Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 5 theo tuần năm học 2018 2019 tuần 22

TUẦN 22
Thứ hai 11/2/2019
LẬP LÀNG GIỮ BIỂN

TẬP ĐỌC:
I. Mục tiêu:
- Biết đọc diễn cảm bài văn, giọng đọc thay đổi phù hợp lời nhân vật.
- Hiểu nội dung: Bố con ông Nhụ dũng cảm lập làng giữ biển. ( Trả lời được các câu
hỏi 1, 2, 3 trong SGK).
*THBVMT/BĐ: GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài để thấy được việc lập làng mới
ngoài đảo chính là góp phần gìn giữ môi trường biển trên đất nước ta.
II. Chuẩn bị: Sưu tầm tranh ảnh về các làng chài lưới ven biển; bảng phụ viết sẵn đoạn
luyện.
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

1. Khởi động:
Việc 1: HĐTQ tổ chức cho lớp chơi: Nêu cách chơi, luật chơi.
Việc 2: HS tham gia trò chơi.
Việc 3: Nhận xét đánh giá.
2.Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- H xem tranh, cho biết: Bức tranh vẽ cảnh gì?
HS trả lời- Nghe GV bổ sung kết hợp giới thiệu bài:
- Nêu mục tiêu.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
HĐ 1: Luyện đọc đúng:
Việc 1: 1HS giỏi đọc bài
Việc 2: Nghe GV giới thiệu giọng đọc của bài:
Việc 3: Thảo luận nhóm cách chia đoạn, 1 H nêu cách chia đoạn. (4 đoạn)
Việc 4: Nhóm trưởng điều hành cho các bạn đọc bài nối tiếp trong nhóm.
Lần 1: phát hiện từ khó luyện.
Lần 2: Luyện câu dài, ngắt nghỉ.
Việc 5: Các
Việc 5: Các nhóm đọc trước lớp, HS lắng nghe, nhận xét.
Việc 6: Nghe GV đọc mẫu.
HĐ 2: Tìm hiểu nội dung:

Việc 1: Cá nhân đọc và tự trả lời

Việc 2: Chia sẻ ý kiến trong nhóm

Việc 3: Các nhóm chia sẻ trước lớp, nhóm khác nhận xét.


* Nội dung: Ca ngợi những người dân chài dũng cảm táo bạo, dám rời mảnh đất quê
hương quen thuộc tới một vùng đất mới để lập làng xây dựng cuộc sống mới, giữ một
vùng biển trời Tổ quốc.
HĐ 3: Luyện đọc diễn cảm:

Việc 1: Thảo luận nhanh trong nhóm: giọng đọc của bài, cách ngắt, nghỉ, nhấn giọng…
Việc 2: Chia sẻ cách đọc bài trước lớp.

Việc 3: Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm đọc.

Việc 4: Các nhóm thi đọc, lớp theo dõi, bình chọn nhóm đọc tốt.
Việc 5: 1 H đọc tốt đọc toàn bài.
- H nhăc lại nội dung bài.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DUNG:

Chia sẻ với người thân nội dung câu chuyện.
LUYỆN TẬPTOÁN :
I. Mục tiêu:
- Biết tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
- Vận dụng để giải một số bài toán đơn giản. Làm bài 1, 2
- Giáo dục học sinh làm bài cẩn thận, sạch sẽ.
II. Chuẩn bị: - HHCN; Phiếu bài tập 3.
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.

* Khởi động.
- Trưởng ban học tập cho các bạn khởi động bằng trò chơi học tập củng cố KT.
- Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu của tiết học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật có:
a) Chiều dài 25 dm, chiều rộng 1,5 dm và chiều cao 18 dm;
b) Chiều dài

4
1
1
m , chiều rộng m và chiều cao m
5
3
4

- Cá nhân làm bài.

- Chia sẻ kết quả trước lớp. Lớp đối chiếu, thống nhất kết quả. Một số HS nêu lại
cách tính DTXQ, DTTP hình hộp chữ nhật.
Bài 2: Giải toán:


- Đọc, phân tích bài toán.

- Chia sẻ cách hiểu, các bước giải.
- Cá nhân làm bài.

- 1 H làm bảng lớp, lớp cùng trao đổi, nhận xét kết quả.
C. HĐ ỨNG DỤNG:
- Chia sẻ với người thân cách tính DTXQ, DTTP hình hộp chữ nhật.
...........................................................................................................
CHÍNH TẢ: (Nghe- viết):
HÀ NỘI
I. Mục tiêu :
- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức thơ 5 tiếng, rõ 3 khổ thơ
-Tìm được danh từ riêng là tên người, tên địa lý Việt Nam (BT2) - Viết được 3- 5 tên
người tên địa lí theo yêu cầu BT3.
THBVMT: GV liên hệ về trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường Thủ
đô để giữ mãi vẻ đep của Hà Nội.
II. Chuẩn bị : - Bảng phụ.
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

 Khởi động:

- CTHĐTQ điều hành cho lớp chơi trò chơi.
- Nghe GV giới thiệu bài và nêu mục tiêu bài học
 Tìm hiểu bài:

- Cá nhân đọc bài CT, chọn và viết các từ khó hay viết sai.
- Đổi chéo bài kiểm tra.
- Trả lời câu hỏi tìm hiểu nội dung bài.
- Trao đổi theo cặp kết quả trả lời câu hỏi vừa tìm được.
- Báo cáo kết quả.
- Đại diện 1- 2 nhóm trả lời câu hỏi trước lớp.
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
* Kết hợp GDBVMT: Chúng ta phải làm gì để giữ gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường
Thủ đô để giữ mãi vẻ đep của Hà Nội.
- Thảo luận và nêu ý kiến.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.
- Nghe viết.
- Dò bài, soát lỗi.
Làm bài tập:
Bài 2: Đọc đoạn văn:


a) Tìm danh từ riêng là tên người, tên địa lí trong đoạn văn
b) Nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam.
- Đọc và làm bài tập.

- Đổi chéo bài kiểm tra kết quả.
Đại diện 1- 2 nhóm đọc bài làm - Nhắc lại quy tắc viết hoa DT riêng.
Bài 3: Viết tên người, tên địa lý mà em biết:
Làm BT theo nhóm sau đó cử đại diện chơi.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Cùng bạn nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý Việt Nam.
.....................................................................................................
KỂ CHUYỆN:
ÔNG NGUYỄN KHOA ĐĂNG
I. Mục tiêu:
- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, nhớ và kể lại được từng đoạn và toàn bộ
câu chuyện
- Học tập tấm gương tài giỏi của vị quan thanh liêm, hết lòng vì dân vì nước.
II. Chuẩn bị : -GV : Các hình ảnh minh hoạ trong SGK
III. Các hoạt động dạy và học:
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
 Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp trò chơi học tập
- Nghe Gv nêu mục tiêu bài học:
 Nghe GV kể chuyện:

- Quan sát tranh, nghe G kể chuyện. (2 lần).

+Lần 1 vừa kể kết hợp giải nghĩa thêm các từ khó: truông, sào huyệt, phục binh.
+Lần 2:giới thiệu từng tranh minh hoạ trong SGK.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
HĐ 1: Kể chuyện theo nhóm:

- Từng nhóm dựa vào tranh sgk thuyết minh cho nội dung từng tranh, sau đó
lần lượt các thành viên trong nhóm kế câu chuyện.
- Kể toàn bộ câu chuyện.
HĐ 2: Thi kể trước lớp: Trưởng ban học tập cho đại diện các nhóm kể chuyện trước lớp.

- Các nhóm khác nghe, nhận xét và đặt câu hỏi về nội dung, ý nghĩa câu
chuyện.
Phỏng vấn tự do về ND, ý nghĩa câu chuyện.
* Ca ngợi ông Nguyễn Khoa Đăng tài trí, thông minh, giỏi xét xử các vụ án, có
công trừng trị bọn cướp, bảo vệ cuộc sống bình yên cho dân.


- Nghe GV nhận xét. Liên hệ.
C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Đề xuất cùng bạn thi kể câu chuyện cho người thân nghe.
…..…………………………………………………………………..
LT&C:
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I. Mục tiêu:
- Tìm được quan hệ từ thích hợp để tao câu ghép (BT2) ; biết thêm vế câu để tạo câu
ghép (BT3).
- Có ý thức dùng đúng câu ghép chỉ quan hệ điều kiện - kết quả, giả thiết - kết quả.
Điều chỉnh: Không dạy phần nhận xét, Không dạy phần ghi nhớ, chỉ làm Bt2,3 ở
Luyện tập
II. Chuẩn bị : GV: Bảng phụ viết bài tập 2,3
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.
* Khởi động.
- Trưởng ban học tập cho các bạn khởi động bằng trò chơi học tập củng cố KT.
- Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu của tiết học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

Bài 2: Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo ra những câu ghép chỉ điều
kiện - kết quả hoặc giả thiết- kết quả:.
- Đọc và làm bài.

- Chia sẻ kết quả trong nhóm.
- Các nhóm trình bày kq.
Đáp án:
a) Nếu (nếu mà, nếu như) chủ nhật này đẹp thì chúng ta sẽ đi cắm trại.
b) Hễ bạn Nam phát biểu ý kiến thì cả lớp lại trầm trồ khen ngợi.
c) Nếu( giá) ta chiếm được điểm cao này thì trận đánh sẽ rất thuận lợi.
 Chốt KT: Các cặp QHT thể hiện quan hệ: điều kiện- kết quả;
giả thiết - kết quả.
Bài 3: Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ điều kiệnkết quả hoặc giả thiết- kết quả:
Làm bài
- Chia sẻ kết quả.

- Một số H nêu kq trước lớp.
a) Hễ em được điểm tốt thì bố mẹ em vui mừng.
b) Nếu chúng ta chủ quan thì công việc khó thành công.
c) Giá như bạn Hồng chịu khó học tập thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập.


C. HĐ ỨNG DỤNG:

- Chia sẻ với người thân về hai cách nối các vế trong câu ghép chỉ quan hệ
điều kiện - kết quả, giả thiết - kết quả..
...........................................................................................................
TẬP LÀM VĂN:
ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN
I .Mục tiêu:
- Nắm vững kiến thức đã học về cấu tạo bài văn kể chuyện, về tính cách nhân vật trong
truyện và ý nghĩa của câu chuyện
- Giáo dục học sinh lòng yêu thích văn học và say mê sáng tạo.
II .Chuẩn bị : Phiếu học tập (bài 3); bảng phụ.
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.
* Khởi động. - Trưởng ban học tập cho các bạn khởi động bằng trò chơi học tập củng
cố KT.
- Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu của tiết học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

Bài 1: Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4, trả lời các câu hỏi sau:
a) Thế nào là văn kể chuyện?
b) Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt nào?
c) Bài văn kể chuyện có cấu tạo như thế nào?

- Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm thảo luận, trả lời
- Đại diện một só nhóm chia sẻ ý kiến, lớp thống nhất.
Bài 2: Đọc câu chuyện trả lời câu hỏi bằng cách chọn câu trả lời đúng nhất:
- Làm bài vào vở BT
- Chia sẻ kết quả
- Một số HS đọc bài làm; nhận xét bài ở bảng phụ. Lớp đối chiếu bài:
a) Câu chuyện có mấy nhân vật? ( Bốn)
b) Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt nào? (cả lời nói và hành động)
c) Ý nghĩa của câu chuyện trên là? ( Khuyên người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc)
C. HĐ ỨNG DỤNG:

- Chia sẻ với người thân cấu tạo của bài văn kể chuyện.
KHOA HỌC 5:
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN
I. MỤC TIÊU
- Kể tên được 1 số đồ dùng, máy móc SD năng lượng điện, 1 số loại nguồn điện.
-HS biết sử dụng tiết kiệm năng lượng điện vào trong cuộc sống
** Tích hợp GDBVMT: Một số đặc điểm chính của môi trường và tài nguyên thiên
nhiên( liên hệ)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Hình minh hoạ SGK


- Bóng đèn
III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC :
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
*.Khởi động:
Việc 1:- CTHĐTQ điều hành lớp trả lời câu hỏi: Bài: Sử dụng nawg lượng gió và năng
lượng nước chảy
? Năng lượng gió được SD để làm gì?
Việc 2:- Chia sẻ trước lớp
- Nhận xét tuyên dương.
- Giới thiệu bài - ghi đề bài- HS nhắc đề bài
- Nêu mục tiêu bài học.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC:
Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp: ( 8’)

? Kể tên 1 số đồ dùng SD điện mà em biết?
? Năng lượng điện mà các đồ dùng trên SD được lấy ở đâu?
* KL: (SGK)
Hoạt động 2: Quan sát & thảo luận nhóm: ( 8’)
Việc 1: Quan sát tranh ảnh những đồ dùng máy móc dùng động cơ điện đã sưu tầm
được:
? Kể tên chúng?
? Nêu nguồn điện chúng cần SD?
? Nêu tác dụng của dòng điện trong các đồ dùng, máy móc đó?
Việc 2: Đại diện từng nhóm lên giới thiệu với cả lớp.
- Nhận xét, bổ sung.
Hoạt động 3: Trò chơi: Ai nhanh ai đúng: (8’)
- Chia lớp thành 2 đội chơi
- Nêu các lĩnh vực: Sinh hoạt
- Tìm các hoạt động & các dụng cụ phương tiện SD điện & các dụng cụ phương tiện
không SD điện tương ứng cùng thực hiện hoạt động đó.
- Nêu cách chơi, luật chơi, 2 đội thực hiện chơi, lớp cổ vũ, chọn đội thắng.
Nhận xét trò chơi,
Hỏi :
** Năng lượng điện có phải là vô tận không?
Vậy khi sử dụng các em cần lưu ý điều gì? Bằng những việc làm NTN? Liên hệ?
Chốt: - Năng lượng điện không phải là vô tận, khi sử dụng chúng ta cần tiết
kiệm.Chỉ sử dụng khi thật cần thiết. Tắt ngay khi không sử dụng, ra khỏi phòng phải
tắt ngay các thiết bị SD điện...
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG :
- Chia sẻ với người thân cần tiết kiệm điện khi sử dụng.


.......................................................................................
Thứ ba 12/2/2019
TOÁN:

DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN
CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG
I. Mục tiêu :- Học sinh biết hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt.
- Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.HS làm được
BT1,2.
- Giáo dục hs tính cẩn thận, tính toán chính xác, trình bày bài sạch sẽ, rõ ràng, khoa
học.
II. Chuẩn bị : Thước, mô hình triển khai của hình lập phương.
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.
* Khởi động.
- Trưởng ban học tập cho các bạn khởi động bằng trò chơi học tập củng cố KT.
- Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu của tiết học.
HĐ 1: Hình thành công thức tính diện tích XQ và DTTP của hình lập phương:

- Cùng quan sát mô hình trực quan để rút ra kết luận: Hình lập phương là
hình hộp chữ nhật đặc biệt (có 3 kích thước bằng nhau).
- Kết luận về công thức tính DTXQ và DTTP hình lập phương.
HĐ 2: Ví dụ:
Vận dụng trực tiếp công thức tính DTXQ và DTTP hình lập phương
Cá nhân làm bài

Một số HS đọc kết quả trước lớp, các HS khác nhận xét.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

Bài 1: Tính diện tích XQ và DTTP hình lập phương có cạnh 1,5 m:

- Làm BT.

- Chia sẻ kết quả, nêu các bước thực hiện

- Chia sẻ trong nhóm. Nhóm trưởng KT, thống nhất kq. Nhấn mạnh:
Sxq = S1 mặt x 4
Stp = S1 mặt x 6
Bài 2: Giải toán:


- Đọc, trao đổi, thảo luận cách làm.
- Cá nhân làm bài ở vở, 1 H làm bảng lớp.
- Lớp nhận xét, thống nhất KQ
C. HĐ ỨNG DỤNG:
- Chia sẻ cùng người thân cách tính Sxq, Stp hình lập phương.
…………………………………………………………….
Thư tư 13/2/2019
TOÁN:
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu :
- Biêt tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.
- HS vận dụng để tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
để giải các bài tập trong một số trường hợp đơn giản. làm các BT 1, 2, 3 SGK;
- Giáo dục HS tính cẩn thận, có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học.
II. Chuẩn bị: Bảng phụ
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.

* Khởi động.
- Trưởng ban học tập cho các bạn khởi động bằng trò chơi học tập củng cố KT.
- Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu của tiết học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

Bài 1: Tính diện tích xq và dttp của hình lập phương có cạnh 2m5cm.
- Cá nhân làm bài.

- Chia sẻ kết quả trước lớp. Lớp đối chiếu, thống nhất kết quả.
Bài 2: Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp được một hình lập phương?
- Phân tích hình vẽ chọn hình để có thể ghép thành hình lập phương.

- Một số H nêu ý kiến, lớp thống nhất kq.
Chỉ có Hình 3 và hình 4 ghép được thành hình lập phương
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
- Quan sát, phối hợp kĩ năng vận dụng công thức tính và ước lượng; liên hệ với
CT tính Sxq và Stp của hình lập phương và dựa trên kết quả tính hoặc nhận xét về độ dài
các cạnh để so sánh DT.
a) S
b) Đ
c) S
d) Đ
C. HĐ ỨNG DỤNG:
- Chia sẻ với người thân cách tính Sxq và Stp của hình lập phương .


...................................................
ÔN LUYỆN TOÁN:
DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN
TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT; HÌNH LẬP PHƯƠNG
I.Mục tiêu:
- Tính được diện tích XQ và DTTP hình hộp CN, hình LP.
- HS hoàn thành các BT: 1,2,3
HSNK làm thêm BT Vận dụng.
II. Hoạt động học: Nhất trí các HT như TL
..................................................................................................................
Thứ năm 14/2/2019
TOÁN:
LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu :
- Biết tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật, hình lập
phương.
-Vân dụng để giải một số bài tập có yêu cầu tổng hợp liên quan đến các hình lập
phương hình hộp chữ nhật. Hoàn thành BT 1, 3.
- GD học sinh tính toán cẩn thận, trình bày bài rõ ràng, khoa học.
II. Chuẩn bị : Bảng phụ
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.

* Khởi động.
- Trưởng ban học tập cho các bạn khởi động bằng trò chơi học tập củng cố KT.
- Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu của tiết học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

Bài 1: Tính diện tích xq và dttp của hình hộp chữ nhật có:
a) Chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1,2 m và chiều cao 0,5m.
b) Chiều dài 3 m, chiều rộng 15 dm và chiều cao 9 dm.
- Cá nhân làm bài.

- Chia sẻ kết quả trước lớp. Lớp đối chiếu, thống nhất kq, một số HS nêu lại cách
tính Sxq, Stp hình hộp CN.
Bài 2: Giải toán:
- Đọc, phân tích và tìm các bước giải, giải thích tại sao?
+ Tìm DTxq của hình lập phương lúc đầu.
+ DTxq của hình LP khi cạnh gấp lên 3 lần.
+ Cạnh gấp lên 3 lần thì DTxq tăng lên số lần (9 lần)
DT toàn phần tương tự

- Đại diện một số H nêu ý kiến, lớp thống nhất kq.
C. HĐ ỨNG DỤNG:


- Chia sẻ với người thân cách tính Sxq và Stp của hình lập phương, hình hộp chữ
nhật .
..................................................................................................................
TẬP ĐỌC:
CAO BẰNG
I. Mục tiêu:
- Đọc diễn cảm bài thơ, thể hiện đúng nội dung toàn bài thơ.
- Hiểu nội dung bài thơ: Ca ngợi mảnh đất biên cương và con người Cao Bằng.
(TL được các CH 1, 2, 3; thuộc ít nhất 3 khổ thơ; HSKG TLCH 4, thuộc toàn bài
thơ(câu hỏi 5))
II. Chuẩn bị : - Bản đồ Việt Nam.
- Bảng phụ viết sẵn các câu thơ, đoạn thơ luyện đọc cho học sinh.
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

1. Khởi động:
Việc 1: HĐTQ tổ chức cho lớp chơi: Nêu cách chơi, luật chơi.
Việc 2: HS tham gia trò chơi.
Việc 3: Nhận xét đánh giá.
2.Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
- H xem tranh, cho biết: Bức tranh vẽ cảnh gì?
HS trả lời- Nghe GV bổ sung kết hợp giới thiệu bài:
- Nêu mục tiêu.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
HĐ 1: Luyện đọc đúng:
Việc 1: 1HS giỏi đọc bài
Việc 2: Nghe GV giới thiệu giọng đọc của bài:
Việc 3: 1 H nêu cách chia đoạn. (6 khổ thơ)
Việc 4: Nhóm trưởng điều hành cho các bạn đọc bài nối tiếp trong nhóm.
Lần 1: phát hiện từ khó luyện.
Lần 2: Luyện câu dài, ngắt nghỉ.
Việc 5: Các
Việc 5: Các nhóm đọc trước lớp, HS lắng nghe, nhận xét.
Việc 6: Nghe GV đọc mẫu.
HĐ 2: Tìm hiểu nội dung:

Việc 1: Cá nhân đọc và tự trả lời

Việc 2: Chia sẻ ý kiến trong nhóm

Việc 3: Các nhóm chia sẻ trước lớp, nhóm khác nhận xét.
* Nội dung: : Ca ngợi Cao Bằng - mảnh đất có địa thế đặc biệt, có những người dân
mến khách, đôn hậu đang giữ gìn biên cương đất nước.


HĐ 3: Luyện đọc diễn cảm:

Việc 1: Thảo luận nhanh trong nhóm: giọng đọc của bài, cách ngắt, nghỉ, nhấn giọng…
Việc 2: Chia sẻ cách đọc bài trước lớp.

Việc 3: Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm đọc.

Việc 4: Các nhóm thi đọc, lớp theo dõi, bình chọn nhóm đọc tốt.
Việc 5: 1 H đọc tốt đọc toàn bài.
- H nhăc lại nội dung bài.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DUNG:

Chia sẻ với người thân những hiểu biết của em về Cao Bằng.
...........................................................................................................
Thứ sáu/ 15/2/2019
TOÁN:
THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH
I. Mục tiêu – Có biểu tượng về thể tích của một hình.
- Biết so sánh thể tích của hai hình trong một tình huống đơn giản. Cả lớp làm bài 1, 2
- GD HS tính cẩn thận, kĩ càng khi quan sát đưa ra kết luận.
II. Chuẩn bị : Hình lập phương trong bộ đồ dùng học toán.
Bìa có vẽ sẵn ví dụ 1, 2, 3.
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.
* Khởi động.
- Trưởng ban học tập cho các bạn khởi động bằng trò chơi học tập củng cố KT.
- Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu của tiết học.
* Hình thành biểu tượng về thể tích một hình:

- Cùng quan sát mô hình trực quan và hình vẽ sgk trả lời các câu hỏi để rút
ra kết luận:
*Ví dụ 1:
- HLP nằm hoàn toàn trong hình nào? (HLP nằm hoàn toàn trong HHCH)
+ Nhận xét thể tích HLP và thể tích HHCN? (V HLP < V HHCN. Hay V HHCN > V HLP)
Ví dụ 2: Dùng khối lập phương xếp thành các hình như sách giáo khoa.
-Hình C gồm mấy hình lập phương ? Hình D gồm mấy hình lập phương ?
+ Thể tích hình C bằng thể tích hình D
Ví dụ 3:
- Nêu nhận xét về số hộp lập phương trong mỗi hình còn lại và rút ra kết luận.
( như sgk)
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

Bài 1: So sánh thể tích của hai hình lập phương:


- Làm BT.

C.

Chia sẻ kết quả, nêu các bước thực hiện

Chia sẻ trong nhóm. Nhóm trưởng KT, thống nhất kq.
+ Hình hộp chữ nhật A có 16 hình lập phương.
+ Hình hộp chữ nhật B có 18 hình lập phương.
-Thể tích hình A bé hơn thể tích hình B.
Bài 2: So sánh thể tích:

- Đọc, trao đổi, thảo luận nhóm.
- Chia sẻ kq
- Lớp thống nhất kq đúng:
+ Hình A có 54 hình lập phương.
+ Hình B có 26 hình lập phương.
- Thể tích hình A lớn hơn thể tích hình B.
C. HĐ ỨNG DỤNG :
- Cùng bạn so sánh thể tích của hai hình LP trong một tình huống đơn giản.
…………………………………………………………….
LTVC :
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I. Mục tiêu :
-Biết phân tích cấu tạo của câu ghép (BT1) Thêm được một vế câu ghép để tạo thành
câu ghép thể hiện quan hệ tương phản – Biết xác định chủ ngữ vị ngữ của mỗi vế câu
ghép trong mẫu chuyện của BT3 .
- Giáo dục HS có ý thức dùng đúng câu ghép.
* Điều chỉnh: Không dạy phần nhận xét chỉ làm bài tập ở phần luyện tập.
II. Chuẩn bị: GV: Bảng phụ viết sẵn bài tập 1, 2, 3.
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.
* Khởi động.
- Trưởng ban học tập cho các bạn khởi động bằng trò chơi học tập củng cố KT.
- Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu của tiết học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

Bài 1: Phân tích cấu tạo của các câu ghép sau:
- Đọc và làm bài.

- Chia sẻ kết quả trong nhóm.
- Các nhóm trình bày kq.


Đáp án:
a) Mặc dù giặc Tây hung tàn nhưng chúng không thể ngăn cản các cháu học tập,
vui chơi, đoàn kết, tiến bộ.
D.

Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân /đã đến bên bờ sông Lương.

Bài 2: Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản:
Làm bài
- Chia sẻ kết quả.

- Một số H nêu kq trước lớp.
Tuy hạn hán kéo dài nhưng cây cối vẫn xanh tươi.
Mặc dù mặt trời đã đứng bóng nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng.
Bài 3: Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu ghép trong mẫu chuyện vui sau:
- Đọc và trao đổi trong nhóm
- Đại diện các nhóm chia sẻ kq:
Mặc dù tên cướp /rất hung hăng, gian xảo nhưng cuối cùng hắn/ vẫn phải đưa hai tay
vào còng số 8.
- HS nói về tính khôi hài của câu chuyện vui Chủ ngữ ở đâu?
C. HĐ ỨNG DỤNG:
- Chia sẻ với người thân về cách nối các vế trong câu ghép chỉ quan hệ
Tương phản.
.......................................................................
*************************************************************
******
KHOA HỌC 5:
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN
I. MỤC TIÊU
- Lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản bằng pin, bóng đèn, dây dẫn.
- Vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống để tiết kiệm năng lượng điện
.II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Hình minh hoạ SGK
- Pin, dây dẫn, bóng đèn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC :
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
*.Khởi động:
Việc 1:- CTHĐTQ điều hành lớp trả lời câu hỏi: Bài: Sử dụng năng lượng điện.
? Kể tên 1 số dụng cụ, máy móc SD năng lượng điện?
? Kể tên 1 số nguồn điện mà em biết?
Việc 2:- Chia sẻ trước lớp
- Nhận xét tuyên dương.
- Giới thiệu bài - ghi đề bài- HS nhắc đề bài


- Nêu mục tiêu bài học.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC:
Thực hành: Lắp mạch điện: ( 30’)
Việc 1 : Lắp mạch điện theo nhóm :
- Y/c các nhóm đưa đồ dùng đã chuẩn bị sẵn làm thí nghiệm như hướng dẫn ở mục
Thực hành tr 94SGK.
- Hướng dẫn những nhóm khó khăn
? Phải mắc ntn thì đèn mới sáng?
- Y/c HS đọc lại mục Bạn cần biết
Việc 2 : - Y/c HS qs hình 4 tr 95 SGK chỉ ra mạch kín của dòng điện: (Pin đã tạo ra
trong mạch điện kín 1 dòng điện
- Y/c HS qs hình 5 SGK tr 95 & dự đoán mạch điện ở hình nào thì đèn sáng & giải thích
tại sao? (+ Dòng điện này chạy qua dây tóc bóng đền làm cho dây tóc nóng tới mức phát
ra ánh sáng).
? Điều kiện để mạch thắp sáng đèn? (Đèn sáng nếu có dòng điện chạy qua 1 mạch kín
từ cực dương của pin qua bóng đèn đến cực âm của pin).
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG :
Chia sẻ với mọi người lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản bằng pin, bóng
đèn, dây dẫn.
TẬP LÀM VĂN:
KỂ CHUYỆN (Kiểm tra viết )
I. Mục tiêu:
- Viết được bài văn kể chuyện theo gợi ý SGK . Bài văn rõ cốt truyện, nhân vật, ý
nghĩa, lời kể tự nhiên .
II. Chuẩn bị: + GV: bảng phụ ghi cấu tạo bài văn kể chuyện ( ghi 3 đề).
III. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.
* Khởi động. - Trưởng ban học tập cho các bạn khởi động bằng trò chơi học tập củng
cố KT.
- Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu của tiết học.
-

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

Việc 1: Đọc đề bài.

Việc 2: Nghe GV HD làm bài:
Việc 3: Cá nhân viết bài.
Việc 4: Ban học tập thu bài
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:

- Cùng bạn tìm đọc một số câu chuyện cổ tích hay.
...................................................................................
EM TỰ ÔN LUYỆN TV:
ĐỌC HIỂU CHUYỆN VÕ THI SÁU
- LT VỀ CÂU GHEP
I.Mục tiêu:


- Đọc va hiểu câu chuyện Chị Võ Thị Sáu; biết bày tỏ niềm xúc động sự cảm phục
trước những tấm gương hy sinh vì nước.
- Sử dụng được quan hệ từ chỉ điều kiện- kết quả, giả thiết- kết quả hoặc thể hiện mối
quan hệ tương phản để nối các vế câu ghép.
- HS làm hoàn thành các BT 1,2,3,5
HSNK: Làm thêm BT6.
II. Hoạt động học: ( Nhất trí các hình thức học như TL)
..........................................................................................
SINH HOẠT ĐỘI
I. Mục tiêu:
- Đánh giá các hoạt động trong tuần 22 đề ra kế hoạch tuần 23.
-HS biết nhận ra mặt mạnh và mặt chưa mạnh trong tuần để có hướng phấn đấu trong
tuần tới; có ý thức nhận xét, phê bình giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
- Giáo dục học sinh ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể.
II. Chuẩn bị: Nội dung sinh hoạt: Các phân đội trưởng cộng điểm thi đua, xếp loại từng
tổ viên; Chi đội trưởng tổng kết điểm thi đua các pđ.
III. Tiến hành sinh hoạt lớp:
1.Nhận xét tình hình CĐ tuần 22:
- Chi đội trưởng điều khiển sinh hoạt .
+ Các phân đội trưởng báo cáo nhận xét trong tuần.
+ Ý kiến phát biểu của các thành viên.
- Chi đội trưởng thống kê điểm các phân đội và xếp thi đua.
+GV nhận xét chung:
2. Phương hướng tuần 23: ( Chi đội trưởng triển khai kế hoạch)
+ Khắc phục các tồn tại ở tuần 22.
+ Duy trì các nề nếp, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của Đội,
nhà trường…
+ Tăng cường ôn luyện KT, luyện chữ để chuẩn bị tham gia thi Trạng nguyên nhỏ
tuổi.
3. Hs sinh hoạt văn nghệ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×