Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 2 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 15 (2)

TUN 15
Th hai ngy 3 thỏng 12 nm 2018

TP C ( T1+T2):

HAI ANH EM

I. MC TIấU:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.Bớc đầu biết đọc rõ lời diễn tả ý
nghĩ của các nhân vật trong bài.
- Hiểu nội dung : S quan tâm, lo lắng cho nhau, nhờng nhịn nhau
của hai anh em.( Trả lời đợc các câu hỏi trong SGK)
* Giáo dục tình cảm đẹp đẻ giữa anh em trong gia đình.
II. DNG:
- Tranh minh ho bi tp c. Bng ph ghi ni dung cn HD luyn c.
III.HOT NG HC:
A.Hot ng c bn:
1. Khi ng:

Vic 1: Trng ban hc tp iu khin nhúm c v tr li cõu hi bi : Nhn tin v tr
li cỏc cõu hi SGK.

Vic 2: Cỏc nhúm trng bỏo cỏo kt qu c v tr li cõu hi ca nhúm.
2. Hỡnh thnh kin thc:
- Gii thiu ch im - Gii thiu bi - ghi bi Nờu mc tiờu tit hc.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: c to rừ rng, bit ngt ngh ỳng, tr li c cỏc cõu hi
SGK. phi hp tt vi cỏc bn trong nhúm
- PP: vn ỏp, tớch hp
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, phõn tớch, phn hi
a. Hot ng 1: Luyn c ỳng:
*Vic 1: GV (HS khỏ gii) c ton bi - Lp c thm
*Vic 2: c vũng 1: Luyn phỏt õm ỳng.

+ c ni tip cõu trong nhúm.
+ HS phỏt hin t khú c trong bi v giỳp bn c cho ỳng trong nhúm.
+ HS bỏo cỏo cho GV kt qu c thm ca nhúm v nhng t khú c m HS c
cha ỳng.
+ GV ghi li nhng t HS phỏt õm sai ph bin(nu cú) lờn bng v HD cho HS cỏch
c
*Vic 3: c vũng 2: Chia on- c ni tip on. Luyn ngt ngh ỳng cõu di kt
hp gii ngha t.


- Từng nhóm HS đọc nối tiếp đoạn, phát hiện những câu dài khó đọc. Báo
cáo cho GV những câu dài không có dấu câu khó ngắt nghỉ mà HS phát hiện.
- GV đưa ra câu dài đọc mẫu, HS nghe và phát hiện chỗ cần ngắt nghỉ.
- HS luyện đọc ngắt nghỉ đúng.
- HD giải nghĩa từ.
* Việc 4: Đọc vòng 3: Đọc nối tiếp đoạn theo nhóm trước lớp.
- HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp(mỗi nhóm một em thi đọc)
- Hs đọc toàn bài.
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng câu, biết ngắt nghỉ đúng, hiểu được nghĩa các từ khó
,đọc bài to, rõ ràng, phối hợp tốt với các bạn trong nhóm
- PP: vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi

TIẾT 2
b. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
* Việc 1:
Nhóm trưởng điều hành: HS đọc thầm, đọc lướt để trả lời câu hỏi ( GV đưa ra trong


phiếu học tập)
* Việc 2: Các nhóm báo cáo kết quả.
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng từ, câu, ngắt nghỉ đúng, hiểu được nghĩa các từ khó
hiểu,đọc bài to, rõ ràng, phối hợp tốt với các bạn trong nhóm
- PP: vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi
* Việc 3: GV sơ kết ngắn gọn, nhấn mạnh ý chính(có thể ghi bảng những từ ngữ hình
ảnh chi tiết nổi bật cần ghi nhớ)
* Việc 4: HS nếu nội dung chính của bài : S quan t©m, lo l¾ng cho nhau, nhêng nhÞn nhau cña hai anh em
– HS nhắc lại.
B.Hoạt động thực hành:
+ Hoạt động 3: Luyện đọc hay
* Giúp HS đọc rõ ràng, diễn cảm, thể hiện được giọng của nhân vật
* Việc 1: GV giới thiệu đoạn cần luyện; GV đọc mẫu. HS nghe và nêu giọng đọc của
đoạn.

* Việc 2: HS đọc lại vài em. Luyện đọc phân vai theo nhóm.
* Việc 3: Thi đọc diễn cảm. Nhận xét, bình chọn nhóm đọc hay.
C. Hoạt động ứng dụng:


- Lin h: nh cỏc em cú anh hay ch khụng? Tỡnh cm gia anh ch em nh th
no?
- Nhn xột tit hc . V nh chia s bi hc cựng ụng b, cha m.
************************************************
TON :
100 TR I MT S.
I.MC TIấU:
- Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng : 100 trừ đi một số có một
hoặc 2 chữ số
- Biết tính nhẩm 100 trừ đi số tròn chục (HS làm đợc các bài tập:
1,2)
- Giáo dục HS tính t duy, sáng tạo trong học toán
II. DNG: Bng ph.
III.HOT NG HC:
A.Hot ng c bn:
1.Khi ng:

+Vic 1: Trng ban hc tp iu khin nhúm kim tra bng tr
+ Vic 2: Cỏc nhúm trng bỏo cỏo kt qu.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: Qua trũ chi HS nm c bng tr 15, 16, 17, 18 tr i mt s,
nờu ỳng kt qu cỏc phộp tớnh trong bng tr 15,16,17,18 tr i mt s, mnh dn ,t
tin khi tham gia chi, phn x nhanh.
- PP: tớch hp
- K thut: trũ chi
2. Hỡnh thnh kin thc:
H1: Giới thiệu cách thực hiện phép trừ 100 - 36; 100 - 5 (12 - 15
phút)
- Nêu mục tiêu, ghi tên bài.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS bit c cỏch t tớnh v tớnh 100 36; 100- 5.
- PP: hi ỏp, tớch hp
- K thut: t cõu hi,, nhn xột bng li, nh hng hc tp, phõn tớch, phn hi
B. Hot ng thc hnh:
- GV nêu bài toán: Có 100 que tính, bớt đi 36 que tính. Hỏi còn lại bao
nhiêu que tính?
- GV ghi bảng : 100 - 36
- HD thực hiện theo cột dọc
100
- 36
64
- Gọi HS nêu cách tính, GV ghi bảng


* Giới thiệu phép trừ 100 - 5.( tng t)
- HD thực hiện theo cột hàng dọc
- GV ghi bảng cách thực hiện
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: cỏch tớnh t phi sang trỏi cú nh hng trm.HS thc hin
-hanh, thnh tho.
- PP:Vit, vn ỏp, tớch hp
- K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li,phõn tớch,phn hi
Bi tp 1:Tớnh

HN2 .
Vic 1: 1bn c yờu cu, lp c thm.
Vic 2: Cho HS lm bi tp vo v.1 HS lm bi bng ph.
Vic 3: Chia s: Nhn xột bi lm bng ph, Lp i chộo v kim tra bi ln nhau.
Bi tp 2: Tớnh nhm
Hot ng CN

Vic 1 : T lm bi vo v, 1 HS lm bi vo bng ph.
Vic 2: Nhn xột bi bng ph,lp i chộo v kim tra bi ln nhau.
Vic 3: Chia s: Cỏc em i s trm thnh s trũn chc ri tr bỡnh thng.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ:HS bit nhm cỏc s thnh s trũn chc ri ly s b tr tr i s
tr.
- PP:Vit, vn ỏp, tớch hp
- K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li,phõn tớch,phn hi
C. Hot ng ng dng:
- Nhn xột tit hc.
- Dn v nh chia s bi hc cựng ụng b , cha m.
************************************************
Th ba ngy 4 thỏng 12 nm 2018

TP C:

Bẫ HOA

I. MC TIấU: Giỳp HS:
- Học sinh đọc đúng, rõ ràng toàn bài; Biết đọc liền mạch các từ,
cụm từ trong câu; ngắt nghỉ hơi đúng và rõ ràng; đọc rõ th của
bé Hoa trong bài


- Hiểu nội dung: Hoa rất thơng yêu em, biết chăm sóc em và giúp đỡ
bố mẹ.( Trả lời đợc các câu hỏi ở SGK)
- Giáo dục HS về tình cảm gia đình
II. DNG:
-.Bng ph.
III. HOT NG HC:

A.Hot ng c bn:
1.Khi ng:

TB hc tp(nhúm trng) iu hnh cỏc bn ụn bi: Hai anh em.
*Vic 1: Kim tra c, t cõu hi trong sgk cho bn tr li.
*Vic 2: Nhn xột.
*Vic 3: Cỏc nhúm trng bỏo cỏo kt qu cho GV
*Vic 4: GV nhn xột chung.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS nm c to, rừ rng, din cm bi : Hai anh em. Tr li trụi
chy cỏc cõu hi sgk .
- PP: vn ỏp, tớch hp
- K thut: nhn xột bng li, phõn tớch, phn hi
2.Hỡnh thnh kin thc:
- Gii thiu bi- ghi bi- HS nhc bi.
- Nờu mc tiờu bi hc.
a. Hot ng 1: Luyn c ỳng:
*Vic 1: HS khỏ gii c ton bi. HD cỏch c.
*Vic 2: c vũng 1: Luyn phỏt õm ỳng.

+ c ni tip cõu trong nhúm.
+ HS phỏt hin t khú c trong bi v giỳp bn c cho ỳng trong nhúm.
+ HS bỏo cỏo cho GV kt qu c thm ca nhúm v nhng t khú c m HS c
cha ỳng.
+ GV ghi li nhng t HS phỏt õm sai ph bin lờn bng v HD cho HS cỏch c.
* Vic 3:

c vũng 2: Luyn ngt ngh ỳng cõu di kt hp gii ngha t
- HS chia on. Tng nhúm HS c ni tip on, mi on l mt s, phỏt hin
nhng cõu di khú c. Bỏo cỏo cho GV nhng cõu di khụng cú du cõu khú ngt ngh
m HS phỏt hin.
- GV a ra cõu di c mu, HS nghe v phỏt hin ch cn ngt ngh.


- GV HD HS ngt ngh theo du phõn cỏch
- HS luyn c ngt ngh ỳng.
- HD gii ngha t.
* Vic 4: Thi c gia cỏc nhúm.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: c ỳng cõu, bit ngt ngh ỳng, hiu c ngha cỏc t khú
,c bi to, rừ rng, phi hp tt vi cỏc bn trong nhúm
- PP: vn ỏp, tớch hp
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, phõn tớch, phn hi
b. Hot ng 2: Tỡm hiu bi
* Vic 1:

HS tho lun nhúm c thm, c lt tr li cõu hi ( GV a ra trong phiu hc
tp)
* Vic 2: Cỏc nhúm bỏo cỏo kt qu
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS hiu ni dung bi tr li c cỏc cõu hi SGK.
- PP: vn ỏp, tớch hp
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, phõn tớch, phn hi
* Vic 3: GV s kt ngn gn, nhn mnh ý chớnh.
* Vic 4: HS nờu ni dung chớnh ca bi:
Cht: Hoa rất thơng yêu em, biết chăm sóc em và giúp đỡ bố
mẹ .
* Liờn h: Cỏc em nh ó lm gỡ giỳp cha m.
C. Hot ng ng dng:

*Vic 1: Nhn xột thỏi v tin thn hc tp.
- Dn v nh chia s bi hc cựng ụng b, cha m..
************************************************

CHNH T: (TC)

HAI ANH EM

I.MC TIấU:

-Chép lại chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn có lời
diễn tả ý nghĩ nhân vật trong ngoặc kép
-Làm đúng bài tập phân biệt x/s
-H có ý thức luyện viết đúng chính tả, viết đẹp .
II. DNG:
- Bng ph
III. HOT NG HC:


A.Hoạt động cơ bản:
1. Khởi động:

- TB học tập cho lớp viết bảng con : giấc, mênh mông.
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: HS viết đúng và đẹp các từ đã viết sai ở tiết trước, trình bày bảng
cẩn thận
- PP: vấn đáp.
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.
2. Hình thành kiến thức:
- Giới thiệu bài - ghi đề bài. Nhắc đề bài. Nêu mục tiêu bài học.
Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung:
Việc 1: - 1H đọc bài . H đọc thầm theo
Việc 2: - H thảo luận hệ thống câu hỏi như SGK
Việc 3: - HD viết từ khó vào bảng con : công, suy nghĩ.
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chính tả
- Nêu cách viết bài, trình bày đoạn viết.
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: HS viết được các từ khó viết , trả lời được câu hỏi:.
- PP: viết,vấn đáp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, viết nhận xét.
- Suy nghĩ của người em : Anh mình còn phải nuôi vợ con...công bằng.
- Suy nghĩ của người em được đặt trong dấu ngoặc kép, ghi sau dấu hai chấm.
B. Hoạt động thực hành
Hoạt động 3: Viết chính tả
Việc 1: - Chép bài ở bảng cho học sinh nhìn viết bài.
Việc 2: - Dò bài.- H đổi vở theo dõi
Việc 3: - GV chấm nhận xét một số bài .

Làm bài tập-(Hoạt động cá nhân):
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: HS nhìn viết đứng bài chính tả theo yêu cầu. Trình bày bài cẩn
thận, chăm chú viết.
- PP: viết,vấn đáp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, viết nhận xét.
Bµi 2 : T×m 2 tõ cã chøa vÇn ai, 2 tõ cã chøa vÇn ay
Việc 1: Làm vở BT.
Việc 2: Chia sẻ: 2-3 HS đọc bài làm của mình- Chốt các từ cần điền là:
Ai: ai, chai, mái…
Ay: chạy, hay, ngay,…
Bµi 3 a: Điền S hay X


Vic 1: Lm bi CN
-Vic 2: Chia s. Cht bi lm ỳng : bỏc s, sỏo, s, sỏo su, sn ca, su, xu.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: Hs bit tỡm . lm ỳng cỏc bi tp.2 t cú cha vn ai. 2 t cha
vn ay.in ỳng S/X
- PP:vit, vn ỏp, tớch hp
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, phõn tớch, phn hi
C. Hot ng ng dng:
- Nhn xột tit hc
V nh chia s bi vit cựng ụng b, cha m.
************************************************

TON:

TèM S TR.

I .MC TIấU: Giỳp HS:
- Biết tìm x trong các bài tập dạng :a - x = b (với a,b là các số có
không quấhi chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và
kết quả của phép trừ (Biết cách tìm số trừ khi biết số bị trừ và
hiệu). Nhận biết số trừ, số bị trừ, hiệu
- Biết giải toán dạng tìm số trừ cha biết .
( HS làm đợc các bài tập 1(cột 1,3); Bài 2(cột 1,2,3); bài 3.)
- Giáo dục HS tính tích cực, tự giác học tập
II. DNG: bng ph, mnh giy cú k 7 ụ vuụng.
III.HOT NG HC:
A.Hot ng c bn:
1.Khi ng:
Vic 1: Trng ban hc tp iu khin cỏc lp lm bi: t tớnh v tớnh: 100-7; 10049; 100-65
Vic 2: Trng ban hc tp nhn xột..
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: Hs bit cỏch t tớnh v tớnh ỳng kt qu nhanh, chớnh xỏc.
- PP:vit, hi ỏp, tớch hp
- K thut: Vn ỏp,
A. Hỡnh thnh kin thc :
* Gii thiu bi Ghi tiờu .
Nờu mc tiờu bi hc.
1. Hot ng 1: Hớng dẫn cách tìm số trừ(10 12p)
- GV nêu bài toán: (Dựa vào hình vẽ)
- Hớng dẫn HS lập phép tính
- Yêu cầu nêu tên gọi các thành phần trong phép tính
- Hớng dẫn cách làm, ghi bảng:


10 - x = 6
x = 10 - 6
x=
4
- Híng dÉn HS nªu quy t¾c : Muèn t×m sè trõ cha biÕt ta lÊy sè
bÞ trõ, trõ ®i hiÖu
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: HS nắm chắc cách tìm số trừ lấy số bị trừ trừ đi số trừ.
- PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, định hướng học tập,phân
tích,phản hồi
B. Hoạt động thực hành:
Bài tập 1( cột 1,2) Tìm X

Việc 1: HĐCN: Cho HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm bài vào bảng phụ.
Việc 2: Chia sẻ: Nhận xét bài làm ở bảng phụ, lớp đổi chéo vở kiểm tra bài lẫn nhau.
Bài tập 2( cột 1,2,3): Viết số thích hợp vào ô trống.

HĐN:
Việc 1: Cho HS nhớ lai quy tắc tìm hiệu, số trừ.
Việc 2: làm bài vào bảng phụ theo nhóm
Việc 3: Chia sẻ: Chữa bài, chốt bài đúng.
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá:HS nắm chắc cách tìm số trừ, lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
- PP:Viết, vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, viết nhận xét ,phân tích,phản hồi
Bài tập 3: Giải toán

HĐCN:
Việc 1: Cho HS đọc thầm bài toán, nêu dự kiện.
Việc 2: Cho HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm bài vào bảng phụ.
Việc32: Chia sẻ: Nhận xét bài làm ở bảng phụ, lớp đổi chéo vở kiểm tra bài lẫn nhau.
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: HS nắm được cách giải bài toán có lời văn, giải đúng, lời giải
ngắn gọn, trình bày rõ ràng, sạch sẽ
- PP: vấn đáp, viết, tích hợp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, tôn vinh học tập, viết nhận xét, phân tích, phản hồi
Bài giải
Số ô tô đã rời bến là:


35 10 = 25( ụ tụ)
ỏp s: 25 ụ tụ.
C. Hot ng ng dng: Nhn xột tit hc.
- Dn v nh chia s bi hc cựng ụng b , cha m.
************************************************

LUYN T V CU:
NO?

T CH C IM. CU K AI TH

I.MC TIấU:
- Nêu đợc một số từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất của ngời , vật, sự
vật (thực hiện 3 trong số 4 của BT1, toàn bộ bài tập 2)
- Biết chọn từ thích hợp dể đặt câu theo mẫu Ai thế nào? (thực
hiện 3 trong số 4 mục của BT3)
- Giáo dục HS tính tích cực, tự giác trong học tập
II. DNG:
- Tranh minh hoạ bài tập 1
III.HOT NG HC:
A.Hot ng c bn:
1. Khi ng:

- Vic 1: Trng ban hc tp cho cỏc bn vit mi bn 3 t núi v tỡnh cm gia anh ch
em.
Vic 2: Nhn xột, cht t ỳng.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ:HS nm c cỏc t ch tỡnh cm , lm ỳng theo yờu cu.
- PP: Vit, tớch hp
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, nh hng hc tp, phõn tớch, phn hi
2.Gii thiu bi- ghi bi- HS nhc li bi. Nờu mc tiờu bi hc.
B.Hot ng thc hnh:
Hot ng 1: Hớng dẫn HS làm bài tập.
Bi tp 1: Da vo tranh tr li cõu hi.


HN:
Vic 1: Nhúm trng cho nhúm mỡnh quan sỏt tranh v chn t trong ngoc n tr li
ln lt cỏc cõu hi SGK.
Vic 2: i din nhúm trỡnh by trc lp.
Vic 3: Chia s: Khen ngi mt s em tr li hon chnh cõu.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ:HS bit chn t trong ngoc n thớch hp tr li ỳng cỏc t
ch c im ca ngi, vt, cõy ci.HS tr li t tin, mnh dn trc lp.
- PP: Quan sỏt, hi ỏp, tớch hp
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, nh hng hc tp, phõn tớch, phn hi
Bi 2: Tìm những từ chỉ đặc điểm của ngời và vật

Vic 1: Cho HS tho lun nhúm tỡm cỏc t ch tớnh tỡnh ca mt ngi ; mu sc ca
mt vt; Hỡnh dỏng ca ngi v vt.
Vic 2: Tng t tho lun nhúm v t lm bi vo bng ph .
Vic 3: Chia s: Nhn xột bi lm bng ph, cht bi lm ỳng.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ:HS bit tỡm c cỏc t ch c im tớnh tỡnh ca mt ngi, mu
sc ca mt vt,hỡnh dỏng ca ngi.HS t tin tr li trc lp.
- PP: Vit, Hi ỏp, tớch hp
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, nh hng hc tp, phõn tớch, phn hi
+ Tớnh tỡnh ca mt ngi l: ngoan, hin, h, d, chm ch, chu khú,.
+ Mu sc ca mt vt: Trng, xanh,
Hỡnh dỏng ca mt ngi, vt: cao, dong dng, bộo, gy.
Bi 3:

HCN
Vic 1: 1HS c yờu cu v cõu mu( Ai th no?).
Vic 2: T lm bi vo v bi tp. 1 HS lm bi vo bng ph.
Vic 3: Chia s: Cht cõu tr li ỳng.
Mỏi túc ca b em ó hoa rõm.
Tớnh tỡnh ca m em hin hu.
N ci ca ch em rng r.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS bit t cõu theo mu Ai th no?Ch vit u cõu vit hoa,
cui cõu in du chm.HS trỡnh by p.
- PP: Vit, tớch hp
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, nh hng hc tp, phõn tớch, phn hi
C. Hot ng ng dng.


* Việc 1: Nhận xét tinh thần thái độ tiết học
* Việc 2: Về nhà chia sẻ bài học cùng ông bà, cha mẹ.
************************************************

ÔN TIẾNG VIỆT:

ÔN LUYỆN TUẦN 15

I. MỤC TIÊU: Điều chỉnh:
- Đọc và hiểu bài : Đi chợ . Hiểu được sự ngốc nghếch của cậu bé trong truyện.
- Tìm được các từ chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật đặt được câu hỏi theo mẫu Ai
thế nào?
- Gi¸o dôc HS tự giác học bài vài làm bài.
* Em Đức hiểu bài và làm được bài.
II. ĐỒ DÙNG:

- Bài tập cần làm : Bài 1,2,3,4 trang 84, 85, 86 sách Em tự ôn luyện Tiếng viêt.
III.HOẠT ĐỘNG HỌC:

1. Khởi động:
Bài 1: Em và bạn quan sát tranh và thử đoán xem cậu bà đi đâu?
*Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: HS biết quan sát tranh và trả lời được câu hỏi: Câu bé cầm hai
cái bát đi chợ.
- PP: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi
2. Bài mới:
- Giới thiệu bài – Ghi đề - Nêu mục tiêu.
B.Hoạt động thực hành:
Bài 3: Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi:
Việc 1: Cho HS đọc mẩu chuyện Đi chợ 3 lần.
Việc 2: Cho HS làm bài cá nhân
a. Cậu bé đi chợ mua gì?
b. Vì sao gần tới chợ cậu bé lại quay về nhà?
C. Lần thứ hai cậu bé quay về nhà hỏi bà điều gì?
d. Theo em bà sẻ nói với cậu bé khi cậu bé quay về lần thứ hai?
Việc 3: Chia sẻ:
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: Đánh giá mức độ hiểu nội dung bài đọc của học sinh.Tham gia
tích cực làm bài để tìm ra các câu trả lời:
- PP: vấn đáp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
a. Cậu bé đi chợ mua mắm và mua tương.


b. Gn ti ch cu bộ li quay v nh hi b bỏt no ng tng, bỏt no ng mm?
C. Ln th hai cu bộ quay v nh hi b ng no mua tng, ng no mua mm?
d. Theo em b s núi vi cu bộ khi cu bộ quay v ln th hai: ng no mua tng
ng no mua mm m chng c.
Bi 3: Cựng vic cỏc t ó cho di õy vo nhúm thớch hp.
Vic 1; Cho HS lm bi cỏ nhõn
Vic 2: Chia s
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS nm c cỏc t ch c im v hỡnh dỏng ca ngi , ca
mt vt, v c im tớnh tỡnh ca mt ngi.Trỡnh by bi sch s.
- PP: vit, hi ỏp
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
- T ch c im v hỡnh dỏng ca ngi, vt: cao, gy, thp, dong dừng.
- T ch c im v mu sc ca mt vt: trng mut, hng nht, tớm than, vng ti.
- T ch c im v tớnh tỡnh ca mt ngi: li bing, khiờm tn, kiờu cng, du
dng,
Bi 4: Chn mi nhúm t trong bi 3 mt t ri t cõu vi t ú theo mu Ai th
no?
Vic 1: Cho HS lm bi cỏ nhõn.
Vic 2: Chia s.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ:HS nm c mu cõu lm bi ỳng.Trỡnh by bi t tin trc
lp.
- PP: vit, hi ỏp
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
- Ch em rt du dng.
- ụi mt em gỏi trũn xoe.
IV. HOT NG NG DNG:
* Vic 1: Nhn xột tit hc.
* Vic 2: V nh chia s cựng ụng b, cha m.
*************************************************

K CHUYN:

HAI ANH EM

I.MC TIấU:
- Kể lại đợc từng phần câu chuyện theo gợi ý (BT1); nói lại đợc ý nghĩ
của hai anh em khi gặp nhau trên đồng(BT2)
- HS khá giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện.
* Giáo dục tình cảm đẹp đẽ tình cảm giữa anh chị em trong gia
đình.
II. DNG: - Tranh minh ha .


III.HOẠT ĐỘNG HỌC
A.Hoạt động cơ bản:
1. Khởi động:

- Trưởng ban học tập cho các nhóm kể lại câu chuyện: Câu chuyện bó đũa.
- Các nhóm trưởng báo cáo kết quả kể chuyện của nhóm mình.
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: HS kể được câu chuyện thể hiện được giọng nhân vật của mình,
trình bày tự tin , đúng lời của nhân vật.
- PP: vấn đáp:
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.
2. Hoạt động thực hành:- Giới thiệu bài. GV nêu yêu cầu bài học.
Hoạt động 1: KÓ l¹i tõng ®o¹n theo gîi ý

HĐN:
Việc 1:Đọc yêu cầu và gợi ý.
Việc 2: - Yªu cÇu HS tù kÓ trong nhãm theo gîi ý tãm t¾t.
Việc 3: - Đai diện các nhóm kể trước lớp.
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: HS kể được từng đoạn theo gợi ý, trình bày tự tin, mạnh dạn trước
lớp.
- PP: vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, định hướng học tập
Hoạt động 2: KÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn.

HĐCN
Việc 1: 2-3 HS kÓ b»ng lêi cña m×nh. Lớp theo dõi nhận xét.
Việc 2: Chia sẻ: Tuyên dương nhưng HS kể hay nhất, lời thoại hay nhất.
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: HS kể được toàn bộ câu chuyện, trình bày tự tin, mạnh dạn trước
lớp.Bình chọn cá nhân kể hay nhất.
- PP: vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, định hướng học tập, tôn vinh học tập.
C. Hoạt động ứng dụng:


Liờn h:
- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
- Em làm gì để anh em sống hòa thuận?
- GV: Nhn xột gi hc. Dn HS v nh k li cõu chuyn cho ngi thõn nghe.
************************************************

Th t ngy 5 thỏng 12 nm 2018

TON:

NG THNG

I.MC TIấU:
- Nhận dạng đợc và gọi đúng tên đoạn thẳng, đờng thẳng
- Biết vẽ đoạn thẳng, đờng thẳng qua hai điểm bằng thớc và bút.
Biết ghi tên đờng thẳng( HS làm đợc bài tập 1)
- Giáo dục HS tính tích cực, tự giác học tập
II. DNG DY HC:

- Thc thng.
III.HOT NG DY HC:

A.Hot ng c bn:
1.Khi ng:
- Vic 1:Trng ban hc tp cho cỏc nhúm lm bng con:
Tỡm X: 42 X = 5;
15 X = 8
- Vic 2: nhận xét, đánh giá
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS bit cỏch tỡm s tr ly s b tr tr i hiu.HS lm ỳng v
thnh tho.
- PP: Vit, hi ỏp, tớch hp
- K thut: t cõu hi, tụn vinh hc tp, Vit nhn xột , nh hng hc tp, phõn tớch,
phn hi
A. Hỡnh thnh kin thc:
Hot ng 1: Đờng thẳng. Đờng thẳng đi qua 3 điểm. 12-14p
* Giới thiệu đoạn thẳng AB.
-HD / HS cách vẽ đoạn thẳng AB.
+ Chấm 2 điểm A, B nối lại với nhau ta đợc đoạn thẳng AB.
- Từ đoạn thẳng AB ta dùng bút, thớc kéo dài về 2 phía ta đợc đờng
thẳng AB.
- Làm mẩu trên bảng.
- Giới thiệu 3 điểm thẳng hàng.
- Chấm 3 điểm A, B , C thẳng hàng, dùng thớc vẽ đờng thẳng đi qua
3 điểm, ta đợc đờng thẳng.


- ChÊm 3 ®iÓm bÊt k×, dïng thíc nèi.
- VËy 3 ®iÓm kh«ng th¼ng hµng cã vÏ ®îc ®êng th¼ng kh«ng?
( Không)
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: HS biết cách gọi đúng tên đoạn thẳng, đường thẳng. Vễ được
đường thẳng và đoạn thẳng, chính xác.
- PP: Quan sát, hỏi đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, tôn vinh học tập, nhận xét bằng lời , định hướng học tập, phân
tích, phản hồi
B.Hoạt động thực hành:
Bài 1: Vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây.Dùng thước thẳng và bút kéo dài về hai
phía để được đường thẳng, rồi ghi tên các đường thẳng đó.

HĐCN
Việc 1:Tự làm bài vào vở, 1 HS làm bảng phụ.
Việc 2: Nhận xét bài làm ở bảng phụ. 4-5 HS chậm nêu cách vẽ và đọc tên đường
thẳng.
Việc 3: chia sẻ: Tuyên dương một số em vẽ đúng ghi tên được đoạn thẳng.
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: HS biết cách gọi đúng tên đoạn thẳng, đường thẳng. Vễ được
đường thẳng và đoạn thẳng, chính xác.
- PP: viết, hỏi đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, tôn vinh học tập,viết nhận xét , định hướng học tập, phân tích,
phản hồi
C. Hoạt động ứng dụng:
Việc 1 :
- Nhận xét thái độ học tập của HS
- Về nhà chia sẻ bài học cùng ông bà, cha mẹ.
************************************************

TẬP VIẾT:

CHỮ HOA: N

I .MỤC TIÊU:
- Biết viết chữ cái viết hoa N theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng: “ Nghỉ trước
nghỉ sau ”
- Chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
- Rèn ý thức cẩn thận, thẩm mỹ. HS có ý thức luyện chữ đẹp, giữ vở sạch.
II. ĐỒ DÙNG:
Mẫu chữ hoa N - bảng phụ.
III. HOẠT ĐỘNG HỌC:
A.Hoạt động cơ bản:
1.Khởi động:


Việc 1: TB HT cho lớp viết bảng con: L - Lá.
Việc 2: Nhận xét, chữa sai.
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: HS nắm được quy trình viết chữ về độ cao, rộng của chữ M biết
nối nét viết đúng chữ Miệng . Trình bày bảng rõ ràng.
- PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tôn vinh học tập.
2.Hình thành kiến thức:
- Giới thiệu bài- ghi đề bài- HS nhắc đề bài.
HĐ1:. Hướng dẫn viết chữ hoa
Hoạt động 1:+ Hướng dẫn viết chữ hoa:
Việc 1: - Học sinh Quan sát chữ N hoa
Việc 2: - Viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa kết hợp nhắc quy trình.
Việc 3: - Cho học sinh viết bảng con 2 lần.
Hoạt động 2:+ Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng “ Nghỉ trước nghỉ sau”.
Việc 1: - Giải thích ý nghĩa cụm từ đó.
Việc 2: - Học sinh nhắc lại cách viết cụm từ
Việc 3: - Hướng dẫn học sinh viết chữ Nghỉ vào bảng con.
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: HS nắm được quy trình viết chữ N – Nghĩ – Nghĩ trước nghĩ
sau.Viết đúng độ cao, rộng của chữ N và các con chữ. Thực hành viết bảng thành thạo.
Trình bày rõ ràng
- PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi
B.Hoạt động thực hành:
Hoạt động 4:

+ HS viết bài
Việc 1: - Nêu yêu cầu của bài viết. Học sinh luyện viết theo yêu cầu của giáo viên
ở phần viết thêm tập viết.
Việc 2: Theo dõi, hướng dẫn học sinh cách cầm bút, đặt vở, tư thế ngồi,...
Việc 3: - Thu một số vở chấm, nhận xét.
* Đánh giá:


- Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS nm c quy trỡnh vit ch v cao, rng ca ch N bit
ni nột vit ỳng ch Ngh v cõu ng dng. Trỡnh by bng rừ rng
- PP: quan sỏt, vn ỏp, tớch hp
- K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, vit nhn xột , tụn vinh hc tp.
C. Hot ng ng dng:

- Vic 1: Nhn xột tit hc.
- Vic 2: Dn v nh chia s cỏch vit cựng ụng b, cha m.
************************************************
Th nm ngy 6 thỏng 12 nm 2018

TON:

LUYN TP.

I.MC TIấU:

- Thuộc bảng trừ đã học để tính nhẩm
- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Biết tìm số bị
trừ, tìm số trừ
( HS làm đợc các bài tập 1, bài 2(cột 1,2,5), bài 3)
- Giáo dục HS tính tích cực, tự giác học tập
II. DNG: bng ph.
III.HOT NG HC:

A.Hot ng c bn:
1. Khi ng:

- Vic 1:Trng ban hc tp iu khin cỏc bn trong nhúm lm bng con: vẽ đờng
thẳng đi qua hai điểm A,B
- Vic 2:Cỏc nhúm trng bỏo cỏo, nhn xột.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS nm c cỏch v on thng, ng thng qua hai im cho
trc ỳng, chớnh xỏc.
- PP: vit,tớch hp
- K thut:Hi ỏp, nhn xột bng li.
A. Hỡnh thnh kin thc:
- Gii thiu bi Ghi d.
- Nờu mc tiờu bi hc.
B.Hot ng thc hnh:
Hot ng 1: Hng dn HS lm ln lt cỏc bi tp.
Bi 1: tớnh nhm


Vic 1: 1 bn nờu phộp tớnh, mt bn tr li kt qu.
Vic 2: T chc chi truyn in
Vic 3: chia s: Nhn xột tuyờn dng nhng cỏ nhõn nờu kt qu tt.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: Qua trũ chi HS nm c bng tr 11,...,15, 16, 17, 18 tr i
mt s, nờu ỳng kt qu cỏc phộp tớnh trong bng tr 11,...,15,16,17,18 tr i mt s,
mnh dn ,t tin khi tham gia chi, phn x nhanh.
- PP: tớch hp
- K thut: trũ chi
Bi 2 (ct 1,2,5): tớnh .

Vic 1: Di s iu khin ca nhúm trng cỏc thnh viờn lm bi vo v.1HS lm
bng ph.
Vic 2: Chia s: Nhn xột bi bng ph, i chộo v kim tra ln nhau. Cht cỏch
tớnh ỳng.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS nm chc cỏch tớnh t phi sang trỏi cú nh hng chc.
Trỡnh by bi sch s.
- PP: vit, hi ỏp.
- K thut: t cõu hi, vit nhn xột , phõn tớch,phn hi
Bi 3a: Tỡm x

Vic 1: Di s iu khin ca nhúm trng . cỏc thnh viờn lm bi vo v.1HS lm
bi bng ph.
Vic 2: Chia s: Nhn xột bi bng ph, cht cỏch tỡm s tr, s b tr.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS nm chc cỏch tỡm s tr cha bit, ly s b tr tr i s tr,
trỡnh by bi sch s.
- PP: vit, hi ỏp.
- K thut: t cõu hi, vit nhn xột, phõn tớch,phn hi
C. Hot ng ng dng:
Vic 1: H thng li bi hc.
Vic 2: Nhn xột tit hc. Dn v nh chia s bi hc cựng ụng b, cha m.
************************************************

CHNH T: (NV)

Bẫ HOA

I.MC TIấU:

- Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi
- Làm đúng các bài tập phân biệt ai/ ay; x/s


- HS có ý thức luyện viết đúng, đẹp
II. DNG:
- Bng ph.
III. HOT NG HC:
A.Hot ng c bn:
1. Khi ng:

- TB hc tp cho lp vit bng con : nghỉ ngơi, suy nghĩ.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS vit ỳng v p cỏc t ó vit sai tit trc, trỡnh by bng
cn thn
- PP: vn ỏp.
- K thut: nhn xột bng li.
2. Hỡnh thnh kin thc:
- Gii thiu bi - ghi bi. Nhc bi.
Hot ng 1: Tỡm hiu ni dung:
Vic 1: - 1H c bi . H c thm theo
Vic 2: - H tho lun h thng cõu hi nh SGK
Vic 3: - HD vit t khú vo bng con : bộ Hoa,em N..
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS vit c cỏc t khú vit , tr li c cõu hi:.
- PP: vit,vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, vit nhn xột.
- Em N mụi hng, mt m to trũn v en lỏy.
- Trụng bi cú tờn riờng: N, Hoa.
Hot ng 2: Hng dn vit chớnh t
- Nờu cỏch vit bi, trỡnh by on vn xuụi.
B. Hot ng thc hnh
Hot ng 3: Vit chớnh t
Vic 1: - c bi cho HS vit v.
Vic 2: - Dũ bi.- H i v theo dừi
Vic 3: - GV chm nhn xột mt s bi .
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS nghe vit ng bi chớnh t theo yờu cu. Trỡnh by bi cn
thn, chm chỳ vit.
- PP: vit,vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, vit nhn xột.
Hot ng 4:
Lm bi tp-(Hot ng cỏ nhõn):
Bài 2: Điền ai/ay


Việc 1: Cho HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm bài vào bảng phụ.
Việc 2: Chữa bài chốt bài đúng: bay, chải, say.
Bµi 3b : Điền ât hay âc

Việc 1: Làm bài CN
-Việc 2: Chia sẻ. Chốt các từ cần điền là: giấc ngủ, thật thà, chủ nhật, nhấc lên,
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: ai/ay; Điền đúng vào chỗ trống ât/âc.
- PP:viết, vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi
Bài 2: . bay, chải, say.
Bài 3b. là: giấc ngủ, thật thà, chủ nhật, nhấc lên,
C. Hoạt động ứng dụng:
- Nhận xét tiết học
– Về nhà chia sẻ bài viết cùng ông bà, cha mẹ.
************************************************
ÔL TIẾNG VIỆT:
LUYỆN VIẾT CHỮ HOA: N
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố cách viết chữ hoa N (theo cỡ chữ vừa và nhỏ).
- Viết câu ứng dụng “ Nghĩ trước nghĩ sau” theo cỡ chữ nhỏ viết đúng mẫu chữ,
đều nét và nối đúng quy định.
- Học sinh có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
- HS viết thành thạo con chữ N và câu ứng dụng, bước đầu HS biết trình bày cẩn thận,
sạch sẽ.
II. ĐÔ DÙNG:.- Mẫu chữ N, bảng phụ.
III . HOẠT ĐỘNG HỌC:
A . Hoạt động cơ bản:
1. Khởi động:
- Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát tập thể.
2. Hình thành kiến thức: + Giới thiệu bài:
B.Hoạt động thực hành:
Hoạt động 1+ Hướng dẫn viết chữ hoa:
Việc 1: - Học sinh nhắc lại cách viết chữ hoa N.
Việc 2: - Viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa kết hợp nhắc quy trình.
Việc 3: - Cho học sinh viết bảng con vài lần.
Hoạt động 2+ Hướng dẫn viết chữ xiên
Hoạt động 3+ Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng:“ Nghỉ trước nghỉ sau”
Việc 1: - Giải thích ý nghĩa cụm từ đó.


Vic 2: - Hc sinh nhc li cỏch vit cm t
Vic 3: - Hng dn hc sinh vit ch Ngh vo bng con .
Hot ng 4: + Hs vit bi
Vic 1: - Nờu yờu cu ca bi vit. Hc sinh luyn vit theo yờu cu ca giỏo viờn
phn vit thờm tp vit.
Vic 2: Theo dừi, hng dn hc sinh cỏch cm bỳt, t v, t th ngi,...
Vic 3: - Thu mt s v chm, nhn xột.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS nm c quy trỡnh vit ch v cao, rng ca ch N, bit
ni nột vit ỳng ch Ngh v cm t: Ngh trc ngh sau.Trỡnh by bi rừ rng
- PP: quan sỏt, vit,
- K thut: ghi chộp ngn, vit nhn xột , tụn vinh hc tp.
C.HOT NG NG DNG
- Nhn xột tit hc.
- V nh chia s bi hc cựng ụng b cha m.
*************************************************

LUYN TON:

ễN LUYN

I. MC TIấU: iu chnh:
- Nhõn dng v gi ỳng tờn on thng, bit v on thng , ng thng i qua 2
im; ghi tờn ng thng.
- Bit tớnh giỏ tr ca biu thc s cú n hai du phộp tớnh , gii toỏn vi cỏc s kốm
tờn n v xng ti một.
- Giáo dục HS tự giác làm bài.
II. HèNH THC DY HC:
- Nhúm- lp - cỏ nhõn
III.HOT NG HC:
- Bi tp cn lm bài 4, 5, 8 v bi vn dng( Trang 76,77) sỏch Em t ụn luyn
toỏn..
* Tin trỡnh dy nh sỏch Em t ụn luyn toỏn.
( Chỳ ý giỳp HS chm).
IV. HOT NG NG DNG
- Nhn xột thỏi hc tp.
- V nh chia s bi hc cựng ụng b, cha m.
************************************************
Th sỏu ngy 7 thỏng 12 nm 2018

TON:
I.MC TIấU:

LUYN TP CHUNG

- Thuộc bảng trừ đã học để tính nhẩm.


- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Biết tính giá trị
của biểu thức số có đến hai dấu phép tính. Biết giải toán với các số
có kèm đơn vị cm
( HS làm đợc các bài tập 1, bài 2(cột 1,3); bài 3, 5)
- Giáo dục HS tính t duy, sáng tạo
II. DNG: bng ph.
III.HOT NG HC:

A.Hot ng c bn:
1. Khi ng:

- Vic 1:Trng ban hc tp iu khin cỏc nhúm c bng tr
- Vic 2: Nhúm trng nhn xột kt qu lm ca nhúm mỡnh vi trng ban hc tp.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: Qua trũ chi HS nm c bng tr , nờu ỳng kt qu cỏc phộp
tớnh trong bng tr , mnh dn ,t tin khi tham gia chi, phn x nhanh.
- PP: tớch hp
- K thut: trũ chi
2 . Bi mi :
- Gii thiu bi Ghi tiờu .
- Nờu mc tiờu bi hc.
A. Hỡnh thnh kin thc:
- GV ghi các phép tính lên bảng , yêu cầu HS nhìn vào SGK nhẩm
miệng theo nhóm và thông báo kết quả,
- Gọi HS nhận xét bài ở bảng lớp
GV chốt cách nhẩm
B.Hot ng thc hnh:
Hot ng 1:
Bi 1 : Tớnh

Vic 1: Giao vic: 1 em nờu phộp tớnh, 1em tr li kt qu.
Vic 2: T chc cho HS trũ chi truyn in.
Vic 3: tuyờn dng mt s em chi tt.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: Qua trũ chi HS nm c bng tr , nờu ỳng kt qu cỏc phộp
tớnh trong bng tr , mnh dn ,t tin khi tham gia chi, phn x nhanh.
- PP: tớch hp
- K thut: trũ chi
Bi 2( ct 1,3): t tớnh v tớnh:


HĐCN
Việc 1: Cho HS làm bài vào vở, 1HS làm bài vào bảng phụ.
Việc 2: Chia sẻ: Nhận xét bài làm ở bảng phụ, Lớp đổi chéo vở để kiểm tra.
Bài 3: Tính:

Việc 1: Cho HS làm bảng con.
Việc 2:Nhận xét chốt cách tính: lấy số thứ nhất trừ số thứ hai được kết quả bao nhiêu
trừ đi số thứ ba.
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: HS nắm chắc cách đặt tính và tính,có nhớ ở hàng chục.
- PP: viết, hỏi đáp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời. , phân tích,phản hồi
Bài 5: Giải toán.
Việc 1: Cho HS đọc thầm bài toán, nêu dự kiện.
Việc 2: HS tự giải bài vào vở.1 HS giải bài vào bảng phụ.
Việc 3: Chia sẻ: Nhận xét bài ở bảng phụ, lớp đổi chéo vở KT bài lẫn nhau.
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: HS nắm chắc dạng toán tìm hiệu, giải đúng bài toán đơn lời giải
ngắn gọn, chính xác.
- PP: viết, vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi ,viết nhận xét, định hướng học tập,phân
tích,phản hồi
C. Hoạt động ứng dụng:
Việc 1: Nhận xét tiết học. Dặn về nhà chia sẻ bài học cùng ông bà,
************************************************

TẬP LÀM VĂN:

CHIA VUI. KỂ VỀ ANH, CHỊ, EM

I. MỤC TIÊU:
- BiÕt nãi lêi chia vui ( chóc mõng)trong t×nh huèng giao tiÕp.(BT1,
BT2)
- ViÕt ®îc mét ®o¹n v¨n ng¾n kÓ vÒ anh chÞ em.
- Gi¸o dôc HS yªu quý anh chÞ em.
II. ĐỒ DÙNG: bảng phụ.
III.HOẠT ĐỘNG HỌC:
A.Hoạt động cơ bản:
1.Khởi động:
Việc 1:TB học tập cho các nhóm kể cho nhau nghe về cách viết Nhắn tin.
Việc 2: 2 HS đại diện kể trước lớp.
Việc 3: TB học tập nhận xét.

* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá:HS biết viết tin nhắn ngắn gọn,đủ ý.


- PP: Vit, tớch hp
- K thut: nhn xột bng li, nh hng hc tp, phõn tớch, phn hi
2. Thc hnh
Bi 1: Núi li chỳc.

Vic 1: Cho 1 HS đọc lời chúc.
Vic 2: Cho HS đóng vai nói lời chia vui theo nhóm.
Vic 3: Chia s: Khi nói lời chia vui với thái độ vui vẽ, nói lời tự nhiên.
Bi 2: Em sẽ nói gì để chúc mừng chị Liên.
Vic 1: HS suy nghỉ để nói lời chúc mừng
Vic 2: Ni tip nhau núi.
Vic 3: Chia s: Khen ngi nhng HS cú cõu núi chỳc mng hay.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ:HS bit núi li chia vui chỳc mng phự hp vi cỏc tỡnh hung.
- PP: Vit, tớch hp
- K thut: nhn xột bng li, nh hng hc tp, phõn tớch, phn hi
Bi 3: Vit 3-4 cõu k v ch hoc anh ca em( hay anh ch em h)
Vic 1: 1HS đọc yêu cầu và gợi ý.
Gợi ý:
-Anh, (chị, em) tên gì? Năm nay mấy tuổi? Hình dáng anh ra sao?
Tình cảm anh đối với em nh thế nào?Em có suy nghỉ gì về anh
của mình?
Vic 2: 2-3 HS lm ming.
Vic 3: Vit vo v.
Vic 4: 2-3 HS c bi vit ca mỡnh.Lp chia s nhn xột cỏch dựng t, t cõu.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ:HS bit k v anh, ch em rut ca mỡnh : Gii thiu tờn ca ngi
mun k, c im hỡnh dỏng, tớnh tỡnh, tỡnh cmca em v ngi y, li ngn gn,
din t ý.
- PP: Vit, tớch hp
- K thut: Vit nhn xột, nh hng hc tp, phõn tớch, phn hi
C. Hot ng ng dng:

* Vic 1: Nhn xột thỏi v tinh thn hc tp
* Vic 2: V nh chia s bi hc cựng ụng b, cha m.
************************************************

ễ L TING VIT:
I.MC TIấU: iu chnh

ễN LUYN TUN 15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×