Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 17

Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

TUẦN 17
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2018
TOÁN:
TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC (tiếp theo)
I.MỤC TIÊU: Giúp HS:
- Biết thức hiện tính giá trị của các biểu thức có dấu ngoặc ( ) và ghi nhớ quy tắc tính giá
trị biểu thức dạng này.
- HS làm được các bài 1,2, 3
- HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp, khoa học, tính toán chính xác.
- Rèn luyện năng lực hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề; mạnh dạn, tự tin.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: Bảng phụ.
HS: bảng con
III.CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1.Khởi động:
- CTHĐTQ điều hành lớp :

Việc 1: CN làm vào vở, 2 HS lên bảng làm bài 1 SGK ( trang 81 )
Việc 2: Chia sẻ kết quả trước lớp
- Giới thiệu bài – Ghi đề
2. Hình thành kiến thức:
Hướng dẫn bài toán ví dụ:
- Giáo viên ghi phép toán lên bảng: (35 + 5) : 5
Việc 1- cho học sinh nhận xét phép tính trên.
Việc 2- Nêu cách làm, Thực hiện tính bảng con theo nhóm.
Việc 3: Chia sẻ kết quả trước lớp Gv viết phép tính lên bảng
GV: (35 + 5) : 5 = 40 : 5 = 8
Ví dụ 2:+ Giáo viên ghi phép toán lên bảng : 3 x ( 20 – 10) =
Việc 1- cho học sinh nhận xét .
Việc 2- Nêu cách làm, Thực hiện tính bảng con theo nhóm
Việc 3: Chia sẻ kết quả trước lớp Gv viết phép tính lên bảng
3 x ( 20 – 10) = 3 x 10 = 30

Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

- Chốt: Nếu trong biểu thức có phép tính có dấu ngoặc đơn ta thực hiện trong ngoặc
trước ngoài ngoặc sau.
* Đánh giá:
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi; trả lời câu hỏi
- Tiêu chí:
+ HS biết cách tính giá trị biểu thức với dạng có dấu ngoặc đơn
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề; tự tin.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài 1: Tính giá trị biểu thức SGK Trang 82
Việc 1: Cùng nhau trao đổi miệng, nêu cách làm
Việc 2: Làm bài vào vở
Việc 3: Chia sẻ trong nhóm, nhóm trưởng báo cáo kết quả với cô giáo
GV; chốt nếu trong biểu thức có dấu ngoặc đơn ta thực hiện như thế nào?


* Giúp đỡ em Đức làm bài
Bài 2: Tính giá trị biểu thức SGK Trang 82
Việc 1: Cùng nhau trao đổi miệng, nêu cách làm
Việc 2: Làm bài vào vở
Việc 3: Chia sẻ trong nhóm, nhóm trưởng báo cáo kết quả với cô giáo
GV; chốt nếu trong biểu thức có dấu ngoặc đơn ta thực hiện trong ngoặc
trước ?
* Đánh giá:
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi; trả lời câu hỏi
- Tiêu chí:
+ HS biết cách tính giá trị biểu thức với dạng chỉ có phép cộng, phép trừ và phép tính
có dấu ngoặc đơn(BT1), dạng chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và có dấu
ngoặc đơn(BT2), ta thực hiện trong ta thực hiện trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề; tự tin.
Bài 3: Giải toán. SGK Trang 82
Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

Việc 1: Đọc bài toán + trao đổi nhóm

Việc 2: Dựa vào tóm tắt để giải bài vào vở
Việc 3: Chia sẻ kết quả làm được trước lớp – nhận xét
* Đánh giá:
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi; trả lời câu hỏi
- Tiêu chí:
+ HS giải đúng bài toán, trình bày khoa học:
Mỗi tủ có số quyển sách là: 240 : 2 = 120 (quyển)
Mỗi ngăn có số quyển sách là: 120 : 4 = 30 quyển
Đáp số : 30 quyển
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề; tự tin.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Về nhà chia sẻ với người thân các cách tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc.
*************************
TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN:
MỒ CÔI XỬ KIỆN
MỤC TIÊU:
- Bước đầu biết đọc phân biệt lới dẫn chuyện với lời của nhân vật.
- Hiểu nội dung ý nghĩa của truyện: Câu chuyện ca gợi sự thông minh, tài trí của mồ côi.
TLCHSGK
B.Kể chuyện.
- Dựa vào t tranh minh hoạ HS kể lại được từng đoạn toàn bộ câu chuyện Mồ Côi xử
kiện. HKG kể lại được câu chuyện
- Giáo dục HS say mê học môn Tiếng Việt
- Phát triển năng lực ngôn ngữ: đọc, kể phân vai, diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu
của mình. Tự GQVĐ, hợp tác, mạnh dạn, tự tin.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
- Tranh minh hoạ truyện bài trong SGK.
- Bảng phụ ghi nội dung cần HD luyện đọc.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
1.Khởi động:

Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

Nhóm trưởng điều hành ôn bài : “ Về quê ngoại” và trả lời câu hỏi
Việc 1: KT đọc bài: “ Về quê ngoại ” và trả lời câu hỏi 1, 2 SGK - Tr 134
Việc 2: Nhận xét
Việc 3: Nhóm trưởng báo cáo kết quả.
GV nhận xét chung
* Đánh giá:
- PP: vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi, tôn vinh
- Tiêu chí đánh giá: HS nắm đọc to, rõ ràng, đọc đúng diễn cảm bài“ Về quê ngoại ” và
trả lời câu hỏi 1, 2 SGK - Tr 134 Trả lời rõ ràng, trôi chảy các câu hỏi ở sgk.
+ Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin.
2.Hình thành kiến thức:
- Giới thiệu bài- ghi đề bài- HS nhắc đề bài
- GV đọc toàn bài- HS theo dõi.
- Đọc mẫu nêu cách đọc chung:
a. Hoạt động 1: Luyện đọc đúng:
Việc 1: Đọc lần 1: Luyện phát âm đúng.
+ HS luyện đọc câu - Luyện đọc từ khó (HS tìm từ khó đọc hoặc từ mà bạn trong nhóm
mình đọc chưa đúng để luyện đọc, sửa sai.
+ GV theo dõi - Hỗ trợ HS phát âm từ khó - Luyện đọc câu.
+ GV ghi lại những từ HS phát âm sai phổ biến (nếu có) lên bảng và HD cho HS cách
đọc : công đường,ấm ức, thản nhiên, phiên xử...
Việc 2: Luyện đọc đoạn kết hợp đọc chú thích và giải nghĩa từ SGK –
TR 141.
Việc 3: Luyện đọc đúng các câu dài; câu khó đọc.
+ Tìm và luyện đọc các câu dài; câu khó đọc có trong bài
“ Bác này vào quán của tôi / hít hết mùi thơm lợn quay,/gà luộc,/ vịt rán/ mà không trả
tiền.”
- Thế thì bác phải bồi thường. Chủ quán muốn bồi thường bao nhiêu?
- Kết hợp đọc toàn bài.
- Chia sẻ cách đọc của bạn.
- 1 em đọc cả bài.
* Đánh giá:
- PP: vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi, tôn vinh
- Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng từ, câu, ngắt nghỉ đúng, hiểu được nghĩa các từ khó

Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

công đường,ấm ức, thản nhiên, phiên xử...hiểu,đọc bài to, rõ ràng, phối hợp tốt với
các bạn trong nhóm tốt
b. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
Việc 1: Cá nhân đọc lướt bài để trả lời câu hỏi 1,2,3,4 SGK – Tr 141
Việc 2: Cùng nhau trao đổi tìm hiểu nội dung câu chuyện.
Việc 3: Chia sẻ kết quả trước lớp
-Rút ND chính của bài: Câu chuyện ca gợi sự thông minh, tài trí của mồ côi
* Đánh giá:
- PP: vấn đáp, tích hợp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích phản hồi, tôn vinh- Tiêu chí đánh giá: Đánh giá mức độ hiểu nội dung bài đọc của học sinh
+Tham gia tích cực, thảo luận cùng bạn để tìm ra các câu trả lời:
+ Trả lời to, rõ ràng, lưu loát, mạnh dạn, tự tin
1.Chủ quán đã kiện bác nông dân ví bác đã vào quán hắn ngửi hết mùi thơm của lợn
quay, gà luộc... mà không trả tiền.
2. Bác nông dân nói: tôi chỉ vào quán ngồi nhờ để ăn để ăn miếng cơm nắm. Tôi không
mua gì cả.
- bác nông dân thừa nhận là mình có hít mùi thơm của thức ăn trong quán.
Chàng yêu cầu bác trả 20 đồng cho chủ quán.
3. Bác nông dân giãy nảy lên khi nghe Mồ Côi yêu cầu bác trả 20 ngàn đồng cho chủ
quán
4. Vì mồ côi đưa ra lí lẻ một bên là hít mùi thơm một ben nghe tiếng bạc, thế là công
bằng.
5.tên cho truyện: Vị quan tòa thông minh........
- Rút ND chính của bài: Câu chuyện ca gợi sự thông minh, tài trí của mồ côi
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
a. Hoạt động 3: Luyện đọc lại
Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn thi đọc bài trong nhóm – GV theo dõi.
Việc 2: HS thi đọc trong nhóm và nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt trong nhóm.
Việc 3: Thi đọc trước lớp bình chọn bạn đọc tốt trong lớp
* Đánh giá:
- PP: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời, tôn vinh KQ học tập
- Tiêu chí đánh giá: đánh giá kĩ năng đọc diễn cảm của HS
HS đọc to, rõ ràng, diễn cảm, phối hợp tốt với các bạn trong nhóm.
b. Hoạt động 4: - GV nêu nhiệm vụ.

Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

Việc 1: HS đọc yêu cầu của tiết kể chuyện. ( 2 - 3 HS) bảng phụ
Việc 2: Dựa vào tranh minh hoạ và yêu cầu từng cặp HS dựa tranh đã để tập kể.

c .Hoạt động 5:
Việc 1: Học sinh kể chyện trong nhóm. NT điều hành cho các bạn kể trong nhóm kể.
Việc 2: Các nhóm thi kể trước lớp.Cả lớp bình chọn học sinh kể hay. GV chia sẻ cùng
HS
*Đánh giá:
- PP: Quan sát,vấn đáp
- KT: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tôn vinh
- TCĐG: Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa.
+ Hs kể tự nhiên, trôi chảy
+ Mạnh dạn trình bày trong nhóm,trước lớp.
* GV củng cố, liên hệ và giáo dục HS:
- Câu chuyện trên cho ta thấy điều gì ?
C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Kể lại câu chuyện cho người thân, bạn bè mình nghe.

*************************
CHÍNH TẢ : Nghe - viết:

VẦNG TRĂNG QUÊ EM

I.MỤC TIÊU
- Nghe – viết chính xác trình đoạn bài Vầng trăng quê em.
- Làm đúng các bài tập chính tả điền các tiếng có âm đầu r/d/gi hoặc ăc/ ăt.BT2
- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, óc thẩm mĩ
- Phát triển NL tư duy, khả năng nghe và viết đúng, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ cá
nhân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Bảng phụ, BT2
- HS: Bảng con
.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
1.Khởi động: HD viết bất ngờ, ríu rít.....

Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

Việc 1: CTHĐTQ đọc: các nhóm viết
Việc 2: Các nhóm tự kiểm tra lẫn nhau.
Việc 3: Chia sẻ kết quả trước lớp.
* Đánh giá:
- PP: vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi
- Tiêu chí đánh giá: HS viết đúng và đẹp các từ: bất ngờ, ríu rít.....trình bày bảng cẩn
thận. Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin.
2.Hình thành kiến thức:
- Giới thiệu bài- ghi đề bài.
Hoạt động 1: Hướng dẫn chính tả
* HĐ cả lớp. Hướng dẫn chính tả
Việc 1: GV đọc mẫu đoạn cần viết - 1 HS đọc lại
Việc 2: GV đặt câu hỏi - HS trả lời tìm hiểu nội dung đoạn viết.
Việc 3: HS viết từ khó vào bảng con (Chú ý các từ: vầng trăng, khuya,giấc ngủ, canh
gác....
Việc 3: Chia sẻ trước lớp
* Đánh giá:
- PP: vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi
- Tiêu chí đánh giá: HS viết được các từ khó, trả lời được các câu hỏi tìm hiểu đoạn
viết. Cẩn thận, chăm chú để viết đúng mẩu
+ Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin.
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
GV đọc bài - HS nghe - viết bài vào vở
- Đọc dò
*Đánh giá:
- PP: vấn đáp, viết:
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, viết nhận xét, tôn vinh học tập
- Tiêu chí đánh giá: HS trình bày bài viết rõ ràng, sạch sẽ, chữ viết đẹp, đúng mẫu.
+ Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin.
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập:

Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

Bài 2 : SGK- Tr 142 : Em hãy chọn những tiếng nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ
trống. Giải câu đố?
Việc 1: HS viết vào VBT, trả lời miệng
Việc 2: Chia sẻ kết quả bài làm trước lớp – Thống nhất kết quả đúng
GV : Cây gì..., vừa dẻo...... làm ra bàn ghế, đẹp duyên.....
Cây gì hoa đỏ như son..........ríu ran.......
- Ghi nhớ các qui tắc chính tả.
* Đánh giá:
- PP: vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi
- Tiêu chí đánh giá: HS là đúng: Cây gì..., vừa dẻo...... làm ra bàn ghế, đẹp duyên.....
Cây gì hoa đỏ như son..........ríu ran.......
trả lời rõ ràng. Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Về nhà chia sẻ với người thân, bạn bè các qui tắc chính tả.
***************************
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. CÂU- AI THẾ NÀO? DẤU PHẨY
I. MỤC TIÊU.
- Tìm được các từ chỉ đặc điểm của người và vật. Biết đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để
miêu tả đối tượng
- Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợ trong câu. BT 1,2,3.
- HS thêm yêu quý, tự hào cảnh vật, công việc, con người ở nông thôn, thành thị.
- Phát triển NL ngôn ngữ: dùng từ, đặt câu đúng.Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự
tin.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: Bảng phụ.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
1.Khởi động:

Việc 1:- CTHĐTQ điều hành lớp làm bài tập 2 SGK Tr 135
Việc 2:- Chia sẻ trước lớp
- Nhận xét tuyên dương.
* Đánh giá:
- PP: vấn đáp, tích hợp

Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi
- Tiêu chí đánh giá: HS Làm đúng các bài tập theo yêu cầu
, trình bày bảng cẩn thận. Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin.
2.Hình thành kiến thức:
- Giới thiệu bài - ghi đề bài- HS nhắc đề bài
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
*GV giao việc cho HS, theo dõi, hỗ trợ thêm HS còn chậm)
Bài 1: Tìm những từ thích hợp để nói về đặc điểm của nhân vật trong các bài tập đọc
mới học: SGK- tr 145
Việc 1: - HS đọc bài và tự làm bài.
Việc 2: - Các nhóm Chia sẻ trước lớp.
Chốt: Chú bé Mến rất dũng cảm.
Anh Đom đóm rất chuyên cần.
Anh Mồ côi rất thông minh.
* Đánh giá:
- PP:vấn đáp, tích hợp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi, tôn vinh.
- TC:+ Tìm những từ thích hợp để nói về đặc điểm của nhân vật trong các bài tập đọc
mới học: Chú bé Mến rất dũng cảm. Anh Đom đóm rất chuyên cần. Anh Mồ côi rất
thông minh
+ Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin.
Bài 2: SGK TR 145: Đặt câu theo mẫu Ai thế nào để miêu tả
a. Bác nông dân b. Một bông hoa trong vườn
c, Một buổi sớm mùa đông
Việc 1: - HS làm vào vở, 1 em làm bảng phụ:
Việc 2: NT điều hành nhóm - Chia sẻ trong nhóm

Việc 3: - Cùng nhau chia sẻ trước lớp
Chốt: KL: a. Bác nông dân hiền lành. B, Bông hoa trong vườn rất đẹp.
Bài 3: Em có thể đặt dấu phẩy vào chỗ chấm.... SGK- tr 145 HĐ cá nhân, N6
Việc 1: - HS đọc và làm vào vở BT
Việc 2: -NT điều hành nhóm - Chia sẻ trong nhóm

Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

Việc 3: -NT điều hành nhóm - Chia sẻ trước lớp
GV- chốt
* Đánh giá:
- PP:vấn đáp, tích hợp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi, tôn vinh.
-TC:+ Biết Đặt câu theo mẫu Ai thế nào để miêu tả a. Bác nông dân hiền lành.
B, Bông hoa trong vườn rất đẹp.
+ Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Thi đua với bạn đặt câu theo mẫu Ai thế nào?
************************
CHỮ HOA N

TẬP VIẾT:
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố cách viết chữ hoa N.
- Viết đúng, đẹp các chữ viết hoa Đ, N, Q.
- Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ tên riêng Ngô Quyền và câu ứng dụng:
Đường vô xứ nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.
- GD H ý thức cẩn thận, chính xác khi trình bày bài viết
- Phát triển NL tư duy, óc thẩm mĩ,Tự GQVĐ, mạnh dạn, tự tin .
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
+ Mẫu chữ viết hoa Đ, N. Q
+ Bảng con
III.CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
1. Khởi động:
HS tập bài TD chống mệt mỏi.
2.Hình thành kiến thức:
- Giới thiệu bài - ghi đề bài - HS nhắc đề bài
HĐ1 : Hướng dẫn viết chữ hoa Đ, N. Q
Việc 1: HS luyện viết vào bảng nhóm: chữ hoa; Đ, N. Q. từ ứng dụng; câu ứng dụng.
- Ngô Quyền
Việc 2: Giới thiệu từ ứng dụng.: Ngô Quyền là tên riêng.
*GV theo dõi, hỗ trợ thêm cho những HS viết còn sai quy trình: Chú ý độ cao của các
con chữ .

Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

- Giải thích câu ứng dụng: " Đường vô xứ nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.
- Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ hoa: Đường, nghệ vào bảng con
Việc 3: - Cùng nhau chia sẻ trong nhóm.
* Đánh giá:
- PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi
- Tiêu chí đánh giá: HS nắm chắc quy trình viết chữ: Đ, N, Q.
Ngô Quyền; câu ứng dụng; Thực hành viết bảng đúng, thành thạo. Trình bày rõ ràng.
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Việc 1: HS đọc tư thế ngồi viết.
Việc 2:HS quan sát mẫu chữ trong vở tập viết.
Việc 3: HS luyện viết vào vở. Chú ý khoảng cách giữa các chữ. bình bầu bạn viết đẹp...
- GV thu vở nhận xét.
- Đánh giá:
+ PP: Vấn đáp, viết
+ Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, tôn vinh học tập, viết nhận xét
+ Tiêu chí đánh giá: - Viết đúng, đẹp các chữ viết hoa Đ, N, Q.
- Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ tên riêng Ngô Quyền và câu ứng dụng:
Đường vô xứ nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.
Chữ viết rõ ràng, đều nét, thẳng hàng, nối nét đúng giữa chữ viết hoa và chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.
- Trình bày vở sạch sẽ, rõ ràng, Tự GQVĐ tốt,tự tin.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Chia sẻ cách viết chữ hoa Đ. N, Q , Ngô quyền cùng người thân
*****************************
Thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2018
TOÁN:
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU :
- Biết tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc đơn (.)
- Áp dụng việc tính giá trị của biểu thức vào dạng bài tập điền dấu =, <, >. HS làm
BT1,2,3 (dòng 1). B4.
Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

- Giáo dục HS có tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.
- Rèn luyện năng lực hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Bộ xếp hình - HS: Bộ xếp hình.
III. HOẠT ĐỘNG HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
1.Khởi động: TBHT điều hành lớp hát
- Giới thiệu bài - Ghi đề
2. Hình thành kiến thức:
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
* GV giao việc cho HS; theo dõi hỗ trợ thêm cho các nhóm.
Bài 1 Tính giá trị của biểu thức:

Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài và làm bài ra vở nháp.
Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh về kết quả bài làm của mình.
Việc 3: Nhóm trưởng điều hành các bạn chia sẻ trong nhóm để thống nhất kết quả.
Việc 4: GVNX, chốt KT: Cách tính giá trị BT(Có phép tính +, -, x, :, dấu ngoặc đơn)
* Đánh giá TX
- PP: Quan sát,Vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, Ghi chép ngắn.
- TC: +Nắm chắc cách tính giá trị của biểu thức có phép tính (+, - ,x,:) có dấu ngoặc
đơn. Rèn KN tính cẩn thận chính xác khi làm bài.
+ Hợp tác tốt; Tự GQVĐ mạnh dạn, tự tin trình bày.
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài và làm bài ra vở nháp.
Việc 2: Trao đổi kết quả với bạn bên cạnh .
Việc 3: Nhóm trưởng điều hành các bạn chia sẻ trong nhóm để thống nhất kết quả.
Việc 4: Báo cáo với cô giáo kết quả làm xong. GV nhân xét, chốt KT
* Đánh giá TX (TC+ PP+ KT như bài 1)
Bài 3: . > , < , =

Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài và làm bài ra vở.
Việc 2: Trao đổi kết quả với bạn bên cạnh .
Việc 3: Nhóm trưởng điều hành các bạn chia sẻ trong nhóm để thống nhất kết quả.
Việc 4: GV nhận xét, chốt cách tính, so sánh để điền được dấu >,<,=
Đánh giá TX.
* PP: Quan sát,vấn đáp, tích hợp.
* Kĩ thuật:đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích.
* Tiêu chí: +Nắm chắc cách tính và so sánh để điền được dấu >,<,= thích hợp.
+ Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin trình bày.
Bài 4: .

Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài .
Việc 2: Trao đổi kết quả với bạn bên cạnh .
Việc 3: Nhóm trưởng điều hành các bạn xếp hình (đã CB)chia sẻ trong nhóm để thống
nhất cách xếp hình.
Việc 4: GV nhận xét, chốt cách xếp hình đúng và nhanh
Đánh giá TX.
* PP: Quan sát,vấn đáp, tích hợp.
* Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích.
* Tiêu chí: + Biết chuẩn bị Đ DHT theo y/c, nắm chắc cách xếp đúng và nhanh.
- Hợp tác tốt với bạn, mạnh dạn, tự tin trình bày.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Hãy chia sẻ cùng người thân, bạn bè về cách thực hiện tính giá trị của biểu thức trong
trường hợp có dấu ngoặc đơn.

*********************************
VIẾT VỀ THÀNH THỊ - NÔNG THÔN

TẬP LÀM VĂN:
I.MỤC TIÊU
- Viết một bức thư ngắn khoảng 10 câu cho bạn kể về thành thị, nông thôn.
- Biết viết câu văn đủ ý, trọn câu, có hình ảnh gợi tả,
- Giáo dục học sinh tập quan sát, nhận xét sự vật xung quanh, nói viết thành câu.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực diễn đạt: kể về thành thị, nông thôn.Tự GQVĐ,
hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
T: Bảng phụ

Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
1.Khởi động:
- CTHĐTQ điều hành các nhóm:
Việc 1: GV gọi H kể những điều em biết về thành thị nông thôn
Việc 2: Chia sẻ trước lớp
Việc 3: Nhận xét tuyên dương.

* Đánh giá:
- PP: vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tôn vinh.
-TC: Đọc to, rõ, lưu loát bài viết thư cho b¹n.
+ Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin.
2.Hình thành kiến thức:
Giới thiệu bài – Ghi đề - nêu mục tiêu tiết học
Dựa vào bài học hôm trước, em hãy viết một bức thư ngắn kể những điều em biết về
thành thị hoặc nông thôn,
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Yêu cầu:
- Yêu cầu HS dựa vào gợi ý và phần kể trình bày ở tiết trước để viết vào vở.
Việc 1: HS làm bài
- HĐ CNViệc 2: - Cùng nhau chia sẻ trước lớp.
* GV tích hợp về GDBVMT cho HS:
* Đánh giá:
- PP: vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tôn vinh.
-TC: Đọc to, rõ, lưu loát bài viết thư cho b¹n.kể về thành thị hoặc nông thôn
*GV củng cố, liên hệ và giáo dục HS.
- Qua bài em cảm nhận gì về vẻ đẹp nên thơ ở thành thị và nông thôn?
- Em cần làm gì để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước ta?
THBVMT: Môi trường thiên nhiên và cảnh vật ở nông thôn thật đẹp đẽ và đáng yêu do
đó chúng ta cần có ý thức BVMT làm cho quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp bằng
những việc làm NTN? ( Chung tay cùng người thân, bạn bè trồng, chăm sóc cây, hoa,
không xả rác, thuốc trừ sâu, bừa bãi vào môi trường,...Tham gia tốt ngày nông thôn mới
ở khu dân cư, ..)
Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

+ Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin.
C . HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Về nhà nhớ viết thư cho ban kể về thành thị nơng thơn.
*************************
Thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2018
TỐN:
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
- HS biết tính giá trị của biểu thức ở cả ba dạng.
- Rèn KN tính giá trị biểu thức. HS làm BT1, B2 (dòng 1) B3 (dòng 1) B4,5
- Giáo dục HS có tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.
- Rèn luyện năng lực hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề.
* Đ/c: Bài 4 tổ chức dưới dạng trò chơi
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Bảng phụ BT4, Phiếu BT. HS: SGK, vở.
- HS: VBT, SGK, Bộ xếp hình - Gi¸o dơc HS tính cẩn thận khi làm tính,
giải toán.
III. HOẠT ĐỘNG HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
1.Khởi động: TBHT điều hành lớp hát.
Giới thiệu bài - Ghi đề
2. Hình thành kiến thức:
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài 1 Tính giá trị của biểu thức:
Việc 1: Cá nhân đọc thầm u cầu bài và làm bài ra vở nháp.
Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh về kết quả bài làm của mình.
Việc 3: Nhóm trưởng điều hành các bạn chia sẻ trong nhóm để thống nhất kết quả.
Việc 4: GVNX, chốt cách tính giá trị BT có phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia.
* Đánh giá TX
- PP: Quan sát,Vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, Ghi chép ngắn.
- TC: +Nắm chắc cách tính giá trị của biểu thức có phép tính (+, - hoặc x,:). Rèn KN
tính cẩn thận chính xác khi làm bài.
+ Hợp tác tốt; Tự GQVĐ mạnh dạn, tự tin trình bày.
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

Việc 1: Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài và làm bài ra vở nháp.
Việc 2: Trao đổi kết quả với bạn bên cạnh .
Việc 3: Nhóm trưởng điều hành các bạn chia sẻ trong nhóm để thống nhất kết quả.
Việc 4: GVNX, chốt cách tính giá trị BT có phép tính cộng, trừ , nhân, chia.
* Đánh giá TX (TC+ PP+ KT như bài 1)
Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:

Việc 1: Cá nhân đọc yêu cầu và làm bài vào vở
Việc 2: Trao đổi kết quả với bạn bên cạnh .
Việc 3: Nhóm trưởng điều hành các bạn chia sẻ trong nhóm để thống nhất kết quả.
Việc 4: GVNX, chốt cách tính giá trị BT có phép tính +, -, x, : và dấu ngoặc đơn.
* Đánh giá TX (TC+ PP+ KT như bài 1,2)
Bài 4: Tổ chức trò chơi
Việc 1: Cá nhân đọc yêu cầu BT
Việc 2: Trao đổi kết quả với bạn bên cạnh .
Việc 3: Nhóm trưởng điều hành các bạn chia sẻ trong nhóm để thống nhất kết quả.
Việc 4: HĐTQ tổ chức trò chơi Ai nhanh, ai đúng. Nêu cách chơi, luật chơi, 2 đội tham
gia chơi.
* Đánh giá TX
- PP: Quan sát,Vấn đáp, tích hợp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trò chơi
- TC: +Nắm chắc cách tính giá trị của biểu thức để nối KQ đúng, chính xác. Rèn KN
tính cẩn thận chính xác, nhanh khi tham gia TC.
+ Hợp tác tốt; Tự GQVĐ mạnh dạn, tự tin chơi cùng bạn.
Bài 5: Giải bài toán:
Việc 1: Cá nhân đọc nội dung bài toán ;Giải bài giải vào vở.
Việc 2: Trao đổi cách giải với bạn.
Việc 3: HĐTQ điều hành chia sẻ KQ bài làm
Việc 4: GV nhận xét, chốt cách giải BTcó hai PT
*Đánh giá TX
- PP: vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
- Tiêu chí:+ HS biết phân tích BT. Nắm chắc cách giải toán có hai phép tính để làm
đúng BT5+ Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin khi trình bày.

Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Hãy chia sẻ cùng người thân, bạn bè về cách thực
hiện tính giá trị của biểu thức trong trường hợp có dấu ngoặc đơn
TẬP ĐỌC:
ANH ĐOM ĐÓM
I.MỤC TIÊU:
- Ngắt, nghỉ hơi đúng nhịp thơ, cuối mỗi dòng thơ. Đọc trôi chảy toàn bài thơ.
Đọc hiểu:Hiểu được nội dung bài thơ: Bài thơ cho ta thấy sự chuyên cần của anh Đom
Đóm. Qua việc kể lại một đêm kàm việc của đom đóm, tác giả còn cho chúng ta thấy vẻ
đẹp của cuộc sống các loài vật ở nông thôn.
Học thuộc lòng 2-3 khổ thơ.
- Giáo dục HS say mê học môn Tiếng Việt
- Phát triển năng lực ngôn ngữ: đọc diễn cảm, diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu của
mình. + Tự GQVĐ, hợp tác, mạnh dạn, tự tin.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: - Tranh minh họa bài đọc. Bảng phụ ghi câu luyện đọc
III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
1.Khởi động:

Việc 1:- CTHĐTQ điều hành trong nhóm đọc bài(Mồ côi xử kiện) và trả lời câu hỏi 1,2
SGK Tr: 141
Việc 2:- Chia sẻ trước lớp
- Nhận xét tuyên dương.
* Đánh giá:
- PP: vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi, tôn vinh
- Tiêu chí đánh giá: HS nắm đọc to, rõ ràng, đọc đúng diễn cảm bài Mồ côi xử kiện) và
trả lời câu hỏi 1,2 SGK Tr: 141
+ Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin.
2.Hình thành kiến thức:
- Giới thiệu bài- ghi đề bài- HS nhắc đề bài
- GV đọc toàn bài - HS theo dõi.
- Đọc mẫu nêu cách đọc chung:
a. Hoạt động 1: Luyện đọc đúng:
Việc 1: Đọc lần 1: Luyện phát âm đúng.
+ Đọc nối tiếp câu trong nhóm.
+ HS phát hiện từ khó đọc trong bài và giúp đỡ bạn đọc cho đúng trong nhóm.
+ HS báo cáo cho GV kết quả đọc thầm của nhóm và những từ khó đọc mà HS đọc chưa
đúng.
Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

+ GV ghi lại những từ HS phát âm sai phổ biến(nếu có) lên bảng và HD cho HS cách
đọc: Đom Đóm, chuyên cần, Cò bợ, Vạc, lặng lẽ,đằng đông.......
Việc 2: : Luyện đọc đoạn kết hợp đọc chú thích và giải nghĩa các từ ở SGK – Tr 144
Việc 3: Đọc lần 3: HS đọc toàn bài.
* Đánh giá:
- PP: vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi, tôn vinh.
- Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng từ, câu, ngắt nghỉ đúng, hiểu được nghĩa các từ khó
hiểu,đọc bài to, rõ ràng, phối hợp tốt với các bạn trong nhóm tốt, mạnh dạn, tự tin
b. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
Việc 1: Cá nhân đọc lướt bài để trả lời câu hỏi 1,2,3 trong SGK – Tr 144
Việc 2: Cùng nhau trao đổi tìm hiểu nội dung bài.
Việc 3: GV sơ kết ngắn gọn, nhấn mạnh ý chính: :
- Bài thơ cho ta thấy sự chuyên cần của anh Đom Đóm. Qua việc kể lại một đêm kàm
việc của đom đóm, tác giả còn cho chúng ta thấy vẻ đẹp của cuộc sống các loài vật ở
nông thôn.
* Đánh giá:
- PP: vấn đáp, tích hợp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích phản hồi, tôn vinh- Tiêu chí đánh giá: Đánh giá mức độ hiểu nội dung bài đọc của học sinh
-Tham gia tích cực, thảo luận cùng bạn để tìm ra các câu trả lời:
- Trả lời to, rõ ràng, lưu loát, mạnh dạn, tự tin
1. Anh Đom Đóm làm việc vào ban đêm.
2.Công việc của anh Đom Đóm là lên đèn đi gác, lo cho người ngủ.
3.Anh làm công việc của mình một cách nghiêm túc, cần mẫn, chăm chỉ là: Anh đom
Đóm chuyên cần, Lên đèn đi gác, Lo cho người ngủ.
4. Anh Đom Đóm thấy Chị Cò, thím Vạc mò tôm.....
- Bài thơ cho ta thấy sự chuyên cần của anh Đom Đóm. Qua việc kể lại một đêm kàm
việc của đom đóm, tác giả còn cho chúng ta thấy vẻ đẹp của cuộc sống các loài vật ở
nông thôn.
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
a. Hoạt động 3: - Luyện đọc học thuộc lòng toàn bài.
Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn thi đọc thuộc bài trong nhóm
– GV theo dõi.
Việc 2: HS thi đọc thuộc trong nhóm và nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt trong nhóm
*GV củng cố, liên hệ và giáo dục HS.
Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

* Đánh giá:
- PP: vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi, tôn vinh
- Tiêu chí đánh giá: +HS đọc đúng, to, rõ ràng,trôi chảy, thuộc bài.
+ Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin, hào hứng.
*GV củng cố, liên hệ và giáo dục HS.
- Qua bài em cảm nhận gì về anh Đom Đóm
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG :
- Chia sẻ nội dung bài cho người thân mình nghe.
******************************
AN TOÀN KHI ĐI XE ĐẠP

TN-XH 3 :
I.MỤC TIÊU:
- Nêu được một số quy định đảm bảo an toàn khi đi xe đạp. Nêu được hậu quả nếu đi xe
đạp không đúng quy định.
- Rèn KN đi xe đạp đúng quy định cho HS
- HS có ý thức tham gia giao thông đúng luật, an toàn.
- Phát triển NL nhận thức: ý thức tham gia giao thông đúng luật, an toàn. Tự GQVĐ,
hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: + Các hình minh hoạ trang 64, 65 SGK.
+ Tranh, áp phích về an toàn giao thông.
- HS: SGK, vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
*.Khởi động:
- HĐTQ Tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi “Chuyền bóng ” nhắc lại ND bài
học trước: Kể tên các sự vật, công viêc ở nông thôn, thanh phố.
* Đánh giá:
- Phương pháp đánh giá: Vấn đáp; Tích hợp
- Kĩ thuật đánh giá: Đặt câu hỏi và TLCH; Nhận xét bằng lời; phân tích phản hồi, trò
chơi, tôn vinh
- Tiêu chí đánh giá: Trả lời được những câu hỏi đúng, nhanh,thông minh, dí dỏm. Tự
GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin.
- Giới thiệu bài - ghi đề bài- HS nhắc đề bài. Nêu mục tiêu bài học.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
* HĐ1: Quan sát tranh theo nhóm: ( 7- 8’ )

Việc 1: Yêu cầu HS quan sát và thảo luận N4 theo câu hỏi gợi ý:
? Trong hình, ai đi đúng ai đi sai luật giao thông? Vì sao ?
Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

Việc 2: Chia sẻ, đại diện các nhóm lên trình bày.
Nhận xét, chốt ý đúng
* HĐ2: Thảo luận nhóm. (10-12’ )

Việc 1: Y/c học sinh thảo luận câu hỏi N2, TLCH
? Đi xe đạp như thế nào cho đúng luật giao thông?
? Đi xe đạp không đúng luật giao thôngsẽ có tác hại gì?
Việc 2: Chia sẻ, đại diện các nhóm trình bày thảo luận.
Kết luận:- Khi đi xe đạp cần đi bên phải, đúng phần đường dành cho người đi xe đạp,
không đi vào đường ngược chiều.
- Đi xe đạp không đúng quy định có thể dẫn đến tai nạn GT, ảnh hưởng đến tính
mạng,....
* Đánh giá:
- PP:vấn đáp, tích hợp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi, tôn vinh.
-TC:+ Nêu được một số quy định đảm bảo an toàn khi đi xe đạp. Nêu được hậu quả nếu
đi xe đạp không đúng quy định.
+ Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin.
- Gọi HS đọc mục bạn cần biết .
* HĐ3: Chơi trò chơi Em tham gia giao thông: (7-10’)
- Tổ chức cho HS ra sân để tham gia trò chơi.
- Chuẩn bị : Một số biển báo, hệ thống đèn giao thông( có thể tự vẽ), vẽ ngã tư, cử học
sinh đóng các biển ghi tên phương tiện giao thông.
- Nêu cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi mẫu
- Tổ chức cho HS chơi.
* Đánh giá:
- PP: vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tôn vinh học tập, trò chơi
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nắm chắc cần phải chấp hành đúng ATGT
+Tích cực, hợp tác. Mạnh dạn, tự tin khi trả lời.
* Liên hệ GDH S ý thức chấp hành ATGT
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Chia sẻ với mọi người cần đảm bảo an toàn khi đi xe đạp.

Luyện toán:

****************************
EM TỰ ÔN LUYỆN TOÁN TUẦN 17

Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

(BTCL: 1,3 ,4; 6 ,8 trang 83- 87)
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức : Biết tính giá trị của biểu thức.
- Bước đầu nhận biết một số yếu tố(đỉnh, cạnh, góc của hình chữ nhật, hình vuông ; vẽ
được hình chữ nhật, hình vuông đơn giản trên giấy kẻ ô vuông.
2. Kĩ năng :Tư duy vẽ hình đúng ; tính giá trị biểu thức thành thạo.
Rèn kĩ năng kĩ năng giải toán thành thạo.
3.Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận khi làm bài.
4. Năng lực : Tự học và giải quyết vấn đề ; hợp tác.
II. Chuẩn bị : GV : Bảng nhóm ; nam châm.
HS : Vở ÔLT ; bảng con.
III. Hoạt động dạy học :
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1.Khởi động : (Tài liệu hướng dẫn – trang 83)

2.Bài mới: Giới thiệu bài, ghi đề lên bảng
- GV giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học.
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài tập 1: Em và bạn cùng tính giá trị của biểu thức (Tài liệu HD- T84)
Việc 1: Làm việc cá nhân
Việc 2: HS chia sẽ trong nhóm, trước lớp
Việc 3: Nhận xét, chốt kiến thức
*Đánh giá:
+ Tiêu chí:
- HS nắm được được thứ tự thực hiện các biểu thức một cách chính xác.
- HS có ý thức tích cực học tập.
- Hợp tác; tự học và giải quyết vấn đề.
+ Phương pháp: Quan sát; vấn đáp
+Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, trình bày miệng, tôn vinh học tập
Bài tập 2: Em và bạn viết vào chỗ chấm cho thích hợp (Tài liệu HD – T70) Quan
tâm h/s chậm tiến bộ)
*Đánh giá:
+Tiêu chí: HS nắm được thứ tự thực hiện vận dụng điền Đ, S vào biểu thức.
- HS hiểu nhận biết nhanh; trả lời nhanh và đúng kết quả.
- Tích cực tự giác làm bài .
- Tự học và giải quyết vấn đề, hợp tác
+ Phương pháp: Vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi; trình bày miệng; nhận xét bằng lời
Bài tập 5: Em và bạn đặt tính rồi tính (TLHD – T71)

Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

- Việc 1: Cá nhân tự làm bài vào vở.
Việc 2: Chia sẽ nhóm đôi.
Việc 3: Chia sẽ trước lớp; nhận xét, chốt
* Đánh giá:
+ Tiêu chí: HS iết đặt tính và thực hiện tính đúng kết quả khi chia số có hai chữ số cho
số có một chữ số (chia hết và chai có dư ở các lượt chia)
- HS đặt tính thẳng hàng; thực hiện từ phải sang trái; viết số đẹp.
- Tự học và giải quyết vấn đề.
+ Phương pháp: quan sát; vấn đáp.
+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tôn vinh học tập.
Bài 8: Bài toán (TLHD -72)
- Việc 1: Hs làm bài cá nhân
- Việc 2: Chia sẻ kết quả trong nhóm
- Việc 3: Chia sẻ trước lớp.
* Đánh giá:
+ Tiêu chí: - HS giải được bài toán có lời văn. Vận dụng phép tính với số đo khối
lượng và vận dụng cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số vào giải toán.
- HS giải toán nhanh; trình bày lưu loát.
- Tự học và giải quyết vấn đề.
+ Phương pháp: quan sát; vấn đáp.
+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:

- Làm bài tập vận dụng (TLHD – T68)Tiếp sức cho h/s
- Việc 1: HS đọc đề toán
- Phân tích bài toán
- HD lập kế hoạch giải và gải bài vào vở.
- Việc 2:Chia sẽ kết quả trong nhóm; trước lớp.
- Việc 3: GV chữa bài, chốt KT.
* Đánh giá:
+Tiêu chí: HS giải được bài toán. Biết khi chia đều số cam cho các bạn trong nhóm thì
mỗi bạn được 9 quả cam.
- Tích cực chủ động làm bài; thảo luận chia sẽ với bạn sôi nổi.
- Tự học và giải quyết vấn đề.
+ Phương pháp: quan sát; vấn đáp
+ Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
*****************************
Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2018

Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

TOÁN:
HÌNH CHỮ NHẬT
I. MỤC TIÊU:
- Bước đầu nhận biết một số yếu tố (đỉnh, cạnh, góc) của hình chữ nhật.
- Biết cách nhận dạng hình chữ nhật ( theo yếu tố cạnh, góc)
- Rèn KN nhận dạng HCN đúng, nhanh . HS làm được các bài tập 1,2,3,4
- Giáo dục HS có tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.
- Phát triển NL tư duy, tính toán, tự giải quyết một số vấn đề, mạnh dạn , tự tin.
II. CHUẨN BỊ: GV: Hình chữ nhật phóng to.
III. HOẠT ĐỘNG HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
1.Khởi động: - CTHĐTQ tổ chức lớp hát.
- Giới thiệu bài và nêu mục tiêu bài học.
2. Hình thành kiến thức:

Việc 1: Cá nhân quan sát hình chữ nhật ABCD ở SGK trang 84.
Việc 2: Chia sẻ với bạn bên cạnh về góc và cạnh của hình chữ nhật ABCD.
Việc 3: Nghe thầy cô giáo hướng dẫn. - Hình chữ nhật có mấy góc và mấy cạnh?
- Độ dài của cạnh dài gọi là gì, độ dài của cạnh ngắn gọi là gì?
Việc 4: GVNX, chốt KT: HCN có 4 góc vuông, có 2 cạnh dài =,và 2 cạnh ngắn =
*Đánh giá TX
- PP: Vấn đáp, tích hợp.
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi .
- TC: + HS nhận biết một số yếu tố (đỉnh, cạnh, góc) của hình chữ nhật.Biết cách nhận
dạng hình chữ nhật ( theo yếu tố cạnh, góc)
+ Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin.
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài 1.

Việc 1: Cá nhân đọc thầm bài và QS 4 hình vẽ.
Việc 2: Trao đổi kết quả với bạn bên cạnh.
Việc 3: Nhóm trưởng điều hành các bạn chia sẻ để thống nhất kết quả.
Việc 4: GV nhận xét, chốt đặc điểm của HCN.
*Đánh giá TX
- PP: Vấn đáp, tích hợp.
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi .
Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

- TC: + HS biết quan sát 4 hình ở SGK , nắm chắc đặc điểm của HCN để tìm ra HCN
nhanh, chính xác. Hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin trình bày.
Bài 2.

Việc 1: Cá nhân đọc thầm bài và QS 2 hình vẽ để đo độ dài.
Việc 2: Trao đổi kết quả với bạn bên cạnh.
Việc 3: Nhóm trưởng điều hành các bạn chia sẻ để thống nhất kết quả.
Việc 4: GV nhận xét, chốt KT cách đo độ dài các cạnh.
*Đánh giá TX ( TC+ PP+ KT như bài 1)
Bài 3,4.

Việc 1: Cá nhân đọc thầm bài và làm bài vào vở.
Việc 2: Trao đổi kết quả với bạn bên cạnh.
Việc 3: Nhóm trưởng điều hành các bạn chia sẻ để thống nhất kết quả
Việc 4: GV nhận xét, chốt KT cách xác định CD, CR của HCN...
*Đánh giá TX
- PP: Quan sát.Vấn đáp.
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích.
- TC: + HS biết quan sát hình chữ nhật ở SGK , nắm chắc đặc điểm của HCN, các số
đo ở HCN để xác định đúng độ dài của mỗi cạnh HCN nhanh, chính xác. Hợp tác tốt,
mạnh dạn, tự tin trình bày.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Vận dụng bài học để tìm thêm các đồ dùng trong lớp, ở nhà có dạng HCN. Hãy chia sẻ
cùng người thân, bạn bè về các đặc điểm của HCN.

*************************************
ÂM THANH THÀNH PHỐ

CHÍNH TẢ
I. MỤC TIÊU:
1. Nghe – viết đứng chính tả, trình bày đúng, sạch, đẹp đoạn cuối bài: Âm thanh thành
phố.
2. Làm đúng các bài tập tìm từ chứa tiếng có vần ui – uôi, chứa tiếng bắt đầu bằng d
/gi /r hoặc ăc /ăt theo nghĩa đã cho. BT2,3
- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, óc thẩm mĩ

Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Trường Tiểu học Thái Thủy

Giáo án lớp 3

- Phát triển NL tư duy, khả năng nghe và viết đúng, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ cá
nhân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: Bảng phụ chép sẵn bài tập
HS: Bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
1.Khởi động:
Việc 1: Viết bảng con: các từ HS thường hay viết sai: vầng trăng, khuya,giấc ngủ, canh
gác....
Việc 2: Các nhóm tự kiểm tra lẫn nhau. Báo cáo kết quả.
* Đánh giá:
- PP: vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi
- Tiêu chí đánh giá: HS viết đúng và đẹp các từ : vầng trăng, khuya,giấc ngủ, canh
gác...., trình bày bảng cẩn thận. Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin.
2.Hình thành kiến thức:
- Giới thiệu bài- ghi đề bài.
Hoạt động 1: Hướng dẫn chính tả
Việc 1: GV đọc mẫu đoạn cần viết- 1 HS đọc lại
Việc 2: GV đặt câu hỏi - HS trả lời
Việc 3: HS viết từ khó vào bảng con. Chú ý các từ:
- Vi – ô – long, ban công, pi- a- nô, bét – tô -ven
* Đánh giá:
- PP: vấn đáp, tích hợp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi
- Tiêu chí đánh giá: HS viết được các từ khó, trả lời được các câu hỏi tìm hiểu đoạn
viết. Cẩn thận, chăm chú để viết đúng mẩu
+ Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin
Việc 4: GV nhắc nhở tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở...)
Đọc bài HS viết vào vở. Đọc lại soát lỗi.
-*Đánh giá:
- PP: vấn đáp, viết:
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, viết nhận xét, tôn vinh học tập
+ Tự GQVĐ, hợp tác tốt, mạnh dạn, tự tin.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
* Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2: SGK Tr- 147 Điền vào chỗ trống ưi hay ươi.
Giáo viên: Lê Thị Anh Đào

Năm học: 2018 - 2019


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×