Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 16

TUẦN 16
Thứ hai ngày 3 / 12/ 2018
TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP VẦN CÓ ÂM CUỐI THEO CẶP NG/C
Việc 0:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết nêu vần có âm chính và âm cuối đã học theo cặp ng/c
- Biết các vần có âm cuối ng kết hợp được với 6 thanh.
- Các vần có âm cuối c chỉ kết hợp được với 2 thanh; thanh sắc, thanh nặng.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần các cặp vần có âm cuối /ng/, /c/:ang, ac; ăng /ăc;
âng/âc
- Biết tìm tiếng chứa một trong các vần đã học : khang khác, hăng hắc , tầng bậc....
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc đúng các tiếng trên bảng lớp: tê giác, trăng rằm, dấu sắc ,vầng trăng....

- Đọc to rõ rang sách TV/ tập 2/ theo quy trình
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Giỗ tổ
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
..................................................................................
TOÁN:
TIẾT 57: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: * Giúp H:
- Thực hiện được phép cộng và phép trừ trong phạm vi 9.
Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
- HS làm được bài 1 (cột 1, 2), bài 2 (cột 1), bài 3 (cột 1, 3), bài 4.


- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập.
- Phát huy năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề. Hợp tác tốt với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Bảng phụ, phiếu.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Khởi động :
- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Truyền điện "
- Lớp tham gia chơi. (ôn lại bảng cộng, trừ 9 )
- Giáo viên nhận xét bổ sung
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm được các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 9.
- Trả lời nhanh , chính xác các phép tính.
2.HĐTH


GV hướng dẫn HS làm lần lượt từng bài tập.
Bài 1 : Tính (cột 1, 2)
- T/c cho H thảo luận N2 nêu kết quả từng phép tính. Chia sẻ kết quả trước lớp
- Củng cố mối quan hệ cộng trừ
Bài 2: Số ? (cột 1)
- Yêu cầu học sinh làm bài tập vào vở - Chia sẻ kết quả trong nhóm, trước lớp.
- GV nhận xét bổ sung.
Bài 3 : > , < ,= ( cột 1, 3)
- Yêu cầu học sinh nêu cách làm bài.
- H làm bài tập vào bảng con.
- Giáo viên nhận xét sửa sai cho học sinh
Bài 4 :Viết phép tính thích hợp
- Cho học sinh quan sát tranh nêu bài toán và phép tính thích hợp
- Giáo viên nhận xét cách nêu bài toán, bổ sung uốn nắn cách dùng từ của học sinh
- Viết phép tính thích hợp vào bảng. Huy động kết quả - chữa bài
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp,tôn vinh học tập
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm được các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 9.
- Biết được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ tính ,điền số, điền dấu đúng.
- Quan sát tranh nêu được bài toán viết phép tính đúng.
- Làm bài rõ ràng ,trình bày đúng,đẹp
3.HĐƯD:
- Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh học tốt
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
..................................................................................


ÔLTV:
LUYỆN TẬP VẦN CÓ ÂM CUỐI THEO CẶP NG/C
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần vần có âm
cuối ng/c, tham gia chơi tích cực hào hứng
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr28)
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: mang,vác, đặc, thẳng, nâng, nấc.
- Đọc đúng, to rõ ràng: Nghỉ hè, Trang và Thắng về quê. Quê Trang ở Hà Nam. Về
quê, Trang đi nhổ lạc. Quê Thắng ở Bắc Giang. Quê Thắng có đặc sản mì Chũ. Hè
qua, Trang, Thắng về thủ đô. Các bạn mang về vô số đặc sản ở quê cho bạn bè.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành BT dưới (tr23): tìm tiếng chứa vần có âm cuối ng/c có trong bài đọc.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS tìm được tiếng chứa vần có âm cuối ng/c có trong bài đọc.
- Viết đúng, đẹp các tiếng chứa vần có âm cuối ng/c có trong bài.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời
..................................................................................
ÔL. TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 14
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Thuộc bảng cộng, trừ ; biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 9. Viết được phép tính
thích hợp với hình vẽ.
- HS vận dụng làm được bài 5, 6, 7, 8 trang 64, 65 ở vở Em tự ôn luyện Toán.
- H yêu thích môn học, làm bài cẩn thận.
- Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
vở Em tự ôn luyện Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A.Hoạt động thực hành: Hướng dẫn HS làm BT ở vở Em tự ôn luyện Toán trang
64, 65
Bài 5: Tính
- Tổ chức H làm bài vào vở Em tự ôn luyện Toán.
- T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT
- Chia sẻ kết quả trước lớp.
Bài 6 : Tính
- Tổ chức H làm bài vào vở Em tự ôn luyện Toán.


- T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT
- Chia sẻ kết quả trước lớp.
* Đánh giá :
+ PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thực hành, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm chắc phép cộng, trừ trong phạm vi 9 để tính đúng kết quả phép tính, viết kết
quả thẳng cột với hai số trên..
- Trình bày bài sạch, đẹp.
* HS nghỉ giữa tiết
Bài 7 : Số ?
- Tổ chức H làm bài vào vở Em tự ôn luyện Toán
- T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT
- Chia sẻ kết quả trước lớp.
* Đánh giá :
+ PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng, phân tích, phản hồi.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm chắc phép cộng, trừ trong phạm vi đã học, vận dụng tính đúng kết quả phép
tính (từ trái sang phải) để điền số vào ô trống chính xác.
- Làm bài cẩn thận, trình bày sạch, đẹp.
Bài 8 : Viết phép tính thích hợp.
-Tổ chức H nhìn vào hình vẽ nêu bài toán, sau đó viết phép tính.
- T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT
- Chia sẻ kết quả trước lớp.
* Đánh giá :
+ PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng, phân tích, phản hồi.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nhìn vào hình vẽ nêu được bài toán.
- Biết viết phép tính phù hợp với hình vẽ : 7 + 2 = 9,
9-2=7
- Nắm chắc dạng toán làm bằng phép tính cộng và phép tính trừ.
- Làm bài chính xác, trình bày sạch, đẹp
B. Hoạt động ứng dụng:
- Chia sẻ với người thân những gì đã học.
………………………………………………………..
Thứ ba ngày 4 / 12/ 2018
TOÁN:

TIẾT 58: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10

I. MỤC TIÊU:

*Giúp học sinh:
- Làm được phép tính cộng trong phạm vi 10
- Biết viết được phép tính thích hợp với hình vẽ


- Học sinh làm bài 1, bài 2, bài 3.
- GD.HS tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập, giữ vở sạch sẽ.
- Phát triển năng lực tự học , tự giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bộ đồ dùng học toán lớp 1, bảng phụ .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Ai nhanh ai đúng "
- Lớp tham gia chơi. ( viết kết quả các phép tính trong bảng cộng, trừ 9)
- GV nhận xét, khen HS
2. HĐCB:
* Giới thiệu phép cộng trong phạm vi 10
- Hướng dẫn H thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm 10
- Treo tranh cho học sinh nhận xét nêu bài toán
- 9 hình tròn thêm 1 hình tròn có tất cả bao nhiêu hình tròn ? 9 + 1 = ?
- Giáo viên ghi bảng . Cho học sinh viết số 10 vào chỗ chấm
- GV hỏi : 9 + 1 = 10 vậy 1 + 9 = mấy ? - Giáo viên ghi bảng : 1 + 9 = 10
- Tương tự nhìn vào hình vẽ điền kết quả các phép tính còn lại.
- Cho học sinh nhận xét 2 phép tính để củng cố tính giao hoán trong phép cộng
9 + 1 = 10
8 + 2 = 10
7 + 3 = 10
6 + 4 = 10
5+5
= 10
1 + 9 = 10
2 + 8 = 10
3 + 7 = 10
4 + 6 = 10
5+5
= 10
* Học thuộc công thức cộng trong phạm vi 10 .
- Gọi vài em đọc lại bảng cộng
- Cho học sinh đọc nhiều lần, GV xoá dần để học thuộc tại lớp
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Lập được các công thức cộng trong phạm vi 10
- Nắm và học thuộc các phép tính cộng trong phạm vi 10.
3.HĐTH:
- Cho học sinh mở SGK, hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Tính
- Cho HS nêu cách làm, chú ý viết số thẳng cột .
- H làm bài tập vào vở - GV theo dõi giúp đỡ H hoàn thành bài tập.
- Chia sẻ kết quả trước lớp.
Bài 2: Số
- Học sinh thảo luận N2 tính và điền số thích hợp vào chỗ trống,
- T/c cho hai đội nam nữ thi điền đúng , điền nhanh.
- Nhận xét , tuyên dương.
Bài 3: Viết phép tính thích hợp
- Cho học sinh quan sát tranh nêu bài toán
- Động viên học sinh đặt nhiều bài toán khác nhau. Sửa lời văn cho gãy gọn


- Cả lớp viết phép tính thích hợp vào bảng con
- 1 Học sinh lên bảng làm.
- Giáo viên uốn nắn, sửa sai cho học sinh
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp,tôn vinh học tập
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm được các phép tính cộng trong phạm vi 10.
- Vận dụng làm đúng các bài tập,tính ghi kết quả thẳng cột với các số ở hàng trên.
- Thực hiện được dãy tính gồm các phép tính cộng, trừ.
- Quan sát tranh nêu được bài toán, viết được phép tính thích hợp.
- Làm bài rõ ràng ,trình bày đúng,đẹp. Hợp tác nhóm tốt, trình bày tự tin, mạnh dạn.
3.HDƯD:
- Cho HS đọc lại bảng cộng phạm vi 10. Biết vận dụng để tính toán .
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
......................................................................................
TIẾNG VIỆT:
VẦN / ANH /, / ACH /
Việc 0:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết nêu vần có âm chính và âm cuối đã học
- Biết vần có cặp âm cuối n/t: an/at; ăn/ăt; aan/ ât
- Biết vần có cặp âm cuối m/p: am, ap....
- Biết vần có cặp âm cuối ng/c: ang/ac; ăng /ăc; âng/âc
- Các vần có âm cuối m,n,ng kết hợp được với 6 thanh.
- Các vần có âm cuối t,p,c chỉ kết hợp được với 2 thanh; thanh sắc, thanh nặng.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / anh /, /ach/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / anh/, /ach/
- Biết vần / anh / có âm chính / a /, âm cuối / nh /.Vần / ach/ có âm chính /a/, âm
cuối /ch/
- Vẽ được mô hình tiếng / lanh /,/ tách/ và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần anh kết hợp được với 6 thanh; vần
/ach/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng anh, ach , tháp chàm theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.


- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: đành đạch, tanh tách....
- Đọc to rõ rang sạch sẽ TV/ tập 2/ theo quy trình
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Bé sách đỡ mẹ
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
..............................................................................
Thứ tư ngày 5 / 12/ 2018
TIẾNG VIỆT:
VẦN / ÊNH /, / ÊCH / (T1)
Việc 0:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết nêu vần có âm chính và âm cuối đã học
- Biết vần có cặp âm cuối nh/ch: anh, ach
- Các vần có âm cuối nh kết hợp được với 6 thanh.
- Các vần có âm cuối ch chỉ kết hợp được với 2 thanh; thanh sắc, thanh nặng.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / ênh /, /êch/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / ênh/, /êch/
- Biết vần / ênh / có âm chính / ê /, âm cuối / nh /.Vần / ach/ có âm chính /ê/, âm
cuối /ch/
- Vẽ được mô hình tiếng / chênh /,/ chêch/ và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân
tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới.Vần /ênh/ kết hợp được với 6 thanh;
vần /êch/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.


Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng ênh, êch , xềnh xệch theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
.........................................................................................
TOÁN:
TIẾT 59: LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU: *Giúp H:
- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10. Viết được phép tính thích hợp với
hình vẽ.
- H làm bài tập 1, 2, 4, 5
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập.
- Phát huy năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề. Hợp tác tốt với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

* Bảng phụ, phiếu
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động :
- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Truyền điện ": Nêu và trả lời các phép
cộng trong phạm vi 10.
- Nhận xét, tuyên dương
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm được các phép tính cộng, trong phạm vi 10.
- Trả lời nhanh , chính xác các phép tính.
2.HĐTH
GV hướng dẫn HS làm lần lượt từng bài tập.
Bài 1 : Tính
- T/c cho H thảo luận N2 nêu kết quả từng phép tính. Chia sẻ kết quả trước lớp
- Củng cố khi đổi chổ vị trí các số trong phép cộng thì kết quả vẫn không thay đổi
Bài 2: Tính ( cột dọc)
- Yêu cầu học sinh làm bài tập vào vở - Chia sẻ kết quả trong nhóm, trước lớp.
- GV nhận xét bổ sung.
Bài 4: Tính
- Yêu cầu học sinh nêu cách làm bài. ( Thực hiện dãy tính từ trái sang phải)
- H làm bài tập vào bảng con. ( mỗi dãy một bài)
- Giáo viên nhận xét sửa sai cho học sinh
Bài 5 :Viết phép tính thích hợp


- Cho học sinh quan sát tranh nêu bài toán và phép tính thích hợp
- Giáo viên nhận xét cách nêu bài toán, bổ sung uốn nắn cách dùng từ của học sinh
- Viết phép tính thích hợp vào bảng. Huy động kết quả - chữa bài
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp,tôn vinh học tập
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm được các phép tính cộng trong phạm vi 10.
- Biết khi đổi chỗ vị trí các số trong phép cộng thì kết quả vẫn không thay đổi , biết
vận dụng tính toán nhanh.
- Thực hiện được dãy tính nhanh, chính xác.
- Quan sát tranh nêu được bài toán viết phép tính đúng.
- Làm bài rõ ràng , trình bày đúng,đẹp. Hợp tác với bạn tốt
3.HĐƯD:
- Biết vận dụng bảng cộng trong phạm vi 10 để tính toán.
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
...........................................................................
Thứ năm ngày 6 / 12/ 2018
TIẾNG VIỆT:
VẦN / ÊNH /, / ÊCH / (T2)
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: chênh chếch, xềnh xệch, kênh rạch....
- Đọc to rõ rang sạch sẽ TV/ tập 2/ theo quy trình
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Họ nhà dế
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
.................................................................................
TOÁN:
TIẾT 56: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
I.MỤC TIÊU :
*Giúp học sinh:
- Làm được phép tính trừ trong phạm vi 10 . Viết được phép tính thích hợp với hình
vẽ
- Học sinh làm bài tập bài 1, bài 4.
- GD. HS tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập, giữ vở sạch sẽ.
- Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


- Bộ biểu diễn toán lớp 1, bảng phụ. Phiếu
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Ai nhanh ai đúng "
- Lớp tham gia chơi. (viết kết quả các phép tính trong bảng cộng 10 )
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng kết quả các phép tính trong bảng cộng 10.
- Trả lời nhanh , chính xác các phép tính.
2. HĐCB:
* Giới thiệu phép trừ trong phạm vi 10
- Hướng dẫn H thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm 10
a.HD’ HS học phép trừ 10 - 1 = 9; 10 - 9 =1
-HD’ HS quan sát hình vẽ thứ nhất và nêu bài toán, trả lời bài toán
Vậy 10 bớt 1 còn mấy? Ta viết 10 bớt 1 còn 9 như sau.
- Viết 10 - 1 = 9, đọc là mười trừ một bằng chín.
- Cho HS tự viết 9 vào chỗ chấm.
b.HD’HS học phép trừ. 10 - 2 = 8; 10 - 8 = 2; tiến hành tương tự 10 - 1 = 9
HD’ HS quan sát hình vẽ nêu bài toán, trả lời bài toán.
c.HD’ HS lập phép tính 10 - 3 = 7; 10 - 7 = 3; 10 - 4 = 6; 10 - 6 = 4; 10 - 5 = 5 tiến
hành tương tự phép trừ 10 - 1= 9
- Sau 3 bước giữ lại các công thức
- Dùng bìa che các công thức cho HS đọc
- Cho học sinh đọc nhiều lần, GV xoá dần để học thuộc tại lớp
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Lập được các công thức trừ trong phạm vi 10
- Nắm và học thuộc các phép tính trừ trong phạm vi 10.
3.HĐTH:
- Cho học sinh mở SGK, hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Tính
- Cho HS nêu cách làm, chú ý viết số thẳng cột .
- H làm bài tập vào vở - GV theo dõi giúp đỡ H hoàn thành bài tập.
- Chia sẻ kết quả trong nhóm, trước lớp.
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
- Cho học sinh quan sát tranh nêu bài toán
- Gợi ý giúp H có nhiều cách đặt bài toán khác nhau.
- Cả lớp viết phép tính thích hợp vào bảng con
- 1 Học sinh lên bảng làm.


- Giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh .
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp, phương pháp viết.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- H thuộc bảng trừ trong phạm vi 10. Vận dụng làm đúng các bài tập,
- Quan sát tranh nêu được bài toán, viết được phép tính thích hợp.
- Làm bài rõ ràng ,trình bày đúng, đẹp. Hợp tác nhóm tốt.
3.HDƯD:
- HS học thuộc bảng trừ trong phạm vi 10. Biết vận dụng để tính toán .
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
.................................................................................
TIẾNG VIỆT:
VẦN / INH /, / ICH /
Việc 0:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết nêu vần có âm chính và âm cuối đã học
- Biết vần có cặp âm cuối nh/ch: ênh, êch
- Các vần có âm cuối nh kết hợp được với 6 thanh.
- Các vần có âm cuối ch chỉ kết hợp được với 2 thanh; thanh sắc, thanh nặng.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần / inh /, /ich/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / inh/, /ich/
- Biết vần / inh / có âm chính / i /, âm cuối / nh /.Vần / ich/ có âm chính /i/, âm cuối
/ch/
- Vẽ được mô hình tiếng / đinh /,/ đích/ và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới.Vần /inh/ kết hợp được với 6 thanh; vần
/ich/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng inh, ich , bình bịch theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:


- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ: trinh trịch, xình xịch ,chích chòe....
- Đọc to rõ rang sạch sẽ TV/ tập 2/ theo quy trình
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Du lịch
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
................................................................
Thứ sáu ngày 7 / 12 / 2018
LUYỆN TẬP VẦN CÓ CẶP ÂM CUỐI NH/CH

TIẾNG VIỆT:
Việc 0:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết nêu vần có âm chính và âm cuối đã học theo cặp nh/ ch
- Biết các vần có âm cuối nh kết hợp được với 6 thanh.
- Các vần có âm cuối ch chỉ kết hợp được với 2 thanh; thanh sắc, thanh nặng.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần có âm cuối nh/ ch
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần các cặp vần có âm cuối /nh/, /ch/
- Biết tìm tiếng chứa một trong các vần đã học : bành bạch , khanh khách....
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc đúng các tiếng trên bảng lớp: gập ghènh, ngộ nghĩnh, chích chòe....
- Đọc to rõ rang sách TV/ tập 2/ theo quy trình
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.


- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Trăng thanh
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
...................................................................................
ÔLTV:
LUYỆN TẬP VẦN CÓ CẶP ÂM CUỐI NH/CH
Việc 0: Khởi động:
- HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ”.
+Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích đúng các tiếng đã học chứa vần vần có âm
cuối nh/ch, tham gia chơi tích cực hào hứng .
+PP: Quan sát, vấn đáp
+KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
Việc 1: Luyện đọc:
- T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr32)
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc phân tích đúng to rõ ràng các tiếng ở mô hình: cánh, chạnh, lệch, chếch.
- Đọc đúng, to rõ ràng bài đọc trong VTHTV/T32
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời.
Việc 2: Luyện viết
- HS thực hành BT dưới (tr32): tìm và viết vào mỗi dòng 3 tiếng chứa vần: anh, ênh,
inh.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Tìm và viết đúng, đẹp các tiếng chứa vần chứa vần: anh, ênh, inh.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bằng lời
..................................................................................
HĐTT:
SINH HOẠT SAO
I . MỤC TIÊU :
- Sao trưởng điều hành được một buổi sinh hoạt.
- Giúp các thành viên tự đánh giá kết quả GD của mình trong tuần
- Xây dựng kế hoạch tuần tới.
II. TIẾN TRÌNH SINH HOẠT:
1, Ổn định tổ chức:
- T kiểm tra sự chuẩn bị của các sao trưởng.
- Sao trưởng lần lượt báo cáo sự chuẩn bị của sao mình.
- T nêu nội dung tiết sinh hoạt
- T yêu cầu sao trưởng chủ trì tiết sinh hoạt :
Sao trưởng: Nhận xét chung về hoạt động của sao trong tuần qua
+ Việc chấp hành nề nếp
+ Học tập
+ Tham gia các HĐ khác...


Sao trưởng : Yêu cầu sao mình bình bầu bạn hoàn thành tốt các hoạt động tuần qua
* T cùng H nhận xét đánh giá từng H các mặt.
2/ Triển khai chủ điểm sao tháng 12:
* T/C sinh hoạt sao:
Kiểm tra thi đua : - Sao trưởng kiểm tra vệ sinh cá nhân – nhận xét.
- Nêu những việc làm tốt và chưa tốt của các sao trong tuần.
- Các sao múa hát đọc thơ theo chủ điểm.
3/ T phổ biến phương hướng thực hiện trong tuần tới.
- Các sao tổ chức thảo luận về nhiệm vụ tuần tới.
- Tổ chức H sinh hoạt văn nghệ.
* Nhận xét tiết học, dặn dò.
……………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×