Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 23

TUẦN 23
Thứ hai ngày 11 / 2 / 2019
TIẾNG VIỆT:
VẦN / ÊN /, / ÊT/ , / IN / , / IT / (2T)
Việc 0: Vẽ mô hình vần /en/, / et/ và phân tích. Viết chính tả tiếng có vần /en/ . /et/
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS Vẽ được mô hình vần /en/ . /et/ đọc trơn, đọc phân tich.
- Nắm được luật chính tả viết đúng các tiếng có chứa vần /en/ . /et /.
Việc 1: Học vần / ên /, /êt/ , / in/ . / it /
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / ên/, /êt/. / in / . /it /
- Biết vần / ên / có âm chính / ê /, âm cuối / n /.Vần / êt / có âm chính /ê/, âm cuối /t/, vần /in/ có
âm chính / i / âm cuối / n /, vần /it/ có âm chính / i / âm cuối /t /
- Vẽ được mô hình vần ên , êt, in, it và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.

- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /ên/, /in/ kết hợp được với 6 thanh; vần /êt,/it/
kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
Việc 2: Viết:
* Đánh giá:
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng chữ D, Đ hoa ên , êt, in, it, sền sệt, kìn kịt, cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: sền sệt, kìn kịt, thin thít... đọc đúng bài: Cái
mũ.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
Việc 4: Viết chính tả:.
* Đánh giá:
1


+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Cái mũ
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
..................................................................................
TOÁN :

GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

I.MỤC TIÊU: Giúp H:

- Hiểu đề toán, cho gì, hỏi gì ? biết bài giải gồm : câu lời giải, phép tính, đáp số.


- Học sinh làm bài 1, 2. * ĐC: Bỏ bài 3
- Giáo dục học sinh tính,cẩn thận, chính xác khi làm bài.
- PTNL : Tự học tự giải quyết vấn đề học toán, hợp tác nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ, tranh minh họa.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1.Khởi động
Trưởng ban học tập tổ chức trò chơi: Ai nhanh ai đúng.
GV nhận xét, khen HS chơi tốt.
*Giới thiệu bài ghi bảng
2.Hoạt động cơ bản:
- Giới thiệu bài ghi bảng: Giải toán có lời văn.
- HDHS tìm hiểu bài toán.
- HDH quan sát tranh SGK rồi đọc bài toán
- Cho HS nêu câu trả lời các câu hỏi
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
*Ghi tóm tắt bài toán

: 5 con gà
Thêm
: 4 con gà
Có tất cả … con gà?
- Cho 2,3 em nêu lại bài toán
- HDH giải bài toán
+ Muốn biết nhà An có tất cả mấy con gà ta làm thế nào?
- HDHS cách trình bày bài giải.
- Viết chữ bài giải ở giữa trang từ lề cách vào 5 ô
+ Viết câu lời giải : Nhà An có số con gà là: hoặc số con gà có tất cả là:hoặc nhà An có tất cả là:
+ Viết phép tính
+ Viết đáp số
Bài giải
Nhà An có tất cả là:
5 + 4 = 9 (con gà)
2


Đáp số: 9 con gà
Cho HS đọc lại bài giải
- Chỉ vào từng phần của bài giải ,nêu lại để nhấn mạnh.
- Viết bài giải, viết câu lời giải,viết phép tính,viết đáp số.
*HDHS làm lần lượt từng bài.
* HDHS tự nêu bài toán, viết số thích hợp vào phần tóm tắt bài toán
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- H biết phân tích đề bài toán cho biết gì ? Hỏi gì ?
- Giải được bài toán qua 3 bước : Viết lời giải ; Viết phép tính ; Đáp số.
* Cho H nghỉ giải lao
3.Hoạt động thực hành.
Bài 1:
-Yêu cầu H đọc câu lệnh bài 1
-HD’H làm bảng con
-Huy động kết quả,chốt cách tính đúng.
Chốt cách giải.
Bài 2: Tính
- Cho H làm vở bài tập in sẳn.
- Kiểm soát giúp H tính được kết quả
- Chữa bài huy động kết quả
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết cách giải bài toán có lời văn .
- Làm bài đúng,rõ ràng ,trình bày đúng,đẹp
4.Hoạt động ứng dụng :
- Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh hoạt động tốt
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
..................................................................................
ÔLTV:
LUYỆN VẦN / ÊN /, / ÊT/ , / IN / , / IT /
I. MỤC TIÊU:

- Giúp HS củng cố đọc đúng vần, tiếng, từ, câu bài chứa vần ên, êt, in, it . Đọc được bài Tết
Nguyên đán. Biết vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích. Điền đúng ên, êt, in,
it.
- HS đọc to rõ ràng, hoàn thành được các bài tập.
- Giáo dục H có hứng thú, yêu thích môn học
- Phát triển năng lực ngôn ngữ Tiếng Việt, tự học và tự giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Sách BTTHTV - BP
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

3


1.Khởi động: T/C trò chơi : Bắn tên “ Tìm tiếng có chứa vần ên, êt, in, it.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- H tìm được các tiếng có chứa vần ên, êt, in, it
- Đọc to, rõ ràng. Biết dùng thao tác tay để phân tích đúng tiếng.
2. Hoạt động thực hành.
Việc 1: Luyện đọc – Thực hành ngữ âm
* Hướng dẫn H luyện đọc bài Tết Nguyên đán (BTTHTV/60):
- H luyện đọc cá nhân, đọc trong nhóm 2
- Thi đọc giữa các nhóm. - T quan sát, nhận xét, đánh giá.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc đúng bài tập đọc Tết Nguyên đán, đảm bảo tốc độ. Đọc to rõ ràng.
- Biết hợp tác trong nhóm.
* Vẽ và đưa tiếng /phên/, /tết/, /thìn/, /vịt/ vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích.
- H thực hiện theo yêu cầu - GV theo dõi giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành.
- Chia sẻ kết quả
- GV nhận xét thống nhất kết quả.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Vẽ được mô hình và đưa được tiếng /phên/, /tết/, /thìn/, /vịt/ vào mô hình đọc trơn, đọc phân
tích.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng, đúng mẫu. Thao tác nhanh.
* Cho H nghỉ giải lao
Việc 2 : Viết
* Hướng dẫn H làm bài ở BTTHTV/60.
1. Điền vần ên hoặc êt vào chỗ trống cho đúng:
2. Điền vần in hoặc it vào chỗ trống cho đúng:
- H làm bài tập vào vở.
- Chia sẻ kết quả trong nhóm – trước lớp - Nhận xét, đánh giá.
* Đánh giá:
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Chọn được vần thích hợp để điền vào chỗ trống.
- Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đúng mẫu ,trình bày sạch đẹp.
- Biết chia sẻ với bạn, trước lớp, trình bày tự tin, mạnh dạn.
4


3. Hoạt động ứng dụng:
- Đánh giá tiết học, khen những H học tốt.
- Chia sẻ với người thân những gì đã học.
..................................................................................
ÔLTOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 21
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:
- Thực hiện được phép trừ, phép cộng (không nhớ), cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 20 ; viết
được phép tính thích hợp với hình vẽ.
- HS vận dụng làm được bài 5 trang 17, bài 6,7, 8 trang 18 ở vở Em tự ôn luyện Toán.
- H yêu thích môn học, làm bài cẩn thận.
- Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở Em tự ôn luyện Toán, bảng phụ.
III : CÁCHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1. Khởi động:
- Tổ chức TC: Xì điện (Nêu nhanh kết quả các phép tính trong phạm vi 10)
- Nhận xét, tuyên dương
* Đánh giá :
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Thuộc các công thức cộng, trừ trong phạm vi 10.
- Thực hiện chơi nhanh, chủ động.
2.HĐTH:

Bài 5: Đặt tính rồi tính
- H làm bài cá nhân vào vở ÔLT.
- Theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.
- Chia sẻ kết quả trong nhóm - chia sẻ trước lớp,
Bài 6 : Tính
- H làm vào vở, trao đổi kết quả với bạn và cách làm của mình.
- Theo dõi giúp đỡ học sinh hoàn thành bài tập
- Chia sẻ kết quả trước lớp.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thực hành, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết đặt tính rồi tính theo cột dọc, viết kết quả thẳng cột đơn vị, chục.
- Biết thực hiện tính từ trái sang phải theo 2 bước khi dãy tính có 2 dấu phép tính.
- Làm bài đúng, trình bày rõ ràng, sạch đẹp. Biết chia sẻ kết quả với bạn.
* Cho HS nghỉ giải lao
Bài 7:Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán rồi viết phép tính cho thích hợp:
- Tổ chức HS làm vào vở, chia sẻ kết quả với bạn
- GV theo dõi giúp đỡ học sinh hoàn thành bài tập.
- Huy động kết quả: chia sẻ kết quả trước lớp.
5


* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thực hành, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết nhìn hình vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán .
- Nắm chắc dạng toán làm bằng phép tính cộng, viết phép tính đúng: 5 + 2 = 7
- Làm bài đúng, trình bày rõ ràng, sạch đẹp. Biết chia sẻ kết quả với bạn.
Bài 8: Số?
- HS làm bài, chia sẻ kết quả trong nhóm, trước lớp.
- Nhận xét, chữa bài.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thực hành, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm chắc các số có một chữ số và các số từ 10 đến 20.
- Biết được số lớn nhất có một chữ số là 0, số lớn nhất có một chữ số là 9.
- Biết chia sẻ kết quả với bạn, trình bày mạnh dạn, tự tin..
3. HDƯD:
- Thực hành làm bài tập vận dụng trang 19.
- Chia sẻ với người thân những gì đã học.
.....................................................................................
Thứ ba ngày 12/ 2 / 2019
TOÁN:
XĂNG-TI-MÉT. ĐO ĐỘ DÀI
I MỤC TIÊU: *Giúp học sinh:
- Biết xăng - ti - mét là đơn vị đo độ dài, biết xăng - ti - mét viết tắt là cm. Biết dùng thước có
chia vạch xăng - ti - mét để đo độ dài đoạn thẳng.
- HS làm bài tập 1, 2, 3, 4
- Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận khi làm bài.
- PTNL: Tự học, tự giải quyết vấn đề , hợp tác nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
* Thước có vạch cm
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Khởi động:
- Thi giải đúng , giải nhanh (H làm bài tập 2 )
GV nhận xét.
Chốt tất cả, thêm thì làm phép tính gì? Tính cộng
*Giới thiệu bài ghi bảng
2.Hoạt động cơ bản:
* Giới thiệu ghi bảng: xăng –ti-mét,đo độ dài.
- HDHS quan sát cái thước và giới thiệu
- Đưa cái thướ có vạch cm lên và nói
- Đây là cái thước có vạch chia thành từng cm. Dùng thước này để đo độ dài các đoạn
thẳng.Vạch đầu tiên là vạch số 0( HS nhìn vào vạch số 0) độ dài từ vạch 0 đến vạch số 1 là 1
cm.
6


- Cho HS dùng đầu bút chì để di chuyển từ 0 đến 1 trên mép thước,khi đầu bút chì đến vạch 1
thì nói : (1 xăng- ti-mét) độ dài từ vạch 1 đến vạch 2 cũng bằng 1cm.
- Xăng – ti –mét viết tắt là cm.
- Viết lên bảng : cm
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết đo độ dài theo 3 bước.
B1. Đặt vạch 0 của thước trùng vào 1 đầu của đoạn thẳng,mép thướ trùng với đoạn thẳng.
B2.Đọc ghi số ở vạch của thước trùng với đầu kia đoạn thẳng, đọc kèm theo tên đơn vị đo (1
xăng- ti-mét)
B3.Viết số đo độ dài đoạn thẳng ( vào chỗ thích hợp)
Cho H nhgỉ giải lao
3.Hoạt động thực hành.
Bài 1: Viết:
-Yêu cầu H đọc câu lệnh bài 1
-HD’H làm vở ô ly
-Huy động kết quả,chốt cách viết đơn vị( cm) đúng.
Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc số đo.
- Cho H làm vở BT in
- Kiểm soát giúp H tính được kết quả
- Chữa bài huy động kết quả
Bài 3: Đặt thước đúng ghi Đ,đặt thước sai ghi S .
- Cho lớp làm VBT in
- Kiểm soát giúp H điền đúng .
Bài 4: Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi viết các số đo.
- Theo dõi giúp HS cách đặt thước.
- Chữa bài, huy động kết quả
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- H :Thực hiện đo độ dài có vạch cm.HS nắm chắc cách đo biết đơn vị đo đoạn thẳng
- Làm bài đúng, rõ ràng, trình bày đúng, đẹp
3.Hoạt động ứng dụng :
- Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh hoạt động tốt
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
..................................................................................
TIẾNG VIỆT:
VẦN / OEN /, / OET/ , / UÊN / , / UÊT / (2T)
Việc 0: Vẽ mô hình vần /en/, / et/, /ên/ , /êt/ và phân tích.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
7


+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS Vẽ được mô hình vần /en/ . /et/. /ên/ , / êt/ đọc trơn, đọc phân tich.
- Nắm được en, et, ên , êt thuộc kiểu vần có âm chính, âm cuối.
- Tìm được các tiếng có chứa vần trên.
Việc 1: Học vần / oen /, /oet/ , / uên/ . / uêt /
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / oen /, /oet/ , / uên/ . / uêt /
- Biết vần oen có âm đệm o âm chính e âm cuối n, vần oet có âm đệm o âm chính e âm cuối t,
vần uên có âm đệm u âm chính ê âm cuối n, vần ueet có âm đệm u âm chính ê âm cuối t
- Biết vần / oen /, /oet/ , / uên/ . / uêt/ thuộc kiểu vần có đủ âm đệm, âm chính, âm cuối.
- Vẽ được mô hình vần oen oet, uên, uêt và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /oen/, /uên/ kết hợp được với 6 thanh; vần
/oet,/uêt/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
Việc 2: Viết:
* Đánh giá:
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng chữ E, Ê hoa, oen, oet, uên, uêt, xoèn xoẹt, quết quền quệt cỡ nhỏ theo mẫu in
sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: xoen xoét. quèn quẹt, quên khuấy, va quệt
...đọc đúng bài: Chờ thỏ.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
Việc 4: Viết chính tả:.
* Đánh giá:
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
8


- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Chờ thỏ
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
..................................................................................
Thứ tư ngày 13/ 2 / 2019
TIẾNG VIỆT:
VẦN / UYN /, / UYT/ (T1)
Việc 0: Vẽ mô hình vần /in/, /it/ và phân tích.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS Vẽ được mô hình vần /in/ . /it/ đọc trơn, đọc phân tich.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng .Thao tác nhanh.
Việc 1: Học vần / uyn /, /uyt/
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / uyn/ , / uyt/
- Biết vần uyn có âm đệm u âm chính y âm cuối t, vần uyt có âm đệm u âm chính y âm cuối t.
- Biết vần / uyn /, /uyt/ thuộc kiểu vần có đủ âm đệm, âm chính, âm cuối.
- Biết luật chính tả âm /i / sau âm đệm phải viết y.
- Vẽ được mô hình vần /uyn/ , / uyt/ và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /uyn/ kết hợp được với 6 thanh; vần /uyt/ kết
hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
Việc 2: Viết:
* Đánh giá:
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết G hoa, uyn, uyt, tuyn, huýt, màn tuyn, huýt sáo cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
..................................................................................
TOÁN:
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU:
Giúp H:
- Biết giải bài toán có lời văn và trình bày bài giải.
- H làm bài 1, 2, 3, tr 121 SGK
- Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận khi làm bài tập.
- PTNL : Tự học,tự giải quyết đề và hợp tác nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

9


Bảng phụ
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1.Khởi động:
Tính đúng tính nhanh
* Tổ chức chơi hai nhóm: Điền Đ,S.
- Nhận xét HS làm đúng, tuyên dương.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS thực hiện điền đúng, nhanh bài tập.
- Thao tác nhanh, chính xác.
2.Hoạt động thực hành.
Bài 1:
* Viết bài toán lên bảng
-Yêu cầu H đọc bài toán 2 lần.
+Bài toán cho biết trong vườn có mấy cây chối ?
+Bố trồng thêm mấy cây chuối nữa?
Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết có tất cả bao nhiêu cây chuối ta làm phép tính gì? Dùng thước chỉ bao quát tranh
vẽ
- Đã tóm tắt bài toán

... cây chuối
Thêm ... Cây chuối
Có tất cả... Cây chuối?
-HD’H làm bảng con
-Theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.
Chốt cách giải tất thì làm phép tính cộng.
Bài 2:
- Cho H làm vở kẻ li
- Kiểm soát giúp H tính được kết quả
- Chữa bài huy động kết quả
Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở,sau đó trao đổi với bạn cách làm,kết quả của mình của mình.
- Chữa bài, huy động kết quả
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- H biết giải toán có lời văn,
- Trình bày bài giải đúng,đẹp.
3.Hoạt động ứng dụng :
- Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh hoạt động tốt
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
10


Thứ năm ngày 14 / 2 / 2019
VẦN / UYN /, / UYT/ (T2)

TIẾNG VIỆT:
Việc 3: Đọc:
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: xoắn xuýt, quấn quýt, xe buýt ...đọc đúng bài:
Trên xe buýt.
- Trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
Việc 4: Viết chính tả:
* Đánh giá:
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Trên xe buýt.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
..................................................................................
TOÁN:
LUYỆN TẬP
I MỤC TIÊU: Giúp học sinh:
- Biết giải toán và trình bày bài giải; biết thực hiện cộng, trừ các số đo độ dài.
- HS làm bài 1,2,4
- GD.HS tính chính xác, cẩn thận khi làm bài tập
- PTNL: Tự học,tự giải quyết đề và hợp tác nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ,
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1. Khởi động:
-Trưởng ban học tập tổ chức trò chơi khởi động.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Thao tác nhanh, chính xác.
*Giới thiệu bài ghi bảng
2.Hoạt động thực hành.
Bài 1:
* Viết bài toán lên bảng phụ
-Yêu cầu H đọc bài toán 1 lần.
+Bài toán cho biết An có 4 quả bóng xanh và 5 bóng đỏ?
11


Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết An có tất cả bao nhiêu quả bóng ta làm phép tính gì?
- Đã tóm tắt bài toán

... bóng xanh

... bóng đỏ
Có tất cả... quả bóng ?
-HD’H làm bảng con
-Theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.
Chốt cách giải tất thì làm phép tính cộng.
Bài 2:
- Cho H làm vở kẻ li
- Kiểm soát giúp H tính được kết quả
- Chữa bài huy động kết quả
Bài 4: Tính (theo mẫu).
- Yêu cầu HS làm bài vào vở,sau đó trao đổi với bạn cách làm,kết quả của mình của mình.
- Chữa bài, huy động kết quả
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết tóm tắt giải được bài toán có lời văn,
- Thực hiện được cộng trừ có đơn vị độ dài( cm)
- Làm bài đúng,rõ ràng ,trình bày đúng,đẹp
3.Hoạt động ứng dụng :
- Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh hoạt động tốt
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
..................................................................................
TIẾNG VIỆT:
VẦN / ON /, / OT/ , / ÔN / , / ÔT /, /ƠN / , / ƠT/ (2T)
Việc 0: Vẽ mô hình vần /en/, / et/, /ên/ , /êt/, / in /, / it / và phân tích.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS Vẽ được mô hình vần /en/ . /et/. /ên/ , / êt/, / in /, /it / đọc trơn, đọc phân tich.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng .Thao tác nhanh.
Việc 1: Học vần / on /, /ot/ , / ôn/ . / ôt / , / ơn / , / ơt /
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / on /, /ot/ , / ôn/ . / ôt / , / ơn / , / ơt /

12


- Biết vần on có âm chính o âm cuối n, vần ot có âm chính o âm cuối t, vần ôn có âm chính ô
âm cuối n, vần ôt có âm chính ô âm cuối t, vần ơt có âm chính ơ âm cuối t, vần ơn có âm chính
ơ âm cuối n, vần ơt có âm chính ơ âm cuối t.
- Vẽ được mô hình vần / on /, /ot/ , / ôn/ . / ôt / , / ơn / , / ơt / và đưa vào mô hình đọc trơn ,
đọc phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /on/, /ôn /, /ơn/ kết hợp được với 6 thanh; vần
/ot/ , /ôt/, /ơt / kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
Việc 2: Viết:
* Đánh giá:
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng chữ H hoa, on, ot, ôn, ôt, ơn ơt, chon chót, giôn giốt, phơn phớt cỡ nhỏ theo mẫu
in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: chon chót, giôn giốt, phơn phớt, ...đọc đúng
bài: Chùa Một Cột.
- Trả lời đươc các câu hỏi tìm hiểu nội dung bài.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
Việc 4: Viết chính tả:.
* Đánh giá:
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Chùa Một Cột
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ, trình bày đẹp
..................................................................................
Thứ sáu ngày 15 / 02 / 2019
TIẾNG VIỆT:
VẦN / UN /, / UT/ , / ƯN / , / ƯT / (2T)
Việc 0: Vẽ mô hình vần /an/, / at/, /on/ , /ot/ và phân tích.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
13


+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS Vẽ được mô hình vần /an/ . /at/. /on/ , / ot/ đọc trơn, đọc phân tich.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng .Thao tác nhanh.
Việc 1: Học vần / un /, /ut/ , / ưn/ . / ưt /
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / un /, /ut/ , / ưn/ . / ưt /
- Biết từ mô hình /on /, / ot / thay âm chính /o/ bằng /u/ thì được cặp vần /un/, /ut/. Thay âm
chính /u/ bằng /ư/ trong mô hình /un/, /ut/ ta có vần mới /ưn/, /ưt/
- Vẽ được mô hình vần / un /, /ut/ , / ưn/ . / ưt / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân
tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /un/, /ưn/ kết hợp được với 6 thanh; vần
/ưn,/ưt/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng. Dấu thanh đặt ở âm u.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
Việc 2: Viết:
* Đánh giá:
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng chữ L hoa, un , ut, ưn, ưt ,cun cút, mứt sen cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: vun vút, ngùn ngụt, sứt sát, mứt quất,...đọc
đúng bài: Cá gỗ
- Trả lời đươc các câu hỏi tìm hiểu nội dung bài.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
Việc 4: Viết chính tả:.
* Đánh giá:
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
14


- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Cá gỗ,
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
..................................................................................
ÔLTV:
LUYỆN VẦN / ON /, / OT/ , / ÔN / , / ÔT /, /ƠN / , / ƠT/
I. MỤC TIÊU:

- Giúp HS củng cố đọc đúng vần, tiếng, từ, câu bài chứa vần on, ot, ôn, ôt, ơn, ơt . Đọc được
bài Cây ớt. Biết vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích. Điền đúng vần ôn, ôt.
Nắm được luật chính tả viết âm k để khoanh đúng.
- HS đọc to rõ ràng, hoàn thành được các bài tập.
- Giáo dục H có hứng thú, yêu thích môn học
- Phát triển năng lực ngôn ngữ Tiếng Việt, tự học và tự giải quyết vấn đề. Hợp tác nhóm tốt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Sách BTTHTV - BP
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Khởi động: T/C trò chơi : Bắn tên “ Tìm tiếng có chứa vần on, ot, ôn, ôt, ơn, ơt.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- H tìm được các tiếng có chứa vần on, ot, ôn, ôt, ơn, ơt
- Đọc to, rõ ràng. Biết dùng thao tác tay để phân tích đúng tiếng.
2. Hoạt động thực hành.
Việc 1: Luyện đọc – Thực hành ngữ âm
* Hướng dẫn H luyện đọc bài Cây ớt (BTTHTV/63):
- H luyện đọc cá nhân, đọc trong nhóm 2
- Thi đọc giữa các nhóm. - T quan sát, nhận xét, đánh giá.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc đúng bài tập đọc Cây ớt, đảm bảo tốc độ. Đọc to rõ ràng.
- Biết hợp tác trong nhóm.
* Vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích.
- H thực hiện theo yêu cầu - GV theo dõi giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành.
- Chia sẻ kết quả
- GV nhận xét thống nhất kết quả.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Vẽ được mô hình và đưa được tiếng /ớt/, /non/, /lớn/ vào mô hình đọc trơn, đọc phân tích.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng, đúng mẫu. Thao tác nhanh.
* Cho H nghỉ giải lao
Việc 2 : Viết
15


* Hướng dẫn H làm bài ở BTTHTV/63.
1. Điền vần ôn hoặc ôt vào chỗ trống cho đúng:
- H làm bài tập vào vở.
- Chia sẻ kết quả trong nhóm – trước lớp - Nhận xét, đánh giá.
2. Em khoanh vào chữ cái trước nhóm có tiếng viết sai chính tả.
* Đánh giá:
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Chọn được vần thích hợp để điền vào chỗ trống.
- Nắm được luật chính tả viết âm k khi đứng trước âm i, e, ê để khoanh được nhóm có tiếng viết
sai chính tả (nhóm b).
- Chữ viết nắn nót, cẩn thận, trình bày sạch đẹp.
- Biết chia sẻ với bạn, trước lớp, trình bày tự tin, mạnh dạn.
3. Hoạt động ứng dụng:
- Đánh giá tiết học, khen những H học tốt.
- Chia sẻ với người thân những gì đã học.
..................................................................................
HĐTT:
SINH HOẠT LỚP
I MỤC TIÊU

- H biết được tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua .
- H nắm được kế hoạch tiếp nối.
II NỘI DUNG;
1. Sinh hoạt văn nghệ: Tổ chức HS hát, múa đơn ca, song ca, tốp ca.
2. Đánh giá tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua
- Mời chủ tịch hội đồng tự quản lên nhận xét mọi hoạt động trong tuần.
- T nhận xét bổ sung.
a. Ưu điểm
- Các em đi học đầy đủ, chuyên cần, đúng giờ.
- Các em thực hiện trang phục đúng quy định, ngồi trên xe máy, xe đạp điện đội mũ bảo hiểm.
-Vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp, khu vực sạch sẽ.
- Thực hiện tốt kế hoạch của Nhà trường, Liên đội đề ra.
- Các em đã có ý thức học bài tốt, đến lớp đã tự hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình.
Tồn tại: Có một số em viết còn sai chính tả ; đọc còn chậm: Hoàng, Hiếu,...
3. Kế hoạch tiếp nối:
- Phát huy ưu điểm của tuần trước, khắc phục khuyết điểm.
- Đi học đầy đủ, chuyên cần, đúng giờ. Thực hiện trang phục, đội mũ BH đúng quy định.
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh và tự giác làm vệ sinh trường, lớp sạch sẽ.
- Thực hiện tốt nề nếp hoạt động truy bài đầu giờ, hoạt động giữa giờ.
- Duy trì nề nếp các hoạt động dạy và học.
- Tiếp tục rèn chữ viết cho H
- Tập trung phụ đạo thêm cho H có kĩ năng còn hạn chế để kiểm tra lại (Hoàng, Hiếu).
- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh của lớp.
16


ÔL. TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 22 (T1)
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Dùng thước có vạch chia xăng – ti – mét để đo độ dài đoạn thẳng và ghi đúng độ dài đoạn
thẳng đo được. Biết giải bài toán có lời văn và trình bày bài giải.
- Vận dụng làm được BT 1, 2, 3, 4 ở vở Em ôn luyện toán
- H yêu thích môn học, làm bài cẩn thận.
- Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề toán học, hợp tác nhóm tốt, trình bài tự tin.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

vở Em tự ôn luyện Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Khởi động:
- Cho HS hát bài tập thể.
- Giới thiệu bài
2.Hoạt động thực hành: HD.HS làm BT ở vở Em tự ôn luyện Toán trang 21, 22.
Bài 1, 2: Em và bạn cùng đo độ dài mỗi đoạn thẳng
b. Em và bạn cùng ghi kết quả vào chỗ chấm
c. Em và bạn thống nhất kết quả.
HS thực hiện, chia sẻ kết quả trước lớp
* Đánh giá :
+ PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thực hành, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết dùng thước có vạch chia xăng – ti – mét để đo độ dài đoạn thẳng và ghi đúng độ dài
đoạn thẳng đo được.
- Biết hợp tác với bạn, trình bày mạnh dạn, tự tin.
* HS nghỉ giữa tiết
Bài 3, Bài 4 : Giải bài toán có lời văn
- Hướng dẫn yêu cầu BT và Tổ chức HS làm bài nhóm đôi.
- T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT
- Chia sẻ kết quả trước lớp.
* Đánh giá :
+ PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng, phân tích, phản hồi.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết viết tóm tắt bài toán, giải được bài toán có lời văn và trình bày bài giải.
- Làm bài chính xác, trình bày sạch, đẹp
- Hợp tác với bạn tốt, trình bày tự tin, mạnh dạn
17


B. Hoạt động ứng dụng:
- Chia sẻ với người thân những gì đã học.
..................................................................................
ÔL. TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 22 (T2)
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Dùng thước có vạch chia xăng – ti – mét để đo độ dài đoạn thẳng và ghi đúng độ dài đoạn
thẳng đo được. Biết giải bài toán có lời văn và trình bày bài giải. Thực hiện được phép tính
cộng, trừ các số đo độ dài.
- Vận dụng làm được BT 5, 6, 7, 8 ở vở Em ôn luyện toán
- H yêu thích môn học, làm bài cẩn thận.
- Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề toán học, hợp tác nhóm tốt, trình bài tự tin.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

vở Em tự ôn luyện Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Khởi động:
? Giải bài toán có lời văn có mấy bước?
- Nhận xét, đánh giá
* Đánh giá :
+ PP: vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết giải bài toán có lời văn phải thực hiện qua 3 bước: Lời giải, phép tính, đáp số.
* Giới thiệu bài
2.Hoạt động thực hành: HD.HS làm BT ở vở Em tự ôn luyện Toán trang 23.
Bài 5: Giải bài toán có lời văn
- Tổ chức HS làm việc cá nhân - HS thực hiện, chia sẻ kết quả trước lớp
* Đánh giá :
+ PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thực hành, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết viết tóm tắt bài toán, giải được bài toán có lời văn và trình bày bài giải.
- Làm bài chính xác, trình bày sạch, đẹp
- Trình bày tự tin, mạnh dạn.
* HS nghỉ giữa tiết
Bài 6, Bài 7 : Tính (theo mẫu)
- Hướng dẫn mẫu và Tổ chức HS làm bài cá nhân
- T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT
- Chia sẻ kết quả nhóm đôi, trước lớp.
* Đánh giá :
+ PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng, phân tích, phản hồi.
+ Tiêu chí đánh giá:
18


- Biết viết tóm tắt bài toán, giải được bài toán có lời văn và trình bày bài giải.
- Thực hiện được phép tính cộng, trừ các số đo độ dài, biết ghi tên đơn vị đo độ dài sau kết quả
tính.
- Làm bài chính xác, trình bày sạch, đẹp
- Hợp tác với bạn tốt, trình bày tự tin, mạnh dạn
B. Hoạt động ứng dụng:
- Chia sẻ với người thân những gì đã học.
..................................................................................

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×