Tải bản đầy đủ

1 hướng dẫn đăng ký (1)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÍ VIỆT
( Dịch vụ ngân hàng số - Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt Điện Biên )

1.Bước 1

2.Bước 2

3.Bước 3

4.Bước 4

Khách hàng vào APP STORE hoặc CH PLAY (kho
ứng dụng), sau đó nhập từ khóa VÍ VIỆT vào và nhấp
cài đặt ứng dụng
Sau khi khách hàng cài đặt xong vào phần ĐĂNG
NHẬP để sử dụng:
+ Tên tài khoản: Số điện thoại khách hàng đã đăng ký
+ Mật khẩu: Mật khẩu của khách hàng sẽ được ngân
hàng trực tiếp gửi tin nhắn vào số điện thoại khách
hàng đăng ký -» ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG. Nếu
khách hàng đã đăng ký tài khoản ví việt nhưng chưa

định danh tại ngân hàng thực hiện tiếp bước 3
Hệ thống sẽ trả tin nhắn mã số OTP vào số điện thoại
khách hàng đã đăng ký -» ĐĂNG KÝ THÀNH
CÔNG
Ký các biểu mẫu do nhân viên ngân hàng cung cấp:
+ Yêu cầu định danh thẻ ví việt
+ Đề nghị kiêm hợp đồng mở tài khoản và sử dụng
các dịch vụ tài khoản

Hỗ trợ viên: Nguyễn Trung Kiên
Số Điện thoại: 0981.875.333Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×