Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 17

Trường Tiểu học Mỹ Thủy

Năm học: 2018-2019

TUẦN 17
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2018.
TIẾT 1: CHÀO CỜ
TIẾT 2+3: TIẾNG VIỆT
VẦN AI ( 2T)
V1: Học vần ai
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng vần ai
+ Đưa được vần ai vào mô hình
+ Biết kiểu vần có âm chính và âm cuối
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần ai, tiếng có các vần ai( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết

- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
TIẾT 4: TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG ( TRANG 90)
I/ Mục tiêu:
- Biết cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10, viết được các số theo thứ tự quy định, viết được
phép tính thích hợp theo tóm tắt bài toán.
- Làm bài 1(cột 3,4), bài 2 , bài 3
- Rèn kĩ năng tính toán nhanh , chính xác.
- Biết hợp tác để giải quyết vấn đề.
II/ Chuẩn bị:
bảng phụ, bút dạ
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

1


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
III/ Các hoạt động dạy học:
ND- T. Gian
Hoạt động của T
Hoạt động của trò.
1.Kiểm tra bài T gọi H đọc bảng trừ trong phạm vi 10
H thực hiện
củ (4-5')
T nhận xét
2.Dạy bài mới
a..Giới thiệu


T giới thiệu bài - ghi đề bài lên bảng
bài (1-2')
Bài 1: Tính
b..Luyện tập
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- HS đọc yêu cầu bài 1
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- H làm bài vào vở
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết được cấu tạo mỗi số trong phạm
vi 10.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 2: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H làm vào vở.
- HS đọc yêu cầu bài
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
- H làm bài vào vở
+ Viết được các số theo thứ tự quy định
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 3: Viết phép tính thích hợp:
- Yêu cầu hs quan sát tranh và nêu bài
toán
- Có 4 bông hoa, thêm 3
bông hoa nữa. Hỏi có tất
cả mấy bông hoa?
- Yêu cầu viết phép tính thích hợp
- Câu b hướng dẫn tương tự.
7+2=9
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng
phép tính.
3. Củng cố dặn - P P: Quan sát, vấn đáp
dò (3-4')
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
- T nhận xét, dặn dò
BUỔI CHIỀU:
TIẾT 1: LUYỆN TIẾNG VIỆT
ÔN VẦN AI
. Mục tiêu:
- Đọc được bài ứng dụng có vần mới ai
- Đưa tiếng vào mô hình.
II.Đồ dùng dạy học
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

2


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
- STV-CNGD, BP, vở
III. Các hoạt dạy học
1. Khởi động
- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ"
- Lớp tham gia chơi.
2. HĐTH
* Việc 1: Đọc sách giáo khoa
H- Đọc đồng thanh nhiều lần.
H - đọc cá nhân, đọc nhóm đôi, nhóm lớn, ĐT
T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu
T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
* Việc 2: HD làm bài tập
T – HD H đưa tiếng hái, vải vào mô hình
T - HD học sinh tìm và viết đúng các tiếng có vần ai trong bài
T - theo dõi giúp đơ
- T theo dõi nhận xét vở của một số HS - tuyện dương H viết đẹp, đúng.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát
+ Tìm và viết đúng các tiếng có vần anh, ach
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời
3. HDƯD
- Về nhà luyện đọc, luyện viết
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
TIẾT 2: LUYỆN TOÁN
BÀI 1,2,3,4 TUẦN 17
I.Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng, tính trừ trong phạm vi 10.
- Làm được bài tập 1,2,3,4
- Có thái độ từ giác trong tập, yêu thích môn toán.
- Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.
II.Chuẩn bị: T: Nội dung bài tập
- HS: Vở BT
III.Các hoạt động
II. HĐ DẠY HỌC
Bài 1:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 10
- P P: Vấn đáp, quan sát
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

3


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng..
Bài 2:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Bài 3:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 4:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2018.
TIẾT 1+2: TIẾNG VIỆT
VẦN AY/ÂY ( 2T)
V1: Lập mấu ay/ây
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng
+ Biết cấu tạo vần có âm chính và âm cuối.
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần ay/ây, tiếng có vần ay/ây ( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

4


Trường Tiểu học Mỹ Thủy

Năm học: 2018-2019

TIẾT3: TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG TRANG 91
I. Mục tiêu:
- Thực hiện được so sánh các số, biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10, biết cộng trừ các số
trong phạm vi 10, viết được phép tính thích hợp trong hình vẽ.
- Làm được bài tập 1(a, b cột 1); Bài tập 3( cột 1, 2), bài 4
- Giáo dục HS tính cẩn thận khi làm toán.
- Biết hợp tác để giải quyết vấn đề
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Bộ đồ dùng dạy toán.
HS: bảng con, vở ô li.
III. Các hoạt động dạy học:

ND- T. Gian
1.Kiểm tra bài
củ (4-5')
2.Dạy bài mới
a..Giới thiệu
bài (1-2')
b..Luyện tập

Hoạt động của T
T gọi H đọc bảng trừ trong phạm vi 10
T nhận xét
T giới thiệu bài - ghi đề bài lên bảng
Bài 1: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết thứ tự các số trong dãy số từ 0
đến 10.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 2: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hiện được các phép tính trong
phạm vi đã học
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 3: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Vận dụng được các phép tính trong
phạm vi đã học để điền dấu.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
- Yêu cầu hs quan sát tranh và nêu bài

GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

Hoạt động của trò.
H thực hiện

- HS đọc yêu cầu bài 1
- H làm bài vào vở

- HS đọc yêu cầu bài
- H làm bài vào vở

- Có 5 con vịt, thêm 4 con
5


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
toán

Năm học: 2018-2019
nữa nữa. Hỏi có tất cả
mấy con vịt?

3. Củng cố dặn
dò (3-4')
- Yêu cầu viết phép tính thích hợp
5+4=9
- Câu b hướng dẫn tương tự.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng
phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
- T nhận xét, dặn dò
TIẾT 4: LUYỆN TOÁN
BÀI 5, 6 ,7, 8 TUẦN 17
I.Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng, tính trừ trong phạm vi 10, viết được phép tính thích hợp với hình
vẽ..
- Làm được bài tập 5,6,7,8
- Có thái độ từ giác trong tập, yêu thích môn toán.
- Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.
II.Chuẩn bị: T: Nội dung bài tập
- HS: Vở BT
III.Các hoạt động
II. HĐ DẠY HỌC
Bài 5:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 10
- P P: Vấn đáp, quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng..
Bài 6:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trong phạm vi 10 để điền số.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Bài 7:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 8 để điền dấu thích hợp.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 8:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

6


Trường Tiểu học Mỹ Thủy

Năm học: 2018-2019

Thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2018.
TIẾT 1+2: TIẾNG VIỆT
VẦN AO
V1: Lập mấu ao
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng
+ Biết cấu tạo vần có âm chính và âm cuối.
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần ao tiếng có vần ao Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
TIẾT4: TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG ( TRANG 92)
I/ Mục tiêu:
- Thực hiện được so sánh các số, biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10, biết cộng trừ
các số trong phạm vi 10 .Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
- Làm bài 1, Bài 2 a, b cột 1. Bài 3( cột 1,2 ). bài 4 .
- Giáo dục tính cẩn thận chính xác khi làm tính.
- Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.
II. Đồ dùng dạy học :
- Một số mẫu đồ vật, bảng phụ, phấn màu .
III/ Các hoạt động dạy học:
ND- T. Gian
Hoạt động của T
Hoạt động của trò.
1.Kiểm tra bài T gọi H đọc bảng trừ trong phạm vi 10
H thực hiện
củ (4-5')
T nhận xét
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

7


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
2.Dạy bài mới
a..Giới thiệu
T giới thiệu bài - ghi đề bài lên bảng
bài (1-2')
Bài 1: Tính
b..Luyện tập
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- HS đọc yêu cầu bài 1
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- H làm bài vào vở
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hiện được phép tính cộng, trừ
trong phạm vi các số đã học.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 2: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H làm vào vở.
- HS đọc yêu cầu bài
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
- H làm bài vào vở
+ Vận dụng được các phép cộng, tính
trừ trong phạm vi các số dẫ học để diền
các số vào ô trống.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 3:
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- HS đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- H làm bài vào vở
Tiêu chí đánh giá:
- Biết thứ tự các số từ 0 đến 10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
- Yêu cầu hs đọc tóm tắt và nêu bài toán
Có 5 con cá, thêm 2 con
cá. Hỏi có tất cả mấy con
cá?
- Yêu cầu viết phép tính thích hợp
3. Củng cố dặn - T nhận xét, dặn dò
5+2=7
dò (3-4')
Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2018.
TIẾT 1+2: TIẾNG VIỆT
VẦN AU/ÂU
V1: Lập mấu au/âu
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

8


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
+ Biết cấu tạo vần có âm chính và âm cuối.
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần au /âu, tiếng có vần au/âu( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
TIẾT 3: TOÁN
ÔN CÁC PHÉP TÍNH CỘNG TRỪ TRONG PV 10
*ĐC: Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán.
I.Mục tiêu
+Kiến thức: Biết cấu tạo các số trong phạm vi 10, thực hiện được cộng, trừ, so sánh các số
trong phạm vi 10, viết được phép tính thích hợp với hình vẽ, nhận dạng hình tam giác.
+Kĩ năng: Vận dụng bảng cộng, trừ trong phạm vi các số đã học làm đúng các bài tập.
Làm bài 1, bài 2(dòng 1), bài 3, bài 4
+Thái độ: Giáo dục HS ý thức tự giác học bài
+ Năng lực; Hợp tác nhóm, tự học tự giải quyết vấn đề.
II. Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ, phiếu
-HS VBT, Bảng con
III. Các hoạt động dạy học
ND - TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
1. Khởi động: ( 5') - Tổ chức trò chơi « Truyền - HS thực hiện
điện » : Nêu và trả lời các phép -Lớp nhân xét
tính cộng, trừ trong phạm vi đã
học.
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

9


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
- Nhận xét
*Đánh giá
+ Tiêu chí đánh giá;
-Kiến thức: HS củng cố lại bảng cộng, trừ trong phạm vi các số đã học .
-Kỹ năng: vận dụng cộng, trừ trong phạm vi 10 để trả lời nhanh
-Thái độ: GDHS cẩn thận .
-Năng lực: Hợp tác
+ Phương pháp đánh giá: KT khác , vấn đáp
+Kỹ thuật đánh giá: Trò chơi, trả lời miệng,đặt câu hỏi,nhận xét bằng lời
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu
-Giới thiệu bài ghi đề
- HS theo dõi
bài: 1’
- Tổ chức H làm bảng con, nhận hs làm bảng con
HĐ2: Thực hành xét, chữa bài.
8–5–2=
10 - 9
BT1. Tính 10’
- Chốt : a, Khi ghi kết quả thẳng 4 + 4– 6 = ...
4
9
5
8
cột với các số trên.
b, cách thực hiện tính, tính từ 6
2
3
7
trái sang phải.

+7=


2
7

*Đánh giá
+ Tiêu chí đánh giá;
-Kiến thức: Hs củng cố lại bảng cộng, trừ trong phạm vi các số đã học .
-Kỹ năng: Vận dụng bảng cộng trừ làm đúng kết quả.
-Thái độ: GDHS cẩn thận chính xác .
-Năng lực: Tự học
+ Phương pháp đánh giá: quan sát , vấn đáp
+Kỹ thuật đánh giá: Ghi chép ngắn , đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trả lời miệng.
BT2 (phần 1). Số
*BT2. Cho HS nêu Y/C
*HS nêu Y/C
8’
- Tổ chức H làm vở ô li, nhận - Làm vào vở, 1 H làm bangr
phụ
xét, chữa bài.
9 = 10 - … 7
* Chốt: muốn điền số đúng thì 8 = … + 5
=…+ 7
dựa vào cấu tạo các số đã học.
- Nghe, nắm chắc.
.
*Đánh giá
+ Tiêu chí đánh giá;
-Kiến thức: Nắm được cấu tạo các số trong phạm vi đã học
-Kỹ năng: Vận dụng cấu tạo các số đã học điền đúng số vào chỗ chấm.
-Thái độ: GDHS tích cực, tự giác học bài .
-Năng lực: Tự học
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

10


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
+ Phương pháp đánh giá: PPquan sát,vấn đáp
+Kỹ thuật đánh giá: Ghi chép ngắn , đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trả lời miệng.
BT3 Trong các số GV nêu yc
Hs nêu yc của bài toán
6, 8, 4, 2, 10 ...
- HD' H trả lời miệng,
- Số 10 là số lớn nhất
? trong các số 6, 8, 4, 2, 10 số nào - Số 2 là số bé nhất
lớn nhất, số nào bé nhất?
5’
*Chốt: dựa vào vị trí các số từ 0
-> 10 để biết được số bé, số lớn

*Đánh giá
+ Tiêu chí đánh giá;
-Kiến thức: Hs biết được số bé nhất, số lớn nhất trong các số đã cho
-Kỹ năng: Dựa vào vị trí các số để viết số bé nhất, số lớn nhất
-Thái độ: GDHS tự giác học bài
-Năng lực: Tự học
+ Phương pháp đánh giá: PPquan sát, vấn đáp
+Kỹ thuật đánh giá: Ghi chép ngắn , đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét bằng lời
Bài 4 :Viết phép
GV ghi tóm tắt- cho HS đọc tóm Cả lớp đọc to 2 lần
tính thích hợp:
tắt

: 5 con cá
Thêm
: 2 con cá
Có tất cả: … con cá?
- Cho HS nêu bài toán
2 HS nêu lại bài toán :
GV: Muốn biết có tất cả bao nhiêu - Tính cộng
- Cả lớp làm vào vở con cá ta làm tính gì?
1 HS TB lên bảng
Yêu cầu HS ghi phép tính
viết phép tính
- Theo dõi giúp đơ HS làm bài
5 + 2 = 7
*Đánh giá
+ Tiêu chí đánh giá;
-Kiến thức: Tập biểu thị tình huống bằng phép cộng,
-Kỹ năng: Thành lập được phép tính dựa vào tóm tắt bài toán
-Thái độ: GDHS tự giác học bài
-Năng lực: Hợp tác. Tự học
+ Phương pháp đánh giá: PPquan sát, vấn đáp
+Kỹ thuật đánh giá: Ghi chép ngắn , đặt câu hỏi, trình bày miệng,
nhận xét bằng lời

GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

11


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
3.Củng cố dặn dò: Nhận xét tiêt học, tuyên dương học
( 1')
sinh
TIẾT 4: LUYỆN TOÁN
I.Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng, tính trừ trong phạm vi 10.
- Làm được bài tập 1,2,3,4
- Có thái độ từ giác trong tập, yêu thích môn toán.
- Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.
II.Chuẩn bị: T: Nội dung bài tập
- HS: Vở BT
III.Các hoạt động
II. HĐ DẠY HỌC
Bài 1:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 10
- P P: Vấn đáp, quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng..
Bài 2:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Bài 3:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 4:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Thứ sáu ngày 21 tháng 12 năm 2018.
TIẾT 3+4: TIẾNG VIỆT
MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC VẦN ( 2T)
V1: Mối liên hệ giữa các vần đã học:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng vần đã học
+ Đưa được các vần vào mô hình
+ Biết kiểu vần âm chính, kiểu vần có âm đệm và âm chính, kiểu vần có âm chính và âm
cuối
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

12


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Luyện tập
- Tiêu chí đánh giá:
+ Đọc và viết được các kiểu vần
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
BUỔI CHIỀU:
TIẾT 1: LUYỆN TIẾNG VIỆT
TIẾT 3: SINH HOẠT TẬP THỂ
1. Mục tiêu:
- Học sinh nắm được những ưu điểm, tồn tại trong tuần qua, hướng sửa chữa.
- Học sinh nắm kế hoạch đội tuần tới
- Học sinh nghiêm túc, tự giác trong giờ sinh hoạt.
2. Chuẩn bị:
T: Kế hoạch trong tuần tới.
H: Nắm những ưu điểm, tồn tại trong tuần qua.
3.Hoạt động dạy học
1. Khởi động: 4-5’
Việc 1: Ban văn nghệ hướng dẫn hát tập thể
2. Tiến hành sinh hoạt:
Việc 1:: CTHĐT nhận xét mọi hoạt động tuần qua
- Yêu cầu các phân đội sinh hoạt nhận xét các hoạt động trong tuần qua, trưởng sao hướng dẫn sinh hoạt và báo cáo lại
- Yêu cầu trưởng ban lần lượt báo cáo
- T khen những học sinh thực hiện tốt công việc tuần qua, phê bình những học sinh chưa
thực hiện tốt, hay làm việc riêng trong giờ học, đi học muộn
Việc 2: Kế hoạch tuần tới
- GV nêu kế hoạch tuần tới: Chủ điểm: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 22/12
+ Chấp hành mọi qui định của nhà trường. Tập trung hoạt động sao. Chăm sóc hoa, vệ
sinh phong quang.Giao việc cụ thể từng tổ.
- Thực hiện tốt an toàn giao thông
3. Phần kết thúc- Ban văn nghệ cho cả lớp hát bài hát theo chủ điểm

GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×