanh Thảo

4


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: toán, soạt.
- Tìm được mô hình đúng, sai.
- Đọc đúng, to rõ ràng: Ở làng nọ, có tên quan gian ác và tham lam.Hắn hay bắt nạt dân
lành và quát tháo họ. Hắn chả chăm lo cho dân mà chỉ nhăm nhe thu thuế cao. Dân làng
tuy tỏ ra ngoan ngoãn nghe hắn sai bảo nhưng thật ra thì căm giận hắn lắm. Vì hắn mà
dân làng phải khổ sở,vất vả.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành BT dưới (tr38): viết vào ô trống trong bảng theo mẫu các tiếng chứa
vần /oan/, /oat/.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS viết đúng, đẹp các tiếng chứa vần /oan/, /oat/, biết ghép âm đầu với vần /oan/, /oat/
với thanh có sẵn.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời
Ngày dạy: Thứ tư ngày 12/ 12 / 2018
TIẾNG VIỆT:
VẦN / OANG /; /OAC/
Việc 0:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết nhắc lại các vần đã hoc : /oan/, /oat/
- Đoc phân tích được tiếng /loan/, phân biệt được vị trí các âm.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / oan /; /oac/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần/ oang/; /oac/
- Biết vần / oang / có âm đệm / o /, âm chính /a/, âm cuối /ng /.
- Biết vần / oac / có âm đệm / o /, âm chính /a/, âm cuối /c/.
- Biết làm tròn môi vần oang, oac
- Vẽ được mô hình vần / oan/; /oát/ và đưa vần /oan / vào mô hình đọc trơn , đọc phân
tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới : ...
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới...
Vần /oang/ kết hợp được với 6 thanh.
- Phát âm to, rõ ràng đúng tiếng /toác/
GV: Võ Thị Thanh Thảo

5


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

Vần /oac/ chỉ kết hợp được với 2thanh , thanh sắc và thanh nặng
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng oang, oac, soàn soạt theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ : haong hoác , quang quác ....
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Bà mình thế mà nhát
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đúng văn bản.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
TOÁN:
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS:
*KT – KN :
- Củng cố và rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10
- Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán,
-Làm baì 1(côt 1,2,3).Bài 2 phần 1.bài 3 dòng 1.bài4
* TĐ : HS yêu thích , ham học hỏi , tìm tòi .
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sử dụng bảng phụ.
- Các mô hình, vật thật phù hợp với nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

GV: Võ Thị Thanh Thảo

6


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

*Khởi động
-PCTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò choi ‘Tính nhanh tính đúng ‘ôn lại bảng cộng ,
trừ trong phạm vi 10.
-Nhận xét - TD.
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức bảng cộng ,trừ trong phạm vi 10 tham gia trò
chơi nhanh , chính xác.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐCB:
1. GT bài, ghi đề:
-Giáo viên đọc mục tiêu bài.
2. HD HS làm BT:
a. Bài 1:
- HD HS sử dụng các công thức cộng, trừ trong phạm vi 10 để điền kết quả phép tính
b. Bài 2:
- GV có thể HD bằng cách gợi ý 10 trừ mấy bằng 5 ? 2 cộng mấy bằng 5?
- HS thực hiện phép trừ 10-7=3 rồi lấy 3+2=5, tiếp tục 5-3=2 và cuối cùng 2+8=10 và
ngôi sao kết thúc cũng là số 10.
c. Bài 3:
- HD HS thực hiện các phép tính (tính nhẩm) rồi so sánh các số và điền dấu thích hợp vào
ô trống
d. Bài 4:
- GV HD HS đọc tóm tắt
- Gọi 1 số HS nhắc lại công thức cộng, trừ trong phạm vi 10
- HS đọc tóm tắt của bài toán, nêu điều kiện và câu hỏi của bài toán
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vận dụng kiến thức vào thực hành làm các bài tập
, trình bày bài rõ ràng , có thẩm mĩ.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HDƯD
- Về chia sẻ với người thân những gì đã học được
Ngày dạy: Thứ năm ngày 13/ 12 / 2018
TIẾNG VIỆT:
Việc 0:
+ Tiêu chí đánh giá:
GV: Võ Thị Thanh Thảo

VẦN / OANH /; /OACH/

7


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

- HS biết nhắc lại vần đã hoc : /oang/, /oac/
- Đoc phân tích được tiếng /loang/,/toác/... phân biệt được vị trí các âm.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / oanh /; /oach/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần/ oanh/; /oach/
- Biết vần / oanh / có âm đệm / o /, âm chính /a/, âm cuối /nh /.
- Biết vần / oach / có âm đệm / o /, âm chính /a/, âm cuối /ch/.
- Biết làm tròn môi vần oanh, oach
- Vẽ và đưa được vần / oanh/; /oách/ vào mô hình đọc trơn ,phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới : ...
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới...
Vần /oanh/ kết hợp được với 6 thanh.
- Phát âm to, rõ ràng đúng tiếng /quách/
Vần /oach/ chỉ kết hợp được với 2thanh , thanh sắc và thanh nặng
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng oanh, oach, khoanh giò theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ : xoành xoạch , quạnh quẽ, quanh co ....
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Vẽ gì khó
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đúng văn bản.

GV: Võ Thị Thanh Thảo

8


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
TOÁN:
LUYỆN TẬP CHUNG (T1)
I. MỤC TIÊU: Giúp HS:
* KT – KN :
- Biết đếm ,so sánh,thứ tự các số từ 0 đến 10.
- Biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 10 .Viet được phép tính thích hợp theo tóm tắt
bài toán
-Làm bài 1,2.bài 3 (cột 4,5,6,7).bài 4,5.
* TĐ : Ham học hỏi , giáo dục tính cẩn thận
* NL : HS vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào thực tế.
III. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sử dụng bảng phụ.
- Các mô hình, vật thật phù hợp với nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
*Khởi động
- Gọi 1 số HS nhắc lại bảng cộng, trừ trong phạm vi 10
* HĐCB :
1. GT bài, ghi đề:
- Giao viên đọc mục tiêu bài
* HĐTH :
2. HD HS làm BT:
a. Bài 1:
- HD HS đếm số chấm tròn trong mỗi nhóm
- HS đếm chấm tròn trong mỗi nhóm rồi viết số chỉ số lượng chấm tròn vào ô trống tương
ứng.
b. Bài 2:
- GV HD HS đọc các số từ 0-10; 10 - 0
c. Bài 3:
- HD - HS thực hiện từng phép tính rồi điền kết quả.
d. Bài 4:
- GV HD HS hiểu lệnh của bài toán thực hiện trong phép tính rồi điền kết quả.
- HS thực hiện từng phép tính rồi điền kết quả
- HS nêu câu hỏi của bài toán: Có tất cả mấy quả ?
- HS đọc tóm tắt của bài toán, nêu điều kiện và câu hỏi của bài toán rồi điền số và phép
tính thích hợp vào ô trống.
đ. Bài 5:
Phần a:
- HS tự nêu toàn văn bài toán rồi giải.
GV: Võ Thị Thanh Thảo

9


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

Phần b: Làm tương tự phần a.
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vào thực hành làm các bài tập , biết lập phép tính
cho bài toán. tính toán cẩn thận , chữ số rõ ràng.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HDƯD
- Đọc cho người thân nghe các bảng cộng ,trừ đã học.
- GV hệ thống bài, nxét t.học.
Ngày dạy : Thứ sáu ngày 14/12/2018
TIẾNG VIỆT:
VẦN /OAI/
Việc 0:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết nhắc lại vần đã hoc : /oanh/, /oach/
- Đoc phân tích được tiếng /loanh/,/quách/... phân biệt được vị trí các âm.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / oai /
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần/ oai/
- Biết vần / oai / có âm đệm / o /, âm chính /a/, âm cuối /i /.
- Biết làm tròn môi vần oai,
- Vẽ và đưa được vần / oai/ vào mô hình đọc trơn ,phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới : ...
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới...
Vần /oai/ kết hợp được với 6 thanh.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng oai, xoài, thoai thoải theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết

GV: Võ Thị Thanh Thảo

10


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ : khoan khoái quai bị ....
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Sư Tử , Cáo và các loài thú
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đúng văn bản.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
ÔLTV:
LUYỆN VẦN /oang/, /oac/
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần /oang/, /oac/,
tham gia chơi tích cực hào hứng.
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr39)
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: choàng, khoác.
- Đọc đúng, to rõ ràng: Ở phố, xe cộ đi lại tấp nập. Bà lo Hoàng chả để ý sẽ bị xe đâm
phải. Vì thế mà hễ cứ đi qua ngã tư là bà khoác tay Hoàng thật chặt, Hoàng thì chả lo xa
như bà. Cậu cứ đi khoan thai, đàng hoàng lắm. Bà thấy thế lại mắng Hoàng chả nghe lời
bà dặn.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành BT dưới (tr39): viết vào ô trống trong bảng theo mẫu các tiếng chứa
vần /oang/, /oac/.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết viết vào ô trống trong bảng theo mẫu các tiếng chứa vần /oang/, /oac/.
- Viết đúng, đẹp các tiếng chứa vần /oang/, /oac/ vừa tìm được.
+ PP: quan sát, vấn đáp
GV: Võ Thị Thanh Thảo

11


Trường TH Cam Thủy

Năm học: 2018 - 2019

+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời
HĐTT:
SINH HOẠT LỚP
I.
Mục tiêu
-Học sinh nhận ra ưu khuyết điểm trong tuân qua và biết rút kinh nghiệm sửa chữa
những tồn tại trong tuần tới.
- Biết thực hiện tốt các nội quy trường lớp, ATGT.
II. Đánh giá các hoạt động tuần qua
-CTHĐTQ yêu cầu các ban : Ban học tập , ban thư viện, ban vs….lên đánh giá các ưu
khuyết điểm trong tuần qua.
-Các ban lần lượt lên báo cáo ưu khuyết điểm trong tuần qua.
- CTHĐTQ nhận xét chung và nhấn mạnh những điểm đã đạt được đồng thời nhắc
nhở những hạn chế còn tồn tại – rút kinh nghiệm trong tuần sau.
-GVCN :Nhận xét đánh giá chung tuyên dương các ban hoạt động tích cực ,khuyến khích
động viên những ban còn hạn chế hãy phát huy hơn nữa để làm tốt vai trò của mình.
- Ôn lại cây từ vựng Tiếng Anh
III. Phương hướng tuần tới
- Phát huy những ưu điểm
- Khắc phục những hạn chế còn tồn tại .
- Duy trì nề nếp để học tập tốt
- Thực hiện tốt ATGT, ATĐN.

GV: Võ Thị Thanh Thảo

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×