Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14 bài: Tập đọc Câu chuyện bó đũa

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2
TẬP ĐỌC:
CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA
I. MỤC TIÊU:
- Đọc đúng,rõ ràng toàn bài; Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; biết đọc rõ lời nhân
vật trong bài.
-Hiểu nội dung bài: Đoàn kết để tạo nên sức mạnh.Anh em phải đoàn
kết,thương yêu nhau. (Trả lời được các câu hỏi 1,2,3,5)
- HS KG trả lời được câu hỏi 4.
*Tích hợp GDBVM: Giáo dục tình cảm đẹp đẽ giữa anh em trong gia đình
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Một bó đũa.
- HS : SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1 :
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

A. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài: Quà của bố.

- Kiểm tra 2 HS.
GV nhận xét, ghi điểm
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu: Giới thiệu gián tiếp và ghi đề lên
bảng.
2. Luyện đọc:
a.GV đọc mẫu :
Đọc lời kể chậm rãi, lời giảng giải của người
cha ôn tồn.

- 2 HS đọc và trả lời câu hỏi theo
nội dung bài


b. Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa
từ:
* Đọc từng câu:
- Rút từ HS đọc sai .
* Đọc từng đoạn trước lớp:
+ Rút câu dài:
 Một hôm,/ ông đặt một bó đũa/ và một túi
tiền trên bàn/ rồi gọi các con,/ cả trai,/ gái,
/dâu,/ rể lại và bảo://

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu.
- Luyện phát âm đúng.
- HS nối tiếp nhau đọc từng
đoạn.
- Luyện đọc ngắt câu đúng.

 Ai bẻ gãy được bó đũa này/ thì cha thưởng
cho túi tiền.//
 Người cha bèn cởi bó đũa ra,/ rồi thong thả /
bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.//
 Như thế là / các con đều thấy rằng / chia lẻ ra
thì yếu, / hợp lại thì mạnh.//
+ Giúp HS hiểu nghĩa các từ mới.
* Đọc từng đoạn trong nhóm:

- HS đọc các từ ngữ ở phần chú


giải.

* Thi đọc giữa các nhóm:

- HS đọc theo nhóm 3.

* 1 HS đọc toàn bài.


TIẾT 2

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

 Hoạt động 1: Tìm hiểu bài
- Câu chuyện có những nhân vật nào?
*Yêu cầu HS đọc đoạn 1
- Các con của ông cụ có thương yêu nhau
không? Từ ngữ nào cho biết điều đó?
Va chạm có nghĩa là gì?
*Yêu cầu HS đọc đoạn 2.
- Người cha bảo các con mình làm gì?
(GV đưa tranh)
- Tại sao 4 người con không ai bẻ gãy
được bó đũa? (HSK,G)

- Có 5 nhân vật người cha và bốn
người con.
* HS đọc đoạn 1
- Các con không thương yêu nhau .
Thường hay va chạm nhau.
Va chạm có nghĩa là cãi nhau vì
những điều nhỏ nhặt.
* HS đọc đoạn 2
- Người cha bảo các con, nếu ai bẻ
gãy được bó đũa ông sẽ thưởng cho
túi tiền.
- Vì họ đã cầm cả bó đũa mà bẻ.

- Ông cụ tháo bó đũa ra rồi bẻ gãy
- Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào? một cách dễ dàng.
* HS đọc đoạn 3
* Yêu cầu HS đọc đoạn 3
- Một chiếc đũa đựơc ngầm so sánh với
vật gì?(HSK,G)

- Một chiếc đũa so sánh với với từng
người con.

- Cả bó đũa được so sánh với bốn
- Cả bó đũa được ngầm so sánh với vật gì? người con.
(HSK,G)
 Chia lẻ có nghĩa là tách rời từng cái.
 Chia lẻ có nghĩa là sao?
 Hợp lại có nghĩa là để nguyên cả bó
như bó đũa ( đoàn kết)
 Hợp lại có nghĩa là gì?
*Tích hợp GDBVM: Người cha muốn
khuyên các con điều gì?

- Anh em phải đoàn kết thương yêu
đùm bọc lẫn nhau. Đoàn kết mới tạo
nên sức mạnh. Chia rẽ thì sẽ yếu đi.
- HS phân vai và đọc theo vai


 Hoạt động 2: Luyện đọc lại.
Hướng dẫn HS đọc theo vai
3. Củng cố- Dặn dò:
- Qua câu chuyện này ta rút ra được bài
học gì cho bản thân?
- Tìm các câu ca dao, tục ngữ khuyên anh
em trong nhà phải đoàn kết thương yêu
nhau.
- Giáo dục HS
- Xem trước bài: Nhắn tin.
- Nhận xét tiết học.

- Anh em phải đoàn kết thương yêu
đùm bọc lẫn nhau.
- Môi hở răng lạnh
- Anh em như thể tay chân…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×