Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 15

TUẦN 15
Thứ 2,ngày 26 tháng 11 năm 2018
Tiếng việt:
VẦN / ĂM / , /ĂP/
VIỆC 0: Vẽ mô hình vần /am/, /ap/.
ĐGTX:
-Tiêu chí đánh giá:
+ HS biết đưa vần /am/,/ap/ vào mô hình ,kể lại đúng các cặp có âm cuối m/p;
+Vẽ mô hình đúng,thao dứt khoát.
- PP: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
VIỆC 1: Học vần /ăm/, /ăp/.
ĐGTX:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm và phân tích được vần /ăm/,/ăp/
+Phân tích được vần /ăm/,/ăp/và đưa được tiếng lăm,lắp vào mô hình..Biết nguyên
âm /ă/ bao giờ cũng có âm cuối đi kèm tức là phải có ở trong vần có âm cuối không
thể đứng riêng một mình như âm /a/.
+Biết thêm âm đầu và thanh vào vần /ăm/ để có vần,tiếng mới:
băn,chăn,khăn,lằn,lắn,lẵn,...
+ Biết vần /ăp/ chỉ kết hợp được với 2 thanh là thanh sắc và thanh nặng.

+ Vẽ và đưa tiếng vào mô hình đúng phân tích đúng,thao tác chính xác, dứt khoát.
-PP: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
VIỆC 2: Viết:
ĐGTX:
- Tiêu chí đánh giá:
+HS viết vần ăm,ăp,tăm tắp ( Chú ý nét nối giữa chữ ă và m,ă và p ).
+ H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
- PP: viết, quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
VIỆC 3: Đọc:
ĐGTX:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng:răm rắp.chằm chặp,cá trắm cỏ,chăm bẵm,...
+ Đọc đúng tiếng, từ trong SGK.
+ Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
VIỆC 4: Viết chính tả:
ĐGTX:
-Tiêu chí đánh giá:
+ HS thực hiện theo quy trình mẫu:
+ HS nghe GV đọc mẫu.
+ HS viết đúng,đẹp ở bảng con các từ khó:sắp đặt,chăm chú,cặp da,...
1


+Nghe và viết đúng,đẹp câu theo yêu cầu. Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc
độ,trình bày đúng văn bản.
+ HS nghe và soát bài .
+ Tư thế ngồi viết ngay ngắn.
- PP: viết, quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét
..................................................................................
TOÁN:

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 8

I. MỤC TIÊU :


- Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 8
- Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ.
- Làm các BT: 1,2,3(1),4(1 phép tính.)
- GDHS tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập, ham thích học toán.
- Phát huy năng lực tự chủ, tự học và hợp tác nhóm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

+ Các mô hình ngôi sao ( như SGK)
+ Sử dụng bộ đd dạy toán 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1. Khởi động
- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Truyền điện " ( ôn lại bảng cộng 8)
- Lớp tham gia chơi.
-GV nhận xét ,tuyên dương HS chơi tốt.
2. Hoạt độngcơ bản:
* Giới thiệu phép trừ trong phạm vi8 .
-Treo tranh cho học sinh nhận xét nêu bài toán
- 8 bớt đi 1 còn mấy ?
Vậy : 8 trừ 1 bằng mấy ?
-GV: 8 ngôi sao bớt 7 ngôi sao còn lại bao nhiêu ngôi sao ?
8 trừ 7 bằng bao nhiêu ?
- Giáo viên ghi 2 phép tính gọi học sinh lần lượt đọc lại 2 phép tính
- Tiến hành như trên với các công thức :
8–2=6; 8–5=3;8–6=2; 8–3=5; 8–4=4
* Học thuộc công thức .
- Gọi học sinh đọc cá nhân
- Học sinh đọc đt, giáo viên xoá dần
- GV hỏi miệng - HS trả lời nhanh
-GV tuyên dương HS đọc thuộc bài
+ Tiêu chí đánh giá:
- Lập được các công thức trừ trong phạm vi 8.
- Nắm và học thuộc các phép tính trừ trong phạm vi 8
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
3.Hoạt động Thực hành : Thực hành bài 1,2,3(1),4(1 phép tính.)
- Hướng dẫn thực hành làm toán
Bài 1 :Tính.
Cho học sinh nêu cách làm bài rồi tự làm bài vào bảng con.
2


- Lưu ý học sinh viết số thẳng cột
Bài 2 : Tính.
Học sinh tự nêu cách làm rồi tự làm bài
- Giáo viên củng cố lại quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
- Giáo viên nhận xét – sửa bài chung
Bài 3 : Tính
- Học sinh nêu cách làm bài
Tìm kết quả của phép tính thứ nhất, được bao nhiêu trừ tiếp số còn lại
- Nhận xét : 8 - 4
=
8-1–3 =
8 -2 -2=
- Kết quả của 3 phép tính giống nhau
Bài 4 : Quan sát tranh đặt bài toán và viết phép tính thích hợp
+ Có 8 quả bưởi, bớt 4 quả bưởi. Hỏi còm lại mấy quả bưởi ? 8 - 4 = 4
- Giáo viên nhận xét chỉnh sửa học sinh qua từng bài
- Giáo viên sửa bài trên bảng lớp .Tuyên dương học sinh làm bài tốt.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm được các phép tính trừ trong phạm vi 8,tính và ghi kết quả đúng theo hàng
ngang,hàng dọc.
- Quan sát tranh nêu được bài toán viết phép tính đúng BT4
- Làm bài rõ ràng , trình bày đúng, đẹp
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
3.Hoạt động ứng dụng :
- Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh hoạt động tốt
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
..................................................................................
ÔL.TV:
LUYỆN VẦN /ĂM/, /ĂP/
I. MỤC TIÊU: Giúp H:
- Củng cố đọc, viết tiếng có vần /ăm/,/ăp/. Biết cách vẽ mô hình, đưa tiếng có vần
/ăm/,/ăp/ vào mô hình rồi đọc trơn, phân tích. Biết vần /ăm/,/ăp/ là kiểu vần có âm
chính và âm cuối.
- Đọc to, rõ ràng, bước đầu biết ngắt, nghỉ theo dấu câu, tìm được tiếng có vần
/ăm/,/ăp/.
- HS có hứng thú học tập và yêu thích môn học.
- Phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

Vở THTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: T/C trò chơi: Đi chợ
2. HĐ thực hành:
VIỆC 1: Luyện đọc

* Hướng dẫn học sinh luyện đọc ở VTHTV (Trang 23)
- H luyện đọc cá nhân, cặp đôi, dãy bàn, toàn lớp
- T quan sát, giúp H đọc đúng, nhận xét, đánh giá.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
3


+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc đúng, phát âm rõ ràng phần luyện đọc trong sách THTV trang 23.
- Đọc và phân tích đúng tiếng có vần /ăm/,/ăp/ kết hợp với thao tác tay nhuần
nhuyễn.
- Kết hợp đọc với bạn nhanh nhẹn.
* HS Nghỉ giải lao
VIỆC 2: Làm bài tập
* HD HS làm BT ở vở THTV/ 23:
Bài 1: Hướng dẫn H vẽ và đưa tiếng /nằm/, /gặp/ vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân
tích:
- H làm vào vở, T quan sát, giúp H hoàn thành BT
- Chia sẻ kết quả cặp đôi, trước lớp.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết cách vẽ mô hình, đưa tiếng /nằm/, /gặp/ vào mô hình đúng rồi đọc trơn, phân
tích.
- Biết vần /ăm/, /ăp/ là kiểu vần có âm chính và âm cuối.
- Nhận xét bài bạn tự tin, mạnh dạn.
Bài 2: Em viết vào ô trống trong bảng (theo mẫu)
- T hướng dẫn mẫu, cho H làm tiếp.
- Chia sẻ kết quả cặp đôi, trước lớp.
Hỏi: Vần /ăm/ kết hợp được mấy thanh? Vần /ăp/ kết hợp được mấy thanh?
H: Vần /ăm/ kết hợp được 6 thanh . Vần /ăp/ chỉ kết hợp được 2 thanh đó là thanh
sắc và thanh nặng.
Bài 3: Em tìm và viết tiếng chứa vần /ăm/, /ăp/ có trong bài đọc trên:
- H làm bài. GV quan sát, giúp đỡ H hoàn thành BT.
- Chia sẻ kết quả cặp đôi, trước lớp.
- Hỏi : Các tiếng vừa tìm được là các tiếng có kiểu vần gì ?
- H : Vần có âm chính và âm cuối. Nhắc lại nhiều lần.
- Nhận xét, đánh giá.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp, viết,
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm chắc kiểu vần có âm chính và âm cuối, biết cách ghi dấu thanh ở âm chính.
- Biết vần /ăm/ kết hợp được 6 thanh . Vần /ăp/ chỉ kết hợp được 2 thanh đó là thanh
sắc và thanh nặng.
- Biết tìm và viết tiếng có chứa vần /ăm/,/ăp/ có trong bài đọc đúng và nhanh: cắp,
cặp, chăm, tắm, nắp, răm rắp.
- Viết chữ nắn nót, nối nét đúng quy trình. Biết chia sẻ với bạn, trình bày tự tin.
3. HĐ ứng dụng:
- Chia sẻ với người thân những gì đã học.
4


ÔL. TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 13
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 7, tính cộng trong phạm vi 8. Viết được phép
tính thích hợp với hình vẽ.
- HS vận dụng làm được bài 5, 6, 7, 8 trang 60, 61 ở vở Em tự ôn luyện Toán.
- H yêu thích môn học, làm bài cẩn thận.
- Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
vở Em tự ôn luyện Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A.Hoạt động thực hành: Hướng dẫn HS làm BT ở vở Em tự ôn luyện Toán trang
60, 61
Bài 5: Tính
- Tổ chức H làm bài vào vở Em tự ôn luyện Toán.
- T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT
- Chia sẻ kết quả trước lớp.
* Đánh giá :
+ PP: quan sát, vấn đáp, thực hành.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm chắc phép cộng trong phạm vi8 , trừ trong phạm vi 7 để tính đúng kết quả
phép tính, viết kết quả thẳng cột với hai số trên..
- Trình bày bài sạch, đẹp.
Bài 6 : Số ?
- Tổ chức H làm bài vào vở Em tự ôn luyện Toán.
- T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT
- Chia sẻ kết quả trước lớp.
* Đánh giá :
+ PP: quan sát, vấn đáp, thực hành.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm chắc phép cộng trong phạm vi 8 để điền số đúng
- Trình bày bài sạch sẽ, viết số đẹp.
* HS nghỉ giữa tiết
Bài 7 : Điền dấu >,<.=
- Tổ chức H làm bài vào vở Em tự ôn luyện Toán trang 60
- T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT
- Chia sẻ kết quả trước lớp.
* Đánh giá :
+ PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng, phân tích, phản hồi.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết tính kết quả ở vế có phép tính rồi so sánh để điền dấu >,<.= vào chỗ chấm
đúng và nhanh.
- Làm bài cẩn thận, trình bày sạch, đẹp.
Bài 8 : Viết phép tính thích hợp.
5


-Tổ chức H nhìn vào hình vẽ nêu bài toán, sau đó viết phép tính.
- T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT
- Chia sẻ kết quả trước lớp.
* Đánh giá :
+ PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng, phân tích, phản hồi.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nhìn vào hình vẽ nêu được bài toán.
- Biết viết phép tính phù hợp với hình vẽ : 6 + 2 = 8
- Nắm chắc dạng toán làm bằng phép tính cộng.
- Làm bài chính xác, trình bày sạch, đẹp
B. Hoạt động ứng dụng:
- Chia sẻ với người thân những gì đã học.
..................................................................................
Thứ 3, ngày 27 tháng 11 năm 2018
TOÁN:

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU :

- Thực hiện được phép tính cộng , trừ trong phạm vi 8.
- Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
- Làm các BT: 1(1,2),2,3(1,2),4
- Giáo dục H tính cẩn thận khi làm bài.
- Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Tranh SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1. Khởi động :
- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Truyền điện "
- Lớp tham gia chơi. (ôn lại các bảng trừ 8 )
+Giáo viên nhận xét bổ sung
2.Hoạt động thực hành :
GV hướng dẫn HS làm lần lượt từng bài tập: 1(1,2),2,3(1,2),4.
Bài 1 : Tính
- Củng cố mối quan hệ cộng trừ
Bài 2: Số ?
- Yêu cầu học sinh nhẩm rồi ghi lại kết quả
Bài 3 : Tính.
- Yêu cầu học sinh nêu cách làm bài 4 + 3 + 1 =
8–4–2=
- Giáo viên nhận xét sửa sai cho học sinh
Bài 4 :Viết phép tính thích hợp
- Cho học sinh quan sát tranh nêu bài toán và phép tính thích hợp
Trong giỏ có 8 quả táo . Đã lấy ra 2 quả. Hỏi trong giỏ còn mấy quả táo ?
- Giáo viên nhận xét cách nêu bài toán, bổ sung uốn nắn cách dùng từ của học sinh
- Giáo viên nhận xét , sửa sai
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm được các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 8.
6


- Biết được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ tính ,điền số đúng BT1,2
- Thực hiện được dãy tính gồm hai phép tính BT3
- Quan sát tranh nêu được bài toán viết phép tính đúng BT4
- Làm bài rõ ràng ,trình bày đúng,đẹp
+ PP: quan sát, vấn đáp, viết, tôn vinh học tập
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
3.Hoạt động ứng dụng:
- Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh học tốt
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
.........................................................................
Tiếng việt:
VẦN / ÂM / ,/ÂP/
VIỆC 0: Vẽ mô hình vần /ăm/, /ăp/.
ĐGTX:
-Tiêu chí đánh giá:
+ HS biết đưa vần /ăm/,/ăp/ vào mô hình ,kể lại đúng các cặp có âm cuối m/p;
+Vẽ mô hình đúng,thao dứt khoát.
- PP: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
VIỆC 1: Học vần /âm/, /âp/.
ĐGTX:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm và phân tích được vần /âm/,/âp/
+Phân tích được vần /âm/,/âp/và đưa được tiếng lâm,lấp vào mô hình..
+Biết thêm âm đầu và thanh vào vần /âm/ để có vần,tiếng mới:
bân,chân,khân,lấn,lấn,lẫn,...
+ Biết vần /âp/ chỉ kết hợp được với 2 thanh là thanh sắc và thanh nặng.
+ Vẽ và đưa tiếng vào mô hình đúng phân tích đúng,thao tác chính xác, dứt khoát.
-PP: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
VIỆC 2: Viết:
ĐGTX:
- Tiêu chí đánh giá:
+HS viết vần âm,âp,rầm rập ( Chú ý nét nối giữa chữ â và m,â và p ).
+ H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
- PP: viết, quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
VIỆC 3: Đọc:
ĐGTX:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng:sầm sập,rầm rập,quả chấp,lẫm chẫm,...
+ Đọc đúng tiếng, từ trong SGK.
+ Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
VIỆC 4: Viết chính tả:
ĐGTX:
-Tiêu chí đánh giá:
7


+ HS thực hiện theo quy trình mẫu:
+ HS nghe GV đọc mẫu.
+ HS viết đúng,đẹp ở bảng con các từ khó:tấp nập,tan tầm,...
+Nghe và viết đúng,đẹp câu theo yêu cầu. Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc
độ,trình bày đúng văn bản.
+ HS nghe và soát bài .
+ Tư thế ngồi viết ngay ngắn.
- PP: viết, quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét
……………………………………………………….
Thứ 4, ngày 28 tháng 11 năm 2018
VẦN / ANG / ,/AC/ (T1)

Tiếng việt:
VIỆC 0:
ĐGTX:
-Tiêu chí đánh giá:
+ HS biết đưa các vần có âm cuối m/p,n/t vào mô hình ,kể lại đúng các cặp có âm
cuối m/p;n/t
+Vẽ mô hình đúng,thao dứt khoát.
- PP: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
VIỆC 1: Học vần /ang/, /ac/.
ĐGTX:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm và phân tích được vần /ang/,/ac/
+Phân tích được vần /ang/,/ac/và đưa được tiếng khang,khác vào mô hình..
+Biết thêm âm đầu và thanh vào vần /ang/ để có vần,tiếng mới:
+ Biết vần /ac/ chỉ kết hợp được với 2 thanh là thanh sắc và thanh nặng.
+ Vẽ và đưa tiếng vào mô hình đúng phân tích đúng,thao tác chính xác, dứt khoát.
-PP: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
VIỆC 2: Viết:
ĐGTX:
- Tiêu chí đánh giá:
+HS viết vần ang,ac,bàng bạc( Chú ý nét nối giữa chữ a và ng ).
+ H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
- PP: viết, quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
..................................................................................

TOÁN:

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9

I. MỤC TIÊU :

- Thuộc bảng cộng, biết làm tính cộng trong phạm vi 9
- Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
- Làm được các BT:1, 2(1,3.4), 3(cột 1), 4.
- GDHS tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập, ham thích học toán.
- Phát huy năng lực tự chủ, tự học và hợp tác nhóm
8


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Sử dụng bộ đồ dùng dạy toán lớp 1 .
- Mô hình, vật thật phù hợp với nội dung bài học
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1. Khởi động :
- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Ai nhanh ai đúng "
- Lớp tham gia chơi. ( viết kết quả các phép tính trong bảng cộng, trừ 8)
- GV nhận xét, khen HS
2. Hoạt động cơ bản:
* Giới thiệu phép cộng trong phạm vi 9
- Treo tranh cho học sinh nhận xét nêu bài toán
- 8 cái mũ thêm1 cái mũ bằng mấy cái mũ ?
8+1=?
- Giáo viên ghi bảng . Cho học sinh viết số 9 vào chỗ chấm
- GV hỏi : 8 + 1 = 9 vậy 1 + 8 = mấy ?
- Giáo viên ghi bảng : 1 + 8 = 9 .
- Cho học sinh nhận xét 2 phép tính để củng cố tính giao hoán trong phép cộng
7+2=9
6+3 =9
5+4=9
2+7=9
3+6=9
4+5=9
* Học thuộc công thức cộng .
- Gọi vài em đọc lại bảng cộng
- Cho học sinh đọc nhiều lần, GV xoá dần để học thuộc tại lớp
- Giáo viên hỏi miệng : 7 + 1 = ? ; 6 + 2 = ? 5 + 3 =
4+?=8; 3+? =8 ; 2+? =8
3.Hoạt động Thực hành
- Cho học sinh mở SGK, hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Tính (cột dọc )
- Cho hS nêu cách làm, chú ý viết số thẳng cột
Bài 2: Tính
- Học sinh lần lượt làm bài vào vở
- Củng cố các phép tính cộng,trừ trong phạm vi 7,8,9.
Bài 3: Tính
- Hướng dẫn cách làm bài
Lấy 2 số đầu cộng lại được bao nhiêu, ta cộng tiếp số còn lại
- Giáo viên sửa bài trên bảng lớp
Bài 4 : Viết phép tính phù hợp
- Cho học sinh quan sát tranh nêu bài toán
- Động viên học sinh đặt nhiều bài toán khác nhau. Sửa lời văn cho gãy gọn
a) Có 7 bạn , thêm 2 bạn nữa. Hỏi có tất cả mấy bạn ?
7+2=9
- Học sinh lên bảng viết phép tính thích hợp với bài toán.
- Giáo viên uốn nắn, sửa sai cho học sinh
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm được các phép tính cộng trong phạm vi 9.
- Vận dụng làm đúng các bài tập,tính ghi kết quả thẳng cột với các số ở hàng trên
BT1
- Tính đúng và thực hiện được dãy tính gồm hai phép tính BT3
- Quan sát tranh nêu được bài toán viết phép tính đúng BT4
- Làm bài rõ ràng ,trình bày đúng,đẹp
9


+ PP: quan sát, vấn đáp, viết,tôn vinh học tập
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
3.Hoạt động ứng dụng:
- Cho HS đọc lại bảng cộng phạm vi 9 .
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
..................................................................................

Thứ 5,ngày 29 tháng11 năm 2018
Tiếng việt:
VẦN / ANG / ,/AC/ (T2)
VIỆC 3: Đọc:
ĐGTX:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng:nhang nhác,ngụy trang,bé Trác,...
+ Đọc đúng tiếng, từ trong SGK.
+ Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
VIỆC 4: Viết chính tả:
ĐGTX:
-Tiêu chí đánh giá:
+ HS thực hiện theo quy trình mẫu:
+ HS nghe GV đọc mẫu.
+ HS viết đúng,đẹp ở bảng con các từ khó:quả bàng,chan chát,...
+Nghe và viết đúng,đẹp câu theo yêu cầu. Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc
độ,trình bày đúng văn bản.
+ HS nghe và soát bài .
+ Tư thế ngồi viết ngay ngắn.
- PP: viết, quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét
..................................................................................
TOÁN:

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 9

I. MỤC TIÊU :

- Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 9
- Biết viết phép tính thích hợp với hình vẽ.
- Làm các BT: 1,2(1,2,3),3(1),4
- Giáo dục H tính cẩn thận khi làm bài.
- Phát triển năng lực tự học, hợp tác nhóm tốt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Bộ đồ dùng dạy toán 1
-Tranh con giống như SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1. Khởi động :
- CTHĐTQ tổ chức cho lớp đọc các phép tính cộng trong phạm vi 8,9.
-nNhận xét khen HS đọc tốt.
10


2. Hoạt động cơ bản:
* Giới thiệu phép trừ trong phạm vi 9
- Treo tranh cho học sinh quan sát nhận xét nêu bài toán
- 9 bớt đi 1 còn mấy ?
- 9 trừ 1 bằng mấy ?
- Giáo viên ghi : 9 – 1 = 8
- Giáo viên ghi : 9 – 8 = ?
Cho học sinh thấy rõ : 2 số bé cộng lại được 1 số lớn . Nếu lấy số lớn trừ đi 1 số bé
thì kết quả là 1 số bé còn lại
- Tiến hành tương tự như trên với các phép tính :
9-2 =7
9-7 =2
9-3=6
9-6 =3
9-4=5
9- 5=4
* Học thuộc công thức .
- Cho học sinh học thuộc theo phương pháp xoá dần
- Gọi học sinh đọc thuộc
- Hỏi : 9 – 2 = ; 9 – 5 =? ; 9 - ? = 3 .
+ Tiêu chí đánh giá:
- Lập được các công thức trừ trong phạm vi 9.
- Nắm và học thuộc các phép tính trừ trong phạm vi 9.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
2.Hoạt động 3 : Thực hành bài 1,2(1,2,3),3(1),4
- Cho học sinh mở SGK, nhắc lại lần lượt bài học
Bài 1 : Tính:
- Cho học sinh làm bài vào vở toán
- Lưu ý học sinh viết số thẳng cột .
Bài 2 : Tính:
- Yêu cầu học sinh nhẩm rồi ghi kết quả
- Củng cố mối quan hệ cộng trừ
Bài 3 : Số ?
- Hướng dẫn học sinh cách làm bài ( dạng cấu tạo số )
- Phần trên : Hướng dẫn học sinh viết số thích hợp vào ô trống
( chẳng hạn 9 gồm 7 và 2 nên viết 2 vào ô trống dưới 7 )
- Phần dưới : Hướng dẫn học sinh tính rồi viết kết quả vào ô trống thích hợp .
Chẳng hạn lấy 9 (ở hàng đầu trừ 4 = 5 , viết 5 vào ô trống ở hàng thứ 2 , thẳng cột
với 9 , 5 + 2 = 7 nên viết 7 vào ô trống ở hàng thứ 3 thẳng cột với số 5
- Cho học sinh lên bảng làm bài sửa bài
Bài 4 :Viết phép tính thích hợp:
Quan sát tranh nêu bài toán rồi ghi phép tính phù đặt
- Cho học sinh thảo luận để đặt đề toán và phép tính phù hợp nhất
-Trong tổ có 9 con ong, bay đi hết 4 con ong.Hỏi trong tổ còn mấy con ong ? 94=5
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nắm được các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 9
- Biết được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ tính ,điền số đúng.
11


- Thực hiện được dãy tính gồm hai phép tính dựa trên cấu tạo của số 9.
- Quan sát tranh nêu được bài toán viết phép tính đúng.
- Làm bài rõ ràng ,trình bày đúng,đẹp
+ PP: quan sát, vấn đáp.PP viết.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
3.Hoạt động ứng dụng:
- Cho HS nhắc lại bảng trừ 9 .
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
..........................................................................
Tiếng việt:
VẦN / ĂNG / ,/ĂC/
VIỆC 0: Vẽ mô hình vần /ang/,/ac/.
ĐGTX:
-Tiêu chí đánh giá:
+ HS biết đưa vần ang,ac vào mô hình đúng,nhanh.
+Vẽ mô hình đúng,thao dứt khoát.
- PP: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
VIỆC 1: Học vần /ăng/, /ăc/.
ĐGTX:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm và phân tích được vần /ăng/,/ăc/
+Phân tích được vần /ăng/,/ăc/và đưa được tiếng khang,khác vào mô hình..
+Biết thêm âm đầu và thanh vào vần /ăng/ để có vần,tiếng mới:
+ Biết vần /ăc/ chỉ kết hợp được với 2 thanh là thanh sắc và thanh nặng.
+ Vẽ và đưa tiếng vào mô hình đúng phân tích đúng,thao tác chính xác, dứt khoát.
-PP: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
VIỆC 2: Viết:
ĐGTX:
- Tiêu chí đánh giá:
+HS viết vần ăng,ăc,nằng nặc( Chú ý nét nối giữa chữ ă và ng ).
+ H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
- PP: viết, quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
VIỆC 3: Đọc:
ĐGTX:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng:phăng phắc,tắc-xi,vằng vặc,...
+ Đọc đúng tiếng, từ trong SGK.
+ Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
VIỆC 4: Viết chính tả:
ĐGTX:
-Tiêu chí đánh giá:
+ HS thực hiện theo quy trình mẫu:
+ HS nghe GV đọc mẫu.
12


+ HS viết đúng,đẹp ở bảng con các từ khó:trăng rằm,tỏa sáng,lặng lẽ,...
+Nghe và viết đúng,đẹp câu theo yêu cầu. Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc
độ,trình bày đúng văn bản.
+ HS nghe và soát bài .
+ Tư thế ngồi viết ngay ngắn.
- PP: viết, quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét

………………………………………………….
Thứ 6 ,ngày 30 tháng 11 năm 2018
Tiếng việt:
VẦN / ÂNG / ,/ÂC/
VIỆC 0: Vẽ mô hình /ăng/,/ăc/.
ĐGTX:
-Tiêu chí đánh giá:
+ HS biết đưa ăng,ăc vào mô hình đúng,nhanh chính xác.
+Vẽ mô hình đúng,thao dứt khoát.
- PP: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
VIỆC 1: Học vần /âng/, /âc/.
ĐGTX:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm và phân tích được vần /âng/,/âc/
+Phân tích được vần /âng/,/âc/và đưa được tiếng khang,khác vào mô hình..
+Biết thêm âm đầu và thanh vào vần /âng/ để có vần,tiếng mới:
+ Biết vần /âc/ chỉ kết hợp được với 2 thanh là thanh sắc và thanh nặng.
+ Vẽ và đưa tiếng vào mô hình đúng phân tích đúng,thao tác chính xác, dứt khoát.
-PP: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
VIỆC 2: Viết:
ĐGTX:
- Tiêu chí đánh giá:
+HS viết vần âng,âc,câng cấc ( Chú ý nét nối giữa chữ â và ng ).
+ H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
- PP: viết, quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
VIỆC 3: Đọc:
ĐGTX:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng:tâng hẩng,vần trăng,dâng hoa,...
+ Đọc đúng tiếng, từ trong SGK.
+ Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
VIỆC 4: Viết chính tả:
ĐGTX:
-Tiêu chí đánh giá:
+ HS thực hiện theo quy trình mẫu:
+ HS nghe GV đọc mẫu.
13


+ HS viết đúng,đẹp ở bảng con các từ khó:giỗ tổ,dâng hoa,...
+Nghe và viết đúng,đẹp câu theo yêu cầu. Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc
độ,trình bày đúng văn bản.
+ HS nghe và soát bài .
+ Tư thế ngồi viết ngay ngắn.
- PP: viết, quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
.........................................................................
ÔL.TV:
LUYỆN VẦN /ÂNG/, /ÂC/
I. MỤC TIÊU: Giúp H:
- Củng cố đọc, viết tiếng có vần âng, âc. Biết cách vẽ mô hình, đưa tiếng vào mô
hình đọc trơn, phân tích.
- Đọc to, rõ ràng, bước đầu biết ngắt, nghỉ theo dấu câu, tìm được tiếng có vần âng,
âc.
- HS có hứng thú học tập và yêu thích môn học.
- Phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Vở THTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
VIỆC 0 T/C trò chơi: Đi chợ
VIỆC 1 Luyện đọc
* Hướng dẫn học sinh luyện đọc ở VTHTV (Trang 27)
- H luyện đọc cá nhân, nhóm, cặp đôi, toàn lớp
- T quan sát, giúp H đọc đúng, nhận xét, đánh giá.
* Hướng dẫn H vẽ và đưa tiếng /tầng/, / bậc / vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích
(vở THTV/27)
- H làm vào vở, T quan sát, giúp H hoàn thành BT
- Chia sẻ kết quả trước lớp.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc đúng, phát âm rõ ràng phần luyện đọc trong sách THTV trang 27.
- Vẽ và đưa tiếng /tầng/, / bậc / vào mô hình đúng.
- Đọc và phân tích đúng tiếng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn.
* HS Nghỉ giải lao
VIỆC 2: Viết
* HD HS làm BT ở vở THTV/ 27:
Bài 2: Em tìm và viết các tiếng chứa vần âng, âc có trong bài đọc trên:
- H làm bài. GV quan sát, giúp đỡ H hoàn thành BT.
- Chia sẻ kết quả trước lớp.
- Hỏi : Các tiếng vừa tìm được là các tiếng có kiểu vần gì ?
- H : Vần có âm chính và âm cuối. Nhắc lại nhiều lần.
- Nhận xét, đánh giá.
* Đánh giá:
+ PP: quan sát, vấn đáp,tích hợp, viết,
14


+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, phân tích, phản hồi, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết tìm và viết các tiếng có chứa vần âng, âc có trong bài đọc đúng và nhanh.
- Nắm chắc kiểu vần có âm chính và âm cuối, biết cách ghi dấu thanh ở âm chính.
- Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đúng yêu cầu, trình bày sạch đẹp.
* Hoạt động ứng dụng:
- GV hướng dẫn HS về nhà hoàn thành các BT chưa hoàn thành.
- Chia sẻ với người thân những gì đã học.
…………………………………………
SINH HOẠT:
SINH HOẠT LỚP
I. Mục tiêu
- Học sinh nhận ra ưu, khuyết điểm trong tuần qua và biết rút kinh nghiệm sửa
chữa những tồn tại trong tuần tới.
- Biết thực hiện tốt các nội quy trường lớp.
II. Các hoạt động dạy học:
1.Khởi động:
- TB VN điều hành lớp hát.
2. Nhận xét tuần qua:
- Đánh giá các hoạt động tuần qua, chú trọng HĐ cao điểm trong tuần như lập
thành tích chào mừng Đại hội Liên đội.
- CTHĐTQ yêu cầu các ban : Ban học tập, ban thư viện, ban vs, ban nề
nếp...đánh giá các ưu khuyết điểm trong tuần qua.
- Các ban lần lượt lên báo cáo ưu khuyết điểm trong tuần qua.
- CTHĐTQ nhận xét chung và nhấn mạnh những điểm đã đạt được đồng thời nhắc
nhở những hạn chế còn tồn tại - rút kinh nghiệm trong tuần sau.
- GVCN: Nhận xét đánh giá chung, tuyên dương các ban hoạt động tích cực,
khuyến khích động viên những ban còn hạn chế hãy phát huy hơn nữa để làm tốt vai
trò của mình.
* Khen những cá nhân tích cực trong mọi HĐ:
* Nhắc nhở, khuyến khích những cá nhân chưa tích cực trong HĐ, giữ nề nếp
chưa tốt cần cố gắng trong tuần tiếp theo.
III. Phương hướng tuần tới
- Đề ra kế hoạch tháng 12.
- Phân công chuẩn bị cho Sinh hoạt theo chủ điểm.
- Phát huy những ưu điểm đã đạt được trong tuần.
- Khắc phục những hạn chế còn tồn tại nhất là đi học sớm vào buổi chiều.
- Thực hiện tốt ATGT.
IV. Kết thúc:
- Sinh hoạt văn nghệ.
- Trò chơi
..........................................................................

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×