Tải bản đầy đủ

xu hướng biến động giá của thị trường lúa gạo môn thị trường giá cả

Môn : Thị Trường Giá cả
Đề tài : xu hướng biến
động giá của sản phẩm lúa
gạo

Nhóm 6

LOGO


Thành viên nhóm 6
Họ và tên
Mai Thanh Huyền

596822

Trần Thị Ngọc

591981

Long Thị Hoài


596820

Nguyễn Thị Nguyệt

591982

Lê Thị Dung

591940

Nguyễn Thị Hiền

591947

Hoàng Thị Trúc quỳnh

591994

LOGO


Phần 1 : Giới Thiệu
Gạo là một loại lương thực thiết
yếu của mọi quốc gia.
Nó được biểu hiện qua các số liệu
sau:
+ Năng lượng gạo cung cấp theo khẩu phần ăn của
FAO:
- Các nước đang phát triển : 50% -->60%
- Các nước phát triển
: 20% --> 30 %

LOGO


+ Trong đó gạo chiếm trong khẩu phần ăn hàng ngày :
90%-->93 %

+ Chăn nuôi :5%


+Chế biến : 3%--> 5%
Nhìn chung : nhu cầu gạo từng người tăng+ dân số
thế giới tăng => cầu vê gạo tăng  ảnh hưởng tới giá

www.themegallery.cm

LOGO


ĐB Sông Hồng

ĐB Sông Cửu Long
2 khu vực cho
sản lượng lúa
cao nhất cả
nước

- sản lượng gạo 2 vùng này luôn chiếm tỉ trọng cao
- Việt Nam đứng thứ 3 trong xuất khẩu gạo trên toàn
thế giới ( 90% là từ lúa Đồng bằng sông Cửu
Long.)

www.themegallery.com

LOGO


Một số loại gạo đặc trưng của Việt
Nam
- Nếp cái hoa vàng
- Tám xoan hải hậu
- Bắc thơm
- Gạo Si
- Gạo khang dân
- Gạo BC
- ….

www.themegallery.com

LOGO


Phần 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
A, Diễn biến giá gạo và các nhân tố ảnh hưởng

LOGO


1, Xu hướng giá gạo từ 2008 => 2014
-sản lượng : có xu hướng tăng từ năm 2008 --> 2012, và
giảm từ năm 2012 --> 2014
+ thấp nhất : năm 2008 đạt 4.84 triệu tấn
+ cao nhất : năm 2012 đạt 7.89 triệu tấn=> chênh
lệch 3.05 triệu tấn gạo
-Giá trị FOB:
+ Cao nhất là 3.5 tỷ USD
năm 2011.
+ Thấp nhất là 2.23 tỷ
USD năm 2009
=>chênh lệch giữa năm cao
nhất và thấp nhất là 1.27 tỷ
USD

LOGO


-Đặc biệt : sản lượng gạo xuất khẩu năm
+ 2009 > 2008 : 1.2 triệu tấn. Nhưng giá trị FOB
thấp hơn 0.3 tỷ USD .
+ Năm 2012 có sản lượng xuất khẩu > năm 2011
là 0.7 triệu tấn gạo. Nhưng giá trị FOB lại thấp hơn
0.2 tỷ USD .

LOGO


2, Các nhân tố ảnh hưởng đến giá gạo
- Năm 2008 -> 2009 :
+khí hậu các nước như Thái Lan, Singapo…không
thuận lợi
+ Khủng hoảng tài chính mỹ -> tỷ giá đô la mỹ
giảm
⇒Cơ hội xuất khẩu với sản
lượng lớn nhưng giá trị FOB
lại giảm

LOGO


- Năm 2009 đến 2011: Campuchia chuẩn bị tự xuất
khẩu gạo đặt ra thách thức cho xuất khẩu gạo của
Việt Nam
- Trong khoảng thời gian nhảy cảm này trong năm
2010 chính phủ thực hiện áp đặt giá sàn nhằm đem
lại mức giá xuất khẩu có lợi cho Việt Nam
- Năm 2011 : Châu Phi và Trung Đông gặp bất ổn
chính trị leo thang => trì trệ trong xuất khẩu gạo của
Việt Nam trong 2 tháng đầu

LOGO


- Từ năm 2012 – 2014 : Việt Nam chịu sự cạnh tranh
từ Ấn Độ và lỡ nhịp bán ra từ cuối năm 2011 đến đầu
2012
- 2012 – 2013 : cạnh tranh nguồn cung câp : Thái Lan,
Ấn Độ , Pakistan, và Myanmar

LOGO


- Năm 2013 – 2014 : Thị trường gạo chịu áp lực từ việc
bán hạ giá của Thái Lan

LOGO


3, Diễn biến xu hướng giá gạo và phân tích
nhân tố tác động đến giá gạo năm 2015
a, Xu hướng giá gạo của năm 2015

LOGO


b, Nhân tố ảnh hưởng

Giá chào bán tại Thái lan giảm
Nhân tố
ảnh hưởng
Trung Quốc phá giá đồng
Nhân dân tệ

LOGO


4,Việt Nam gia nhập TPP có lợi gì?
Giảm áp lực phụ thuộc vào một
Vài thị trường truyền thống nhưng lại
Hay thay đổi như Trung Quốc
Mở ra thụ trường tiêu thụ nông sản
Lớn như Mỹ, Nhật Bản, …

Có cơ hội, học hỏi cạnh tranh với
Các nước trên toàn khu vực

Cơ hội cho
Việt Nam đến
gần hơn với
thị trường
quốc tế

LOGO


5, Các giải pháp
Xây dựng chuỗi nông trường
Nâng cao chất lượng hạt gạo

Giải pháp

Điều hành xuất khẩu gạo,
Tránh xuất khẩu quá mức
Xây dựng thương hiệu gạo riêng

Chính Phủ nên đầu tư mạnh
vào nông nghiệp
LOGO


Cảm ơn cô và các bạn lắng nghe

LOGOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×