Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 13 (2)

TUẦN 13
Ngày dạy: Thứ hai ngày 19 / 11 / 2018
VẦN / ĂM /, / ĂP /

TIẾNG VIỆT:
Việc 0:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết nêu vần có âm chính và âm cuối đã học an.
- Biết vần có cặp âm cuối m/p: am, ap
- Các vần có âm cuối m kết hợp được với 6 thanh.
- Các vần có âm cuối p kết hợp được với 2 thanh; thanh sắc, thanh nặng.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / ăm /, /ăp/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / ăm/, /ăp/
- Biết vần / ăm / có âm chính / ă /, âm cuối / m /.Vần / ăp/ có âm chính /ă/,
âm cuối /p/
- Vẽ được mô hình tiếng / lăm /,/ lắp/ và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc
phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.

- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần ăm kết hợp được với 6
thanh; vần /ăp/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng ăm, ăp , tháp chàm theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: răm rắp, chằm chặp....
- Đọc to rõ rangfsachs TV/ 32,33 theo quy trình
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp


+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của
tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Bé ở nhà
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Ô.L.TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 12 ( T2 )
I. Mục tiêu:
- HS mức CHT-HT làm dược BT 5, 6 ,7 HS mức HTT thêm BT 8
II. Các hoạt động dạy học:
* HĐ1 : Ôn luyện
ĐGTX:
+HS nắm các bảng cộng trừ thực hiện tính toán nhanh, chính xác.
+ Biết tìm ra kết quả giữa các phép tính rồi so sánh bằng cách điền dấu < >


=
+ Thực hiện tính với hai phép tính liền nhau chính xác, viết số đẹp , đúng.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời
HĐ3: Vận dụng
ĐGTX: - ND ĐG
+ HS nhận dạng hình tam giác và đếm số hình điền vào chỗ chấm.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời.
ÔLTV:
LUYỆN VẦN /am/, /ap/
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học có chứa
vần /am/, /ap/; tham gia chơi tích cực hào hứng.
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:


- T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích; tìm mô
hình ghi tiếng đúng tiếng sai theo ND VBT(Tr22)
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: nam, nháp.
- Đọc đúng, to rõ ràng: Bố mẹ Nam đi làm xa, Nam và bà ở nhà.Bà Nam đã
già mà vẫn rất ham làm. Bà chăn gà và cắt cỏ cho bò ăn.Nam làm đỡ bà. Bà
cho Nam xe đạp,Nam chở bà ra chợ.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành bài tập: viết vào ô trống các tiếng chưa vần /am, /ap/, tìm và
viết các tiếng có chứa vần /am/, /ap/ trong bài.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết ghép âm đầu, vần và dấu thanh tạo thành tiếng có chứa vần /am/,
/ap/
- Viết đúng, đẹp các tiếng chứa vần /am/, /ap/ có trong bài.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời
Ngày dạy: Thứ tư ngày 21 / 11 / 2018
(Dạy CT T3 – Tuần 13)
TOÁN :
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 7
I.MỤC TIÊU:
* KT- KN :
- Thuộc bảng trừ , biết làm tính trừ trong phạm vi 7. Viết được phép tính
thích hợp với hình vẽ
- Làm BT:1,2,3' dòng 1' , BT 4
* Thái độ: Thích học toán.
* NL : HS vận dụng kiến thức vào thực hành tính toán trong thực tế .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: BTHT,BP,phiếu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:


* Khởi động
- Tổ chức cho học sinhđọc nối tiếp bảng cộng 7
- Nhận xét tuyên dương.
Giới thiệu bài trực tiếp
* HĐCB
- GV đọc mục tiêu bài học
Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 7.
a, Hướng đẫn HS học phép trừ : 7 - 1 = 6 và 7 – 6 = 1.
- Bước 1: Hướng dẫn HS :
- Bước 2:Gọi HS trả lời:
GV vừa chỉ vào hình vẽ vừa nêu: 6 bớt 1 còn mấy?
-Bước 3:Ta viết 7 trừ 1 bằng 6 như sau: 7- 1 = 6
*Sau cùng HD HS tự tìm kết quả phép trừ 7 – 6 = 1.
b, Hướng dẫn HS học phép trừ : 7 –2 = 5 ; 7 – 5 = 2 theo 3 bước tương tự
như đối với 7 - 1 =6 và 7 – 6 = 1.
c,Hướng dẫn HS học phép trừ 7 - 3 = 4 ; 7 - 4 = 3. (Tương tự như phép trừ 7
- 1 = 6 và 7 - 6 = 1).
d, Sau mục a, b, c trên bảng nên giữ lại các công thức
7 -1 = 6;7 - 6 = 1;7 - 2 = 5; 7 - 5 = 2; 7 - 3 = 4; 7 - 4 = 3 GV dùng bìa che tổ
chức cho HS học thuộc lòng các công thức trên bảng.
-GV nêu một số câu hỏi để HS trả lời miệng (VD: Bảy trừ một bằng mấy?
Bảy trừ mấy bằng hai?)
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm bảng cộng trong phạm vi 7 và lập được bảng
trừ trong phạm vi 7 dựa vào mối quan hệ cộng , trừ .
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐTH


*Bài 1/69: Cả lớp làm vở Toán.
Hướng dẫn HS viết thẳng cột dọc:


7
67
47
27
57
1

GV, nhận xét bài làm của HS.
*Bài 2/69: Làm vở BT Toán 1 (Bài 3 trang 53)
GV nhận xét bài làm của HS
Bài 3/69:Làm dòng 1 vở Toán.
GV nhận xét bài HS làm.
*Bài 4/66 : HS ghép bìa cài.
GV yêu cầu HS tự nêu nhiều bài toán khác nhau và tự nêu được nhiều phép
tính ứng với bài toán vừa nêu .
GV nhận xét kết quả thi đua của 2 đội.
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vừa học vận dụng vào thực hành tính
toán các bài tập thành thạo , trình bày sạch sẽ .Lập được phép tính trong
bài toán.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐƯD
-Đọc ĐT bảng trừ 7.
- Kể cho người thân nghe những gì đã học được
TIẾNG VIỆT:
VẦN / ÂM /, / ÂP /
Việc 0:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết vần có cặp âm cuối m/p: am, ap; ăm ,ăp
- Các vần có âm cuối m kết hợp được với 6 thanh.
- Các vần có âm cuối p kết hợp được với 2 thanh; thanh sắc, thanh nặng.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / âm /, /âp/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / âm/, /âp/
- Biết vần / âm / có âm chính / â/, âm cuối / m /.Vần / âp/ có âm chính /â/,
âm cuối /p/
- Vẽ được mô hình tiếng / lâm /,/ lấp/ và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc
phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.


- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần âm kết hợp được với 6
thanh; vần /âp/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng âm, âp,rầm rập
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: răm rắp, chằm chặp....
- Đọc to rõ sách TV/ 34,35 theo quy trình
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của
tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Phố xá tấp lập
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
ÔLTV:
LUYỆN VẦN /ăm/, /ăp/
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần
/ăm/, /ăp/, tham gia chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích theo ND
VBT(Tr23)


+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: nằm,gặp.
- Đọc đúng, to rõ ràng: Bố cắp cặp đi làm.mẹ đạp xe đi chợ. Chỉ có bà ở nhà
chăm Phát.Bà tắm và cho Phát ăn. Bà làm rất cẩn thận và ngăn nắp. Phát răm
rắp nghe bà.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành BT dưới (tr23): viết vào ô trống theo mẫu, tìm tiếng chứa
vần /ăm/, /ăp/ có trong bài đọc.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết ghép âm đầu, vần và dấu thanh tạo thành tiếng có chứa vần
/ăm/,/ăp/
- HS tìm được tiếng chứa vần /ăm/,/ăp/ có trong bài đọc.
- Viết đúng, đẹp các tiếng chứa vần /ăm/,/ăp/ có trong bài.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời
ÔLTV:
LUYỆN VẦN /âm/, /âp/
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần
/âm/, /âp/, tham gia chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích theo ND
VBT(Tr24)
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: hầm, gấp.
- Đọc đúng, to rõ ràng: Nhà Lâm ở thị trấn,gần kề ngã tư,xe cộ rầm rập.Mẹ
dặn Lâm khi đi qua đó nhớ đi chầm chậm để mẹ đỡ lo. Có lần, Lâm đi qua
đó bị vấp,mẹ lo ghê.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành BT dưới (tr19): viết các tiếng vào ô trống theo mẫu, viết các
tiếng chứa vần /âm/, /âp/ có trong bài đọc trên.
+ Tiêu chí đánh giá:


- HS biết ghép âm đầu, vần và thanh để tạo thành tiếng.
- HS tìm và viết các tiếng chứa vần /âm/, /âp/ có trong bài đọc trên.
- Viết đúng, đẹp các tiếng chứa vần /âm/, /âp/ có trong bài.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời

Ô.L.TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 13 ( T1 )
I. Mục tiêu:
- HS mức CHT-HT làm được BT 1 ,2 ,3 HS mức HTT thêm BT 4
II. Các hoạt động dạy học:
• HĐ1: Khởi động
ĐGTX: - ND ĐG
+ Em vẽ thêm số chấm tròn cho đủ 5 vào hình vẽ.Vẽ đẹp , trình bày sạch sẽ.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐ2: Ôn luyện
ĐGTX:
+HS thực hiện tính và ghi đúng kết quả vào chỗ chấm , viết số đẹp.
+ Biết thực hiện tính theo hàng dọc , viết số thẳng hàng.
+ Thực hiện tính 2 phép tính liền nhau nhanh, chính xác.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời
Ngày dạy: Thứ năm ngày 22 / 11 /
2018
( Dạy CT T4 – Tuần 13)
VẦN / ANG /, / AC /

TIẾNG VIỆT:
Việc 0:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết mẫu vần có cặp âm cuối m/p: am, ap
- Các vần có âm cuối m kết hợp được với 6 thanh.
- Các vần có âm cuối p kết hợp được với 2 thanh; thanh sắc, thanh nặng.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / ang /, /ac/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / ang/, /ac/


- Biết vần / ang / có âm chính / a/, âm cuối / ng /.Vần / ac/ có âm chính / a/,
âm cuối /c/
- Vẽ được mô hình tiếng / khang /,/ khác/ và đưa vào mô hình đọc trơn ,
đọc phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần ang kết hợp được với 6
thanh; vần /ac/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng ang, ac, bàng bạc
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: nhang nhác , ngụy trang,
quả bàng....
- Đọc to rõ sách TV/ 36, 37 theo quy trình
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của
tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Nhà bé Trác
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
TOÁN
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU:
-Kiến thức: Củng cố về các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 7.


-Kĩ năng :Biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi các số đã học.Tập biểu thị
tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp
+ Hoàn thành bài tập 1, bài 2 ( cột 1, 2), bài 3 (cột 1, 3) và bài 4 ( cột 1, 2)
-Thái độ: Thích học Toán.
-Năng lực : Nắm kiến thức vận dụng vào làm bài nhanh , tính toán thành
thạo ,chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bộ đồ dùng học Toán lớp1, BP, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động:
- Tổ chức cho học sinh đọc nối tiếp bảng cộng , trừ 7
- Nhận xét tuyên dương.
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức nhớ và đọc đúng bảng cộng , trừ đã
học theo yêu cầu
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HĐTH
- GV đọc mục tiêu bài học
Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK.
+Cách tiến hành :
*Bài tập1/70: HS làm vở Toán..
Hướng dẫn HS viết thẳng cột dọc.


7
3

+

2
5

+

4
3

-

7
17
07
5

GV nhận xét bài làm của HS.
*Bài 2/70: Cả lớp làm vở Toán.
HD HD thực hiện phép tính theo từng cột.
KL: Bài này củng cố về tính chất giao hoán của phép cộng và mối quan hệ
giữa phép cộng và phép trừ.
GV nhận xét bài làm của HS.
* Bài 3/70: Cả lớp làm phiếu học tập.
Hướng dẫn HS nêu cách làm ( chẳng hạn 2 + … = 7, vì 2 + 5 = 7 nên ta
điền 5 vào chỗ chấm, ta có:2 + 5 = 7
GV nhận xét bài viết của HS.
Bài 4/70: HS làm bảng con.
Cho HS nêu cách làm bài(thực hiện phép tính ở vế trái trước, rồi điền dấu
thích hợp vào chỗ chấm)
GV nhận xét bài làm của HS.
GV nhận xét thi đua của hai đội.


-Vừa học bài gì?
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức đã học vận dụng hoàn thành các bài
tập . Biết cách tính các phép tính rồi so sánh kết quả bằng cách điền dấu <
>=.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HĐƯD
-Xem lại các bài tập đã làm.
- Kể cho người thân nghe những gì đã học được
Ngày dạy: Thứ sáu ngày 23 / 11 / 2018
(Dạy CT T5 – Tuần 13)
TIẾNG VIỆT:
VẦN / ĂNG /, / ĂC /
Việc 0:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết mẫu vần có cặp âm cuối ng, c: ang , ac
- Các vần có âm cuối ng kết hợp được với 6 thanh.
- Các vần có âm cuối c kết hợp được với 2 thanh; thanh sắc, thanh nặng.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / ăng /, /ăc/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / ang/, /ac/
- Biết vần / ăng / có âm chính / ă/, âm cuối / ng /.Vần / ăc/ có âm chính / ă/,
âm cuối /c/
- Biết tìm tiếng đưa vào mô hình đọc trơn , phân tích
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần ang kết hợp được với 6
thanh; vần /ac/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng vần ăng, ăc, nằng nặc
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp


+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: phăng phắc, tắc xi, vằn
vặc....
- Đọc to rõ sách TV/ 38, 39 theo quy trình
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của
tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Trăng rằm
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
TOÁN :
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 8
I.MỤC TIÊU:
* KT – KN :
-Thuộc bảng cộng trong phạm vi 8. Biết làm tính cộng trong phạm vi 8.
-Viết được phép tính thích hợp như hình vẽ.
- BT: Bài 1, bài 2 ( cột 1, 3, 4), bài 3 (dòng 1), bài 4 (a)
* Thái độ: Thích học toán.
* NL : HS vận dụng kiến thức vào làm bài, biết áp dụng các bảng cộng vào
tính toán vật dụng trong cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: BTHT, BC, phiếu,VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
* HĐCB
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 8.
- GV đọc mục tiêu bài học
a,Giới thiệu lần lượt các phép cộng 7 + 1 = 8 ;1 + 7 =8
6+2=8; 2+
6 = 8; 5 + 3 = 8; 3 + 5 = 8 ; 4 + 4 = 8.
-Hướng dẫn HS quan sát số hình vuông ở hàng thứ nhất trên bảng:
Khuyến khích HS tự nêu bài toán, tự nêu phép tính.


Gọi HS trả lời:
-GV vừa chỉ vào hình vừa nêu: 7 thêm là mấy?
-Quan sát hình để tự nêu bài toán:” Có 7 hình vuông thêm 1 hình vuông
nữa.Hỏi có tất cả mấy hình vuông?”
-Ta viết:” 7 thêm 1 là 8” như sau: 7 + 1 = 8.
*Hướng đẫn HS học phép cộng 1 + 7= 8 theo 3 bước tương tự như đối với 7
+ 1 = 8.
*Với 8 hình vuông ở hàng thứ hai, HD HS học phép cộng 6 + 2 = 8 ; 2 + 6
=8 theo3 bước tương tự 7 + 1=8, 1 + 7 = 8.
*Với 8 hình vuông ở hàng thứ ba, HD HS học phép cộng 5 + 3 = 8 ; 3 + 5 =
8 (Tương tự như trên).
*Với 8 hình vuông ở hàng thứ tư, HD HS học phép tính 4 + 4 = 8.
b, Sau mục a trên bảng nên giữ lại các công thức:
7 + 1 = 8 ; 6 + 2 = 8 ; 5 + 3 =8
1 + 7 = 8 ; 2 + 6 = 8 ; 3 + 5 = 8; 4 + 4 = 8.
Để HS ghi nhớ bảng cộng, GV có thể che hoặc xoá từng phần rồi toàn bộ
công thức, tổ chức cho HS học thuộc.
HS đọc thuộc các phép cộng trên bảng.(CN-N-ĐT)
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức lập được bảng cộng 8 , đọc to , rõ
ràng và học thuộc bảng cộng tại lớp.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐTH
*Bài 1/71: Cả lớp làm vở Toán .
Hướng dẫn HS viết thẳng cột dọc:
+

5
3

+

1
7

+

5
2

+

4
4

+

4
4

GV nhận xét bài làm của HS.
*Bài 2/71: Làm VBT
HD HS cách làm:
KL : Nêu tính chất của phép cộng : Khi đổi chỗ các số trong phép cộng
thì kết quả vẫn không thay đổi.
GV chấm một số vở và nhận xét.
*Bài3/72: Làm bảng con.
HD HS cách làm:(chẳng hạn 1 + 2 + 5 =… , ta lấy 1 cộng 2 bằng 3, rồi lấy 3
cộng 5 bằng 8, ta viết 8 sau dấu bằng, như sau: 1 + 2 + 5 = 8 )
GV chấm điểm, nhận xét bài HS làm.
*Bài 4/72 : HS ghép bìa cài.


GV yêu cầu HS tự nêu nhiều bài toán khác nhau và tự nêu phép tính thích
hợp với bài toán.
GV nhận xét kết quả thi đua của 2 đội.
-Nhận xét tuyên dương.
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức đã học vận dụng vào làm bài tập ,
trình bày bài sạch sẽ , chữ số rõ ràng, tính toán chính xác.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HDƯD
-Về nhà đọc bảng cộng 7 cho người thân nghe.
Ngày dạy: Thứ hai ngày 26 / 11 / 2018
( Dạy CT T6 – Tuần 13)
VẦN /ÂNG/, /ÂC/

TIẾNG VIỆT:
Việc 0:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết mẫu vần có cặp âm cuối ng, c: ăng , ăc
- Các vần có ăng cuối ng kết hợp được với 6 thanh.
- Các vần có âm cuối c kết hợp được với 2 thanh; thanh sắc, thanh nặng.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / âng /, /âc/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / âng/, /âc/
- Biết vần / âng / có âm chính / â/, âm cuối / ng /.Vần / âc/ có âm chính /â/,
âm cuối /c/
- Biết tìm tiếng đưa vào mô hình đọc trơn , phân tích
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần âng kết hợp được với 6
thanh; vần /âc/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng vần âng, âc, câng cấc
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp


+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: tâng hẩng, vầng trăng,dâng
hoa....
- Đọc to rõ sách TV/ 40, 41 theo quy trình
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của
tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Giỗ tổ
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
ÔLTV:
LUYỆN VẦN /ang/, /ac/
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng chứa vần /ang/,/ac/
đã học; tham gia chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích theo ND
VBT(Tr25)
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: vàng,nhạc.
- Đọc đúng, to rõ ràng: Nhà Trang gần nhà Huy.Ngõ nhà Huy có tán bàng
rất mát. Huy rủ Trang sang đó đạp xe.Mẹ Huy rất quý Trang. Bác cho Trang
đủ thứ quà: Khi thì bắp ngô,củ lạc,có khi thì quả mận, quả cam,... Trang và
Huy ăn no nê.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết


- HS thc hnh BT1, 2 di (tr25): Vit ting cú cha vn /ang/, /ac/ vo ụ
trng.Tỡm v vit ting cha vn /ang/, /ac/ trong bi c.
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- HS bit ghộp õm u vi vn õt v du thanh phự hp,nm c vn ac
ch kt hp vi hai du thanh.
- HS tỡm v vit c ting cha vn /ang/, /ac/ trong bi c.
- Vit ỳng, p cỏc ting cha vn /ang/, /ac/ trong bi c.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp
+ K thut: thang o, nhn xột bng li
SHTT
Sinh hoạt LP
I . Mục tiêu
* Học sinh nhận ra u , khuyết điểm trong tuần qua và biết
rút kinh nghiệm sửa chữa những tồn tại cho tuần tới .
* Biết thực hiện tốt các nội quy trờng học .
II. Đánh giá các hoạt động tuần qua
- CTHDDTQ yờu cu cỏc ban :Ban hc tp , BTV, BVS...nờn bỏo cỏo tỡnh
hỡnh u khuyt im trong tun qua.
- Cỏc ban ln lt lờn bỏo cỏo u khuyt im trong tun
- CTHTQ nhn xột chung v nhn mnh nhng im ó t c ng
thi nhc nh nhng hn ch cũn tn ti rỳt kinh nghim trong tun sau.
- GVCN : Nhn xột ỏnh giỏ chung tuyờn dng cỏc ban hot ng tớch cc
- Nhc nh những em cha chú ý học tập ở lớp ,nhà,núi chuyn
riờng trong gi hc,VS cỏ nhõn cũn hn ch nh em : Bo , Trng , Ti,
Thng,...
-c chm Bỏ Bo , Trng , t ,...
- ng viờn kp thi HS cũn hn ch mnh dn ,t tin hn na trong cỏc
hot ng
- CTHTQ t chc cho lp ụn li cõy t vng Ting Anh theo hỡnh thc
CN- N2-NL
- Thi c trc lp
III. Phuơng hớng tuần tới :
-Phát huy những u điểm
- Khắc phục những hạn chế còn tồn tại
- Chú trọng công tác học tập tốt
- Thc hin tt ATGT.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×