Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 14 (1)

Trường Tiểu học Mỹ Thủy

Năm học: 2018-2019

TUẦN 14
Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2018.
TIẾT 1: CHÀO CỜ
TIẾT 2+3: TIẾNG VIỆT
VẦN ĂT
V1: Lập mấu ăt
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng
+ Biết cấu tạo vần có âm đệm và âm chính
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần ăt, tiếng có vần ăt ( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết

- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
TIẾT 4: TOÁN
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 8
I.MỤC TIÊU:
- Thuộc bảng trừ . Biết làm tính trừ trong phạm vi 8. Viết được phép tính thích hợp như
hình vẽ.
- Làm bài 1, bài 2, bài 3 ( cột 1; Bỏ cột 2,3) bài 4 (viết 1 phép tính)
- Thích học toán
- Biết hợp tác để giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: Hình vẽ giống SGK, bảng phụ ghi BT1,2,3. Phiếu học tập bài 2.
-HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.Vở BT Toán 1. Bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

1


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
ND - TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học
sinh
1.Kiểm tra
Làm bài tập 3/72:(Tính)
bài cũ:( 4
GV nhận xét


( 2 HS lên bảng lớp làm,
phút)
cả lớp làm bảng con).
2.Bài mới:
a. Giới thiệu Giới thiệu bài trực tiếp
bài (1’)
HD HS thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong pv
b. HD HS
8.
thành lập và
+Cách tiến hành :
ghi nhớ bảng a, Hướng đẫn HS học phép trừ : 8 - 1 = 7 và 8
trừ trong pv
- 7 = 1.
8.( 10 -12’)
- Bước 1: Hướng dẫn HS :
-Quan sát hình vẽ để tự
nêu bài toán: “Có tất cả
8 ngôi sao bớt 1 ngôi
- Bước 2:Gọi HS trả lời:
sao.Hỏi còn lại mấy
ngôi sao?”
-HS tự nêu câu trả lời: “
GV chỉ vào hình vẽ và nêu:”Tám trừ một
Có tất cả 8 ngôi sao bớt
bằng mấy?”
1 ngôi sao, còn 7 ngôi
-Bước 3:Ta viết 8 trừ 1 bằng 7 như sau: 8 - 1
sao”
=7
HS trả lời: tám trừ 1
* Sau cùng HD HS tự tìm kết quả phép trừ 8 - bằng 7
7 = 1.
b, Hướng dẫn HS học phép trừ : 8 -2 = 6 ; 8 - -HS đọc” Tám trừ một
6 = 2 theo 3 bước tương tự như đối với 8 - 1
bằng bảy” .
=7 và 8 -7 = 1.
c,Hướng dẫn HS học phép trừ 8 - 3 = 5 ; 8 - 5
= 3. (Tương tự như phép trừ 8 - 1 = 7 và 8 - 7 h/s đọc CN-ĐT
= 1).
d, Sau mục a, b, c trên bảng nên giữ lại các
công thức
HS học thuộc lòng các công thức trên bảng.
-GV nêu một số câu hỏi để HS trả lời
miệngVD: Tám trừ một bằng mấy?Tám trừ
mấy bằng hai?
- Tiêu chí đánh giá:
HS đọc thuộc các phép
+ Lập được các phép tính trừ trong phạm vi tính trên bảng.(cn- đt):
8. Học thuộc bảng trừ trong phạm vi 8.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết.
c. Thực hành Bài 1: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Lưu ý cách viết kết quả cột dọc
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

2


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
- HS đọc yêu cầu bài 1
+ Thực hiện được phép tính trừ trong phạm
vi 8
- H làm bài vào vở
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 2: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Vận dụng được các phép tính trừ trong
- HS đọc yêu cầu bài 1
phạm vi 8
- P P: Quan sát, vấn đáp
- H làm bài vào vở
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 3: Tính:
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H nêu cách tính và làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Vận dụng được các phép tính trừ trong
phạm vi 8 để tính kết quả.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
- Yêu cầu hs quan sát tranh và nêu bài toán

- Yêu cầu viết phép tính thích hợp

3. Củng cố Dặn dò(5’)

- Tiêu chí đánh giá:
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng
phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
- Nhận xét giờ học

- Có 8 quả cam, bớt đi 4
quả cam. Hỏi còn lại
mấy quả cam ?
8-4=4

BUỔI CHIỀU:
TIẾT 1: LUYỆN TIẾNG VIỆT
VẦN ĂT
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

3


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
. Mục tiêu:
- Đọc được bài ứng dụng có vần mới ăt
- Đưa tiếng vào mô hình.
II.Đồ dùng dạy học
- STV-CNGD, BP, vở
III. Các hoạt dạy học
1. Khởi động
- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ"
- Lớp tham gia chơi.
2. HĐTH
* Việc 1: Đọc sách giáo khoa
H- Đọc đồng thanh nhiều lần.
H - đọc cá nhân, đọc nhóm đôi, nhóm lớn, ĐT
T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu
T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
* Việc 2: HD làm bài tập
T – HD H đưa tiếng măt, mặt vào mô hình
T - HD học sinh tìm và viết đúng các tiếng có vần ăt trong bài
T - theo dõi giúp đơ
- T theo dõi nhận xét vở của một số HS - tuyện dương H viết đẹp, đúng.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+ Tìm và viết đúng các tiếng có vần ăt
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời
3. HDƯD
- Về nhà luyện đọc, luyện viết
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học
TIẾT 2: LUYỆN TOÁN
BÀI 1,2,3,4 TUẦN 14
I.Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng, tính trừ trong phạm vi 9, tính cộng trong phạm vi 8.
- Làm được bài tập 1,2,3,4
- Có thái độ từ giác trong tập, yêu thích môn toán.
- Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.
II.Chuẩn bị: T: Nội dung bài tập
- HS: Vở BT
III.Các hoạt động
II. HĐ DẠY HỌC
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

4


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
Bài 1:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 9
- P P: Vấn đáp, quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng..
Bài 2:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 9
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Bài 3:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 9
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 4:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2018.
TIẾT 1+2: TIẾNG VIỆT
VẦN ÂN
V1: Lập mấu ân
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng
+ Biết cấu tạo vần có âm đệm và âm chính
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần ân, tiếng có vần ân ( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

5


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
TIẾT3: TOÁN
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU
- Thực hiện được phép cộng và trừ trong phạm vi 8 . Viết được phép tính thích hợp với
hình vẽ.
- BT: Bài 1( cột 1, 2), bài 2, bài 3 ( cột 1,2 ; bỏ cột 3,4), bài 4
- Thích học toán.
- Biết hợp tác để giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: tranh SGK, phiếu học tập bài 2, 3 bảng phụ ghi BT 1, 2, 3.
-HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1, sách Toán 1, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG
ND- TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra
Làm bài tập 2/ 69
3 HS làm bảng lớp - cả lớp
bài cũ ( 5
Nhận xét
làm bảng con
phút)
2. Bài mới
a. Giới thiệu
bài(1’)

Giới thiệu bài trực tiếp
Bài 1: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Lưu ý cách viết kết quả cột dọc
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hiện được phép tính cộng, trừ
trong phạm vi 8
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 2: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
+3
-2
2 +6
5
8
8

-4

8 -5

- HS đọc yêu cầu bài 1
- H làm bài vào vở

- HS đọc yêu cầu bài 1
- H làm bài vào vở

3 +4

- Tiêu chí đánh giá:
+ Vận dụng được các phép tính cộng
trừ trong phạm vi 8
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

6


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 3: Số ?
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H thảo luận và làm vào vở.
- HS đọc yêu cầu bài 1
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
- H làm bài vào vở
+ Vận dụng được các phép tính cộng, trừ
trong phạm vi 8 để điền số thích hợp.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
- Yêu cầu hs quan sát tranh và nêu bài toán

- Yêu cầu viết phép tính thích hợp

3. Củng cố,
dặn dò:

- Tiêu chí đánh giá:
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng
phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
- Nhận xét giờ học
Hệ thống lại các kín thức trong bài học
TIẾT 4: LUYỆN TOÁN
BÀI 5, 6 ,7, 8 TUẦN 14

I.Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng, tính trừ trong phạm vi 9, tính cộng trong phạm vi 9.
- Làm được bài tập 5,6,7,8
- Có thái độ từ giác trong tập, yêu thích môn toán.
- Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.
II.Chuẩn bị: T: Nội dung bài tập
- HS: Vở BT
III.Các hoạt động
II. HĐ DẠY HỌC
Bài 5:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 9
- P P: Vấn đáp, quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng..
Bài 6:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trong phạm vi 9 để điền số.
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

7


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Bài 7:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 8 để điền dấu thích hợp.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 8:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2018.
TIẾT 1+2: TIẾNG VIỆT
VẦN ÂT
V1: Lập mấu ât
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng
+ Biết cấu tạo vần có âm đệm và âm chính
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần ât, tiếng có vần ât ( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
TIẾT4: TOÁN
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

8


Trường Tiểu học Mỹ Thủy

Năm học: 2018-2019

I.MỤC TIÊU:
- Thuộc bảng cộng . Biết làm tính cộng trong phạm vi 9.Viết được phép tính thích hợp
với hình vẽ.
- Làm được bài 1, bài 2 ( cột 1, 2, 4 ; không làm cột 3), bài 3 ( cột 1; Không làm cột 2,3),
bài 4
- Thích học toán.
- Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: Hình vẽ như SGK, phiếu học tập BT 2, bảng phụ ghi BT 1, 2, 3,
-HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1. Bảng con.Vở Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG
ND - TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Bài cũ:
Làm bài tập 3/75:(Tính).
4 HS lên bảng lớp làm, cả
(4’)
4 HS lên bảng lớp làm, cả lớp làm bảng lớp làm bảng con)
con)
GV nhận xét
2. Bài mới
a. Giới thiệu
bài (1’)
b. Giới thiệu
phép cộng,
bảng cộng
trong phạm vi
9.(12-13’)

Giới thiệu bài
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong
phạm vi 9.
a,Giới thiệu lần lượt các phép cộng 8 + 1
= 9 ;1 + 8 =9;
-HD HS quan sát hình vẽ ở hàng thứ
nhất trên bảng:
Khuyến khích HS tự nêu bài toán, tự
nêu phép tính.
Gọi HS trả lời:

-Quan sát hình để tự nêu bài
toán:
” Có 8 cái mũ thêm 1 cái
mũ nữa. Hỏi có tất cả mấy
cái mũ?”
-HS tự nêu câu trả lời:”Có 8
cái mũ thêm 1 cái mũ là 9
cái mũ”.
Trả lời:” 8 thêm 1 là9 “.

-GV vừa chỉ vào hình vừa nêu: 8 thêm 1 Nhiều HS đọc:” 8 cộng 1
là mấy?.
bằng 9” .
-Ta viết:” 8 thêm là 9” như sau: 8 + 1 =
9.
*Hướng đẫn HS học phép cộng 1 + 8 = 9
theo 3 bước tương tự như đối với 8 + 1 =
9.
*Với 9 cái mũ ở hàng thứ hai, HD HS
học phép cộng
7 + 2 = 9 ; 2 + 7 =9 theo3 bước tương tự
8 + 1 = 9,
1 + 8 = 9.
*Với 9 cái mũ ở hàng thứ ba, HD HS
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

9


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
học phép cộng
6 + 3 = 9 ; 3 + 6 = 9 (Tương tự như trên).
*Với 9 cái mũ ở hàng thứ tư, HD HS học
phép tính
5 + 4 = 9; 4 + 5 = 9.
b, Sau mục a trên bảng nên giữ lại các
công thức.
Để HS ghi nhớ bảng cộng, GV có thể
HS đọc thuộc các phép cộng
che hoặc xoá từng phần rồi toàn bộ công trên bảng.(CN-ĐT)
thức, tổ chức cho HS học thuộc.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Lập được các phép tính cộng trong
phạm vi 9. Học thuộc bảng trừ trong
phạm vi 9.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
c. Thực hành viết
Bài 1: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- HS đọc yêu cầu bài 1
- Lưu ý cách viết kết quả cột dọc
1. Tính
- Yêu cầu H làm vào vở.
- H làm bài vào vở
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hiện được phép tính cộng
trong phạm vi 9
- P P: Quan sát, vấn đáp
2. Tính
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
Bài 2: Tính
- HS đọc yêu cầu bài 1
- Bài tập yêu cầu làm gì?
3. Tính
- Yêu cầu H làm vào vở.
- H làm bài vào vở
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Vận dụng được các phép tính cộng
trong phạm vi 9
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
4. Viết phép
Bài 3: Tính:
tính thích hợp - Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H nêu cách tính và làm vào
vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Vận dụng được các phép tính
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

10


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
cộngtrong phạm vi 9 để tính kết quả.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
- Có 7 bạn đang chơi, thêm
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
2 bạn đến nữa . Hỏi có tất cả
- Yêu cầu hs quan sát tranh và nêu bài
mấy bạn?
toán
7+2=9
- Yêu cầu viết phép tính thích hợp

3. Củng cố,
dặn dò(3’)
phút)

- Tiêu chí đánh giá:
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng
phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
- Nhận xét giờ học
Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2018.
TIẾT 1+2: TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP VẦN CÓ ÂM CUỐI N/ T

V1:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng vần an, at,ăt,ăn.
+ Đưa được các vần vào mô hình
+ Biết kiểu vần có âm chính và âm cuối
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần an,at,ăt,ăn, tiếng có các vần đã học( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối
nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

11


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
TIẾT 3: TOÁN
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 9
I.MỤC TIÊU:
- Thuộc bảng trừ . Biết làm tính trừ trong phạm vi 9. Viết được phép tính thích hợp như
hình vẽ.
- Làm được bài 1, bài 2( cột 1, 2, 3; không làm cột 4), bài 3 ( bảng 1; không làm bảng 2),
bài 4.
-Thích học toán
- Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Chuẩn bị tranh vẽ như SGK, bảng phụ ghi BT1,2,3. Phiếu học tập bài 3.
-HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1. Bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
N D-TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học
sinh
1. Kiểm tra
Làm bài tập 3/77:(Tính)
3 HS lên bảng lớp làm,
bài cũ:
cả lớp làm bảng con
( 4 phút)
Nhận xét KTBC
2. Bài mới
a. Giới thiệu
bài(1’)
b. Thành lập
và ghi nhớ
bảng trừ
trong phạm vi
9

Giới thiệu bài trực tiếp
Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm
vi 9
a, Hướng đẫn HS học phép trừ : 9 - 1 = 8 và 9
-8 = 1.
- Bước 1: Hướng dẫn HS :
- Bước 2:Gọi HS trả lời:

-Quan sát hình vẽ để tự
nêu bài toán: “Có tất cả
GV hỏi: 9 bớt 1 còn mấy? 9 trừ 1 bằng mấy? 9 cái áo, bớt 1 cái áo.
-Bước 3:Ta viết 9 trừ 1 bằng 8 như sau: 9- 1 = Hỏi còn lại mấy cái
8
áo?”
*Sau cùng HD HS tự tìm kết quả phép trừ 9 8 = 1.
b, Hướng dẫn HS học phép trừ : 9 - 2 = 7 ; 9 - -HS tự nêu câu trả
7 = 2 theo 3 bước tương tự như đối với 9 - 1
lời:“Có 9 cái áo bớt 1
=8 và 9 - 8 = 1.
cái áo.Còn lại 8 cái áo?’
c,Hướng dẫn HS học phép trừ 9 - 3 = 6 ; 9 - 6 “9 bớt 1 còn 8”; “(9 trừ
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

12


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
= 3. (Tương tự như phép trừ 9 - 1 = 8 và 9 - 8 1 bằng 8).
= 1).
d, Hướng dẫn HS học phép trừ 9 - 4 = 5 ; 9 - HS đọc (cn- đt):
5=4
( Tương tự như trên)
HS đọc ( cá nhân- cả
d, Sau các mục, trên bảng nên giữ lại các công lớp
thức
Cho HS học thuộc lòng các công thức trên
HS đọc ( cá nhân- cả
bảng.
lớp)
- Tiêu chí đánh giá:
+ Lập được các phép tính trừ trong phạm vi
9. Học thuộc bảng trừ trong phạm vi 9.
- P P: Quan sát, vấn đáp
3. Thực
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
hành
Bài 1: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Lưu ý cách viết kết quả cột dọc
HS đọc thuộc các phép
- Yêu cầu H làm vào vở.
tính trên bảng.(cn- đt):
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hiện được phép tính trừ trong phạm - HS đọc yêu cầu bài 1
vi 9
- P P: Quan sát, vấn đáp
- H làm bài vào vở
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 2: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Vận dụng được các phép tính trừ trong
phạm vi 9
- HS đọc yêu cầu bài 1
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
- H làm bài vào vở
Bài 3: Tính:
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H nêu cách tính và làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Vận dụng được các phép tính trừ trong
phạm vi 9 để tính kết quả.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
- Yêu cầu hs quan sát tranh và nêu bài toán
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

13


Trường Tiểu học Mỹ Thủy

Năm học: 2018-2019
- Có 9 con ong, bay đi 4
con.
- Yêu cầu viết phép tính thích hợp
Hỏi còn mấy con ong ?

4.Củng cố,
dặn dò: (3
phút)

- Tiêu chí đánh giá:
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng
phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
- Nhận xét giờ học

9 - 4 = 5

TIẾT 4: LUYỆN TOÁN
ÔN LUYỆN CÁC BÀI ĐÃ HỌC
I.Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng, tính trừ trong phạm vi 9, tính cộng trong phạm vi 8.
- Làm được bài tập 1,2,3,4
- Có thái độ từ giác trong tập, yêu thích môn toán.
- Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.
II.Chuẩn bị: T: Nội dung bài tập
- HS: Vở BT
III.Các hoạt động
II. HĐ DẠY HỌC
Bài 1:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 9
- P P: Vấn đáp, quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng..
Bài 2:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 9
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Bài 3:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 9
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 4:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2018.
TIẾT 3+4: TIẾNG VIỆT
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

14


Trường Tiểu học Mỹ Thủy

Năm học: 2018-2019
VẦN AM, AP( 2T)

V0:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Đọc và phân tích được vần am,ap
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V1: Làm tròn môi âm i
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng vần am,ap
+ Đưa được vần am vào mô hình
+ Biết kiểu vần có âm chính và âm cuối
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần am ,ap, tiếng có vần am, ap ( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả.
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
BUỔI CHIỀU:
TIẾT 1: LUYỆN TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP VẦN CÓ ÂM CUỐI N/T
V1:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng vần an, at,ăt,ăn.
+ Đưa được các vần vào mô hình
+ Biết kiểu vần có âm chính và âm cuối
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

15


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
+ Viết được vần an,at,ăt,ăn, tiếng có các vần đã học( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối
nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
TIẾT 3: SINH HOẠT TẬP THỂ
1. Mục tiêu:
- Học sinh nắm được những ưu điểm, tồn tại trong tuần qua, hướng sửa chữa.
- Học sinh nắm kế hoạch đội tuần tới
- Học sinh nghiêm túc, tự giác trong giờ sinh hoạt.
2. Chuẩn bị:
T: Kế hoạch trong tuần tới.
H: Nắm những ưu điểm, tồn tại trong tuần qua.
3.Hoạt động dạy học
1. Khởi động: 4-5’
Việc 1: Ban văn nghệ hướng dẫn hát tập thể
2. Tiến hành sinh hoạt:
Việc 1:: CTHĐT nhận xét mọi hoạt động tuần qua
- Yêu cầu các phân đội sinh hoạt nhận xét các hoạt động trong tuần qua, trưởng sao hướng dẫn sinh hoạt và báo cáo lại
- Yêu cầu trưởng ban lần lượt báo cáo
- T khen những học sinh thực hiện tốt công việc tuần qua, phê bình những học sinh chưa
thực hiện tốt, hay làm việc riêng trong giờ học, đi học muộn
Việc 2: Kế hoạch tuần tới
- GV nêu kế hoạch tuần tới: Chủ điểm: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 22/12
+ Chấp hành mọi qui định của nhà trường. Tập trung hoạt động sao. Chăm sóc hoa, vệ
sinh phong quang.Giao việc cụ thể từng tổ.
- Thực hiện tốt an toàn giao thông
3. Phần kết thúc- Ban văn nghệ cho cả lớp hát bài hát theo chủ điểm
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×